SFS 2000:88 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2000:88 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
000088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft311{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft312{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft313{font-size:15px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft411{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft412{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>Lag<br/>om �ndring i konkurrenslagen (1993:20);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 mars 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om konkurrenslagen (1993:20)</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 4 och 68 �� skall upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3443, 57, 60, 63 och 67 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 34, 37,</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">38, 39 och 42 �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 34 a, 34 b och 37 a ��,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">samt n�rmast f�re 34 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�retagskoncentration</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Definition av f�retagskoncentration</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Med en f�retagskoncentration enligt denna lag avses </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft118">1. att tv� eller flera tidigare sj�lvst�ndiga f�retag sl�s samman, eller <br/>2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett f�-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">retag, eller ocks� ett eller flera f�retag genom f�rv�rv av v�rdepapper eller<br/>tillg�ngar, genom avtal eller p� annat s�tt direkt eller indirekt f�r kontroll<br/>�ver ett eller flera f�retag eller delar d�rav.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Bildandet av ett gemensamt f�retag som p� varaktig basis fyller en sj�lv-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">st�ndig ekonomisk enhets samtliga funktioner utg�r en f�retagskoncentra-<br/>tion enligt f�rsta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>F�rbud mot f�retagskoncentration, m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>34 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft11">Stockholms tingsr�tt f�r p� talan av Konkurrensverket f�rbjuda en</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">f�retagskoncentration som omfattas av anm�lningsskyldighet enligt 37 � el-<br/>ler som har anm�lts frivilligt enligt vad som anges d�r. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft118">F�retagskoncentrationen skall f�rbjudas, om <br/>1. den skapar eller f�rst�rker en dominerande st�llning som v�sentligt</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">h�mmar eller �r �gnad att v�sentligt h�mma f�rekomsten eller utvecklingen<br/>av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsev�rd del av<br/>det, och </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. ett f�rbud kan meddelas utan att v�sentliga nationella s�kerhets- eller</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rs�rjningsintressen �sidos�tts.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1998/99:144, bet. 1999/2000:NU8, rskr. 1999/2000:131.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1998:648.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:88</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft119">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 mars 2000</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">* </p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft116"><i>SFS 2000:8794</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:88</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>34 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">I den utstr�ckning bildandet av ett gemensamt f�retag, som utg�r en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">f�retagskoncentration enligt 34 �, har till syfte eller f�r till resultat att sam-<br/>ordna konkurrensbeteendet hos f�retag som f�rblir sj�lvst�ndiga, skall vid<br/>pr�vningen av fr�ga om f�rbud enligt 34 a � andra stycket mot en f�retags-<br/>koncentration samordningen bed�mas enligt 6 och 8 ��.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut av Konkurrensverket att l�mna en f�retagskoncentration utan</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">�tg�rd skall �ven omfatta s�dana begr�nsningar som har direkt samband med<br/>och �r n�dv�ndiga f�r genomf�randet av den anm�lda f�retagskoncentratio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Pr�vningen enligt f�rsta eller andra stycket skall ske enligt f�rfarandereg-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">lerna f�r koncentrationspr�vningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett f�rbud mot en f�retagskoncentration inneb�r att en r�ttshandling</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">som utg�r en del i f�retagskoncentrationen d�refter blir ogiltig. Detta g�ller<br/>dock inte s�dana r�ttshandlingar som utg�rs av f�rv�rv som har skett p� en<br/>svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan<br/>reglerad marknad eller genom inrop p� exekutiv auktion. I s�dana fall f�r<br/>f�rv�rvaren i st�llet �l�ggas att avyttra det som har f�rv�rvats.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det �r tillr�ckligt f�r att undanr�ja de skadliga effekterna av en</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">f�retagskoncentration, f�r en part i f�retagskoncentrationen i st�llet f�r f�r-<br/>bud enligt 34 a � �l�ggas</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft212">1. att avyttra ett f�retag, eller en del av ett f�retag, eller<br/>2. att genomf�ra n�gon annan konkurrensfr�mjande �tg�rd.<br/>Ett �l�ggande enligt f�rsta stycket f�r inte vara mer l�ngtg�ende �n vad</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">som kr�vs f�r att de skadliga effekterna av konkurrensbegr�nsningen skall<br/>undanr�jas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Anm�lan om f�retagskoncentration</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft28">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En f�retagskoncentration skall anm�las till Konkurrensverket om</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. de ber�rda f�retagen tillsammans har en oms�ttning f�reg�ende r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">skaps�r som �verstiger fyra miljarder kronor och</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. minst tv� av de ber�rda f�retagen har en oms�ttning i Sverige f�reg�-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">ende r�kenskaps�r som �verstiger 100 miljoner kronor f�r vart och ett av f�-<br/>retagen. