SFS 1995:1555 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1995:1555 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1995_1555 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft86{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft95{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft96{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft105{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft106{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft122{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft123{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft124{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft125{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft126{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft131{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft132{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:845px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">2970 </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i aktiebolagslagen (1975:1385); </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 29 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft10">(1975:1385)2 </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>dels</i> att 11 kap. skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 5 �, 4 kap. 16, 20 och 21 ��, 8 kap, 13 �, 9 kap. 17 �, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft18">10 kap. 3 och 10 ��, 12 kap. 1 - 4 ��, 13 kap. 3, 4 a, 6 a, 9 och 12 ��, <br/>14 kap. 4 �, 15 kap. 1 och 3 ��, 17 kap. 1 �, 18 kap. 4 och 7 �� samt <br/>19 kap. 2 � skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 1 kap. 6 �, 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10">12 a � och 4 kap. 13 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15"> Lagen omtryckt 1993:150. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:844px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">3</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21"> Senaste lydelse 1994:802. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft22">2971 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �3</b> Ett aktiebolag �r moderbolag och en annan juridisk person �r <br/>dotterf�retag, om aktiebolaget </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">1. innehar mer �n h�lften av r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">i den juridiska personen, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">2. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">avtal med andra del�gare i denna f�rfogar �ver mer �n h�lften av </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar, </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">3. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och har r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">utse eller avs�tta mer �n h�lften av ledam�terna i dess styrelse eller <br/>motsvarande ledningsorgan, eller </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">4. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och har r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">ensamt ut�va ett best�mmande inflytande �ver denna p� grund av avtal <br/>med den juridiska personen eller p� grund av f�reskrift i dess bolags-<br/>ordning, bolagsavtal eller d�rmed j�mf�rbara stadgar. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">Vidare �r en juridisk person dotterf�retag till moderbolaget, om ett </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">annat dotterf�retag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans <br/>med ett eller flera andra dotterf�retag eller flera andra dotterf�retag <br/>tillsammans </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22">1. innehar mer �n h�lften av r�sterna f�r samtliga aktier eller an-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft22">delar i den juridiska personen, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">2. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">avtal med andra del�gare i denna f�rfogar �ver mer �n h�lften av <br/>r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar, eller </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">3. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och har r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">utse eller avs�tta mer �n h�lften av ledam�terna i dess styrelse eller <br/>motsvarande ledningsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">Om ett dotterf�retag �ger aktier eller andelar i en juridisk person </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26">och p� grund av avtal med den juridiska personen eller p� grund av <br/>f�reskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller d�rmed j�mf�rbara <br/>stadgar har r�tt att ensamt ut�va ett best�mmande inflytande �ver den </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft22">juridiska personen, �r �ven denna dotterf�retag till moderbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft26">Moderbolag och dotterf�retag utg�r tillsammans en koncern. <br/>Med koncernf�retag avses i denna lag f�retag i samma koncern. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b> I de fall som avses i 5 � f�rsta stycket 1-3 och andra stycket <br/>skall s�dana r�ttigheter som tillkommer n�gon som handlar i eget <br/>namn men f�r en annan fysisk eller juridisk persons r�kning anses till-<br/>komma den personen. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid best�mmandet av antalet r�ster i ett dotterf�retag beaktas inte </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft26">de aktier och andelar i dotterf�retaget som innehas av f�retaget sj�lvt <br/>eller av dess dotterf�retag. Detsamma g�ller aktier och andelar som <br/>innehas av den som handlar i eget namn men f�r dotterf�retagets eller <br/>dess dotterf�retags r�kning. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>12 a �</b> Belopp som bolaget p� grund av aktieteckning har f�tt som </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">betalning f�r aktierna ut�ver det nominella beloppet skall s�ttas av till <br/>�verkursfonden. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>13 a �</b> Belopp som bolaget p� grund av aktieteckning har f�tt som </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">betalning f�r aktierna ut�ver det nominella beloppet skall s�ttas av till <br/>�verkursfonden. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 �</b> Fondemission kan ske genom �verf�ring till aktiekapitalet av </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33">belopp som kan utdelas enligt 12 kap. 2 � f�rsta stycket samt av <br/>uppskrivningsfond, reservfond och �verkursfond eller genom upp-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft32">skrivning av anl�ggningstillg�ngs v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft32">Best�mmelserna i 4 � f�rsta stycket g�ller i till�mpliga delar �ven i </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32">fr�ga om f�rslag till beslut om fondemission. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft32">Beslut om fondemission skall ange p� vilket s�tt och med vilket belopp </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33">aktiekapitalet �kas, de nya aktiernas aktieslag eller det belopp vartill <br/>aktiernas nominella belopp h�jes samt, i f�rekommande fall f�rordnande <br/>som avses i 3 a �. I avst�mningsbolag skall avst�mningsdagen anges i <br/>beslutet varvid iakttages att avst�mning ej f�r ske innan beslutet <br/>registrerats. P� s�dant bolag �ger 5 � tredje stycket och 7 � f�rsta stycket <br/>motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft32">Beslutet om fondemission skall utan dr�jsm�l anm�las f�r registrering </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32">och f�r ej verkst�llas f�re registreringen. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32">Aktiekapitalet �r �kat n�r registrering skett. De nya aktierna skall </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33">genom styrelsens f�rsorg of�rdr�j ligen upptagas i aktieboken. De medf�r <br/>r�tt till utdelning enligt vad d�rom best�mts i beslutet om emission. <br/>Beslutet f�r dock ej inneb�ra att s�dan r�tt intr�der senare �n f�r <br/>r�kenskaps�ret efter det under vilket registrering skett. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>20 �</b> Emissionsprospekt skall inneh�lla balansr�kningar avseende ut-<br/>g�ngen av de tre senaste r�kenskaps�r, f�r vilka �rsredovisning och <br/>revisionsber�ttelse avgivits, resultatr�kningar f�r dessa tre r�kenskaps�r <br/>samt ett sammandrag av de uppgifter som bolaget varit skyldigt att ta <br/>in i f�rvaltningsber�ttelserna f�r de tre r�kenskaps�ren. Om handlingar-<br/>na inte inneh�ller finansieringsanalys som avses i 2 kap. 1 � tredje <br/>stycket �rsredovisningslagen (1995:1554), skall de kompletteras med <br/>en s�dan analys. Om bolaget �r skyldigt att uppr�tta en kapital-<br/>t�ckningsanalys enligt 2 kap. 1 � tredje stycket lagen (1995:1559) om <br/>�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag skall handlingarna <br/>ocks� inneh�lla en s�dan. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">Best�mmelserna i 3 kap. 5 � andra stycket och tredje stycket f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32">meningen �rsredovisningslagen skall till�mpas p� emissionsprospekt. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32">Om bolaget �r moderbolag, skall bolaget i emissionsprospektet intaga </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32">koncernresultatr�kning och koncernbalansr�kning f�r de tre senaste </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft32">2972 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft46">r�kenskaps�ren. N�r redovisningshandlingar och andra uppgifter f�r <br/>koncern intages i prospektet f�r h�remot svarande uppgifter f�r bolaget <br/>utel�mnas i den m�n de kan anses sakna v�sentlig betydelse f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft46">d�mningen av bolagets aktier. Dock f�r bolagets resultatr�kning och <br/>balansr�kning f�r det senaste r�kenskaps�ret enligt f�rsta stycket ej <br/>utel�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>21 �</b> I emissionsprospektet skall upplysning l�mnas om s�dana f�r be-<br/>d�mningen av bolagets verksamhetsresultat och st�llning viktiga f�r-<br/>h�llanden och h�ndelser i �vrigt av v�sentlig betydelse f�r bolaget vilka <br/>h�nf�r sig till tiden efter den period som omfattas av de i 20 � angivna <br/>handlingarna. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">L�ggs emissionsprospektet fram senare �n �tta m�nader efter ut-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft46">g�ngen av det senaste r�kenskaps�r, f�r vilket �rsredovisning och revi-<br/>sionsber�ttelse avgivits, skall emissionsprospektet inneh�lla uppgifter <br/>motsvarande del�rsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 �� �rsredovisnings-<br/>lagen (1995:1554) eller, i f�rekommande fall, 9 kap. 3 � 3 lagen <br/>(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. <br/>Dessa uppgifter skall avse tiden fr�n utg�ngen av n�mnda r�ken-<br/>skaps�r till en dag som infaller tidigast tre m�nader innan emissions-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40">prospektet l�ggs fram. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>13 �</b> Styrelsen eller annan st�llf�retr�dare f�r bolaget f�r ej f�retaga </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40">r�ttshandling eller annan �tg�rd som �r �gnad att bereda otillb�rlig f�rdel </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40">�t aktie�gare eller annan till nackdel f�r bolaget eller annan aktie�gare. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft40">St�llf�retr�dare f�r inte f�lja en f�reskrift av bolagsst�mman eller </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft46">n�got annat bolagsorgan, om f�reskriften inte g�ller d�rf�r att den st�r <br/>i strid med denna lag, tilll�mplig lag om �rsredovisning eller bolags-<br/>ordningen. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>9 kap.4 </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>17 �</b> Om bolagsst�mmobeslut inte har tillkommit i beh�rig ordning </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft46">eller p� annat s�tt strider mot denna lag, till�mplig lag om �rsredovis-<br/>ning eller bolagsordningen, kan talan mot bolaget om upph�vande <br/>eller �ndring av beslutet f�ras av aktie�gare eller av styrelsen, styrel-<br/>seledamot eller verkst�llande direkt�r. S�dan talan kan f�ras �ven av <br/>den som styrelsen obeh�rigen v�grat att inf�ra s�som aktie�gare i <br/>aktieboken. