SFS 2011:1537 Lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering / SFS 2011:1537 Lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
111537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.