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om oms�ttningskravet enligt f�rsta stycket 1 �r uppfyllt men oms�tt-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft212">ningen inte �verstiger vad som anges i f�rsta stycket 2, f�r Konkurrensver-<br/>ket i ett enskilt fall �l�gga en part i en f�retagskoncentration att anm�la f�re-<br/>tagskoncentrationen, n�r detta �r p�kallat av s�rskilda sk�l. En part och<br/>andra medverkande i en f�retagskoncentration har alltid r�tt att frivilligt an-<br/>m�la f�retagskoncentrationen, n�r oms�ttningskravet enligt f�rsta stycket 1<br/>�r uppfyllt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:828px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>37 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">En f�retagssammanslagning enligt 34 � f�rsta stycket 1 skall anm�-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">las av de f�retag som sl�s samman. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I �vriga fall skall anm�lan g�ras av den eller dem som f�rv�rvar kontroll</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">�ver ett f�retag eller en del d�rav.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft29">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 1997:221.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:88</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>S�rskild unders�kning av f�retagskoncentration</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Konkurrensverket f�r besluta om att genomf�ra en s�rskild unders�k-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ning av en f�retagskoncentration som har anm�lts enligt 37 �.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett s�dant beslut skall meddelas inom 25 arbetsdagar fr�n det att anm�lan</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft312">kom in till Konkurrensverket. Under denna frist f�r parterna och andra med-<br/>verkande i f�retagskoncentrationen inte vidta n�gon �tg�rd f�r att fullf�lja<br/>den. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Konkurrensverket f�r i s�rskilda fall besluta om undantag fr�n f�rbudet i</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">andra stycket andra meningen. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Konkurrensverket f�r meddela ett f�rbud eller �l�ggande f�r parterna eller</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft312">andra medverkande i f�retagskoncentrationen f�r att s�kerst�lla att f�rbudet<br/>i andra stycket andra meningen efterlevs.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Talan om f�retagskoncentration</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>39 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">En talan hos Stockholms tingsr�tt enligt 34 a eller 36 � f�r v�ckas</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">bara efter beslut om s�rskild unders�kning enligt 38 �. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Talan skall v�ckas inom tre m�nader fr�n beslutet. Tingsr�tten f�r p� be-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft313">g�ran av Konkurrensverket f�rl�nga fristen med h�gst en m�nad i s�nder,<br/>om parterna i f�retagskoncentrationen och den som gjort anm�lan enligt<br/>37 � andra stycket samtycker. N�r f�retagskoncentrationen �gt rum p� det<br/>s�tt som anges i 35 � andra meningen �r f�rv�rvarens samtycke tillr�ck-<br/>ligt.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns synnerliga sk�l, f�r fristen f�rl�ngas utan s�dant samtycke</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">som anges i andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Om Konkurrensverket har beslutat att l�mna en f�retagskoncentration</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft312">utan �tg�rd, f�r talan enligt 39 � f�rsta stycket inte v�ckas i fr�ga om f�re-<br/>tagskoncentrationen. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Detta g�ller dock inte om en part eller annan medverkande i f�retagskon-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">centrationen har l�mnat n�gon oriktig uppgift som p�verkat beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft38">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det �r motiverat av ett allm�nt intresse som v�ger tyngre �n den</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft312">ol�genhet som �tg�rden medf�r, f�r Stockholms tingsr�tt p� yrkande av<br/>Konkurrensverket f�r tiden till dess att en fr�ga enligt 34 a eller 36 � slutligt<br/>har avgjorts f�rbjuda parterna och andra medverkande i en f�retagskoncen-<br/>tration att vidta n�gon �tg�rd f�r att fullf�lja f�retagskoncentrationen. Om<br/>r�tteg�ng inte p�g�r, skall yrkandet framst�llas skriftligen. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Yrkandet f�r inte bifallas utan att den som beslutet g�ller och den som</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft312">gjort anm�lan enligt 37 � andra stycket f�tt tillf�lle att yttra sig. N�r f�re-<br/>tagskoncentrationen har �gt rum p� det s�tt som anges i 35 � andra me-<br/>ningen, beh�ver endast f�rv�rvaren ha f�tt tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns synnerliga sk�l, f�r f�rbud omedelbart meddelas att g�lla till</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">dess att n�got annat beslutas.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft39"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft39">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft310"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft311">Senaste lydelse 1998:648.