SFS 1924:337

240337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:39px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:31px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:TXJYAI+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:133px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft18{font-size:24px;font-family:TXJYAI+Arial;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:TBVLJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;font-family:TXJYAI+Arial;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:16px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:TXJYAI+Arial;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:TXJYAI+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:36px;font-family:DODOZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:TBVLJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:TBVLJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:TBVLJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:25px;font-family:TXJYAI+Arial;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:JMCGRB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:3px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft210{font-size:6px;font-family:HGZDOE+ArialMT;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft115">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:809px;height:1262px;"> <img width="809" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft211">�</p> </div> </div>
background image

background image

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.