SFS 1998:1500 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 1998:1500 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
981500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft68{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft69{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft610{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft611{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft612{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft77{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft78{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft87{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft88{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft89{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft810{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft811{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft812{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft95{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft96{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft97{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft98{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft99{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft910{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft911{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft912{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft105{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft106{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft107{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft108{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft109{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft1010{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft1011{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft141{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft144{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft151{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft154{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft155{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft156{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft161{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft162{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft163{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft164{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft171{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft172{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft173{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft174{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft181{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft182{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft183{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i bankr�relselagen (1987:617);</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 december 1998.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om bankr�relselagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1987:617)</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:436px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 5 kap. 5 �, 6 kap. 6 � samt 8 kap. 3 a, 4 a och 7 �� skall upph�ra</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 kap. 1 �, 2 kap. 8, 9 och 13 ��, 3 kap. 16 och 815 ��, 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">13 och 8 ��, 6 kap. 14 ��, 7 kap. 4, 14, 16 och 24 �� och 8 kap. 15 och<br/>8 ��, samt rubrikerna till 3, 5 och 6 kap. skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras ett nytt kapitel, 9 kap., samt n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">8 kap. 1 och 2 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller gemensamma best�mmelser f�r</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft11">banker om den</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">r�relse som en bank f�r driva och</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:391px;white-space:nowrap" class="ft11">om tillsyn m.m. Den inneh�ller vidare</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">vissa s�rskilda best�mmelser f�r bankaktiebolag samt best�mmelser om re-<br/>vision, skadest�nd m.m. och firma f�r sparbanker och medlemsbanker.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Med </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�rst�s i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Med </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bankaktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�rst�s i denna lag ett aktiebolag som har f�tt till-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">st�nd att driva bankr�relse. F�r bankaktiebolag g�ller vad som �r f�reskrivet<br/>f�r aktiebolag i allm�nhet, om inte annat f�ljer av denna lag eller �r s�rskilt<br/>f�reskrivet. Om det i aktiebolagslagen (1975:1385) finns h�nvisningar till<br/>best�mmelser i samma lag och g�ller f�reskrifter i denna lag i st�llet f�r eller<br/>vid sidan av best�mmelserna i aktiebolagslagen, skall h�nvisningarna vid<br/>till�mpning i fr�ga om bankaktiebolag i st�llet respektive ocks� avse f�re-<br/>skrifter i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om hur sparbanker och medlemsbanker bildas och om de-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">ras organisation m.m. finns i sparbankslagen (1987:619) respektive lagen<br/>(1995:1570) om medlemsbanker.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Med en </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>banks stadgar</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�rst�s i denna lag reglemente f�r sparbank och</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">stadgar f�r medlemsbank.</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 1996:1001.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1997:679.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r utl�ndska bankf�retags verksamhet genom filial i Sverige g�ller be-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (1992:160)<br/>om utl�ndska filialer m.m. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag g�ller inte f�r verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">ler Riksg�ldskontoret.