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:88</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft43"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Tid inom vilken ett �rende om f�retagskoncentration skall avg�ras</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>42 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rbud eller ett �l�ggande enligt 34 a eller 36 � f�r inte meddelas</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">senare �n sex m�nader efter det att talan v�ckts hos tingsr�tten. Denna frist<br/>f�r f�rl�ngas, om parterna i f�retagskoncentrationen och den som gjort an-<br/>m�lan enligt 37 � andra stycket samtycker till det. N�r f�retagskoncentratio-<br/>nen har �gt rum p� det s�tt som anges i 35 � andra meningen, �r f�rv�rvarens<br/>samtycke tillr�ckligt. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det finns synnerliga sk�l, f�r fristen f�rl�ngas utan samtycke av dem</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">som anges i f�rsta stycket. F�rbud eller �l�ggande f�r dock inte meddelas se-<br/>nare �n tv� �r efter det att f�retagskoncentrationen uppkom. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om tingsr�ttens dom �verklagas, skall Marknadsdomstolen avg�ra m�let</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">inom tre m�nader fr�n det att tiden f�r �verklagande gick ut. Vad som s�gs i<br/>f�rsta eller andra stycket om f�rl�ngning av fristen g�ller ocks� Marknads-<br/>domstolens pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>43 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rbud eller �l�ggande enligt 34 a eller 36 � utg�r inte hinder mot</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">att samma fr�ga pr�vas p� nytt, om det finns anledning att upph�va eller<br/>mildra f�rbudet eller �l�ggandet d�rf�r att detta inte l�ngre beh�vs eller inte<br/>l�ngre �r l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Om tingsr�tten eller Marknadsdomstolen har l�mnat en talan om en f�re-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">tagskoncentration utan �tg�rd, f�r fr�gan pr�vas p� nytt bara om en part eller<br/>annan medverkande i f�retagskoncentrationen har l�mnat oriktiga uppgifter<br/>om sakf�rh�llanden av v�sentlig betydelse f�r avg�randet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>57 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rbud eller �l�ggande enligt 23, 34 a, 35, 36, 38, 41 eller 45 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">f�renas med vite. Ocks� ett beslut om unders�kning enligt 47 eller 48 � f�r<br/>f�renas med vite f�r att f�rm� ett f�retag eller n�gon annan att underkasta<br/>sig unders�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett frivilligt �tagande i samband med en f�retagskoncentration f�r f�renas</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft412">med vite. Ett s�dant vite f�rel�ggs av Stockholms tingsr�tt p� talan av Kon-<br/>kurrensverket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>60 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft48">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Beslut av Konkurrensverket i f�ljande fr�gor f�r �verklagas hos</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">Marknadsdomstolen:</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft412">1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 ��,<br/>2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 ��,<br/>3.�l�gganden som verket har meddelat enligt 23 � f�rsta stycket och 25 �, <br/>4. f�rbud eller �l�ggande enligt 38 � fj�rde stycket, och <br/>5. �l�gganden enligt 45 �. <br/>Ett beslut enligt f�rsta stycket 13 f�r �verklagas av ett f�retag som ber�rs</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>63 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft48">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Domar och beslut av Stockholms tingsr�tt i f�ljande m�l och �renden</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r �verklagas hos Marknadsdomstolen:</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft412">1. konkurrensskadeavgift enligt 26 �,<br/>2. kvarstad enligt 32 �,<br/>3. f�retagskoncentration enligt 34 a, 36, 41 och 43 ��, </p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft49"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft49">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft410"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft411">Senaste lydelse 1998:648.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft49"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft49">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft410"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft411">Senaste lydelse 1998:648.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2000:88</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">4. unders�kningar enligt 47 och 48 ��, och<br/>5. pr�vning enligt 54 � andra stycket.<br/>Beslut under r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 32 eller 41 � skall �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">gas s�rskilt. Har ett s�dant beslut meddelats innan r�tteg�ng har inletts, skall<br/>det �verklagas som om beslutet meddelats under r�tteg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>67 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">En �tg�rd enligt 41 � som har beslutats d� r�tteg�ng inte p�g�r skall</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">omedelbart h�vas, om Konkurrensverket inte beslutar om s�rskild unders�k-<br/>ning enligt 38 � eller, om ett s�dant beslut har meddelats, inte v�cker talan<br/>enligt 39 �. Detsamma g�ller om Konkurrensverket beslutar att l�mna en f�-<br/>retagskoncentration utan �tg�rd.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft55">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2000.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om f�retagsf�rv�rv som har</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">skett f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">3. En f�retagskoncentration enligt de nya best�mmelserna som har upp-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">kommit f�re ikrafttr�dandet skall anm�las endast om den �r anm�lningsplik-<br/>tig enligt de �ldre f�reskrifterna om f�retagsf�rv�rv.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">MONA SAHLIN</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft51">Per Erik Lindeberg</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft51">(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft61">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft61">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i konkurrenslagen (1993:20);