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft40">Talan skall v�ckas inom tre m�nader fr�n dagen f�r beslutet. V�ckes </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40">icke talan inom tid som nu sagts �r r�tten till talan f�rlorad. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft40">Talan f�r v�ckas senare �n vad i andra stycket s�gs n�r </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft40">1. beslutet �r s�dant att det ej lagligen kan fattas ens med alla aktie-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40">�gares samtycke, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft43">4</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft44"> Senaste lydelse 1994:1828. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft40">2973 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>SFS 1995:1555 </b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft50">2974 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">2. samtycke till beslutet kr�ves av alla eller vissa aktie�gare och s�dant </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft50">samtycke ej givits, eller </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">3. kallelse till st�mman ej skett eller de f�r bolaget g�llande best�m-</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft50">melserna om kallelse v�sentligen eftersatts. </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">Vad som s�gs i tredje stycket om tiden f�r v�ckande av talan g�ller inte </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft50">i fall som avses i 14 kap. 30 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">Dom, varigenom bolagsst�mmans beslut upph�ves eller �ndras, g�ller </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft53">�ven f�r de aktie�gare som ej inst�mt talan. R�tten kan �ndra bolagsst�m-<br/>mans beslut endast om det kan fastst�llas vilket inneh�ll beslutet r�tteligen <br/>borde ha haft. �r bolagsst�mmans beslut s�dant som enligt denna lag <br/>skall anm�las f�r registrering och har det upph�vts eller <br/>�ndrats genom dom som vunnit laga kraft eller har genom beslut under <br/>r�tteg�ngen f�rordnats att bolagsst�mmans beslut ej f�r verkst�llas, skall <br/>r�tten underr�tta registreringsmyndigheten f�r registrering. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>3 �</b> Minst en av bolagsst�mman utsedd revisor skall vara auktoriserad <br/>revisor eller godk�nd revisor. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">Minst en av bolagsst�mman utsedd revisor skall vara auktoriserad re-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft50">visor om </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft50">1. tillg�ngarnas nettov�rde enligt fastst�llda balansr�kningar f�r de tv� </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft53">senaste r�kenskaps�ren �verstiger ett gr�nsbelopp som motsvarar 1 000 <br/>g�nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring som <br/>g�llde under den sista m�naden av respektive r�kenskaps�r, </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">2. antalet anst�llda hos bolaget under de tv� senaste r�kenskaps�ren i </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft50">medeltal �verstigit 200, eller </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">3. bolagets aktier eller skuldebrev �r noterade vid en b�rs eller auk-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft50">toriserad marknadsplats. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer kan i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft50">visst bolag, betr�ffande vilket de i andra stycket 1 eller 2 angivna omst�n-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft53">digheterna f�religger, f�rordna att bolaget f�r utse viss godk�nd revisor <br/>i st�llet f�r auktoriserad revisor. S�dant beslut �r giltigt i h�gst fem �r. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft50">Vad i andra och tredje styckena f�reskrivs g�ller �ven f�r moderbo-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft50">lag i en koncern om </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft50">1. nettov�rdet av koncernf�retagens tillg�ngar enligt fastst�llda kon-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft53">cernbalansr�kningar f�r de tv� senaste r�kenskaps�ren �verstiger det <br/>gr�nsbelopp som anges i andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft50">2. antalet anst�llda vid koncernf�retagen under den tid som anges i 1 </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft50">i medeltal �verstigit 200, eller </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft50">3. moderbolaget inte uppr�ttar koncernredovisning och nettov�rdet av </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft53">koncernf�retagens tillg�ngar, enligt fastst�llda balansr�kningar f�r <br/>koncernf�retagens tv� senaste r�kenskaps�r, p� moderbolagets balans-<br/>dag �verstiger det gr�nsbelopp som anges i andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft50">I annat bolag �n som avses i andra och fj�rde styckena skall auktori-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft53">serad revisor utses, om �gare till en tiondel av samtliga aktier beg�r det <br/>vid bolagsst�mma, d�r revisorsval skall ske. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>10 �5</b> Revisorerna skall f�r varje r�kenskaps�r avge revisionsber�ttelse <br/>till bolagsst�mman. Ber�ttelsen skall �verl�mnas till bolagets styrelse se-<br/>nast tv� veckor f�re ordinarie bolagsst�mma. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft62">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla ett uttalande, huruvida �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft62">visningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med till�mplig lag om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft62">redovisning. Har i �rsredovisningen inte l�mnats s�dana upplys-</p> <p style="position:absolute;top:141px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft65">ningar som skall l�mnas enligt till�mplig lag om �rsredovisning, skall <br/>revisorerna ange detta och, om det kan ske, l�mna beh�vliga upplys-<br/>ningar i sin ber�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft62">Om revisorerna vid sin granskning har funnit att �tg�rd eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft65">summelse, som kan f�ranleda ers�ttningsskyldighet, ligger styrelsele-<br/>damot eller verkst�llande direkt�r till last eller att styrelseledamot eller <br/>verkst�llande direkt�r p� annat s�tt handlat i strid med denna lag, <br/>till�mplig lag om �rsredovisning eller bolagsordningen skall det an-<br/>m�rkas i ber�ttelsen. Revisionsber�ttelsen skall �ven inneh�lla uttalan-<br/>de ang�ende ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna och verkst�llande <br/>direkt�r. Revisorerna kan �ven i �vrigt i ber�ttelsen meddela upplys-<br/>ningar som de �nskar bringa till aktie�garnas k�nnedom. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft62">I revisionsber�ttelsen skall ocks� anm�rkas om revisorerna funnit att </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft62">bolaget inte har fullgjort sin skyldighet </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft62">1. att g�ra avdrag f�r prelimin�r A-skatt eller kvarst�ende skatt enligt </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft62">uppb�rdslagen (1953:272), </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft62">2. att anm�la sig f�r registrering enligt 14 kap. 2 � merv�rdesskat-</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft62">telagen (1994:200), </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft62">3. att l�mna uppgift enligt 54 � 1 mom. uppb�rdslagen eller 4 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft65">(1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare eller s�rskild <br/>deklaration enligt 14 kap. 3 � merv�rdesskattelagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft62">4. att i r�tt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-3. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft62">Om revisionsber�ttelsen inneh�ller anm�rkning om att bolaget inte har </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft62">fullgjort skyldighet som avses i fj�rde stycket 1-4, skall revisorerna genast </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft62">s�nda in en avskrift av revisionsber�ttelsen till skattemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft62">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla yttrande huruvida f�rteckning enligt </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft62">12 kap. 9 � uppr�ttats n�r skyldighet d�rtill f�relegat och s�rskilt ut-</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft65">talande ang�ende fastst�llandet av balansr�kningen och resultatr�kningen <br/>samt ang�ende det i f�rvaltningsber�ttelsen fastst�llda f�rslaget till dispo-<br/>sitioner betr�ffande bolagets vinst eller f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft62">I moderbolag skall revisor avge en s�rskild revisionsber�ttelse be-</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft65">tr�ffande koncernen. Best�mmelserna i f�rsta-tredje och sj�tte styckena <br/>�ger motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft62">Om anm�lan har gjorts enligt 5 � tredje och femte stycket, skall revisor </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft62">till revisionsber�ttelsen foga avskrift av anm�lningen. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>1 �</b> Utbetalning till aktie�garna av bolagets medel f�r ske endast en-<br/>ligt best�mmelserna i denna lag om vinstutdelning, utbetalning vid <br/>neds�ttning av aktiekapitalet, reservfonden eller �verkursfonden och <br/>utskiftning vid bolagets likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft63">5</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft62"> Senaste lydelse 1995:531. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft62">2975 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>SFS 1995:1555 </b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft70">2976 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft70">Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha annat syfte �n att </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft73">bereda vinst �t aktie�garna, skall bolagsordningen inneh�lla best�mmelse <br/>om anv�ndning av vinst och beh�llna tillg�ngar vid bolagets likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>2 �</b> Vinstutdelning till aktie�garna f�r inte �verstiga vad som i <br/>fastst�lld balansr�kning och, i fr�ga om moderbolag som skall uppr�tta <br/>koncernredovisning, i fastst�lld koncernbalansr�kning f�r det senaste <br/>r�kenskaps�ret redovisas som bolagets eller koncernens nettovinst f�r <br/>�ret, balanserad vinst och fria fonder med avdrag f�r </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft70">1. redovisad f�rlust, </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft70">2. belopp som enligt lag eller bolagsordning skall avs�ttas till bundet </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft73">eget kapital eller, i fr�ga om moderbolag, belopp som av det fria egna <br/>kapitalet i koncernen enligt �rsredovisningarna f�r f�retag inom denna <br/>skall �verf�ras till bundet eget kapital, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft70">3. belopp som enligt bolagsordning annars skall anv�ndas f�r n�got </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft70">annat �ndam�l �n utdelning till aktie�garna. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft70">Vinstutdelning f�r inte ske med s� stort belopp att utdelningen med </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft73">h�nsyn till bolagets eller koncernens konsilideringsbehov, likviditet <br/>eller st�llning i �vrigt st�r i strid mot god aff�rssed. F�rbud mot vinst-<br/>utdelning i visst fall f�reskrivs i 6 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>3 �</b> Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsst�mma. St�mman f�r <br/>endast i den m�n skyldighet d�rtill f�religger enligt andra stycket eller <br/>enligt bolagsordningen besluta om utdelning av st�rre belopp �n styrelsen <br/>f�reslagit eller godk�nt. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft70">Bolagsst�mman skall p� yrkande av �gare till minst en tiondel av </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft73">samtliga aktier besluta utdelning av �tminstone ett belopp motsvarande <br/>h�lften av vad som �terst�r av nettovinsten f�r �ret, sedan avdrag skett <br/>f�r balanserad f�rlust, som �verstiger fria fonder, reservfond och �ver-<br/>kursfond, och f�r belopp, som enligt lag eller bolagsordning skall av-<br/>s�ttas till bundet eget kapital eller enligt bolagsordning annars skall an-<br/>v�ndas f�r n�got annat �ndam�l �n utdelning till aktie�garna. Ett <br/>s�dant yrkande skall framst�llas p� ordinarie st�mma innan beslut om <br/>anv�ndning av vinsten fattas. Utdelning f�r inte ske i strid med 2 �. <br/>St�mman �r inte skyldig att besluta h�gre utdelning �n fem procent av </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft70">bolagets egna kapital. