SFS 1994:1438 Lag om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset / SFS 1994:1438 Lag om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
SFS 1994_1438 Lag om ändring i lagen (1921_159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:225px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1994:1438 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 14 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1921:159) med vissa best�m-<br/>melser om f�rmynderskap f�r omyndig medlem av <br/>det kungliga huset; </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 1 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (1921:159) med vissa </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft18">best�mmelser om f�rmynderskap f�r omyndig medlem av det kungliga <br/>huset2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r�ldrabalkens best�mmelser om �verf�rmyndarens tillsyn �ver </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft18">f�rmyndares f�rvaltning, om f�rmyndares skyldighet att i vissa fall <br/>inh�mta �verf�rmyndarens samtycke, samt om f�rmyndares redovis-<br/>ningsskyldighet i f�rh�llande till �verf�rmyndaren g�ller inte f�rmyn-<br/>derskap f�r omyndig medlem av det kungliga huset. Betr�ffande s�dant <br/>f�rmynderskap skall dock g�lla vad som f�reskrivs om f�rmyndares <br/>skyldighet att, n�r f�rmyndaren l�mnar f�rmynderskapet, �verl�mna <br/>den omyndiges egendom och l�mna slutredovisning, samt om talan <br/>d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN HECKSCHER </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft18">G�ran Lambertz <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1924:337. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">2986 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1438
Utkom fr�n trycket
den 14 december 1994

Lag
om �ndring i lagen (1921:159) med vissa best�m-
melser om f�rmynderskap f�r omyndig medlem av
det kungliga huset;

utf�rdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (1921:159) med vissa

best�mmelser om f�rmynderskap f�r omyndig medlem av det kungliga
huset2 skall ha f�ljande lydelse.

F�r�ldrabalkens best�mmelser om �verf�rmyndarens tillsyn �ver

f�rmyndares f�rvaltning, om f�rmyndares skyldighet att i vissa fall
inh�mta �verf�rmyndarens samtycke, samt om f�rmyndares redovis-
ningsskyldighet i f�rh�llande till �verf�rmyndaren g�ller inte f�rmyn-
derskap f�r omyndig medlem av det kungliga huset. Betr�ffande s�dant
f�rmynderskap skall dock g�lla vad som f�reskrivs om f�rmyndares
skyldighet att, n�r f�rmyndaren l�mnar f�rmynderskapet, �verl�mna
den omyndiges egendom och l�mna slutredovisning, samt om talan
d�rom.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995.

P� regeringens v�gnar

STEN HECKSCHER

G�ran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Senaste lydelse 1924:337.

2986

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.