utf�rdad den 2 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 4 och 68 �� skall upph�ra att g�lla,

dels

att 3443, 57, 60, 63 och 67 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 34, 37,

38, 39 och 42 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 34 a, 34 b och 37 a ��,

samt n�rmast f�re 34 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

F�retagskoncentration

Definition av f�retagskoncentration

34 �

2

Med en f�retagskoncentration enligt denna lag avses

1. att tv� eller flera tidigare sj�lvst�ndiga f�retag sl�s samman, eller
2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett f�-

retag, eller ocks� ett eller flera f�retag genom f�rv�rv av v�rdepapper eller
tillg�ngar, genom avtal eller p� annat s�tt direkt eller indirekt f�r kontroll
�ver ett eller flera f�retag eller delar d�rav.

Bildandet av ett gemensamt f�retag som p� varaktig basis fyller en sj�lv-

st�ndig ekonomisk enhets samtliga funktioner utg�r en f�retagskoncentra-
tion enligt f�rsta stycket 2.

F�rbud mot f�retagskoncentration, m.m.

34 a �

Stockholms tingsr�tt f�r p� talan av Konkurrensverket f�rbjuda en

f�retagskoncentration som omfattas av anm�lningsskyldighet enligt 37 � el-
ler som har anm�lts frivilligt enligt vad som anges d�r.

F�retagskoncentrationen skall f�rbjudas, om
1. den skapar eller f�rst�rker en dominerande st�llning som v�sentligt

h�mmar eller �r �gnad att v�sentligt h�mma f�rekomsten eller utvecklingen
av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsev�rd del av
det, och

2. ett f�rbud kan meddelas utan att v�sentliga nationella s�kerhets- eller

f�rs�rjningsintressen �sidos�tts.

