910981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:WESPYB+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:29px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:153px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:19px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:19px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:19px;line-height:23px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:19px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:27px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:FUUPWZ+Arial;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:18px;line-height:20px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:19px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:19px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:19px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:WESPYB+ArialMT;color:#000000;} .ft71{font-size:9px;font-family:IGMEKV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:19px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:21px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:19px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft84{font-size:19px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft85{font-size:19px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft86{font-size:19px;line-height:30px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:13px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft92{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft93{font-size:18px;line-height:20px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft94{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft95{font-size:18px;line-height:29px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft96{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:19px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:19px;font-family:MRNJMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft103{font-size:19px;line-height:22px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft104{font-size:19px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:18px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XFOZCK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1991:981 Lag </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>0111 v�rdepappersr�relsc; </b></p> <p style="position:absolute;top:106px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 13 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:271px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Till�mpningsomr�de <br/></b>1 � Denna lag g�ller v�rdepappersr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft13">Lagen g�ller inte verksamhet som drivs av Sverig�s riksbank eller s�dan </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rvaltning av finansiella instrument som �r reglerad i an nan lag. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Definitioner </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">2 � I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft13">1. v�rdepappersr�relse: verksamhet som best�r i att yrkesm�ssigt tillhan�</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">dah�lla s�dana tj�nster som anges i 3 �, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft13">2. v�rdepappersbolag: sv enskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att driva </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft13">3. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, central f�reningsbank och </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft17">utl�ndskt bankf�retag som f�tt tillst�nd att driva bankr�relse fr�n filial h�r <br/>i landet, </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft13">4. utl�ndskt v�rdepappersj�retag: utl�ndskt f�retag som inte �r bankin�</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft17">stitut och som f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse fr�n filial h�r i <br/>landet, </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft13">5. v�rdepappersinstitut: f�retag som f�tt tillst�nd att driva v�rdepappers�</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">r�relse. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Tillst�ndsplikt </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft17">3 � V�rdepappersr�relse f�r drivas endast efter tillst�nd av finansin�<br/>spektionen. Tillst�nd f�r ges f�r </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft18">1. handel med finansiella instrument f�r annans r�kning i eget nam n, <br/>2. f�rmedling av kontakt mellan k�pare och s�ljare av finansiella instru�</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft17">ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende s�dana <br/>instrument, </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft17">3. handel med finansiella instrument f�r egen r�kning , <br/>4. f�rvaltning av n�gon annans finansiella instrument, <br/>5. garantigivning eller annan medverkan vid em issioner av fondpapper </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">eller erbjudanden om k�p eller f�rs�ljning av finansiella instrument som �r </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">riktade till en �ppen krets. </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft17">4 � Tillst�nd enligt 3 � kr�vs inte n�r ett bankinstitut f�r egen r�kning <br/>f�rv�rvar och driver handel med obligationer, f�rlagsbevis och andra <br/>fordringsbevis avsedda f�r den allm �nna marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">1670 </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91: 142, N�37, rskr. 349, prop. 1990/91: 154, NU41, rskr. 367. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse f�r meddelas svenska aktie- </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:661px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">bolag, bankinstitut och utl�ndska f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av finansinspektionen inr�t�</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">ta filial i u tlandet. </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Sundhetskrav </b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">7 � V�rdepappersr�relse skall bedrivas s� att allm�nhetens f�rtroende </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas kapitalinsatser <br/>inte otillb�rligen �ventyras samt i �vrigt s� att r�relsen kan anses sund. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Sekretess </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett v�rdepappersbolag </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">eller ett utl�ndskt v�rdepappersjoretag, vilken i den egenskapen f�r kun�<br/>skap om en uppdragsgivares aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llan�<br/>den, f�r inte obeh�rigen r�ja vad han har f�tt veta och inte heller utnyttja </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Kommission </b></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � F�r ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepap�</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">persr�relse enligt 3 � 1 g�ller best�mmelserna om handelskommission i </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (1914:45) om kommission, om inte annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">10 � Vad som f�reskrivs om sj�lvintr�de i 4045 �� lagen (1914:45) om </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">kommission g�ller �ven n�r ett v�rdepappersinstitut som f�tt tillst�nd att </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">driva v�rdepappersr�relse enligt 3 � 1 utf�r uppdrag avseende k�p, f�rs�lj�</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft23">ning eller byte av finansiella instrument genom avtal med ett f�retag som <br/>har s�dant samband med v�rdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 � </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som s�gs i f� rsta stycket skall ocks� till�mpas d� avtalet ing�s med </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">n�gon som �ger tio procent eller mer av aktiekapitalet eller andelarna eller </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">av r�stetalet i v�rdepappersinstitutet eller f�retag som har s�dant samband </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">med v�rdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. F�ruts�ttningar f�r tillst�nd m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:965px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">V�rdepappersbolag </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">i � Tillst�nd f�r ett svenskt aktiebolag att driva v�rdepappersr�relse f�r </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelas endast om </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller n�gon annan f�rfatt�</p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">ning. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven p� </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">en sund v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bolaget uppfyller de villkor som i �vrigt anges i d enna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1148px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft20">1671 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-109px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>"" </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">2 � Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget har registrerats. Har </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dan ans�kan gjorts inom sex m�nader fr�n stiftelseurkundens underteck�</p> <p style="position:absolute;top:101px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft34">nande, r�knas den i 2 kap. 9 � f�rsta s tycket aktiebolagslagen (1975:1385) <br/>f�reskrivna tiden fr�n tillst�ndsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">Till ans�kan skall fogas en plan f�r den tillt�nkta verksamheten. Rege�</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">ringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen f�r med�</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">dela n�rmare f�reskrifter om vad en s�dan plan skall inneh�lla. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft34">3 � Ett v�rdepappersbolags bolagsordning skall godk�nnas av finansin�<br/>spektionen i samband med att bolaget f�r tillst�nd att driva v�rdepappers�</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft31">r�relse. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett beslut om �ndring av bolagsordningen f�r inte registreras innan det </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">har godk�nts av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft31">4 � Ett v�rdepappersbolag skall ha en st yrelse med minst fem ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">Bolaget skall ha en verkst�llande direkt�r. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">5 � Ett v�rdepappersbolag skall ha ett aktiekapital som med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">verksamhetens art och omfattning �r tillr�ckligt stort. Regeringen eller, </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen f�r meddela n�rmare </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om aktiekapitalets storlek. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Bankinstitut </b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">6 � Tillst�nd f�r ett bankinstitut att driva v�rdepappersr�relse f�r med�</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft34">delas endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfyl�<br/>la kraven p� en sund v�rdepappersr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Utl�ndska v�rdepappersforetag </b></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">7 � Ett utl�ndskt f�retag f�r efter tillst�nd av finansinspektionen driva </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rdepappersr�relse fr�n avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">(filial). </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillst�nd till filialetablering skall l�mnas om f�retaget st�r under tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">av myndighet eller n�got annat beh�rigt organ i hemlan det och den plane�</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft31">rade verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfylla kraven p� en </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft31">sund v�rdepappersr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r verksamheten i filialen g�ller best�mmelserna i lagen (1968:555) om </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft31">r�tt f�r utl�nning och utl�ndskt f�rtetag att idka n�ring h�r i riket, om inte </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft31">annat f�ljer av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft31">3 kap. R�relseregler </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft31">Egendomsf�rv�rv </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft34">1 � Ett v�rdepappersbolag och ett utl�ndskt v�rdepappersforetag f�r en�<br/>dast f�rv�rva s�dan egendom som beh�vs i r�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett v�rdepappersbolag eller utl�ndskt v�rdepappersf�retag f�r f�rv�rva </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft31">aktier eller andelar i f�retag bara efter tillst�nd av finansinspektionen, om </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft31">1672 f�rv�rvet </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft31">ing�r som ett led i organ isationen av verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:68px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">2 � F�r att skydda en egen fordran f�r ett v�rdepappersbolag-och ett </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft40">utl�ndskt v�rdepappersjoretag dels p� offentlig auktion eller b�rs eller </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft43">annan reglerad mark nad eller vid exekutiv f�rs�ljning k�pa egendom som <br/>�r utm�tt eller utg�r s�kerhet f�r fordringen, dels �verta egendom som </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">betalning F�r fordran �ven om egen domen inte beh�vs i r�relse n, om det </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">finns anledning att anta att bolaget eller det utl�ndska f�retaget annars </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">skulle g�ra en avsev�rd f�rlust. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">S�dan egendom skall avyttras s� snart det �r l�mpligt och senast n�r det </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft43">kan ske utan f�rlust f�r v�rdepappersbolaget eller det utl�ndska v�rdepap�<br/>persf�retaget. Har egendomen inte avyttrats inom t re �r fr�n f�rv�rvet, <br/>kr�vs finansinspektionens tillst�nd f�r fortsatt innehav. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">3 � Ytterligare best�mmelser om v�rdepap persinstituts r�tt att f�rv�rva </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">finansiella instrument finns i 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">Sidoverksamheter </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft44">4 � Ett v�rd epappersbolag och ett utl�ndskt v�rdepappersjoretag f�r som <br/>ett led i r �relsen </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">1. l�mna r�d i finansiella fr�gor, </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft43">2. ta emot v�rdepapper f�rf�rvaring, <br/>3. ta emot medel med redo visningsskyldighet. <br/>F�r att underl�tta v�rdepappersr�relsen f�r ett v�rdepappersbolag och </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft43">ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag, efter tillst�nd av finansinspektionen, ta <br/>emot medel p� konto o ch l�mna kre dit mot s�ker het. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r det finns s�rskilda sk�l f�r finansinspektionen medge att ett v�rde �</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">pappersbolag och ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag ut�var annan verk�</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">samhet �n som anges i f�rsta och andra styckena, om den kan antas </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">komma att underl�tta r�relse n. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">Kunders medel </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">5 � Medel s�m tas emot med redovisningsskyldighet enligt 4 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket 3 skall genast avskiljas och s�ttas in p� r�k ning i bankinstitut. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett v�rde pappersbolag och ett utl�ndskt v�rde pappersjoretag som enli gt </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">4 � andra stycket tar emot medel p� konto skall tr�ffa skriftlig �verenskom�</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">melse om detta me d kunden. Reg eringen eller, efter regeringens bemyndi�</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">gande, finansinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om mottagan�</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">de av fnedel p� konto. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Kreditgivning </b></p> <p style="position:absolute;top:981px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">6 � Kredit enligt 4 � andra stycket f�r beviljas endast om l�nta garen p� </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft45">goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen. F�r kredit som <br/>l�mnas skall det finnas be tryggande s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft40">L�mnas aktier som s�kerhe t f�r kredit och ing�r som en mindre del </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft43">bland dess a �ven aktie r i ett v�rdepappersbolag som l�mnar krediten eller <br/>dess moderbolag, f�r v�rdepappersbolaget trots f�rbudet i 7 kap. 1 � aktie�<br/>bolagslagen (1975:13 85) som pant ta emot �ven dess a aktier. Regeringen </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen f�r utf�rda n�r�</p> <p style="position:absolute;top:1158px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">mare f�reskrifter om vilka begr�nsningar som skall g�lla i s�da na fall. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>! I'M- "" : : </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft52">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft52">7 � V�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag som f�tt fi�</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft52">nansinspektionens medgivande att l�mna kredit f�r inte ha fordringar p� </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft55">samma l�ntagare eller l�ntagare som �r f�rbundna med varandra i v�sent�<br/>lig ekonomisk gemenskap i s�dan omfattning att det finns risk att bolaget </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft52">eller det utl�ndska f�retaget inte kan fullg�ra sina skyldigheter om en </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft55">s�dan l�ntagare inte kan betala sin skuld. Detsamma g�ller fordringar mot <br/>s�kerhet i aktier eller f�rlagsbevis, som har getts ut av samma aktiebolag <br/>eller aktiebolag som �r f�renade i s�dan gemenskap. Med fordran j�mst�lls </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft52">s�kerhet i form av borgen eller annan garantif�rbindelse till v�rdepappers�</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft52">bolaget eller det utl�ndska v�rdepappersf�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft52">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� i fr�ga om garantif�r bindel�</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft52">ser som v�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag utf�rdar. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft52">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft52">f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka begr�nsningar som skall g�lla </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft52">f�r s�dana fordringar och garantif�rbindelser som avses i f�rsta och a ndra </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft52">styckena. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft52">B�rs- eller noteringsstopp </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft52">8 � Under den tid, d� s�dant beslut om avbrytande av handel och </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft52">notering som avses i 25 � lagen (1979:749) om Stockholms fondb�rs g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft55">f�r ett v�rdepappersinstitut inte handla eller medverka vid handel med ett <br/>finansiellt instrument som beslutet avser. En tidigare avtalad aff�r f�r </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft52">dock genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft52">F�rsta stycket skall till�mpas ocks� under den tid d� ett beslut enligt 26 � </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft52">lagen om Stockholms fondb�rs g�ller, om inte regeringen f�reskriver an�</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft52">nat. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft52">Avr�kningsnota </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft56">9 � Vid k�p, f�rs�ljning eller byte av finansiella instrument skall en <br/>avr�kningsnota uppr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft52">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft52">f�r meddela n�rmare f�reskrifter om avr�kningsnotor. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>4 kap. F�rv�rv av finansiella instrument </b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft52">1 � Ett v�rdepappersinstitut f�r f�rv�rva finansiella instrument som ett </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft52">led i en normal likviditetsf�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft55">2 � Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappers�<br/>r�relse enligt 1 kap. 3 � 3 f�r f�rv�rva finansiella instrument f�r den r�rel�</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft52">sen. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft52">3 � Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappers�</p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft55">r�relse enligt 1 kap. 3 � 5 f�r f�rv�rva finansiella instrument som institutet <br/>medverkar till att avs�tta p� marknaden. Dessa skall avy ttras s� snart det </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft55">�r l�mpligt och senast inom tre �r fr�n f�rv�rvet. Om det finns synnerliga <br/>sk�l kan finansinspektionen medge att de finansiella instrumenten f�r </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft52">1674 </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft52">innehas under l�ngre tid. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft54">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek- </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft62">tionen skall i f�reskrifter ange riskniv�er f�r v�rdepappersbolags och svens�<br/>ka bankinstiluls innehav av finansiella instrument. F�reskrifterna skall </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">avse alla innehav av finansiella instrument utom s�dana som avses i 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">1 � andra stycket och, i fr� ga om bankinstitut, 1 kap. 4 ,�. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft63">5 � Ett v�rde pappersbolag och ett sv enskt bankinstitut som har tillst�nd <br/>att driva v�rdepappersr�relse enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 f�r, trots f�rbuden i </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft62">7 kap. 1 � aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9 � bankaktiebolags�<br/>lagen (1987:618), f�rv�rva egna aktier och aktier i moderbolag f�r att <br/>underl�tta r�relsen. Detta g�ll er dock endast aktier som �r inregistrerade <br/>vid Stockholms fondb�rs eller som har utbjudits till f�rs�ljning under </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">s�dana f�rh�llanden att det �r sannolikt att de inom ett �r kommer att </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">inregistreras vid fondb�rsen och aktier s om omfattas av s�dant avtal som </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">avses i 2 � f�rsta stycket 3 insiderlagen (1990:1342). </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft60">Innehavet av s�dana aktier som s�g s i f�rsta stycket f�r inte �verstiga </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">fem procent av aktiekapitalet i n�go t av bolagen. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">5 kap. Kapitalt�ckning m. m. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">1 � Ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd att driva v� rdepappersr�rel�</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft62">se enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 eller som har finansinspektionens medgivande <br/>att ta emot medel p� konto enligt 3 kap. 4 � andra stycket skall vid varje </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">tidpunkt ha en kapitalbas, ber�knad enligt 2 �, som motsvarar �tta procent </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">av v�rdet av bolagets placeringar, ber�knat enligt 3 � (kapitalkrav). </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft62">2 � Kapitalbasen utg�rs av summan av prim�rt och supplement�rt kapi�<br/>tal efter avr�kning enligt sista stycket. Det prim�ra kapitalet skall utg� ra <br/>minst h�lften av kapitalbasen. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft60">Med prim�rt kapital av ses: </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft63">A. Eget kapital. <br/>B. Sjuttio procent av skatteutj�mningsreserven. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft60">Med supplement�rt kapital avses det nominella v�rdet av f�rlagsbevis </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">och andra skuldf�rbindelser med en ursprunglig l�ptid av minst fem �r och </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">med r�tt till betaln ing f�rst efter v�rd epappersbolagets �vriga borgen�rer, </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">dock sammanlagt h�gst till ett belopp som motsvarar h�lften av det prim�</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">ra kapitalet. Bevis oc h andra skuldf�rbindelser vilkas �terst�ende l�ptid </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">understiger fem �r skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">av det nominella v�rdet f�r vaije helt �r som �terst�r till f�rfallodagen. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft60">Som prim�rt eller supplement�rt kapital f�r dessutom, enligt medgivan�</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft63">de av regeringen eller efter regeringens bemyndigan de av finansinspek�<br/>tionen, r�knas andra kapitaltills kott och rese rver �n som s�gs i andra oc h <br/>tredje styckena. </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft60">Fr�n summan av det prim�ra och supplemen t�ra kapitalet sk all r�knas </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft62">av det bokf�rda v�rdet av vad s om har skjutits till som aktiekapital eller i <br/>annan form i ett f�retag som driver n�got slag av finansiell verksam het <br/>som kr�ver tillst�nd. N�gon avr�kning skall dock inte g�ras om tillskottet </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">uppg�r till h�gst fem pro cent av f�retagets egna kapital ell er motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft60">och det sammanlagda bokf�r da v�rdet av s�dana tillskott inte �verstig er </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft70">" </p> <p style="position:absolute;top:15px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft70">- </p> <p style="position:absolute;top:15px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft70">(", &gt; 1 </p> <p style="position:absolute;top:28px;left:640px;white-space:nowrap" class="ft71"><i><b>v " </b></i></p> <p style="position:absolute;top:28px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft71"><i><b>I v-. " </b></i></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft72">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft74">tio procent av bolagets egna kapital. Avr�kning skall inte heller g�ras f�r <br/>tillskott i foretag som omfattas av best�mmelserna i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft72">3 � Kapitalkravet enligt 1 � best�ms i f�rh �llande till v�rdepappersbola�</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft72">gets tillg�ngar samt s�dana garantif�rbindelser och andra �taganden p� </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft74">kapitalmarknaden som inneb�r en kreditrisk for bolaget (placeringar). <br/>Placeringarna delas in i f�ljande grupper: <br/>A. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10.� f�rsta stycket A </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft72">bankr�relselagen (1987:617). </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft72">B. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket B </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft72">bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft72">C. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket C </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft72">bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft72">D. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket D </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft72">bankr�relselagen. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft72">Vid best�mmandet av kapitalkravet undantas </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">- s�dana tillskott som enligt 2 � sista stycket skall r� knas av fr�n kapital�</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft72">basen, </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">- tillskott i foretag som om fattas av best�mmelserna i 4 �, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft74"> de placeringar som anges i f�rsta stycket A, <br/> fordringar mot foretag som ing�r i samma koncern som v�rdepappers�</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft72">bolaget och som omfattas av best�mmelserom konsoliderat kapitalkrav </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft72">samt </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft72"> fordringar som har garanterats av ett foretag som ing�r i sa mma kon�</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft72">cern som v�rdepappersbolaget och som omfattad av best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft72">konsoliderat kapitalkrav. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft72">I �vrigt skall vid best�mmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft72">till sammanlagt </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft72"> tjugo procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket B, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">- femtio procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft72">C samt </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">- hela summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket D. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft72">Till grund f�r best�mmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft74">placeringarna v�rderas enligt f�ljande: <br/>1. Tillg�ngar v�rderas till sitt bokf�rda v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">2. Garantif�rbindelser med anknytning till kreditgivning v�rderas till sitt </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft72">nominella belopp. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft74">3. �vriga garantif�rbindelser v�rderas till halva sitt nominella belopp. <br/>4. Andra �taganden p� kapitalmarknaden v�rderas till sitt nominella be�</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft72">lopp, om inte regeringen f�reskriver ett l�gre belopp. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft72">Regeringen f�r bemyndiga finansinspektionen att meddela s�dana f�re�</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft72">skrifter som enligt denna paragraf ankommer p� regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft72">4 � Om ett v�rdepappersbolag har ett dotterf�retag, skall vad som f�re�</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft72">skrivs i 1 � om kapitalkrav till�mpas �ven p� koncernen (konsoliderat </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">kapitalkrav). </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft72">Koncernens kapitalbas och placeringar skall best�mmas med till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft72">ning av de regler som enligt 11 kap. 11 � aktiebolagslagen (1975:1385) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft72">g�ller f�r uppr�ttandet av koncernbalansr�kningar. �ven den del av kapi-</p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft72">1676 </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft72">talbasen som bel�per p� m inoritetsandelar skall ing�. Redovisad goodwill </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft73">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">skall r�knas av fr�n prim�rt kapital. Placering arna skall tas upp till de </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft84">v�rden som f�re skrivs i 3 � eller, om dotterf �retaget inte �r ett v�rdepap�<br/>persbolag, i annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">5 � Ett v�rdepappersbolag och ett utl�n dskt v�rdepappersf�retag skall ha </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft85">en f�rs�kring f�r skadest�ndsskyldighet som de kan komma att �dra sig vid <br/>utf�rande av tj�nster i r�relsen. N�rmare f�reskrifter om s�dan f�rs�kring <br/>f�r meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finans�<br/>inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>6 kap. Tillsyn </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Upplysningsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">1 � V�rdepappersinstitut st�r under tillsyn av finansinspektionen. Insti�</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft84">tuten skall l�mna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och <br/>d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektionen beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft84">2 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek�<br/>tionen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft80">1. vilka upplysningar ett v�rdepappersinstitut skall l�mna till inspektio�</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">nen, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft80">2. ett v�rdepappersinstituts l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsre do�</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">visning samt f�rvaring och inventering av v�rdehandlingar. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft84">3 � Om det finns ett v�sentligt samband mellan ett v�rdepappersinstitut <br/>och ett annat f�retag som handlar med finansiella instrument eller l�mnar <br/>kredit mot s�kerhet i finansiella instrument, f�r finansinspektionen beslu�<br/>ta att- v�rdepappersinstitutet och det andra f�retaget skall l�mna upply s�<br/>ningar om f�rh�llandet mellan dem och om den verksamhet som anknyter </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">till v�rdepappersinstitutets verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft84">V�sentligt samband skall anses f�religga om <br/>1. v�rdepappersinstitutet och annat f�retag som s�gs i f�rsta stycket leds </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">eller st�r under v�sentl igt inflytande av samma eller i huvudsak samma </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">personer eller personer som genom sl�ktskap eller �ktenskap eller liknande </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">f�rh�llande �r varandra n�rst�ende, eller </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft80">2. resultatet av verksamheterna i v�rdepappersins titutet och annat f�re�</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft84">tag som s� gs i f�rsta stycket helt eller till betydande del ska ll direkt eller <br/>indirekt f�rdelas inom s�dan person krets som avses il. * </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>Hur tillsynen skall bedrivas <br/></b>4 � Finansinspektionen skall vid sin til lsyn �ver v�rdepap persinstituten <br/>se till att en sund utvec kling av v�rdepappersmarknaden fr�mjas. </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft85">5 � Finansinspektionen f�r f�rordna en revisor att med �vr iga revisorer <br/>delta i revisionen av ett v�rdepappersinstitut. Inspektionen f�r n�r som </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">helst �terkalla ett s�dant f�rordnande och utse en ny revi sor. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft80">Revisorn har r�tt till sk� ligt arvode f�r sitt arbete av v�rdepappersinsti�</p> <p style="position:absolute;top:1157px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft80">tutet. Arvodets storlek best�ms av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:1157px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft80">1677 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft83">�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:9px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft90"><b>-.1,. �Jn </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft91">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft91">6 � Finansinspektionen f�r, n�r det anses n�dv�ndigt, sammankalla sty�</p> <p style="position:absolute;top:83px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">relsen i et t v�rdepappersbolag och i e tt svenskt b ankinstitut som f�tt till�</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft91">st�nd att driva v�rdepappersr�relse. Har styrelsen inte r�ttat sig efter en </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft93">beg�ran fr�n inspektionen om att kalla till en extr a st�mma, f�r inspektio�<br/>nen utf�rda s�dan kallelse. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft91">F�retr�dare f�r inspektionen f�r n�rvara vid st�mma och vid s�dant </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft94">styrelsesammantr�de som inspektionen har sammankallat samt delta i <br/>�verl�ggningarna. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft95">Ingripanden mot v�rdepappersinstitut <br/>7 � Om ett v�rdepappersinstitut har fattat beslut som strider mot denna </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">lag eller n�gon ann an f�rfattning som reglerar dess verksamhet, mot f�re�</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">skrift som meddelats med st�d av denna lag eller mot bolagsordningen, f�r </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">finansinspektionen f�rbjuda verkst�llighet av beslutet. Har beslutet redan </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft96">verkst�llts f�r inspektionen f�rel�gga institutet att g�ra r�ttelse, om det �r <br/>m�jligt, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">8 � Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett v�rdepappersinstitut att upph��</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">ra med verksamhet som innefattar handel med finansiella instrument p� </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">en marknad, om det med h�nsyn till reglerna f�r eller tillsynen �ver </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft96">marknaden framst�r som uppenbart ol�mpligt att institutet bedriver han�<br/>del d�r. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">�terkallelse av tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft96">9 � Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett v�rdepappersinstitut <br/>skall �terkallas av finansinspektionen om: </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft91">1. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som medde�</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">lats med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">r�relse som tillst�ndet avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft91">2. institutet inte bedriver s�dan v�rdepappersr�relse som tillst�ndet </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">avser. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft91">Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om bolagets </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft96">egna kapital understiger tv� tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet <br/>och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det att den blev k�nd f�r </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft91">bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft91">Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft91">stycket 1 i st�llet f�r at t �terkalla tillst�ndet meddela varning. </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft91">Om tillst�ndet �terkallas f�r inspektionen besluta om hur avvecklingen </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">av r�relsen skall s ke. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft91">Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksam�</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">heten. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft91">Ingripanden mot den som saknar tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft91">10 � Om n�gon driver s�dan verksamhet som omfattas av denna lag </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft96">utan att ha tillst�nd till det, skall finansinspektionen f�rel�gga honom att <br/>upph�ra med verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft91">1678 </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft91">�r det os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft92">�</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">tionen f�rel�gga den so m driver verksam heten att l�mna de upplysningar </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft100">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">om verksamheten som beh�vs f�r att bed�ma om lagen �r till�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf som avser ett utl�ndskt f�retag </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">f�r riktas s�v�l mot det utl�ndska f�retaget som mot den som h�r i land et </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">�r verksam f�r f�retagets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>Avgifter till finansinspektionen </b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">11 � V�rdepappersbolag och svenska bankinstitut skall med �rl iga avgif�</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft103">ter bekosta finansinspektionens verksamhet enligt de n�rmare f�reskrifter <br/>som regeringen meddelar. -" </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>Vite </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">12 � Meddelar finansinspektionen f�rel�ggande eller f�rbud enligt den�</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">na lag f�r inspektionen f�rel�gga vite. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>7 kap. �verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">1 � Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 � och 10 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft100">Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag f�r �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">hos kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft100">Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud eller f�rel�ggande </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">enligt 6 kap. 7 elle r 8 � eller om �terk allelse enligt 9 � skall g�lla omedel�</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">bart. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft104">1. Denna lag tr�der i kraft de n I augus ti 1991. <br/>2. Genom lag en upph�vs fondk ommissionslagen (1979:748) och lag en </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">(1985:571) om v�rdepappersmarknaden. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft100">3. Ett f�retag som vid lagens ikrafttr�dande har tillst�nd att driva </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">fondkommissionsr�relse f�r forts�tta r�relsen till utg�ngen av �r 1992 </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft103">eller, om ans�kan om tillst�nd enligt den nya l agen d� getts in, till dess att <br/>ans�kan har pr�vats slutligt. Under denna tid g�ller fondkommission-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">lagens best�mmelser samt 3 kap. 9 � denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft100">4. Den som vid lage ns ikrafttr�dande driver r�relse som avses i 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft103">3 �, som inte fordrar tillst�nd enligt fondkommissionslagen (1979:74 8), <br/>f�r utan tillst�nd enligt den nya lagen forts�tta med verksamheten till <br/>utg�ngen av �r 1991 eller, om ans�kan om tillst�nd d� getts in, till dess att </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">ans�kan har pr�vats slutligt. Under denna tid g�lle r fortfarande best� m�</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">melserna i 2 2 och 23 �� lagen (1985:571) om v�rdepappersmarknaden. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft100">5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">f�r, intill utg�ngen av �r 1992, f�reskriva l�gre kapitalkrav �n som anges i </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">5 kap. 1 �. S�dana f�reskrifter f�r doc k inte inneb�ra att det kommer att </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">g�lla ett l�gre kapitalkrav �n som svarar mot kapitalbasens storlek i f�rh�l�</p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">lande till placeringarnas v�rde den 1 augusti 1991 eller mot den h� gre grad </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft100">av kapitalt�ckning som d�refter har uppn�tts. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft100">6. Utan hinder av vad som f�reskrivs i 5 kap. 2 � tredje stycket f�r </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">f�rlagsbevis och andra skuldf�rbindelser som har utf�rdats f�re den </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:736px;white-space:nowrap" class="ft100">1679 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft102">�</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110">SFS 1991:981 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft110">1 februari 1990 r�knas in i ka pitalbasen �ven om den ursprungliga l�pti-</p> <p style="position:absolute;top:82px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft110">den uppg�r till mindre �n fem �r, dock endast till det l�gre belopp som </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft110">anges i lagru mmet. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft110">7. Utan hinder av vad som f�reskrivs i 5 kap. 3 � f�rsta stycket f�r, intill </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft112">utg�ngen av �r 1991, v�rdehandlingar och andra fordringar f�r vilka <br/>f�rs�kringsbolag svarar h�nf�ras till grupp B. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft110">8. F�r aktiebolag som har ett r�kenskaps�r som p�b�rjats f�re den </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft110">1 mars 1991 och som vid lagens ikrafttr�dande �nnu inte har avslutats </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft112">g�ller best�mmelsen i punkt 2 av �verg�ngsbest�mmelserna till lagen <br/>(1990:1309) om �ndring i fondkommissionslagen (1979:748). </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft110">9. 1 fr�g a om �verklagande av beslut som finansinspektionen meddelat </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft110">f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft110">P� regeringens v�gna r </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft110">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft110">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft110">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft111">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:981 Lag