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r att skydda en fordran f�r en bank</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">1. p� offentlig auktion, en svensk eller utl�ndsk b�rs eller en auktoriserad</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad eller vid exekutiv f�rs�lj-<br/>ning k�pa egendom som �r utm�tt eller utg�r s�kerhet f�r fordringen, och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida avsev�rd</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">f�rlust, som betalning f�r fordran �verta egendom som utg�r s�kerhet f�r<br/>fordringen eller annan egendom.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket g�ller inte egen aktie eller aktie i moderbolag. F�r f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">av s�dana aktier finns best�mmelser i 7 kap. 2 </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft21">� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">(1975:1385). F�rsta stycket g�ller inte heller bevis om andel i eller tillskott<br/>till medlemsbank. I fr�ga om en sparbanks f�rv�rv av bevis om tillskott till<br/>garantifond eller grundfond i sparbanken g�ller best�mmelserna i 5 kap. 7 �<br/>f�rsta stycket sparbankslagen (1987:619). </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">I utbyte mot egendom som har k�pts eller �vertagits enligt f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">f�r en bank f�rv�rva aktier i ett bolag, som bildats f�r att f�rvalta egendomen<br/>eller f�r att forts�tta en verksamhet som bedrivs med denna. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Har aktier f�rv�rvats enligt f�rsta eller tredje stycket f�r banken, om det</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">finns uppenbar risk f�r att banken annars lider f�rlust, f�rv�rva ytterligare<br/>aktier i samma bolag. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Har aktier f�rv�rvats enligt f�rsta, tredje eller fj�rde stycket f�r banken,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">om aktiebolaget �verl�ter sina tillg�ngar p� ett annat aktiebolag, byta ut<br/>dessa aktier mot aktier i det andra aktiebolaget. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Den egendom som banken f�rv�rvat enligt denna paragraf skall avyttras</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">n�r det med h�nsyn till marknadsf�rh�llandena l�mpligen kan ske. Egendo-<br/>men skall dock avyttras senast n�r det kan �ga rum utan f�rlust f�r banken.<br/>Banken skall �rligen till Finansinspektionen avge en s�rskild redovisning av<br/>egendomen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">(1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">En banks kapitalbas f�r inte understiga det belopp som enligt 9 kap. 4 �</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">andra stycket denna lag</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft27"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:874px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>, </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft21">2 kap. 2 � andra stycket sparbankslagen (1987:619)</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">eller 1 kap. 4 � andra eller tredje stycket lagen (1995:1570) om medlems-<br/>banker kr�vdes n�r r�relsen p�b�rjades.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">Kredit f�r beviljas endast om l�ntagaren p� goda grunder kan f�rv�n-</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft212">tas fullg�ra l�nef�rbindelsen. Dessutom kr�vs betryggande s�kerhet i fast el-<br/>ler l�s egendom eller i form av borgen. Banken f�r dock avst� fr�n s�dan s�-</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft29">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 1996:1113.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft29">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 1996:1113.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">kerhet om den kan anses obeh�vlig eller om det annars f�religger s�rskilda<br/>sk�l att avst� fr�n s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelsen i 7 kap. 2 � f�rsta stycket aktiebolagslagen (1975:1385)</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">om f�rbud f�r ett aktiebolag att som pant ta emot egen aktie till�mpas ocks�<br/>p� f�rlagsbevis som ett </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>bankaktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft31"> utf�rdat.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">En </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>sparbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft31"> f�r inte som pant ta emot f�rlagsbevis, som sparbanken utf�r-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">dat, och inte heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spar-<br/>banken.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">En </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>medlemsbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft31"> f�r inte som pant ta emot f�rlagsbevis eller f�rlagsan-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">delsbevis som banken utf�rdat eller bevis om andel i eller tillskott till ban-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 kap. Revision i sparbanker och medlemsbanker</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">Sparbanker och medlemsbanker skall ha minst tv� revisorer. Reviso-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">rerna v�ljs av st�mman om det inte f�reskrivs i stadgarna att en eller flera av<br/>dem, dock inte alla, skall utses p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">En revisors uppdrag g�ller f�r den tid som anges i stadgarna. Om uppdra-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">get inte skall g�lla tills vidare, skall tiden best�mmas s� att uppdraget upph�r<br/>vid slutet av den ordinarie st�mma p� vilken revisorsval skall f�rr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">St�mman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">denna lag, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlems-<br/>banker betr�ffande revisorer g�ller i till�mpliga delar om revisorssupplean-<br/>ter.