1

Prop. 1998/99:144, bet. 1999/2000:NU8, rskr. 1999/2000:131.

2

Senaste lydelse 1998:648.

SFS 2000:88

Utkom fr�n trycket
den 14 mars 2000

*

SFS 2000:8794

background image

2

SFS 2000:88

34 b �

I den utstr�ckning bildandet av ett gemensamt f�retag, som utg�r en

f�retagskoncentration enligt 34 �, har till syfte eller f�r till resultat att sam-
ordna konkurrensbeteendet hos f�retag som f�rblir sj�lvst�ndiga, skall vid
pr�vningen av fr�ga om f�rbud enligt 34 a � andra stycket mot en f�retags-
koncentration samordningen bed�mas enligt 6 och 8 ��.

Ett beslut av Konkurrensverket att l�mna en f�retagskoncentration utan

�tg�rd skall �ven omfatta s�dana begr�nsningar som har direkt samband med
och �r n�dv�ndiga f�r genomf�randet av den anm�lda f�retagskoncentratio-
nen.

Pr�vningen enligt f�rsta eller andra stycket skall ske enligt f�rfarandereg-

lerna f�r koncentrationspr�vningen.

35 �

Ett f�rbud mot en f�retagskoncentration inneb�r att en r�ttshandling

som utg�r en del i f�retagskoncentrationen d�refter blir ogiltig. Detta g�ller
dock inte s�dana r�ttshandlingar som utg�rs av f�rv�rv som har skett p� en
svensk eller utl�ndsk b�rs, en auktoriserad marknadsplats eller n�gon annan
reglerad marknad eller genom inrop p� exekutiv auktion. I s�dana fall f�r
f�rv�rvaren i st�llet �l�ggas att avyttra det som har f�rv�rvats.

36 �

Om det �r tillr�ckligt f�r att undanr�ja de skadliga effekterna av en

f�retagskoncentration, f�r en part i f�retagskoncentrationen i st�llet f�r f�r-
bud enligt 34 a � �l�ggas

1. att avyttra ett f�retag, eller en del av ett f�retag, eller
2. att genomf�ra n�gon annan konkurrensfr�mjande �tg�rd.
Ett �l�ggande enligt f�rsta stycket f�r inte vara mer l�ngtg�ende �n vad

som kr�vs f�r att de skadliga effekterna av konkurrensbegr�nsningen skall
undanr�jas.

Anm�lan om f�retagskoncentration

37 �

3

En f�retagskoncentration skall anm�las till Konkurrensverket om

1. de ber�rda f�retagen tillsammans har en oms�ttning f�reg�ende r�ken-

skaps�r som �verstiger fyra miljarder kronor och

2. minst tv� av de ber�rda f�retagen har en oms�ttning i Sverige f�reg�-

ende r�kenskaps�r som �verstiger 100 miljoner kronor f�r vart och ett av f�-
retagen.

Om oms�ttningskravet enligt f�rsta stycket 1 �r uppfyllt men oms�tt-

ningen inte �verstiger vad som anges i f�rsta stycket 2, f�r Konkurrensver-
ket i ett enskilt fall �l�gga en part i en f�retagskoncentration att anm�la f�re-
tagskoncentrationen, n�r detta �r p�kallat av s�rskilda sk�l. En part och
andra medverkande i en f�retagskoncentration har alltid r�tt att frivilligt an-
m�la f�retagskoncentrationen, n�r oms�ttningskravet enligt f�rsta stycket 1
�r uppfyllt.

37 a �

En f�retagssammanslagning enligt 34 � f�rsta stycket 1 skall anm�-

las av de f�retag som sl�s samman.

I �vriga fall skall anm�lan g�ras av den eller dem som f�rv�rvar kontroll

�ver ett f�retag eller en del d�rav.