Utkom fr�n trycket

0111 v�rdepappersr�relsc;

den 27 juni 1991

utf�rdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

Till�mpningsomr�de
1 � Denna lag g�ller v�rdepappersr�relse.

Lagen g�ller inte verksamhet som drivs av Sverig�s riksbank eller s�dan

f�rvaltning av finansiella instrument som �r reglerad i an nan lag.

Definitioner

2 � I denna lag betyder

1. v�rdepappersr�relse: verksamhet som best�r i att yrkesm�ssigt tillhan�

dah�lla s�dana tj�nster som anges i 3 �,

2. v�rdepappersbolag: sv enskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att driva

v�rdepappersr�relse,

3. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, central f�reningsbank och

utl�ndskt bankf�retag som f�tt tillst�nd att driva bankr�relse fr�n filial h�r
i landet,

4. utl�ndskt v�rdepappersj�retag: utl�ndskt f�retag som inte �r bankin�

stitut och som f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse fr�n filial h�r i
landet,

5. v�rdepappersinstitut: f�retag som f�tt tillst�nd att driva v�rdepappers�

r�relse.

Tillst�ndsplikt

3 � V�rdepappersr�relse f�r drivas endast efter tillst�nd av finansin�
spektionen. Tillst�nd f�r ges f�r

1. handel med finansiella instrument f�r annans r�kning i eget nam n,
2. f�rmedling av kontakt mellan k�pare och s�ljare av finansiella instru�

ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende s�dana
instrument,

3. handel med finansiella instrument f�r egen r�kning ,
4. f�rvaltning av n�gon annans finansiella instrument,
5. garantigivning eller annan medverkan vid em issioner av fondpapper

eller erbjudanden om k�p eller f�rs�ljning av finansiella instrument som �r

riktade till en �ppen krets.

4 � Tillst�nd enligt 3 � kr�vs inte n�r ett bankinstitut f�r egen r�kning
f�rv�rvar och driver handel med obligationer, f�rlagsbevis och andra
fordringsbevis avsedda f�r den allm �nna marknaden.

1670

' Prop. 1990/91: 142, N�37, rskr. 349, prop. 1990/91: 154, NU41, rskr. 367.

background image

5 � Tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse f�r meddelas svenska aktie-

SFS 1991:981

bolag, bankinstitut och utl�ndska f�retag.

6 � Ett v�rdepappersbolag f�r efter tillst�nd av finansinspektionen inr�t�

ta filial i u tlandet.

Sundhetskrav

7 � V�rdepappersr�relse skall bedrivas s� att allm�nhetens f�rtroende

f�r v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas kapitalinsatser
inte otillb�rligen �ventyras samt i �vrigt s� att r�relsen kan anses sund.

Sekretess

8 � En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett v�rdepappersbolag

eller ett utl�ndskt v�rdepappersjoretag, vilken i den egenskapen f�r kun�
skap om en uppdragsgivares aff�rsf�rh�llanden eller personliga f�rh�llan�
den, f�r inte obeh�rigen r�ja vad han har f�tt veta och inte heller utnyttja

kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse.

Kommission

9 � F�r ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepap�

persr�relse enligt 3 � 1 g�ller best�mmelserna om handelskommission i

lagen (1914:45) om kommission, om inte annat f�ljer av denna lag.

10 � Vad som f�reskrivs om sj�lvintr�de i 4045 �� lagen (1914:45) om

kommission g�ller �ven n�r ett v�rdepappersinstitut som f�tt tillst�nd att

driva v�rdepappersr�relse enligt 3 � 1 utf�r uppdrag avseende k�p, f�rs�lj�

ning eller byte av finansiella instrument genom avtal med ett f�retag som
har s�dant samband med v�rdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 �

andra stycket.

Vad som s�gs i f� rsta stycket skall ocks� till�mpas d� avtalet ing�s med

n�gon som �ger tio procent eller mer av aktiekapitalet eller andelarna eller

av r�stetalet i v�rdepappersinstitutet eller f�retag som har s�dant samband

med v�rdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 � andra stycket.

2 kap. F�ruts�ttningar f�r tillst�nd m. m.

V�rdepappersbolag

i � Tillst�nd f�r ett svenskt aktiebolag att driva v�rdepappersr�relse f�r

meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller n�gon annan f�rfatt�

ning.

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven p�

en sund v�rdepappersr�relse,

3. bolaget uppfyller de villkor som i �vrigt anges i d enna lag.

1671

background image

""

SFS 1991:981

2 � Ans�kan om tillst�nd f�r g�ras innan bolaget har registrerats. Har

s�dan ans�kan gjorts inom sex m�nader fr�n stiftelseurkundens underteck�

nande, r�knas den i 2 kap. 9 � f�rsta s tycket aktiebolagslagen (1975:1385)
f�reskrivna tiden fr�n tillst�ndsbeslutet.

Till ans�kan skall fogas en plan f�r den tillt�nkta verksamheten. Rege�

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen f�r med�

dela n�rmare f�reskrifter om vad en s�dan plan skall inneh�lla.

3 � Ett v�rdepappersbolags bolagsordning skall godk�nnas av finansin�
spektionen i samband med att bolaget f�r tillst�nd att driva v�rdepappers�

r�relse.

Ett beslut om �ndring av bolagsordningen f�r inte registreras innan det

har godk�nts av inspektionen.

4 � Ett v�rdepappersbolag skall ha en st yrelse med minst fem ledam�ter.

Bolaget skall ha en verkst�llande direkt�r.

5 � Ett v�rdepappersbolag skall ha ett aktiekapital som med h�nsyn till

verksamhetens art och omfattning �r tillr�ckligt stort. Regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen f�r meddela n�rmare

f�reskrifter om aktiekapitalets storlek.

Bankinstitut

6 � Tillst�nd f�r ett bankinstitut att driva v�rdepappersr�relse f�r med�

delas endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfyl�
la kraven p� en sund v�rdepappersr�relse.

Utl�ndska v�rdepappersforetag

7 � Ett utl�ndskt f�retag f�r efter tillst�nd av finansinspektionen driva

v�rdepappersr�relse fr�n avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning

(filial).

