Straffrätten är regler om vad som är brottsligt och vilket straff eller vilken påföljd ska bestämmas för en viss brottslig gärning.

Frågan om vad som betraktas som ett brott inrymmer en mängd frågeställningar. En av dem är vad som subjektivt krävs för att ett brott ska anses begånget. En annan vad som är att se som försök, stämpling och medverkan till brott. En tredje är under vilka omständigheter en gärning inte är brottslig, trots att alla andra krav är uppfyllda.

När det sedan kommer till följderna av ett brott görs en distinktion mellan å ena sidan straff och å andra sidan påföljd. Straff är fängelse och böter medan påföljd dessutom innefattar villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Straffskalan finns i varje brottsbestämmelse och är ramen för påföljden. Inom den ramen görs en straffmätning som speglar bland annat brottets allvarlighet. Därefter väljs påföljd.

Sortera på:

Relevans Datum
Visa fler