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">I avst�mningsbolag skall avst�mningsdagen anges i bolagsst�mmans </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft73">beslut om utdelning till aktie�gare. Utdelningen f�rfaller till betalning p� <br/>avst�mningsdagen och skall betalas utan dr�jsm�l. Den som p� avst�m-<br/>ningsdagen �r inf�rd i aktieboken eller i f�rteckning enligt 3 kap. 12 � <br/>skall anses beh�rig att mottaga utdelningen. Var han vid mottagandet ej <br/>ber�ttigad, �ger 4 kap. 3 � tredje stycket motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>4 �</b> Till reservfond skall avs�ttas belopp som </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft70">1. om reservfonden och �verkursfonden tillsammans inte uppg�r till </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft73">tjugo procent av aktiekapitalet, motsvarar minst tio procent av den del <br/>av nettovinsten f�r �ret som inte g�r �t f�r att t�cka balanserad f�rlust, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft73">2. den f�r vilken aktie f�rverkats betalat till bolaget, <br/>3. enligt 4 kap. 17 � skall tillfalla bolaget, </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft81">2977 </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft82">6</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft83"> Senaste lydelse 1994:1826. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft83">94-SFS 1995 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft81">4. vid utbyte av fordran enligt skuldebrev mot aktie, motsvarar skill-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft81">naden mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp, </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft86">5. enligt bolagsordningen skall avs�ttas till reservfonden, <br/>6. enligt beslut av bolagsst�mman eljest skall �verf�ras fr�n det i </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft81">balansr�kningen redovisade fria egna kapitalet till reservfond. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid ber�kning av det belopp, som enligt f�rsta stycket 1 minst skall av-</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft86">s�ttas till reservfond, skall nettovinsten �kas med vad som kan ha tiller-<br/>k�nts styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller annan som tantiem. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft81">Neds�ttning av reservfond eller �verkursfond f�r enligt beslut av bo-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft81">lagsst�mman endast ske f�r </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft81">1. t�ckande av s�dan f�rlust enligt fastst�lld balansr�kning som ej kan </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft81">t�ckas av fritt eget kapital, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft86">2. �kning av aktiekapitalet genom nyemission eller fondemission, eller <br/>3. annat �ndam�l, om r�tten med motsvarande till�mpning av 6 kap. 6 � </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft81">ger tillst�nd till neds�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>3 �</b> Har aktie�gare upps�tligen genom missbruk av sitt inflytande i <br/>bolaget medverkat till �vertr�delse av denna lag, till�mplig lag om <br/>�rsredovisning eller bolagsordningen, kan r�tten, om p� grund av <br/>missbrukets l�ngvarighet eller annan anledning s�rskilda sk�l d�rtill <br/>f�religger, p� talan av �gare till en tiondel av samtliga aktier besluta, <br/>att bolaget skall tr�da i likvidation. R�tten kan dock i s�dant fall p� <br/>yrkande av bolaget i st�llet �l�gga bolaget att inom viss tid inl�sa <br/>k�randens aktier. F�rsummar bolaget att l�sa aktierna inom fastst�lld <br/>tid, skall r�tten p� talan av den vars aktier skolat inl�sas besluta, att <br/>bolaget skall tr�da i likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid avg�rande av fr�gan om beslut om likvidation eller beslut om </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft86">inl�sen av aktier skall meddelas, skall s�rskild h�nsyn tagas till de <br/>anst�lldas och fordrings�garnas intressen. Inl�sen enligt f�rsta stycket f�r <br/>dock ej ske, om bolagets eget kapital, ber�knat enligt 2 � tredje stycket, <br/>efter inl�sen skulle understiga halva aktiekapitalet. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid ber�kningen av det egna kapitalet skall de aktier som avses skola </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft81">inl�sas upptagas som tillg�ng utan v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft81">Om aktie�gare, sedan talan enligt denna paragraf beh�rigen v�ckts, f�r </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft86">sin del �terkallar talan, kan �vriga aktie�gare som deltagit i v�ckande av <br/>talan fullf�lja denna. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>4 a �6</b> Registreringsmyndigheten f�rordnar att bolaget skall tr�da i <br/>likvidation, om </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft81">1. bolaget �r i konkurs som avslutas med �verskott och bolagsst�mman </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft81">inte inom f�reskriven tid fattat beslut om likvidation enligt 19 �, </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft81">2. bolaget inte p� f�reskrivet s�tt till registret har anm�lt s�dan beh�rig </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft81">styrelse, verkst�llande direkt�r eller revisor som skall finnas enligt </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft81">denna lag, eller </p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:844px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft90">2978 </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft91">7</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft92"> Senaste lydelse 1994:1826. </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">3. bolaget inte har s�nt in �rsredovisning och revisionsber�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft96">enligt 8 kap. 3 � f�rsta stycket �rsredovisningslagen (1995:1554) inom <br/>elva m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Beslut om likvidation meddelas dock inte, om likvidationsgrunden har </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft96">upph�rt under �rendets handl�ggning hos registreringsmyndigheten och <br/>avgift som p�f�rts enligt 6 a � har betalats. </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Fr�ga om likvidation enligt f�rsta stycket tas upp av registreringsmyn-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft96">digheten sj�lvmant eller p� ans�kan av styrelsen, styrelseledamot, verk-<br/>st�llande direkt�r, aktie�gare, borgen�r eller annan vars r�tt kan vara <br/>beroende av att det finns n�gon som kan f�retr�da bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>6 a �7</b> Om registreringsmyndigheten sj�lvmant meddelar bolaget ett <br/>likvidationsf�rel�ggande enligt 5 a � p� den grunden att bolaget inte har <br/>anm�lt beh�rig styrelse, verkst�llande direkt�r eller revisor f�r registre-<br/>ring, skall bolaget f�rpliktas att betala en s�rskild avgift f�r kostnaderna <br/>i likvidations�rendet. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Bolaget skall f�rpliktas betala avgift enligt f�rsta stycket endast om </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft96">registreringsmyndigheten senast sex veckor innan f�rel�ggandet med-<br/>delades har skickat en p�minnelse till bolaget p� dess senast anm�lda <br/>postadress om den brist som f�rel�ggandet avser. P�minnelsen skall ha <br/>inneh�llit en upplysning om att bolaget kan bli skyldigt att betala en <br/>avgift om bristen inte avhj�lps. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Kommer det fram i likvidations�rendet att det inte fanns grund f�r </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft96">tv�ngslikvidation n�r f�rel�ggandet enligt 5 a � meddelades, skall avgifts-<br/>beslutet upph�vas. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft90">Best�mmelserna i 8 kap. 9 och 10 �� �rsredovisningslagen </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft90">(1995:1554) till�mpas �ven i fr�ga om avgift enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgiftens storlek. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>9 �</b> N�r bolaget tr�tt i likvidation skall styrelsen och verkst�llande <br/>direkt�r genast avge redovisning f�r sin f�rvaltning av bolagets ange-<br/>l�genheter under den tid, f�r vilken redovisningshandlingar inte f�rut <br/>har lagts fram p� bolagsst�mma. Redovisningen skall l�ggas fram p� <br/>bolagsst�mma s� snart det kan ske. Best�mmelserna om �rsredovisning <br/>i till�mplig lag om �rsredovisning samt om revisionsber�ttelse enligt <br/>denna lag skall tilll�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Omfattar tiden �ven f�reg�ende r�kenskaps�r, skall s�rskild redovisning, </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft90">i moderbolag omfattande �ven koncernredovisning, avges f�r n�mnda �r. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>12 �</b> Likvidatorerna skall f�r varje r�kenskaps�r avge �rsredovisning, </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft96">som l�ggs fram p� ordinarie bolagsst�mma f�r godk�nnande. I fr�ga <br/>om st�mman och redovisningen skall 9 kap. 5 � andra stycket 1 och 2 </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft96">denna lag samt 5 kap. 17 - 23 ��, 6 kap. 2 � och best�mmelserna om <br/>finansieringsanalys i 2 kap. 1 � tredje stycket och 6 kap. 3 � �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft96">visningslagen (1995:1554) inte till�mpas. I f�rekommande fall <br/>beh�ver inte heller best�mmelserna i 5 kap. 2 � 3 och 6 kap. 3 � la-</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft106">gen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft100">I balansr�kningen upptages det egna kapitalet i en post, varvid aktie-</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft106">kapitalet anges inom linjen, i f�rekommande fall f�rdelat p� olika <br/>aktieslag. </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft100">Tillg�ng f�r ej upptagas till h�gre v�rde �n den ber�knas inbringa </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft106">efter avdrag f�r f�rs�ljningskostnaderna. Om tillg�ng kan ber�knas <br/>inbringa v�sentligt h�gre belopp �n det i balansr�kningen upptagna </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft106">v�rdet eller om f�r skuld och likvidationskostnad kan ber�knas �tg� <br/>ett belopp som v�sentligt avviker fr�n redovisad avs�ttning eller skuld, <br/>skall det ber�knade beloppet anges inom linjen vid tillg�ngs-, av-<br/>s�ttnings- eller skuldposten. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft106"><b>4 �8</b> Styrelserna f�r �verl�tande och, vid absorption, �vertagande bolag <br/>skall uppr�tta en gemensam, dagtecknad fusionsplan. Planen skall un-<br/>dertecknas av styrelsen i vart och ett av bolagen. I planen skall det f�r </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft100">varje bolag anges </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft100">1. firma, organisationsnummer och den ort d�r styrelsen skall ha sitt </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft100">s�te, </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft100">2. hur m�nga aktier i det �vertagande bolaget som skall l�mnas f�r ett </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft106">angivet antal aktier i �verl�tande bolag samt vilken kontant ers�ttning som <br/>skall l�mnas som fusionsvederlag, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft100">3. den tidpunkt och de �vriga villkor som skall g�lla f�r utl�mnandet </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft100">av fusionsvederlaget, </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft100">4. fr�n vilken tid och p� vilka villkor de aktier som l�mnas s�som </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft100">fusionsvederlag medf�r r�tt till utdelning i det �vertagande bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft106">5. den planerade tidpunkten f�r �verl�tande bolags uppl�sning, <br/>6. vilka r�ttigheter i det �vertagande bolaget som skall tillkomma </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft106">innehavare av aktier, skuldebrev och andra v�rdepapper med s�rskilda <br/>r�ttigheter i �verl�tande bolag eller vilka �tg�rder som i �vrigt skall vidtas <br/>till f�rm�n f�r de n�mnda innehavarna, </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft100">7. arvode och annan s�rskild f�rm�n som med anledning av fusionen </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft106">skall l�mnas till en styrelseledamot, en verkst�llande direkt�r eller en <br/>revisor i �verl�tande eller �vertagande bolag. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft100">Till fusionsplanen skall fogas </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft100">1. en kopia av bolagens �rsredovisningar f�r de senaste tre r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft100">skaps�ren samt </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft100">2. uppgifter motsvarande del�rsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 �� �rs-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft106">redovisningslagen (1995:1554) eller, i f�rekommande fall, 9 kap. 3 � <br/>3 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersbolag, om fusionsplanen har uppr�ttats senare �n sex m�nader <br/>efter utg�ngen av det senaste r�kenskaps�r f�r vilket �rsredovisning <br/>och revisionsber�ttelse har l�mnats. Uppgifterna skall avse tiden fr�n <br/>utg�ngen av n�mnda r�kenskaps�r till en dag som infaller tidigast tre <br/>m�nader innan fusionsplanen uppr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft103">8</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft104"> Senaste lydelse 1994:802. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft100">2979 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>SFS 1995:1555 </b></p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Stiftare, styrelseledamot och verkst�llande direkt�r, som vid full-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft116">g�rande av sitt uppdrag upps�tligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, <br/>skall ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r skadan v�llas aktie�gare eller <br/>annan genom �vertr�delse av denna lag, tilll�mplig lag om �rsredovis-<br/>ning eller bolagsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>3 �</b> Aktie�gare �r skyldig att ers�tta skada som han genom att med-<br/>verka till �vertr�delse av denna lag, till�mplig lag om �rsredovisning <br/>eller bolagsordningen upps�tligen eller av grov oaktsamhet tillfogar <br/>bolaget, aktie�gare eller annan. Om det med h�nsyn till faran f�r <br/>fortsatt missbruk och f�rh�llandena i �vrigt �r p�kallat, �r han �ven <br/>skyldig att inl�sa skadelidande aktie�gares aktier. L�senbeloppet be-<br/>st�mmes till belopp som �r sk�ligt med h�nsyn till bolagets st�llning </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft111">och �vriga omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>17 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �9</b> Ett beslut om att ett privat aktiebolag skall bli publikt fattas av bo-</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft116">lagsst�mman enligt best�mmelserna i 9 kap. om beslut om �ndring av <br/>bolagsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft111">Om st�mman h�lls senare �n sex m�nader efter utg�ngen av det </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft116">senaste r�kenskaps�r f�r vilket �rsredovisning och revisionsber�ttelse <br/>har avgivits, skall det p� st�mman l�ggas fram uppgifter motsvarande <br/>del�rsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 �� �rsredovisningslagen <br/>(1995:1554) eller, i f�rekommande fall, 9 kap. 3 � 3 lagen (1995:1559) <br/>om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Uppgifterna <br/>skall avse tiden fr�n utg�ngen av n�mnda r�kenskaps�r till en dag som <br/>infaller tidigast tre m�nader f�re dagen f�r bolagsst�mman. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft111">Beslutet f�r registreras endast om </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft116">1. bolagets registrerade aktiekapital uppg�r till minst 500 000 kr, <br/>2. yttrande f�retes fr�n en auktoriserad eller godk�nd revisor av vilket </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft116">framg�r att bolagets eget kapital uppg�r till minst det registrerade aktie-<br/>kapitalet, och </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft111">3. bolagets firma inte strider mot f�reskrifterna i 16 kap. 1 � om publikt </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft111">aktiebolags firma. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft111">Ett privat aktiebolag skall anses ha blivit publikt, n�r bolagsordningen </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft116">uppfyller de best�mmelser som g�ller f�r publika aktiebolag och beslutet <br/>om �verg�ng till publikt aktiebolag har blivit registrerat. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:769px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>4 �10</b> Har s�kande vid anm�lan f�r registrering ej iakttagit vad som �r <br/>f�reskrivet om anm�lan, skall s�kanden f�rel�ggas att inom viss tid avge <br/>yttrande eller vidtaga r�ttelse. Detsamma g�ller, om registreringsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft113">9</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft114"> Senaste lydelse 1994:1396. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft113">10</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft114"> Senaste lydelse 1994:1828. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft111">2980 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 1995:1555 </b></p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft126">heten finner att beslut som anm�les f�r registrering eller handling som <br/>bifogas anm�lningen ej har tillkommit i beh�rig ordning eller till sitt in-<br/>neh�ll strider mot lag eller annan f�rfattning eller mot bolagsordningen <br/>eller har i n�got viktigare h�nseende otydlig eller vilseledande avfattning. <br/>Underl�ter s�kanden att efterkomma f�rel�ggandet, skall anm�lningen av-<br/>skrivas. Underr�ttelse om denna p�f�ljd skall intagas i f�rel�ggande. F�re-<br/>ligger �ven efter det yttrande avgivits hinder f�r registrering och har <br/>s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, skall registrering v�gras, </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft120">om anledning ej f�rekommer att ge s�kanden nytt f�rel�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft120">Best�mmelserna i f�rsta stycket utg�r ej hinder f�r registrering av </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft126">bolagsst�mmobeslut, om r�tten till talan mot beslutet g�tt f�rlorad enligt <br/>9 kap. 17 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft120">Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underr�tta bolaget </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft126">n�r registreringsmyndigheten fattar beslut enligt 4 kap. 13 � andra <br/>stycket, 6 kap. 7 � tredje stycket, 13 kap. 6 a eller 18 �, 14 kap. 15 � <br/>f�rsta stycket, 21 eller 29 � eller 19 kap. 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft126"><b>7 �11</b> En myndighets beslut i tillst�nds�rende enligt 2 kap. 1 �, <br/>8 kap. 4 eller 11 �, 10 kap. 2 eller 3 � eller 12 kap. 8 � f�r �ver-<br/>klagas till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft120">L�nsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall �n enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft120">stycket f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft120">Ett beslut av registreringsmyndigheten att avskriva anm�lan eller </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft126">v�gra registrering enligt 4 � f�rsta stycket f�r �verklagas hos allm�n <br/>f�rvaltningsdomstol inom tv� m�nader fr�n beslutets dag. Detsamma <br/>g�ller ett s�dant beslut av registreringsmyndigheten som avses i 4 a �, <br/>4 kap. 13 � andra stycket, 6 kap. 7 � tredje stycket, 13 kap. 18 �, </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft120">14 kap. 15 � f�rsta stycket, 21 och 29 �� samt 19 kap. 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft120">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>19 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft126"><b>2 �12</b> Registreringsmyndigheten kan vid vite f�rel�gga verkst�llande <br/>direkt�ren eller styrelseledamot att fullg�ra skyldighet enligt denna lag <br/>eller annan f�rfattning att </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft120">1. hos myndigheten g�ra beh�rig anm�lan f�r registrering, </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft120">2. p� bolagets brev, fakturor och orderblanketter l�mna s�dana </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft120">uppgifter som anges i 16 kap. 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft120">F�rel�ggande enligt f�rsta stycket 1 f�r inte meddelas, om under-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft126">l�tenheten att g�ra anm�lan medf�r att bolagsst�mmans eller styrelsens <br/>beslut f�rfaller eller bolaget blir skyldigt att tr�da i likvidation. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft120">Fr�ga om utd�mande av vite pr�vas av registreringsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft123">11</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft124">Senaste lydelse 1995:38. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft123">12</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft124"> Senaste lydelse 1994:1395. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft120">2981 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft125"><b>SFS 1995:1555 </b></p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft130">2982 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 1995:1555 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft130">2. I fr�ga om offentligg�rande av �rsredovisning, koncernredovisning, </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft132">revisionsber�ttelse och del�rsrapport avseende r�kenskaps�r som har in-<br/>letts f�re den 1 januari 1996 till�mpas �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft130">3. I bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kre-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft132">ditinstitut och v�rdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 � <br/>andra stycket samma lag skall 2 kap. 12 a � och 4 kap. 13 a � till�mpas <br/>f�rsta g�ngen i fr�ga om det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den <br/>31 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft130">I �vriga bolag skall de angivna paragraferna till�mpas f�rsta g�ngen i </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft130">fr�ga om det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 december </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft130">1996. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft130">4. I bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kre-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft132">ditinstitut och v�rdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 � <br/>andra stycket samma lag skall 11 kap. 1, 2 och 4 - 14 �� till�mpas intill </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft130">utg�ngen av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft130">I �vriga bolag skall de angivna paragraferna till�mpas intill utg�ngen </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft130">av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft130">5. I bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft132">kreditinstitut och v�rdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 � <br/>andra stycket samma lag skall 4 kap. 16, 20 och 21 ��, 8 kap. 13 �, <br/>9 kap. 17 �, 10 kap. 3 och 10 ��, 12 kap. 1 - 4 ��, 13 kap. 3, 9 och </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft130">12 ��, 14 kap. 4 �, 15 kap. 1 och 3 �� samt 17 kap. 1 � till�mpas i sin </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft130">�ldre lydelse intill utg�ngen av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft130">1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft130">I �vriga bolag skall de angivna paragraferna till�mpas i sin �ldre lydelse </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft130">intill utg�ngen av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den 1 januari </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft130">1997. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft130">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft130">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft132">Sten Andersson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