3

Senaste lydelse 1997:221.

background image

3

SFS 2000:88

S�rskild unders�kning av f�retagskoncentration

38 �

Konkurrensverket f�r besluta om att genomf�ra en s�rskild unders�k-

ning av en f�retagskoncentration som har anm�lts enligt 37 �.

Ett s�dant beslut skall meddelas inom 25 arbetsdagar fr�n det att anm�lan

kom in till Konkurrensverket. Under denna frist f�r parterna och andra med-
verkande i f�retagskoncentrationen inte vidta n�gon �tg�rd f�r att fullf�lja
den.

Konkurrensverket f�r i s�rskilda fall besluta om undantag fr�n f�rbudet i

andra stycket andra meningen.

Konkurrensverket f�r meddela ett f�rbud eller �l�ggande f�r parterna eller

andra medverkande i f�retagskoncentrationen f�r att s�kerst�lla att f�rbudet
i andra stycket andra meningen efterlevs.

Talan om f�retagskoncentration

39 �

En talan hos Stockholms tingsr�tt enligt 34 a eller 36 � f�r v�ckas

bara efter beslut om s�rskild unders�kning enligt 38 �.

Talan skall v�ckas inom tre m�nader fr�n beslutet. Tingsr�tten f�r p� be-

g�ran av Konkurrensverket f�rl�nga fristen med h�gst en m�nad i s�nder,
om parterna i f�retagskoncentrationen och den som gjort anm�lan enligt
37 � andra stycket samtycker. N�r f�retagskoncentrationen �gt rum p� det
s�tt som anges i 35 � andra meningen �r f�rv�rvarens samtycke tillr�ck-
ligt.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r fristen f�rl�ngas utan s�dant samtycke

som anges i andra stycket.

40 �

Om Konkurrensverket har beslutat att l�mna en f�retagskoncentration

utan �tg�rd, f�r talan enligt 39 � f�rsta stycket inte v�ckas i fr�ga om f�re-
tagskoncentrationen.

Detta g�ller dock inte om en part eller annan medverkande i f�retagskon-

centrationen har l�mnat n�gon oriktig uppgift som p�verkat beslutet.

41 �

4

Om det �r motiverat av ett allm�nt intresse som v�ger tyngre �n den

ol�genhet som �tg�rden medf�r, f�r Stockholms tingsr�tt p� yrkande av
Konkurrensverket f�r tiden till dess att en fr�ga enligt 34 a eller 36 � slutligt
har avgjorts f�rbjuda parterna och andra medverkande i en f�retagskoncen-
tration att vidta n�gon �tg�rd f�r att fullf�lja f�retagskoncentrationen. Om
r�tteg�ng inte p�g�r, skall yrkandet framst�llas skriftligen.

Yrkandet f�r inte bifallas utan att den som beslutet g�ller och den som

gjort anm�lan enligt 37 � andra stycket f�tt tillf�lle att yttra sig. N�r f�re-
tagskoncentrationen har �gt rum p� det s�tt som anges i 35 � andra me-
ningen, beh�ver endast f�rv�rvaren ha f�tt tillf�lle att yttra sig.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r f�rbud omedelbart meddelas att g�lla till

dess att n�got annat beslutas.

4

Senaste lydelse 1998:648.

background image

4

SFS 2000:88

Tid inom vilken ett �rende om f�retagskoncentration skall avg�ras

42 �

Ett f�rbud eller ett �l�ggande enligt 34 a eller 36 � f�r inte meddelas

senare �n sex m�nader efter det att talan v�ckts hos tingsr�tten. Denna frist
f�r f�rl�ngas, om parterna i f�retagskoncentrationen och den som gjort an-
m�lan enligt 37 � andra stycket samtycker till det. N�r f�retagskoncentratio-
nen har �gt rum p� det s�tt som anges i 35 � andra meningen, �r f�rv�rvarens
samtycke tillr�ckligt.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r fristen f�rl�ngas utan samtycke av dem

som anges i f�rsta stycket. F�rbud eller �l�ggande f�r dock inte meddelas se-
nare �n tv� �r efter det att f�retagskoncentrationen uppkom.

