SFS 2006:687 Lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m. / SFS 2006:687 Lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
060687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEECCF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEECCF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:DEECCF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEECCF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DEECCE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1972:180) om avrundning av <br/>vissa fordringar till helt krontal, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 1 och 2 �� lagen (1972:180) om</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ordet kronofogde-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">myndighet skall bytas ut mot Kronofogdemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK �STERBERG</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft18">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Senaste lydelse av<br/>1 � 1987:696<br/>2 � 1987:696.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2006:687</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1972:180) om avrundning av
vissa fordringar till helt krontal, m.m.;

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 1 och 2 �� lagen (1972:180) om

avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

2 ordet kronofogde-

myndighet skall bytas ut mot Kronofogdemyndigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
1 � 1987:696
2 � 1987:696.

SFS 2006:687

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.