2970

Lag
om �ndring i aktiebolagslagen (1975:1385);

SFS 1995:1555

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1995

utf�rdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om aktiebolagslagen

(1975:1385)2

dels att 11 kap. skall upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 5 �, 4 kap. 16, 20 och 21 ��, 8 kap, 13 �, 9 kap. 17 �,

10 kap. 3 och 10 ��, 12 kap. 1 - 4 ��, 13 kap. 3, 4 a, 6 a, 9 och 12 ��,
14 kap. 4 �, 15 kap. 1 och 3 ��, 17 kap. 1 �, 18 kap. 4 och 7 �� samt
19 kap. 2 � skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 1 kap. 6 �, 2 kap.

12 a � och 4 kap. 13 a �, av f�ljande lydelse.

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

background image

3

Senaste lydelse 1994:802.

2971

SFS 1995:1555

1 kap.

5 �3 Ett aktiebolag �r moderbolag och en annan juridisk person �r
dotterf�retag, om aktiebolaget

1. innehar mer �n h�lften av r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar

i den juridiska personen,

2. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och p� grund av

avtal med andra del�gare i denna f�rfogar �ver mer �n h�lften av

r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar,

3. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och har r�tt att

utse eller avs�tta mer �n h�lften av ledam�terna i dess styrelse eller
motsvarande ledningsorgan, eller

4. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och har r�tt att

ensamt ut�va ett best�mmande inflytande �ver denna p� grund av avtal
med den juridiska personen eller p� grund av f�reskrift i dess bolags-
ordning, bolagsavtal eller d�rmed j�mf�rbara stadgar.

Vidare �r en juridisk person dotterf�retag till moderbolaget, om ett

annat dotterf�retag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans
med ett eller flera andra dotterf�retag eller flera andra dotterf�retag
tillsammans

1. innehar mer �n h�lften av r�sterna f�r samtliga aktier eller an-

delar i den juridiska personen,

2. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och p� grund av

avtal med andra del�gare i denna f�rfogar �ver mer �n h�lften av
r�sterna f�r samtliga aktier eller andelar, eller

3. �ger aktier eller andelar i den juridiska personen och har r�tt att

utse eller avs�tta mer �n h�lften av ledam�terna i dess styrelse eller
motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterf�retag �ger aktier eller andelar i en juridisk person

och p� grund av avtal med den juridiska personen eller p� grund av
f�reskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller d�rmed j�mf�rbara
stadgar har r�tt att ensamt ut�va ett best�mmande inflytande �ver den

juridiska personen, �r �ven denna dotterf�retag till moderbolaget.

Moderbolag och dotterf�retag utg�r tillsammans en koncern.
Med koncernf�retag avses i denna lag f�retag i samma koncern.

6 � I de fall som avses i 5 � f�rsta stycket 1-3 och andra stycket
skall s�dana r�ttigheter som tillkommer n�gon som handlar i eget
namn men f�r en annan fysisk eller juridisk persons r�kning anses till-
komma den personen.

Vid best�mmandet av antalet r�ster i ett dotterf�retag beaktas inte

de aktier och andelar i dotterf�retaget som innehas av f�retaget sj�lvt
eller av dess dotterf�retag. Detsamma g�ller aktier och andelar som
innehas av den som handlar i eget namn men f�r dotterf�retagets eller
dess dotterf�retags r�kning.

background image

SFS 1995:1555

2 kap.

12 a � Belopp som bolaget p� grund av aktieteckning har f�tt som

betalning f�r aktierna ut�ver det nominella beloppet skall s�ttas av till
�verkursfonden.

4 kap.

13 a � Belopp som bolaget p� grund av aktieteckning har f�tt som

betalning f�r aktierna ut�ver det nominella beloppet skall s�ttas av till
�verkursfonden.

16 � Fondemission kan ske genom �verf�ring till aktiekapitalet av

belopp som kan utdelas enligt 12 kap. 2 � f�rsta stycket samt av
uppskrivningsfond, reservfond och �verkursfond eller genom upp-

skrivning av anl�ggningstillg�ngs v�rde.

Best�mmelserna i 4 � f�rsta stycket g�ller i till�mpliga delar �ven i

fr�ga om f�rslag till beslut om fondemission.

Beslut om fondemission skall ange p� vilket s�tt och med vilket belopp

aktiekapitalet �kas, de nya aktiernas aktieslag eller det belopp vartill
aktiernas nominella belopp h�jes samt, i f�rekommande fall f�rordnande
som avses i 3 a �. I avst�mningsbolag skall avst�mningsdagen anges i
beslutet varvid iakttages att avst�mning ej f�r ske innan beslutet
registrerats. P� s�dant bolag �ger 5 � tredje stycket och 7 � f�rsta stycket
motsvarande till�mpning.

Beslutet om fondemission skall utan dr�jsm�l anm�las f�r registrering

och f�r ej verkst�llas f�re registreringen.

Aktiekapitalet �r �kat n�r registrering skett. De nya aktierna skall

genom styrelsens f�rsorg of�rdr�j ligen upptagas i aktieboken. De medf�r
r�tt till utdelning enligt vad d�rom best�mts i beslutet om emission.
Beslutet f�r dock ej inneb�ra att s�dan r�tt intr�der senare �n f�r
r�kenskaps�ret efter det under vilket registrering skett.

20 � Emissionsprospekt skall inneh�lla balansr�kningar avseende ut-
g�ngen av de tre senaste r�kenskaps�r, f�r vilka �rsredovisning och
revisionsber�ttelse avgivits, resultatr�kningar f�r dessa tre r�kenskaps�r
samt ett sammandrag av de uppgifter som bolaget varit skyldigt att ta
in i f�rvaltningsber�ttelserna f�r de tre r�kenskaps�ren. Om handlingar-
na inte inneh�ller finansieringsanalys som avses i 2 kap. 1 � tredje
stycket �rsredovisningslagen (1995:1554), skall de kompletteras med
en s�dan analys. Om bolaget �r skyldigt att uppr�tta en kapital-
t�ckningsanalys enligt 2 kap. 1 � tredje stycket lagen (1995:1559) om
�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag skall handlingarna
ocks� inneh�lla en s�dan.

Best�mmelserna i 3 kap. 5 � andra stycket och tredje stycket f�rsta

meningen �rsredovisningslagen skall till�mpas p� emissionsprospekt.

Om bolaget �r moderbolag, skall bolaget i emissionsprospektet intaga

koncernresultatr�kning och koncernbalansr�kning f�r de tre senaste

2972

background image

r�kenskaps�ren. N�r redovisningshandlingar och andra uppgifter f�r
koncern intages i prospektet f�r h�remot svarande uppgifter f�r bolaget
utel�mnas i den m�n de kan anses sakna v�sentlig betydelse f�r be-

d�mningen av bolagets aktier. Dock f�r bolagets resultatr�kning och
balansr�kning f�r det senaste r�kenskaps�ret enligt f�rsta stycket ej
utel�mnas.

21 � I emissionsprospektet skall upplysning l�mnas om s�dana f�r be-
d�mningen av bolagets verksamhetsresultat och st�llning viktiga f�r-
h�llanden och h�ndelser i �vrigt av v�sentlig betydelse f�r bolaget vilka
h�nf�r sig till tiden efter den period som omfattas av de i 20 � angivna
handlingarna.

L�ggs emissionsprospektet fram senare �n �tta m�nader efter ut-

g�ngen av det senaste r�kenskaps�r, f�r vilket �rsredovisning och revi-
sionsber�ttelse avgivits, skall emissionsprospektet inneh�lla uppgifter
motsvarande del�rsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 �� �rsredovisnings-
lagen (1995:1554) eller, i f�rekommande fall, 9 kap. 3 � 3 lagen
(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag.
Dessa uppgifter skall avse tiden fr�n utg�ngen av n�mnda r�ken-
skaps�r till en dag som infaller tidigast tre m�nader innan emissions-

prospektet l�ggs fram.

8 kap.