Tillst�nd till filialetablering skall l�mnas om f�retaget st�r under tillsyn

av myndighet eller n�got annat beh�rigt organ i hemlan det och den plane�

rade verksamheten h�r i landet kan antas komma att uppfylla kraven p� en

sund v�rdepappersr�relse.

F�r verksamheten i filialen g�ller best�mmelserna i lagen (1968:555) om

r�tt f�r utl�nning och utl�ndskt f�rtetag att idka n�ring h�r i riket, om inte

annat f�ljer av denna lag.

3 kap. R�relseregler

Egendomsf�rv�rv

1 � Ett v�rdepappersbolag och ett utl�ndskt v�rdepappersforetag f�r en�
dast f�rv�rva s�dan egendom som beh�vs i r�relsen.

Ett v�rdepappersbolag eller utl�ndskt v�rdepappersf�retag f�r f�rv�rva

aktier eller andelar i f�retag bara efter tillst�nd av finansinspektionen, om

1672 f�rv�rvet

ing�r som ett led i organ isationen av verksamheten.

background image

2 � F�r att skydda en egen fordran f�r ett v�rdepappersbolag-och ett

SFS 1991:981

utl�ndskt v�rdepappersjoretag dels p� offentlig auktion eller b�rs eller

annan reglerad mark nad eller vid exekutiv f�rs�ljning k�pa egendom som
�r utm�tt eller utg�r s�kerhet f�r fordringen, dels �verta egendom som

betalning F�r fordran �ven om egen domen inte beh�vs i r�relse n, om det

finns anledning att anta att bolaget eller det utl�ndska f�retaget annars

skulle g�ra en avsev�rd f�rlust.

S�dan egendom skall avyttras s� snart det �r l�mpligt och senast n�r det

kan ske utan f�rlust f�r v�rdepappersbolaget eller det utl�ndska v�rdepap�
persf�retaget. Har egendomen inte avyttrats inom t re �r fr�n f�rv�rvet,
kr�vs finansinspektionens tillst�nd f�r fortsatt innehav.

3 � Ytterligare best�mmelser om v�rdepap persinstituts r�tt att f�rv�rva

finansiella instrument finns i 4 kap.

Sidoverksamheter

4 � Ett v�rd epappersbolag och ett utl�ndskt v�rdepappersjoretag f�r som
ett led i r �relsen

1. l�mna r�d i finansiella fr�gor,

2. ta emot v�rdepapper f�rf�rvaring,
3. ta emot medel med redo visningsskyldighet.
F�r att underl�tta v�rdepappersr�relsen f�r ett v�rdepappersbolag och

ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag, efter tillst�nd av finansinspektionen, ta
emot medel p� konto o ch l�mna kre dit mot s�ker het.

N�r det finns s�rskilda sk�l f�r finansinspektionen medge att ett v�rde �

pappersbolag och ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag ut�var annan verk�

samhet �n som anges i f�rsta och andra styckena, om den kan antas

komma att underl�tta r�relse n.

Kunders medel

5 � Medel s�m tas emot med redovisningsskyldighet enligt 4 � f�rsta

stycket 3 skall genast avskiljas och s�ttas in p� r�k ning i bankinstitut.

Ett v�rde pappersbolag och ett utl�ndskt v�rde pappersjoretag som enli gt

4 � andra stycket tar emot medel p� konto skall tr�ffa skriftlig �verenskom�

melse om detta me d kunden. Reg eringen eller, efter regeringens bemyndi�

gande, finansinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om mottagan�

de av fnedel p� konto.

Kreditgivning

6 � Kredit enligt 4 � andra stycket f�r beviljas endast om l�nta garen p�

goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen. F�r kredit som
l�mnas skall det finnas be tryggande s�kerhet.

L�mnas aktier som s�kerhe t f�r kredit och ing�r som en mindre del

bland dess a �ven aktie r i ett v�rdepappersbolag som l�mnar krediten eller
dess moderbolag, f�r v�rdepappersbolaget trots f�rbudet i 7 kap. 1 � aktie�
bolagslagen (1975:13 85) som pant ta emot �ven dess a aktier. Regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen f�r utf�rda n�r�

mare f�reskrifter om vilka begr�nsningar som skall g�lla i s�da na fall.

background image

! I'M- "" : :

1

SFS 1991:981

7 � V�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag som f�tt fi�

nansinspektionens medgivande att l�mna kredit f�r inte ha fordringar p�

samma l�ntagare eller l�ntagare som �r f�rbundna med varandra i v�sent�
lig ekonomisk gemenskap i s�dan omfattning att det finns risk att bolaget

eller det utl�ndska f�retaget inte kan fullg�ra sina skyldigheter om en

s�dan l�ntagare inte kan betala sin skuld. Detsamma g�ller fordringar mot
s�kerhet i aktier eller f�rlagsbevis, som har getts ut av samma aktiebolag
eller aktiebolag som �r f�renade i s�dan gemenskap. Med fordran j�mst�lls

s�kerhet i form av borgen eller annan garantif�rbindelse till v�rdepappers�

bolaget eller det utl�ndska v�rdepappersf�retaget.

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� i fr�ga om garantif�r bindel�

ser som v�rdepappersbolag och utl�ndska v�rdepappersf�retag utf�rdar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen

f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka begr�nsningar som skall g�lla

f�r s�dana fordringar och garantif�rbindelser som avses i f�rsta och a ndra

styckena.

B�rs- eller noteringsstopp

8 � Under den tid, d� s�dant beslut om avbrytande av handel och

notering som avses i 25 � lagen (1979:749) om Stockholms fondb�rs g�ller,

f�r ett v�rdepappersinstitut inte handla eller medverka vid handel med ett
finansiellt instrument som beslutet avser. En tidigare avtalad aff�r f�r

dock genomf�ras.

F�rsta stycket skall till�mpas ocks� under den tid d� ett beslut enligt 26 �

lagen om Stockholms fondb�rs g�ller, om inte regeringen f�reskriver an�

nat.

Avr�kningsnota

9 � Vid k�p, f�rs�ljning eller byte av finansiella instrument skall en
avr�kningsnota uppr�ttas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen

f�r meddela n�rmare f�reskrifter om avr�kningsnotor.

4 kap. F�rv�rv av finansiella instrument

1 � Ett v�rdepappersinstitut f�r f�rv�rva finansiella instrument som ett

led i en normal likviditetsf�rvaltning.

2 � Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappers�
r�relse enligt 1 kap. 3 � 3 f�r f�rv�rva finansiella instrument f�r den r�rel�

sen.

3 � Ett v�rdepappersinstitut som har tillst�nd att driva v�rdepappers�

r�relse enligt 1 kap. 3 � 5 f�r f�rv�rva finansiella instrument som institutet
medverkar till att avs�tta p� marknaden. Dessa skall avy ttras s� snart det

�r l�mpligt och senast inom tre �r fr�n f�rv�rvet. Om det finns synnerliga
sk�l kan finansinspektionen medge att de finansiella instrumenten f�r

1674

innehas under l�ngre tid.

background image

4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek-

SFS 1991:981

tionen skall i f�reskrifter ange riskniv�er f�r v�rdepappersbolags och svens�
ka bankinstiluls innehav av finansiella instrument. F�reskrifterna skall

avse alla innehav av finansiella instrument utom s�dana som avses i 3 kap.

1 � andra stycket och, i fr� ga om bankinstitut, 1 kap. 4 ,�.

