SFS 1978:19

780019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:RDIQBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:RDIQBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZPEIDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:ZPEIDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:RDIQBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:ZPEIDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZPEIDN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1978:19 </b></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:944px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:944px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>OHi beslutander�tt f�r stiftelse som har bildats f�r att p� </b></p> <p style="position:absolute;top:967px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 7 februari 1 978 </b></p> <p style="position:absolute;top:967px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>regional niv� fr�mja n�ringslivets utveckling; </b></p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 26 januari 197 8. </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Enligt de n�rmare f�reskrifter som beslutas av regeringen eller myn-</p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">3^ </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft13">' t'rop, 1977/78:40. bil. I. NU 34. rskr 110. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>dighet som regeringen best�mmer f�r stiftelse, som har bildats f�r att p� re- </b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1978:19 </b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">gional niv� fr�mja n�ringsliv ets utveckling, pr�va fr�ga om bidrag eller an�</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">nat st�d till n�ringsidkare inom stiftelsens verksamhetsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � Den som hos stiftelse som avses i 1 � har tagit befattning med fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">som ang es i paragrafen f�r ej obeh�rigen yppa vad han d �rvid har erfarit <br/>om aff�rs- eller driftf�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 19 78, d� lagen (1975: 354) om beslutan�</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">der�tt f�r f�retagaref�rening i fr�ga om kreditst�d f�r arbetsmilj�f�rb�tt�</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">ringar skall upph� ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft21">NILS G. �SLING </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft21">(Industridepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1978:19

Lag

utkom fr�n trycket

OHi beslutander�tt f�r stiftelse som har bildats f�r att p�

den 7 februari 1 978

regional niv� fr�mja n�ringslivets utveckling;

utf�rdad den 26 januari 197 8.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives f�ljande.

1 � Enligt de n�rmare f�reskrifter som beslutas av regeringen eller myn-

3^

' t'rop, 1977/78:40. bil. I. NU 34. rskr 110.

background image

dighet som regeringen best�mmer f�r stiftelse, som har bildats f�r att p� re-

SFS 1978:19

gional niv� fr�mja n�ringsliv ets utveckling, pr�va fr�ga om bidrag eller an�

nat st�d till n�ringsidkare inom stiftelsens verksamhetsomr�de.

2 � Den som hos stiftelse som avses i 1 � har tagit befattning med fr�ga

som ang es i paragrafen f�r ej obeh�rigen yppa vad han d �rvid har erfarit
om aff�rs- eller driftf�rh�llanden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 19 78, d� lagen (1975: 354) om beslutan�

der�tt f�r f�retagaref�rening i fr�ga om kreditst�d f�r arbetsmilj�f�rb�tt�

ringar skall upph� ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

NILS G. �SLING

(Industridepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.