13 � Styrelsen eller annan st�llf�retr�dare f�r bolaget f�r ej f�retaga

r�ttshandling eller annan �tg�rd som �r �gnad att bereda otillb�rlig f�rdel

�t aktie�gare eller annan till nackdel f�r bolaget eller annan aktie�gare.

St�llf�retr�dare f�r inte f�lja en f�reskrift av bolagsst�mman eller

n�got annat bolagsorgan, om f�reskriften inte g�ller d�rf�r att den st�r
i strid med denna lag, tilll�mplig lag om �rsredovisning eller bolags-
ordningen.

9 kap.4

17 � Om bolagsst�mmobeslut inte har tillkommit i beh�rig ordning

eller p� annat s�tt strider mot denna lag, till�mplig lag om �rsredovis-
ning eller bolagsordningen, kan talan mot bolaget om upph�vande
eller �ndring av beslutet f�ras av aktie�gare eller av styrelsen, styrel-
seledamot eller verkst�llande direkt�r. S�dan talan kan f�ras �ven av
den som styrelsen obeh�rigen v�grat att inf�ra s�som aktie�gare i
aktieboken.

Talan skall v�ckas inom tre m�nader fr�n dagen f�r beslutet. V�ckes

icke talan inom tid som nu sagts �r r�tten till talan f�rlorad.

Talan f�r v�ckas senare �n vad i andra stycket s�gs n�r

1. beslutet �r s�dant att det ej lagligen kan fattas ens med alla aktie-

�gares samtycke,

4

Senaste lydelse 1994:1828.

2973

SFS 1995:1555

background image

2974

SFS 1995:1555

2. samtycke till beslutet kr�ves av alla eller vissa aktie�gare och s�dant

samtycke ej givits, eller

3. kallelse till st�mman ej skett eller de f�r bolaget g�llande best�m-

melserna om kallelse v�sentligen eftersatts.

Vad som s�gs i tredje stycket om tiden f�r v�ckande av talan g�ller inte

i fall som avses i 14 kap. 30 � f�rsta stycket.

Dom, varigenom bolagsst�mmans beslut upph�ves eller �ndras, g�ller

�ven f�r de aktie�gare som ej inst�mt talan. R�tten kan �ndra bolagsst�m-
mans beslut endast om det kan fastst�llas vilket inneh�ll beslutet r�tteligen
borde ha haft. �r bolagsst�mmans beslut s�dant som enligt denna lag
skall anm�las f�r registrering och har det upph�vts eller
�ndrats genom dom som vunnit laga kraft eller har genom beslut under
r�tteg�ngen f�rordnats att bolagsst�mmans beslut ej f�r verkst�llas, skall
r�tten underr�tta registreringsmyndigheten f�r registrering.

10 kap.

3 � Minst en av bolagsst�mman utsedd revisor skall vara auktoriserad
revisor eller godk�nd revisor.

Minst en av bolagsst�mman utsedd revisor skall vara auktoriserad re-

visor om

1. tillg�ngarnas nettov�rde enligt fastst�llda balansr�kningar f�r de tv�

senaste r�kenskaps�ren �verstiger ett gr�nsbelopp som motsvarar 1 000
g�nger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring som
g�llde under den sista m�naden av respektive r�kenskaps�r,

2. antalet anst�llda hos bolaget under de tv� senaste r�kenskaps�ren i

medeltal �verstigit 200, eller

3. bolagets aktier eller skuldebrev �r noterade vid en b�rs eller auk-

toriserad marknadsplats.

Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer kan i fr�ga om

visst bolag, betr�ffande vilket de i andra stycket 1 eller 2 angivna omst�n-

digheterna f�religger, f�rordna att bolaget f�r utse viss godk�nd revisor
i st�llet f�r auktoriserad revisor. S�dant beslut �r giltigt i h�gst fem �r.

Vad i andra och tredje styckena f�reskrivs g�ller �ven f�r moderbo-

lag i en koncern om

1. nettov�rdet av koncernf�retagens tillg�ngar enligt fastst�llda kon-

cernbalansr�kningar f�r de tv� senaste r�kenskaps�ren �verstiger det
gr�nsbelopp som anges i andra stycket,

2. antalet anst�llda vid koncernf�retagen under den tid som anges i 1

i medeltal �verstigit 200, eller

3. moderbolaget inte uppr�ttar koncernredovisning och nettov�rdet av

koncernf�retagens tillg�ngar, enligt fastst�llda balansr�kningar f�r
koncernf�retagens tv� senaste r�kenskaps�r, p� moderbolagets balans-
dag �verstiger det gr�nsbelopp som anges i andra stycket.

I annat bolag �n som avses i andra och fj�rde styckena skall auktori-

serad revisor utses, om �gare till en tiondel av samtliga aktier beg�r det
vid bolagsst�mma, d�r revisorsval skall ske.

background image

10 �5 Revisorerna skall f�r varje r�kenskaps�r avge revisionsber�ttelse
till bolagsst�mman. Ber�ttelsen skall �verl�mnas till bolagets styrelse se-
nast tv� veckor f�re ordinarie bolagsst�mma.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla ett uttalande, huruvida �rsredo-

visningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med till�mplig lag om �rs-

redovisning. Har i �rsredovisningen inte l�mnats s�dana upplys-

ningar som skall l�mnas enligt till�mplig lag om �rsredovisning, skall
revisorerna ange detta och, om det kan ske, l�mna beh�vliga upplys-
ningar i sin ber�ttelse.

Om revisorerna vid sin granskning har funnit att �tg�rd eller f�r-

summelse, som kan f�ranleda ers�ttningsskyldighet, ligger styrelsele-
damot eller verkst�llande direkt�r till last eller att styrelseledamot eller
verkst�llande direkt�r p� annat s�tt handlat i strid med denna lag,
till�mplig lag om �rsredovisning eller bolagsordningen skall det an-
m�rkas i ber�ttelsen. Revisionsber�ttelsen skall �ven inneh�lla uttalan-
de ang�ende ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna och verkst�llande
direkt�r. Revisorerna kan �ven i �vrigt i ber�ttelsen meddela upplys-
ningar som de �nskar bringa till aktie�garnas k�nnedom.

I revisionsber�ttelsen skall ocks� anm�rkas om revisorerna funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att g�ra avdrag f�r prelimin�r A-skatt eller kvarst�ende skatt enligt

uppb�rdslagen (1953:272),

2. att anm�la sig f�r registrering enligt 14 kap. 2 � merv�rdesskat-

telagen (1994:200),

3. att l�mna uppgift enligt 54 � 1 mom. uppb�rdslagen eller 4 � lagen

(1984:668) om uppb�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare eller s�rskild
deklaration enligt 14 kap. 3 � merv�rdesskattelagen, eller

4. att i r�tt tid betala skatter och avgifter som avses i 1-3.

Om revisionsber�ttelsen inneh�ller anm�rkning om att bolaget inte har

fullgjort skyldighet som avses i fj�rde stycket 1-4, skall revisorerna genast

s�nda in en avskrift av revisionsber�ttelsen till skattemyndigheten.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla yttrande huruvida f�rteckning enligt

12 kap. 9 � uppr�ttats n�r skyldighet d�rtill f�relegat och s�rskilt ut-

talande ang�ende fastst�llandet av balansr�kningen och resultatr�kningen
samt ang�ende det i f�rvaltningsber�ttelsen fastst�llda f�rslaget till dispo-
sitioner betr�ffande bolagets vinst eller f�rlust.

I moderbolag skall revisor avge en s�rskild revisionsber�ttelse be-

tr�ffande koncernen. Best�mmelserna i f�rsta-tredje och sj�tte styckena
�ger motsvarande till�mpning.

Om anm�lan har gjorts enligt 5 � tredje och femte stycket, skall revisor

till revisionsber�ttelsen foga avskrift av anm�lningen.

12 kap.

1 � Utbetalning till aktie�garna av bolagets medel f�r ske endast en-
ligt best�mmelserna i denna lag om vinstutdelning, utbetalning vid
neds�ttning av aktiekapitalet, reservfonden eller �verkursfonden och
utskiftning vid bolagets likvidation.

5

Senaste lydelse 1995:531.

2975

SFS 1995:1555

background image

2976

SFS 1995:1555

Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha annat syfte �n att

bereda vinst �t aktie�garna, skall bolagsordningen inneh�lla best�mmelse
om anv�ndning av vinst och beh�llna tillg�ngar vid bolagets likvidation.

2 � Vinstutdelning till aktie�garna f�r inte �verstiga vad som i
fastst�lld balansr�kning och, i fr�ga om moderbolag som skall uppr�tta
koncernredovisning, i fastst�lld koncernbalansr�kning f�r det senaste
r�kenskaps�ret redovisas som bolagets eller koncernens nettovinst f�r
�ret, balanserad vinst och fria fonder med avdrag f�r

1. redovisad f�rlust,

2. belopp som enligt lag eller bolagsordning skall avs�ttas till bundet

eget kapital eller, i fr�ga om moderbolag, belopp som av det fria egna
kapitalet i koncernen enligt �rsredovisningarna f�r f�retag inom denna
skall �verf�ras till bundet eget kapital,

3. belopp som enligt bolagsordning annars skall anv�ndas f�r n�got

annat �ndam�l �n utdelning till aktie�garna.

Vinstutdelning f�r inte ske med s� stort belopp att utdelningen med

h�nsyn till bolagets eller koncernens konsilideringsbehov, likviditet
eller st�llning i �vrigt st�r i strid mot god aff�rssed. F�rbud mot vinst-
utdelning i visst fall f�reskrivs i 6 kap. 5 �.