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">Varje r�stber�ttigad i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft34"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft31">har r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">f�resl� att det hos Finansinspektionen beg�rs att en revisor (medrevisor) ut-<br/>ses att delta i revisionen tillsammans med de �vriga revisorerna. F�rslaget<br/>skall framst�llas p� en st�mma d�r revisorsval skall ske eller d�r f�rslaget<br/>enligt kallelsen till st�mman skall behandlas. Finansinspektionen skall p�<br/>beg�ran av en r�stber�ttigad och efter att ha h�rt bankens styrelse utse en re-<br/>visor f�r tiden till och med ordinarie st�mma under n�sta r�kenskaps�r, om<br/>f�rslaget bitr�ds</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">1. i en </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>sparbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft31"> av minst en tiondel av samtliga huvudm�n eller en tredje-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">del av de n�rvarande huvudm�nnen, eller</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">2. i en </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>medlemsbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft31"> av minst en tiondel av samtliga r�stber�ttigade eller</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">en tredjedel av de n�rvarande r�stber�ttigade.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">I en </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft33"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>medlemsbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft31"> kan innehavare av f�rlagsandelar beg�ra hos styrelsen</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">att en medrevisor utses. Beg�rs detta av innehavare som f�retr�der f�rlagsin-<br/>satser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt<br/>inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom tv� m�nader g�ra fram-<br/>st�llning hos Finansinspektionen om att en medrevisor utses. F�rsummas<br/>detta f�r varje innehavare av en f�rlagsandel g�ra s�dan framst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft35"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som �r under�rig, i konkurs eller underkastad n�ringsf�rbud eller</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken f�r inte vara revisor i en<br/>sparbank eller i en medlemsbank.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft37">miska f�rh�llanden som med h�nsyn till arten och omf�nget av bankens<br/>verksamhet fordras f�r uppdragets fullg�rande.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Till revisor kan utses �ven ett registrerat revisionsbolag. Best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">vem som kan vara huvudansvarig f�r revisionen och om underr�ttelseskyl-<br/>dighet finns i 12 � lagen (1995:528) om revisorer. Best�mmelserna i 5 � om<br/>beh�righet, i 8 a � om rapporteringsskyldighet och i 13 � om r�tt att n�rvara<br/>p� st�mma till�mpas p� den huvudansvarige.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft41">Minst en av de revisorer som st�mman utser i en sparbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft46"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft41">eller i en</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">medlemsbank skall vara auktoriserad revisor.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft41">I en sparbank eller i en medlemsbank kan den inte vara revisor som</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">1. �r styrelseledamot i banken eller dess dotterf�retag eller delegat i ban-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">ken eller bitr�der vid bankens bokf�ring eller medelsf�rvaltning eller ban-<br/>kens kontroll d�r�ver,</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �r anst�lld hos banken eller p� n�got annat s�tt intar en underordnad el-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">ler beroende st�llning till banken eller till n�gon som avses under 1 eller �r<br/>verksam i samma f�retag som den som yrkesm�ssigt bitr�der banken vid<br/>grundbokf�ringen eller medelsf�rvaltningen eller bankens kontroll d�r�ver,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">3. �r gift eller sambo med eller �r syskon eller sl�kting i r�tt upp- eller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">nedstigande led till en person som avses under 1 eller �r besv�grad med en<br/>s�dan person i r�tt upp- eller nedstigande led eller s� att den ene �r gift med<br/>den andres syskon, eller</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">4. st�r i l�neskuld till banken eller annat f�retag i samma koncern eller har</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rpliktelser f�r vilka banken eller ett s�dant f�retag har st�llt s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Vad som angetts i f�rsta stycket 4 g�ller ocks� n�r skulden eller f�rpliktel-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">sen avser revisorns make eller sambo eller juridisk person i vilken s�dan per-<br/>son eller revisorn sj�lv har ett v�sentligt ekonomiskt intresse.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">En revisor �r obeh�rig ocks� om det i �vrigt finns n�gon s�rskild omst�n-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">dighet som �r �gnad att rubba f�rtroendet f�r hans oberoende.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som �r huvudman i en </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>sparbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft41"> f�r inte vara s�dan revisor som avses</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">i 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">I fr�ga om annan revisor i en </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>medlemsbank</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft41"> �n s�dan som avses i 4 � g�ller</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">vad som s�gs i f�rsta stycket 4 och andra stycket endast om l�neskulden eller<br/>s�kerheten g�r ut�ver vad som normalt sammanh�nger med medlemskap i<br/>banken.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som enligt denna paragraf inte �r beh�rig att vara revisor kan inte hel-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">ler vara revisor i ett dotterf�retag till banken.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Revisorerna f�r vid revisionen inte anlita n�gon som enligt denna paragraf</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">inte �r beh�rig att vara revisor. Har banken anst�llda eller delegater med<br/>uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sk�ta bankens interna revision,<br/>f�r revisorerna dock anlita dessa i den utstr�ckning det �r f�renligt med god<br/>revisionssed.