SFS 2005:318 Lagom ändring i lagen (2000:1225) om straff försmuggling

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. / SFS 2005:318 Lagom ändring i lagen (2000:1225) om straff försmuggling
050318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PBHOGK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PBHOGK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PBHOGK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:PBHOGK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PBHOGK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PBHOGJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r <br/>smuggling;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 17 � lagen (2000:1225) om straff</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r smuggling skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft10">Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-<br/>ligt denna lag eller om det annars finns s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller<br/>egendom som varit avsedd att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt<br/>denna lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett<br/>straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rberedelse eller st�mpling. I st�llet f�r<br/>egendomen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 � brottsbalken<br/>finns best�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till<br/>f�rverkad egendom.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten f�re-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">skriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt miss-<br/>bruk av den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rkla-<br/>ras f�rverkat.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P�R NUDER</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:318</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1225) om straff f�r
smuggling;

utf�rdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 17 � lagen (2000:1225) om straff

f�r smuggling skall ha f�ljande lydelse.

17 �

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag

f�r f�rklaras f�rverkad, om f�rverkandet beh�vs f�r att f�rebygga brott en-
ligt denna lag eller om det annars finns s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller
egendom som varit avsedd att anv�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett
straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rberedelse eller st�mpling. I st�llet f�r
egendomen f�r dess v�rde f�rklaras f�rverkat. I 36 kap. 5 � brottsbalken
finns best�mmelser om hos vem f�rverkande f�r ske och om s�rskild r�tt till
f�rverkad egendom.

I st�llet f�r f�rverkande av egendomen eller dess v�rde f�r r�tten f�re-

skriva att n�gon �tg�rd vidtas med egendomen som f�rebygger fortsatt miss-
bruk av den. I s�dana fall f�r dock �ven en del av egendomens v�rde f�rkla-
ras f�rverkat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

P� regeringens v�gnar

P�R NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:318

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.