Marknadsrätt innefattar regler om företagens handlande på marknaden. Det kan till exempel vara fråga om marknadsföring, konkurrens och skydd för konsumenter. Rättsområdet har både offentligrättsliga och civilrättsliga inslag.

Immaterialrätt är ett rättsområde och samlingsord för de olika typer av skydd som finns för immateriell egendom, det vill säga egendom som saknar fysisk beskaffenhet. Skyddet består oftast av någon form av ensamrätt för egendomens skapare eller någon som skaparen överlåtit ensamrätten till. Immaterialrätt är uppdelat i fyra huvudområden – upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt/design. Även marknadsrätt kan delas upp i huvudområden, regler om marknadsföring och regler om konkurrens.

Sortera på:

Relevans Datum
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.