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:909px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett uppdrag att tills vidare vara revisor</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:909px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft46"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft41">i en sparbank eller i en med-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">lemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:927px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft46"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft41">upph�r n�r en ny revisor har utsetts.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett uppdrag som revisor i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft46"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft41">upph�r i</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft47">f�rtid, om revisorn eller den som utsett honom beg�r det. Anm�lan om detta<br/>skall g�ras hos styrelsen och, om en revisor som inte �r vald p� st�mman vill<br/>avg�, hos den som har tillsatt honom.</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft41">I en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft46"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft41">d�r Finansinspektionen inte f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft41">nat revisor skall en revisor vars uppdrag upph�r i f�rtid genast anm�la detta</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">till inspektionen. Revisorn skall i anm�lningen l�mna en redog�relse f�r<br/>iakttagelserna vid den granskning som han har utf�rt under den del av det l�-<br/>pande r�kenskaps�ret som hans uppdrag har omfattat. F�r anm�lningen g�l-<br/>ler i till�mpliga delar vad som f�reskrivs i 11 � tredje och fj�rde styckena om<br/>revisionsber�ttelse. Avskrift av anm�lningen skall �verl�mnas till bankens<br/>styrelse.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">Upph�r en revisors uppdrag i f�rtid eller uppkommer hinder f�r honom</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">enligt 35 �� eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte n�gon<br/>suppleant f�r honom, skall styrelsen vidta �tg�rder f�r att en ny revisor till-<br/>s�tts f�r den �terst�ende mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns<br/>s�rskilda sk�l, medge att en ny revisor utses vid n�rmast f�ljande ordinarie<br/>st�mma. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft51">Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft51">skall i den omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">ning som f�ljer av god revisionssed granska bankens �rsredovisning j�mte<br/>r�kenskaperna samt styrelsens f�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">Om en sparbank eller en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft51">�r moderf�retag (moderbank),</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">skall revisorerna �ven granska koncernredovisningen och koncernf�retagens<br/>inb�rdes f�rh�llanden i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">Revisorer, som �r utsedda av annan �n Finansinspektionen, skall f�lja de</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">s�rskilda f�reskrifter som meddelas av st�mman, om de inte strider mot lag,<br/>stadgarna eller god revisionssed.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft51">Om revisorn vid fullg�randet av sitt uppdrag i en sparbank eller i en</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft51">medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft51">f�r k�nnedom om f�rh�llanden som</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft51">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft51">bankers verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft57">2. kan p�verka bankens fortsatta drift negativt, eller<br/>3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft51">ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft57">skall revisorn omg�ende rapportera detta till Finansinspektionen.<br/>Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon f�r</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av<br/>uppdrag som revisorn har i bankens moderf�retag eller dotterf�retag eller ett<br/>f�retag som har en likartad f�rbindelse med banken.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft51">Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:446px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft51">skall ge revisorerna</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">m�jlighet att verkst�lla granskningen i den omfattning som dessa finner n�d-<br/>v�ndig samt l�mna de upplysningar och den hj�lp som de beg�r. Samma<br/>skyldighet g�ller f�r f�retagsledningen och revisorerna i ett dotterf�retag<br/>gentemot revisorerna i moderbanken.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:450px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft51">Sedan revisorerna</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft51">i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft55"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft56"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft51">slutf�rt</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft57">granskningen, skall de skriva en h�nvisning till revisionsber�ttelsen p� �rsre-<br/>dovisningen och, i en moderbank, p� koncernredovisningen. Finner reviso-<br/>rerna att balansr�kningen eller resultatr�kningen inte b�r fastst�llas, skall de<br/>anteckna �ven detta. I en moderbank g�ller detsamma i fr�ga om koncernba-<br/>lansr�kningen och koncernresultatr�kningen.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft65"> </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft66">6</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft61">Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft67"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft68"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft61">skall f�r varje r�-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">kenskaps�r avge en revisionsber�ttelse till st�mman. Ber�ttelsen skall �ver-<br/>l�mnas till bankens styrelse senast tv� veckor f�re den ordinarie st�mman.<br/>Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen �terl�mna de redovisnings-<br/>handlingar som har �verl�mnats till dem.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft61">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla ett uttalande om huruvida �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">ningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med lagen (1995:1559) om �rsre-<br/>dovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Inneh�ller inte �rsredovis-<br/>ningen s�dana upplysningar som skall l�mnas enligt n�mnda lag skall revi-<br/>sorerna ange detta och l�mna beh�vliga upplysningar i sin ber�ttelse, om det<br/>kan ske.