SFS 1955:410

550410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

given Stockholms slott den 17 juni 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 5 § lagen den 10 juni 1949 om införande av föräldrabalken

skall erhålla följande ändrade lydelse.

Nr 409 och 41 0. '/<>

Stocldiolm 1955. Kungl. Boktryckeriet, P. A, Norstedt & Söner

»;{•

QlUljl.

tel.

Nr 410

(h

[ia-i

Lag

,• För sk,

om ändrad lydelse av 5 § lagen den 10 juni 1949 (nr 382) om införande

av föräldrabalken;

Féw/

Uo

Arvode, varom förmäles i 19 kap. 12 § föräldrabalken, skall ej utgå till

1 ij/m

Stockholms stad beträffande sådant godmanskap, som ställts under Stock- fejifo

holms rådhusrätts tillsyn i samband med inregistrering av bouppteckning,

, ij im

för vilken houppteckningsavgift utgått.

[jp

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1957.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera (((|i

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

kil

bekräfta låtit.

ftonk

Stockholms slott den 17 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(et-

(Justitiedepartementet)

INGVAR LINDELL

t

1 Prop. 1955; 187; L'U 35; Rskr 296.

^släl d

Av sli

soni \i

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.