5 � Ett v�rde pappersbolag och ett sv enskt bankinstitut som har tillst�nd
att driva v�rdepappersr�relse enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 f�r, trots f�rbuden i

7 kap. 1 � aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9 � bankaktiebolags�
lagen (1987:618), f�rv�rva egna aktier och aktier i moderbolag f�r att
underl�tta r�relsen. Detta g�ll er dock endast aktier som �r inregistrerade
vid Stockholms fondb�rs eller som har utbjudits till f�rs�ljning under

s�dana f�rh�llanden att det �r sannolikt att de inom ett �r kommer att

inregistreras vid fondb�rsen och aktier s om omfattas av s�dant avtal som

avses i 2 � f�rsta stycket 3 insiderlagen (1990:1342).

Innehavet av s�dana aktier som s�g s i f�rsta stycket f�r inte �verstiga

fem procent av aktiekapitalet i n�go t av bolagen.

5 kap. Kapitalt�ckning m. m.

1 � Ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd att driva v� rdepappersr�rel�

se enligt 1 kap. 3 � 3 eller 5 eller som har finansinspektionens medgivande
att ta emot medel p� konto enligt 3 kap. 4 � andra stycket skall vid varje

tidpunkt ha en kapitalbas, ber�knad enligt 2 �, som motsvarar �tta procent

av v�rdet av bolagets placeringar, ber�knat enligt 3 � (kapitalkrav).

2 � Kapitalbasen utg�rs av summan av prim�rt och supplement�rt kapi�
tal efter avr�kning enligt sista stycket. Det prim�ra kapitalet skall utg� ra
minst h�lften av kapitalbasen.

Med prim�rt kapital av ses:

A. Eget kapital.
B. Sjuttio procent av skatteutj�mningsreserven.

Med supplement�rt kapital avses det nominella v�rdet av f�rlagsbevis

och andra skuldf�rbindelser med en ursprunglig l�ptid av minst fem �r och

med r�tt till betaln ing f�rst efter v�rd epappersbolagets �vriga borgen�rer,

dock sammanlagt h�gst till ett belopp som motsvarar h�lften av det prim�

ra kapitalet. Bevis oc h andra skuldf�rbindelser vilkas �terst�ende l�ptid

understiger fem �r skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent

av det nominella v�rdet f�r vaije helt �r som �terst�r till f�rfallodagen.

Som prim�rt eller supplement�rt kapital f�r dessutom, enligt medgivan�

de av regeringen eller efter regeringens bemyndigan de av finansinspek�
tionen, r�knas andra kapitaltills kott och rese rver �n som s�gs i andra oc h
tredje styckena.

Fr�n summan av det prim�ra och supplemen t�ra kapitalet sk all r�knas

av det bokf�rda v�rdet av vad s om har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett f�retag som driver n�got slag av finansiell verksam het
som kr�ver tillst�nd. N�gon avr�kning skall dock inte g�ras om tillskottet

uppg�r till h�gst fem pro cent av f�retagets egna kapital ell er motsvarande

och det sammanlagda bokf�r da v�rdet av s�dana tillskott inte �verstig er

background image

"

-

(", > 1

v "

I v-. "

SFS 1991:981

tio procent av bolagets egna kapital. Avr�kning skall inte heller g�ras f�r
tillskott i foretag som omfattas av best�mmelserna i 4 �.

3 � Kapitalkravet enligt 1 � best�ms i f�rh �llande till v�rdepappersbola�

gets tillg�ngar samt s�dana garantif�rbindelser och andra �taganden p�

kapitalmarknaden som inneb�r en kreditrisk for bolaget (placeringar).
Placeringarna delas in i f�ljande grupper:
A. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10.� f�rsta stycket A

bankr�relselagen (1987:617).

B. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket B

bankr�relselagen.

C. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket C

bankr�relselagen.

D. Tillg�ngar och �taganden som avses i 2 kap. 10 � f�rsta stycket D

bankr�relselagen.

Vid best�mmandet av kapitalkravet undantas

- s�dana tillskott som enligt 2 � sista stycket skall r� knas av fr�n kapital�

basen,

- tillskott i foretag som om fattas av best�mmelserna i 4 �,

 de placeringar som anges i f�rsta stycket A,
 fordringar mot foretag som ing�r i samma koncern som v�rdepappers�

bolaget och som omfattas av best�mmelserom konsoliderat kapitalkrav

samt

 fordringar som har garanterats av ett foretag som ing�r i sa mma kon�

cern som v�rdepappersbolaget och som omfattad av best�mmelser om

konsoliderat kapitalkrav.

I �vrigt skall vid best�mmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp

till sammanlagt

 tjugo procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket B,

- femtio procent av summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket

C samt

- hela summan av de placeringar som anges i f�rsta stycket D.

Till grund f�r best�mmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

placeringarna v�rderas enligt f�ljande:
1. Tillg�ngar v�rderas till sitt bokf�rda v�rde.

2. Garantif�rbindelser med anknytning till kreditgivning v�rderas till sitt

nominella belopp.

3. �vriga garantif�rbindelser v�rderas till halva sitt nominella belopp.
4. Andra �taganden p� kapitalmarknaden v�rderas till sitt nominella be�

lopp, om inte regeringen f�reskriver ett l�gre belopp.

Regeringen f�r bemyndiga finansinspektionen att meddela s�dana f�re�

skrifter som enligt denna paragraf ankommer p� regeringen.

4 � Om ett v�rdepappersbolag har ett dotterf�retag, skall vad som f�re�

skrivs i 1 � om kapitalkrav till�mpas �ven p� koncernen (konsoliderat

kapitalkrav).

Koncernens kapitalbas och placeringar skall best�mmas med till�mp�

ning av de regler som enligt 11 kap. 11 � aktiebolagslagen (1975:1385)

g�ller f�r uppr�ttandet av koncernbalansr�kningar. �ven den del av kapi-

1676

talbasen som bel�per p� m inoritetsandelar skall ing�. Redovisad goodwill

background image

skall r�knas av fr�n prim�rt kapital. Placering arna skall tas upp till de

SFS 1991:981

v�rden som f�re skrivs i 3 � eller, om dotterf �retaget inte �r ett v�rdepap�
persbolag, i annan lag.

5 � Ett v�rdepappersbolag och ett utl�n dskt v�rdepappersf�retag skall ha

en f�rs�kring f�r skadest�ndsskyldighet som de kan komma att �dra sig vid
utf�rande av tj�nster i r�relsen. N�rmare f�reskrifter om s�dan f�rs�kring
f�r meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finans�
inspektionen.

6 kap. Tillsyn

Upplysningsskyldighet

1 � V�rdepappersinstitut st�r under tillsyn av finansinspektionen. Insti�

tuten skall l�mna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och
d�rmed sammanh�ngande omst�ndigheter som inspektionen beg�r.

2 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek�
tionen f�r meddela f�reskrifter om

1. vilka upplysningar ett v�rdepappersinstitut skall l�mna till inspektio�

nen,

2. ett v�rdepappersinstituts l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsre do�

visning samt f�rvaring och inventering av v�rdehandlingar.

3 � Om det finns ett v�sentligt samband mellan ett v�rdepappersinstitut
och ett annat f�retag som handlar med finansiella instrument eller l�mnar
kredit mot s�kerhet i finansiella instrument, f�r finansinspektionen beslu�
ta att- v�rdepappersinstitutet och det andra f�retaget skall l�mna upply s�
ningar om f�rh�llandet mellan dem och om den verksamhet som anknyter

till v�rdepappersinstitutets verksamhet.