3 � Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsst�mma. St�mman f�r
endast i den m�n skyldighet d�rtill f�religger enligt andra stycket eller
enligt bolagsordningen besluta om utdelning av st�rre belopp �n styrelsen
f�reslagit eller godk�nt.

Bolagsst�mman skall p� yrkande av �gare till minst en tiondel av

samtliga aktier besluta utdelning av �tminstone ett belopp motsvarande
h�lften av vad som �terst�r av nettovinsten f�r �ret, sedan avdrag skett
f�r balanserad f�rlust, som �verstiger fria fonder, reservfond och �ver-
kursfond, och f�r belopp, som enligt lag eller bolagsordning skall av-
s�ttas till bundet eget kapital eller enligt bolagsordning annars skall an-
v�ndas f�r n�got annat �ndam�l �n utdelning till aktie�garna. Ett
s�dant yrkande skall framst�llas p� ordinarie st�mma innan beslut om
anv�ndning av vinsten fattas. Utdelning f�r inte ske i strid med 2 �.
St�mman �r inte skyldig att besluta h�gre utdelning �n fem procent av

bolagets egna kapital.

I avst�mningsbolag skall avst�mningsdagen anges i bolagsst�mmans

beslut om utdelning till aktie�gare. Utdelningen f�rfaller till betalning p�
avst�mningsdagen och skall betalas utan dr�jsm�l. Den som p� avst�m-
ningsdagen �r inf�rd i aktieboken eller i f�rteckning enligt 3 kap. 12 �
skall anses beh�rig att mottaga utdelningen. Var han vid mottagandet ej
ber�ttigad, �ger 4 kap. 3 � tredje stycket motsvarande till�mpning.

4 � Till reservfond skall avs�ttas belopp som

1. om reservfonden och �verkursfonden tillsammans inte uppg�r till

tjugo procent av aktiekapitalet, motsvarar minst tio procent av den del
av nettovinsten f�r �ret som inte g�r �t f�r att t�cka balanserad f�rlust,

2. den f�r vilken aktie f�rverkats betalat till bolaget,
3. enligt 4 kap. 17 � skall tillfalla bolaget,

background image

SFS 1995:1555

2977

6

Senaste lydelse 1994:1826.

94-SFS 1995

4. vid utbyte av fordran enligt skuldebrev mot aktie, motsvarar skill-

naden mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp,

5. enligt bolagsordningen skall avs�ttas till reservfonden,
6. enligt beslut av bolagsst�mman eljest skall �verf�ras fr�n det i

balansr�kningen redovisade fria egna kapitalet till reservfond.

Vid ber�kning av det belopp, som enligt f�rsta stycket 1 minst skall av-

s�ttas till reservfond, skall nettovinsten �kas med vad som kan ha tiller-
k�nts styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller annan som tantiem.

Neds�ttning av reservfond eller �verkursfond f�r enligt beslut av bo-

lagsst�mman endast ske f�r

1. t�ckande av s�dan f�rlust enligt fastst�lld balansr�kning som ej kan

t�ckas av fritt eget kapital,

2. �kning av aktiekapitalet genom nyemission eller fondemission, eller
3. annat �ndam�l, om r�tten med motsvarande till�mpning av 6 kap. 6 �

ger tillst�nd till neds�ttningen.

13 kap.

3 � Har aktie�gare upps�tligen genom missbruk av sitt inflytande i
bolaget medverkat till �vertr�delse av denna lag, till�mplig lag om
�rsredovisning eller bolagsordningen, kan r�tten, om p� grund av
missbrukets l�ngvarighet eller annan anledning s�rskilda sk�l d�rtill
f�religger, p� talan av �gare till en tiondel av samtliga aktier besluta,
att bolaget skall tr�da i likvidation. R�tten kan dock i s�dant fall p�
yrkande av bolaget i st�llet �l�gga bolaget att inom viss tid inl�sa
k�randens aktier. F�rsummar bolaget att l�sa aktierna inom fastst�lld
tid, skall r�tten p� talan av den vars aktier skolat inl�sas besluta, att
bolaget skall tr�da i likvidation.

Vid avg�rande av fr�gan om beslut om likvidation eller beslut om

inl�sen av aktier skall meddelas, skall s�rskild h�nsyn tagas till de
anst�lldas och fordrings�garnas intressen. Inl�sen enligt f�rsta stycket f�r
dock ej ske, om bolagets eget kapital, ber�knat enligt 2 � tredje stycket,
efter inl�sen skulle understiga halva aktiekapitalet.

Vid ber�kningen av det egna kapitalet skall de aktier som avses skola

inl�sas upptagas som tillg�ng utan v�rde.

Om aktie�gare, sedan talan enligt denna paragraf beh�rigen v�ckts, f�r

sin del �terkallar talan, kan �vriga aktie�gare som deltagit i v�ckande av
talan fullf�lja denna.

4 a �6 Registreringsmyndigheten f�rordnar att bolaget skall tr�da i
likvidation, om

1. bolaget �r i konkurs som avslutas med �verskott och bolagsst�mman

inte inom f�reskriven tid fattat beslut om likvidation enligt 19 �,

2. bolaget inte p� f�reskrivet s�tt till registret har anm�lt s�dan beh�rig

styrelse, verkst�llande direkt�r eller revisor som skall finnas enligt

denna lag, eller

background image

2978

7

Senaste lydelse 1994:1826.

SFS 1995:1555

3. bolaget inte har s�nt in �rsredovisning och revisionsber�ttelse

enligt 8 kap. 3 � f�rsta stycket �rsredovisningslagen (1995:1554) inom
elva m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng.

Beslut om likvidation meddelas dock inte, om likvidationsgrunden har

upph�rt under �rendets handl�ggning hos registreringsmyndigheten och
avgift som p�f�rts enligt 6 a � har betalats.

Fr�ga om likvidation enligt f�rsta stycket tas upp av registreringsmyn-

digheten sj�lvmant eller p� ans�kan av styrelsen, styrelseledamot, verk-
st�llande direkt�r, aktie�gare, borgen�r eller annan vars r�tt kan vara
beroende av att det finns n�gon som kan f�retr�da bolaget.

6 a �7 Om registreringsmyndigheten sj�lvmant meddelar bolaget ett
likvidationsf�rel�ggande enligt 5 a � p� den grunden att bolaget inte har
anm�lt beh�rig styrelse, verkst�llande direkt�r eller revisor f�r registre-
ring, skall bolaget f�rpliktas att betala en s�rskild avgift f�r kostnaderna
i likvidations�rendet.

Bolaget skall f�rpliktas betala avgift enligt f�rsta stycket endast om

registreringsmyndigheten senast sex veckor innan f�rel�ggandet med-
delades har skickat en p�minnelse till bolaget p� dess senast anm�lda
postadress om den brist som f�rel�ggandet avser. P�minnelsen skall ha
inneh�llit en upplysning om att bolaget kan bli skyldigt att betala en
avgift om bristen inte avhj�lps.

Kommer det fram i likvidations�rendet att det inte fanns grund f�r

tv�ngslikvidation n�r f�rel�ggandet enligt 5 a � meddelades, skall avgifts-
beslutet upph�vas.

Best�mmelserna i 8 kap. 9 och 10 �� �rsredovisningslagen

(1995:1554) till�mpas �ven i fr�ga om avgift enligt f�rsta stycket.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgiftens storlek.

9 � N�r bolaget tr�tt i likvidation skall styrelsen och verkst�llande
direkt�r genast avge redovisning f�r sin f�rvaltning av bolagets ange-
l�genheter under den tid, f�r vilken redovisningshandlingar inte f�rut
har lagts fram p� bolagsst�mma. Redovisningen skall l�ggas fram p�
bolagsst�mma s� snart det kan ske. Best�mmelserna om �rsredovisning
i till�mplig lag om �rsredovisning samt om revisionsber�ttelse enligt
denna lag skall tilll�mpas.

Omfattar tiden �ven f�reg�ende r�kenskaps�r, skall s�rskild redovisning,

i moderbolag omfattande �ven koncernredovisning, avges f�r n�mnda �r.

12 � Likvidatorerna skall f�r varje r�kenskaps�r avge �rsredovisning,

som l�ggs fram p� ordinarie bolagsst�mma f�r godk�nnande. I fr�ga
om st�mman och redovisningen skall 9 kap. 5 � andra stycket 1 och 2

denna lag samt 5 kap. 17 - 23 ��, 6 kap. 2 � och best�mmelserna om
finansieringsanalys i 2 kap. 1 � tredje stycket och 6 kap. 3 � �rsredo-

visningslagen (1995:1554) inte till�mpas. I f�rekommande fall
beh�ver inte heller best�mmelserna i 5 kap. 2 � 3 och 6 kap. 3 � la-

background image

gen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag till�mpas.

I balansr�kningen upptages det egna kapitalet i en post, varvid aktie-

kapitalet anges inom linjen, i f�rekommande fall f�rdelat p� olika
aktieslag.

Tillg�ng f�r ej upptagas till h�gre v�rde �n den ber�knas inbringa

efter avdrag f�r f�rs�ljningskostnaderna. Om tillg�ng kan ber�knas
inbringa v�sentligt h�gre belopp �n det i balansr�kningen upptagna

v�rdet eller om f�r skuld och likvidationskostnad kan ber�knas �tg�
ett belopp som v�sentligt avviker fr�n redovisad avs�ttning eller skuld,
skall det ber�knade beloppet anges inom linjen vid tillg�ngs-, av-
s�ttnings- eller skuldposten.

14 kap.