Om tingsr�ttens dom �verklagas, skall Marknadsdomstolen avg�ra m�let

inom tre m�nader fr�n det att tiden f�r �verklagande gick ut. Vad som s�gs i
f�rsta eller andra stycket om f�rl�ngning av fristen g�ller ocks� Marknads-
domstolens pr�vning.

43 �

Ett f�rbud eller �l�ggande enligt 34 a eller 36 � utg�r inte hinder mot

att samma fr�ga pr�vas p� nytt, om det finns anledning att upph�va eller
mildra f�rbudet eller �l�ggandet d�rf�r att detta inte l�ngre beh�vs eller inte
l�ngre �r l�mpligt.

Om tingsr�tten eller Marknadsdomstolen har l�mnat en talan om en f�re-

tagskoncentration utan �tg�rd, f�r fr�gan pr�vas p� nytt bara om en part eller
annan medverkande i f�retagskoncentrationen har l�mnat oriktiga uppgifter
om sakf�rh�llanden av v�sentlig betydelse f�r avg�randet.

57 �

Ett f�rbud eller �l�ggande enligt 23, 34 a, 35, 36, 38, 41 eller 45 � f�r

f�renas med vite. Ocks� ett beslut om unders�kning enligt 47 eller 48 � f�r
f�renas med vite f�r att f�rm� ett f�retag eller n�gon annan att underkasta
sig unders�kningen.

Ett frivilligt �tagande i samband med en f�retagskoncentration f�r f�renas

med vite. Ett s�dant vite f�rel�ggs av Stockholms tingsr�tt p� talan av Kon-
kurrensverket.

60 �

5

Beslut av Konkurrensverket i f�ljande fr�gor f�r �verklagas hos

Marknadsdomstolen:

1. undantag enligt 8, 11, 12, 14, 16 och 18 ��,
2. icke-ingripandebesked enligt 20 och 21 ��,
3.�l�gganden som verket har meddelat enligt 23 � f�rsta stycket och 25 �,
4. f�rbud eller �l�ggande enligt 38 � fj�rde stycket, och
5. �l�gganden enligt 45 �.
Ett beslut enligt f�rsta stycket 13 f�r �verklagas av ett f�retag som ber�rs

av beslutet.

63 �

6

Domar och beslut av Stockholms tingsr�tt i f�ljande m�l och �renden

f�r �verklagas hos Marknadsdomstolen:

1. konkurrensskadeavgift enligt 26 �,
2. kvarstad enligt 32 �,
3. f�retagskoncentration enligt 34 a, 36, 41 och 43 ��,

5

Senaste lydelse 1998:648.

6

Senaste lydelse 1998:648.

background image

5

SFS 2000:88

4. unders�kningar enligt 47 och 48 ��, och
5. pr�vning enligt 54 � andra stycket.
Beslut under r�tteg�ngen i fr�gor som avses i 32 eller 41 � skall �verkla-

gas s�rskilt. Har ett s�dant beslut meddelats innan r�tteg�ng har inletts, skall
det �verklagas som om beslutet meddelats under r�tteg�ng.

67 �

En �tg�rd enligt 41 � som har beslutats d� r�tteg�ng inte p�g�r skall

omedelbart h�vas, om Konkurrensverket inte beslutar om s�rskild unders�k-
ning enligt 38 � eller, om ett s�dant beslut har meddelats, inte v�cker talan
enligt 39 �. Detsamma g�ller om Konkurrensverket beslutar att l�mna en f�-
retagskoncentration utan �tg�rd.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2000.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om f�retagsf�rv�rv som har

skett f�re ikrafttr�dandet.

3. En f�retagskoncentration enligt de nya best�mmelserna som har upp-

kommit f�re ikrafttr�dandet skall anm�las endast om den �r anm�lningsplik-
tig enligt de �ldre f�reskrifterna om f�retagsf�rv�rv.

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg

(N�ringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.