V�sentligt samband skall anses f�religga om
1. v�rdepappersinstitutet och annat f�retag som s�gs i f�rsta stycket leds

eller st�r under v�sentl igt inflytande av samma eller i huvudsak samma

personer eller personer som genom sl�ktskap eller �ktenskap eller liknande

f�rh�llande �r varandra n�rst�ende, eller

2. resultatet av verksamheterna i v�rdepappersins titutet och annat f�re�

tag som s� gs i f�rsta stycket helt eller till betydande del ska ll direkt eller
indirekt f�rdelas inom s�dan person krets som avses il. *

Hur tillsynen skall bedrivas
4 � Finansinspektionen skall vid sin til lsyn �ver v�rdepap persinstituten
se till att en sund utvec kling av v�rdepappersmarknaden fr�mjas.

5 � Finansinspektionen f�r f�rordna en revisor att med �vr iga revisorer
delta i revisionen av ett v�rdepappersinstitut. Inspektionen f�r n�r som

helst �terkalla ett s�dant f�rordnande och utse en ny revi sor.

Revisorn har r�tt till sk� ligt arvode f�r sitt arbete av v�rdepappersinsti�

tutet. Arvodets storlek best�ms av inspektionen.

1677

background image

-.1,. �Jn

SFS 1991:981

6 � Finansinspektionen f�r, n�r det anses n�dv�ndigt, sammankalla sty�

relsen i et t v�rdepappersbolag och i e tt svenskt b ankinstitut som f�tt till�

st�nd att driva v�rdepappersr�relse. Har styrelsen inte r�ttat sig efter en

beg�ran fr�n inspektionen om att kalla till en extr a st�mma, f�r inspektio�
nen utf�rda s�dan kallelse.

F�retr�dare f�r inspektionen f�r n�rvara vid st�mma och vid s�dant

styrelsesammantr�de som inspektionen har sammankallat samt delta i
�verl�ggningarna.

Ingripanden mot v�rdepappersinstitut
7 � Om ett v�rdepappersinstitut har fattat beslut som strider mot denna

lag eller n�gon ann an f�rfattning som reglerar dess verksamhet, mot f�re�

skrift som meddelats med st�d av denna lag eller mot bolagsordningen, f�r

finansinspektionen f�rbjuda verkst�llighet av beslutet. Har beslutet redan

verkst�llts f�r inspektionen f�rel�gga institutet att g�ra r�ttelse, om det �r
m�jligt,

8 � Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett v�rdepappersinstitut att upph��

ra med verksamhet som innefattar handel med finansiella instrument p�

en marknad, om det med h�nsyn till reglerna f�r eller tillsynen �ver

marknaden framst�r som uppenbart ol�mpligt att institutet bedriver han�
del d�r.

�terkallelse av tillst�nd

9 � Tillst�nd som enligt denna lag har l�mnats ett v�rdepappersinstitut
skall �terkallas av finansinspektionen om:

1. institutet genom att �vertr�da denna lag eller f�reskrift som medde�

lats med st�d av lagen eller p� annat s�tt visat sig ol�mpligt att ut�va s�dan

r�relse som tillst�ndet avser, eller

2. institutet inte bedriver s�dan v�rdepappersr�relse som tillst�ndet

avser.

Ett v�rdepappersbolags tillst�nd skall dessutom �terkallas om bolagets

egna kapital understiger tv� tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet
och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader efter det att den blev k�nd f�r

bolaget.

Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta

stycket 1 i st�llet f�r at t �terkalla tillst�ndet meddela varning.

Om tillst�ndet �terkallas f�r inspektionen besluta om hur avvecklingen

av r�relsen skall s ke.

Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksam�

heten.

Ingripanden mot den som saknar tillst�nd

10 � Om n�gon driver s�dan verksamhet som omfattas av denna lag

utan att ha tillst�nd till det, skall finansinspektionen f�rel�gga honom att
upph�ra med verksamheten.

1678

�r det os�kert om lagen �r till�mplig p� en viss verksamhet, f�r inspek-

background image

tionen f�rel�gga den so m driver verksam heten att l�mna de upplysningar

SFS 1991:981

om verksamheten som beh�vs f�r att bed�ma om lagen �r till�mplig.

Ett f�rel�ggande enligt denna paragraf som avser ett utl�ndskt f�retag

f�r riktas s�v�l mot det utl�ndska f�retaget som mot den som h�r i land et

�r verksam f�r f�retagets r�kning.

Avgifter till finansinspektionen

11 � V�rdepappersbolag och svenska bankinstitut skall med �rl iga avgif�

ter bekosta finansinspektionens verksamhet enligt de n�rmare f�reskrifter
som regeringen meddelar. -"

Vite

12 � Meddelar finansinspektionen f�rel�ggande eller f�rbud enligt den�

na lag f�r inspektionen f�rel�gga vite.

7 kap. �verklagande

1 � Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 � och 10 � andra stycket

f�r inte �verklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag f�r �verklagas

hos kammarr�tten.

Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud eller f�rel�ggande

enligt 6 kap. 7 elle r 8 � eller om �terk allelse enligt 9 � skall g�lla omedel�

bart.

1. Denna lag tr�der i kraft de n I augus ti 1991.
2. Genom lag en upph�vs fondk ommissionslagen (1979:748) och lag en

(1985:571) om v�rdepappersmarknaden.

3. Ett f�retag som vid lagens ikrafttr�dande har tillst�nd att driva

fondkommissionsr�relse f�r forts�tta r�relsen till utg�ngen av �r 1992

eller, om ans�kan om tillst�nd enligt den nya l agen d� getts in, till dess att
ans�kan har pr�vats slutligt. Under denna tid g�ller fondkommission-

lagens best�mmelser samt 3 kap. 9 � denna lag.

4. Den som vid lage ns ikrafttr�dande driver r�relse som avses i 1 kap.

3 �, som inte fordrar tillst�nd enligt fondkommissionslagen (1979:74 8),
f�r utan tillst�nd enligt den nya lagen forts�tta med verksamheten till
utg�ngen av �r 1991 eller, om ans�kan om tillst�nd d� getts in, till dess att

ans�kan har pr�vats slutligt. Under denna tid g�lle r fortfarande best� m�

melserna i 2 2 och 23 �� lagen (1985:571) om v�rdepappersmarknaden.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen

f�r, intill utg�ngen av �r 1992, f�reskriva l�gre kapitalkrav �n som anges i

5 kap. 1 �. S�dana f�reskrifter f�r doc k inte inneb�ra att det kommer att

g�lla ett l�gre kapitalkrav �n som svarar mot kapitalbasens storlek i f�rh�l�

lande till placeringarnas v�rde den 1 augusti 1991 eller mot den h� gre grad

av kapitalt�ckning som d�refter har uppn�tts.

6. Utan hinder av vad som f�reskrivs i 5 kap. 2 � tredje stycket f�r

f�rlagsbevis och andra skuldf�rbindelser som har utf�rdats f�re den

1679

background image

SFS 1991:981

1 februari 1990 r�knas in i ka pitalbasen �ven om den ursprungliga l�pti-

den uppg�r till mindre �n fem �r, dock endast till det l�gre belopp som

anges i lagru mmet.

7. Utan hinder av vad som f�reskrivs i 5 kap. 3 � f�rsta stycket f�r, intill

utg�ngen av �r 1991, v�rdehandlingar och andra fordringar f�r vilka
f�rs�kringsbolag svarar h�nf�ras till grupp B.

8. F�r aktiebolag som har ett r�kenskaps�r som p�b�rjats f�re den

1 mars 1991 och som vid lagens ikrafttr�dande �nnu inte har avslutats

g�ller best�mmelsen i punkt 2 av �verg�ngsbest�mmelserna till lagen
(1990:1309) om �ndring i fondkommissionslagen (1979:748).

9. 1 fr�g a om �verklagande av beslut som finansinspektionen meddelat

f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre f�reskrifter.

P� regeringens v�gna r

INGVAR CARLSSON

ERIK�SBRINK

(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.