4 �8 Styrelserna f�r �verl�tande och, vid absorption, �vertagande bolag
skall uppr�tta en gemensam, dagtecknad fusionsplan. Planen skall un-
dertecknas av styrelsen i vart och ett av bolagen. I planen skall det f�r

varje bolag anges

1. firma, organisationsnummer och den ort d�r styrelsen skall ha sitt

s�te,

2. hur m�nga aktier i det �vertagande bolaget som skall l�mnas f�r ett

angivet antal aktier i �verl�tande bolag samt vilken kontant ers�ttning som
skall l�mnas som fusionsvederlag,

3. den tidpunkt och de �vriga villkor som skall g�lla f�r utl�mnandet

av fusionsvederlaget,

4. fr�n vilken tid och p� vilka villkor de aktier som l�mnas s�som

fusionsvederlag medf�r r�tt till utdelning i det �vertagande bolaget,

5. den planerade tidpunkten f�r �verl�tande bolags uppl�sning,
6. vilka r�ttigheter i det �vertagande bolaget som skall tillkomma

innehavare av aktier, skuldebrev och andra v�rdepapper med s�rskilda
r�ttigheter i �verl�tande bolag eller vilka �tg�rder som i �vrigt skall vidtas
till f�rm�n f�r de n�mnda innehavarna,

7. arvode och annan s�rskild f�rm�n som med anledning av fusionen

skall l�mnas till en styrelseledamot, en verkst�llande direkt�r eller en
revisor i �verl�tande eller �vertagande bolag.

Till fusionsplanen skall fogas

1. en kopia av bolagens �rsredovisningar f�r de senaste tre r�ken-

skaps�ren samt

2. uppgifter motsvarande del�rsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 �� �rs-

redovisningslagen (1995:1554) eller, i f�rekommande fall, 9 kap. 3 �
3 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-
pappersbolag, om fusionsplanen har uppr�ttats senare �n sex m�nader
efter utg�ngen av det senaste r�kenskaps�r f�r vilket �rsredovisning
och revisionsber�ttelse har l�mnats. Uppgifterna skall avse tiden fr�n
utg�ngen av n�mnda r�kenskaps�r till en dag som infaller tidigast tre
m�nader innan fusionsplanen uppr�ttas.

8

Senaste lydelse 1994:802.

2979

SFS 1995:1555

background image

15 kap.

1 � Stiftare, styrelseledamot och verkst�llande direkt�r, som vid full-

g�rande av sitt uppdrag upps�tligen eller av oaktsamhet skadar bolaget,
skall ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r skadan v�llas aktie�gare eller
annan genom �vertr�delse av denna lag, tilll�mplig lag om �rsredovis-
ning eller bolagsordningen.

3 � Aktie�gare �r skyldig att ers�tta skada som han genom att med-
verka till �vertr�delse av denna lag, till�mplig lag om �rsredovisning
eller bolagsordningen upps�tligen eller av grov oaktsamhet tillfogar
bolaget, aktie�gare eller annan. Om det med h�nsyn till faran f�r
fortsatt missbruk och f�rh�llandena i �vrigt �r p�kallat, �r han �ven
skyldig att inl�sa skadelidande aktie�gares aktier. L�senbeloppet be-
st�mmes till belopp som �r sk�ligt med h�nsyn till bolagets st�llning

och �vriga omst�ndigheter.

17 kap.

1 �9 Ett beslut om att ett privat aktiebolag skall bli publikt fattas av bo-

lagsst�mman enligt best�mmelserna i 9 kap. om beslut om �ndring av
bolagsordningen.

Om st�mman h�lls senare �n sex m�nader efter utg�ngen av det

senaste r�kenskaps�r f�r vilket �rsredovisning och revisionsber�ttelse
har avgivits, skall det p� st�mman l�ggas fram uppgifter motsvarande
del�rsrapport enligt 9 kap. 3 och 4 �� �rsredovisningslagen
(1995:1554) eller, i f�rekommande fall, 9 kap. 3 � 3 lagen (1995:1559)
om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Uppgifterna
skall avse tiden fr�n utg�ngen av n�mnda r�kenskaps�r till en dag som
infaller tidigast tre m�nader f�re dagen f�r bolagsst�mman.

Beslutet f�r registreras endast om

1. bolagets registrerade aktiekapital uppg�r till minst 500 000 kr,
2. yttrande f�retes fr�n en auktoriserad eller godk�nd revisor av vilket

framg�r att bolagets eget kapital uppg�r till minst det registrerade aktie-
kapitalet, och

3. bolagets firma inte strider mot f�reskrifterna i 16 kap. 1 � om publikt

aktiebolags firma.

Ett privat aktiebolag skall anses ha blivit publikt, n�r bolagsordningen

uppfyller de best�mmelser som g�ller f�r publika aktiebolag och beslutet
om �verg�ng till publikt aktiebolag har blivit registrerat.

18 kap.

4 �10 Har s�kande vid anm�lan f�r registrering ej iakttagit vad som �r
f�reskrivet om anm�lan, skall s�kanden f�rel�ggas att inom viss tid avge
yttrande eller vidtaga r�ttelse. Detsamma g�ller, om registreringsmyndig-

9

Senaste lydelse 1994:1396.

10

Senaste lydelse 1994:1828.

2980

SFS 1995:1555

background image

heten finner att beslut som anm�les f�r registrering eller handling som
bifogas anm�lningen ej har tillkommit i beh�rig ordning eller till sitt in-
neh�ll strider mot lag eller annan f�rfattning eller mot bolagsordningen
eller har i n�got viktigare h�nseende otydlig eller vilseledande avfattning.
Underl�ter s�kanden att efterkomma f�rel�ggandet, skall anm�lningen av-
skrivas. Underr�ttelse om denna p�f�ljd skall intagas i f�rel�ggande. F�re-
ligger �ven efter det yttrande avgivits hinder f�r registrering och har
s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, skall registrering v�gras,

om anledning ej f�rekommer att ge s�kanden nytt f�rel�ggande.

Best�mmelserna i f�rsta stycket utg�r ej hinder f�r registrering av

bolagsst�mmobeslut, om r�tten till talan mot beslutet g�tt f�rlorad enligt
9 kap. 17 � andra stycket.

Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underr�tta bolaget

n�r registreringsmyndigheten fattar beslut enligt 4 kap. 13 � andra
stycket, 6 kap. 7 � tredje stycket, 13 kap. 6 a eller 18 �, 14 kap. 15 �
f�rsta stycket, 21 eller 29 � eller 19 kap. 2 �.

7 �11 En myndighets beslut i tillst�nds�rende enligt 2 kap. 1 �,
8 kap. 4 eller 11 �, 10 kap. 2 eller 3 � eller 12 kap. 8 � f�r �ver-
klagas till regeringen.

L�nsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall �n enligt f�rsta

stycket f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Ett beslut av registreringsmyndigheten att avskriva anm�lan eller

v�gra registrering enligt 4 � f�rsta stycket f�r �verklagas hos allm�n
f�rvaltningsdomstol inom tv� m�nader fr�n beslutets dag. Detsamma
g�ller ett s�dant beslut av registreringsmyndigheten som avses i 4 a �,
4 kap. 13 � andra stycket, 6 kap. 7 � tredje stycket, 13 kap. 18 �,

14 kap. 15 � f�rsta stycket, 21 och 29 �� samt 19 kap. 2 �.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

19 kap.

2 �12 Registreringsmyndigheten kan vid vite f�rel�gga verkst�llande
direkt�ren eller styrelseledamot att fullg�ra skyldighet enligt denna lag
eller annan f�rfattning att

1. hos myndigheten g�ra beh�rig anm�lan f�r registrering,

2. p� bolagets brev, fakturor och orderblanketter l�mna s�dana

uppgifter som anges i 16 kap. 4 �.

F�rel�ggande enligt f�rsta stycket 1 f�r inte meddelas, om under-

l�tenheten att g�ra anm�lan medf�r att bolagsst�mmans eller styrelsens
beslut f�rfaller eller bolaget blir skyldigt att tr�da i likvidation.

Fr�ga om utd�mande av vite pr�vas av registreringsmyndigheten.

11

Senaste lydelse 1995:38.

12

Senaste lydelse 1994:1395.

2981

SFS 1995:1555

background image

2982

SFS 1995:1555

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996.

2. I fr�ga om offentligg�rande av �rsredovisning, koncernredovisning,

revisionsber�ttelse och del�rsrapport avseende r�kenskaps�r som har in-
letts f�re den 1 januari 1996 till�mpas �ldre best�mmelser.

3. I bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kre-

ditinstitut och v�rdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 �
andra stycket samma lag skall 2 kap. 12 a � och 4 kap. 13 a � till�mpas
f�rsta g�ngen i fr�ga om det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den
31 december 1995.

I �vriga bolag skall de angivna paragraferna till�mpas f�rsta g�ngen i

fr�ga om det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 december

1996.

4. I bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kre-

ditinstitut och v�rdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 �
andra stycket samma lag skall 11 kap. 1, 2 och 4 - 14 �� till�mpas intill

utg�ngen av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den 1 januari 1996.

I �vriga bolag skall de angivna paragraferna till�mpas intill utg�ngen

av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den 1 januari 1997.

5. I bolag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i

kreditinstitut och v�rdepappersbolag samt i bolag som avses i 1 kap. 1 �
andra stycket samma lag skall 4 kap. 16, 20 och 21 ��, 8 kap. 13 �,
9 kap. 17 �, 10 kap. 3 och 10 ��, 12 kap. 1 - 4 ��, 13 kap. 3, 9 och

12 ��, 14 kap. 4 �, 15 kap. 1 och 3 �� samt 17 kap. 1 � till�mpas i sin

�ldre lydelse intill utg�ngen av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den

1 januari 1996.

I �vriga bolag skall de angivna paragraferna till�mpas i sin �ldre lydelse

intill utg�ngen av det sista r�kenskaps�r som inletts f�re den 1 januari

1997.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.