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft61">Har revisorerna vid sin granskning funnit att n�gon �tg�rd eller f�rsum-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">melse, som kan f�ranleda ers�ttningsskyldighet, ligger en styrelseledamot<br/>till last eller att en styrelseledamot p� annat s�tt handlat i strid mot denna lag,<br/>lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, sparbanks-<br/>lagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller mot stad-<br/>garna, skall det anm�rkas i ber�ttelsen. Revisionsber�ttelsen skall �ven inne-<br/>h�lla ett uttalande i fr�gan om ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna. Reviso-<br/>rerna kan �ven i �vrigt i ber�ttelsen anteckna de upplysningar som de �nskar<br/>meddela huvudm�nnen eller medlemmarna.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft61">I revisionsber�ttelsen skall ocks� anm�rkas om revisorerna funnit att ban-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft61">ken inte har fullgjort sin skyldighet</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft612">1. att g�ra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),<br/>2. att l�mna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 � skattebetalnings-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft61">lagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft612">3. att i r�tt tid betala skatter och avgifter som avses i 12.<br/>Om revisionsber�ttelsen inneh�ller anm�rkning om att banken inte har</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">fullgjort n�gon s�dan skyldighet som avses i fj�rde stycket 13, skall reviso-<br/>rerna genast s�nda in en avskrift av den till skattemyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft61">Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla s�rskilda uttalanden om fastst�llande</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">av balansr�kningen och resultatr�kningen samt om det f�rslag till dispositio-<br/>ner betr�ffande bankens vinst eller f�rlust som har lagts fram i f�rvaltnings-<br/>ber�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft61">I en moderbank skall revisorerna avge en s�rskild revisionsber�ttelse be-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft61">tr�ffande koncernen. H�rvid skall f�rstatredje och sj�tte styckena till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft61">Erinringar som revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">framst�ller till styrelsen och som inte har tagits in i revisionsber�ttelsen skall<br/>de anteckna i ett protokoll eller n�gon annan handling. Handlingen skall<br/>�verl�mnas till styrelsen och bevaras av denna p� ett betryggande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft61">Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank har r�tt att n�rvara</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft612">vid bankens st�mmor. De �r skyldiga att n�rvara vid en st�mma, om det med<br/>h�nsyn till �rendena kan anses n�dv�ndigt.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft61">Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft67"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft68"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft61">f�r inte l�mna upp-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft61">lysningar till en enskild huvudman, medlem eller utomst�ende om s�dana</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft69"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft69">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft610"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft611">Senaste lydelse 1997:532.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">angel�genheter som de har f�tt k�nnedom om vid fullg�randet av sina upp-<br/>drag, om det kan vara till nackdel f�r banken.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">I 1 kap. 10 � f�reskrivs att enskildas f�rh�llanden till bank inte obeh�rigen</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">f�r r�jas.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft77">Revisorerna �r skyldiga att<br/>1. till st�mman l�mna alla upplysningar som st�mman beg�r, om det inte</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">skulle vara till v�sentlig nackdel f�r banken eller till n�mnv�rd ol�genhet f�r<br/>enskild,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">2. till medrevisorer, granskare som avses i 15 �, ny revisor och, om ban-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">ken har f�rsatts i konkurs, konkursf�rvaltare l�mna erforderliga upplys-<br/>ningar om bankens angel�genheter, samt</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">3. p� beg�ran l�mna upplysningar om bankens angel�genheter till under-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">s�kningsledaren under f�runders�kning i brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">Best�mmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">nen finns i 8 a �.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:545px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:548px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft71">Varje r�stber�ttigad i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft75"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft76"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft71">kan v�cka</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">f�rslag om att Finansinspektionen skall utse granskare f�r s�rskild gransk-<br/>ning av bankens f�rvaltning och r�kenskaper under viss f�rfluten tid eller av<br/>vissa �tg�rder eller f�rh�llanden i banken. F�rslaget skall framst�llas p� en<br/>ordinarie st�mma eller p� st�mma d�r �rendet enligt kallelsen skall behand-<br/>las. Finansinspektionen skall p� beg�ran av en r�stber�ttigad och efter att ha<br/>h�rt bankens styrelse f�rordna en eller flera granskare, om f�rslaget bitr�ds</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">1. i en sparbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft75"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft76"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft71">av</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft75"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft76"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft71">minst en tiondel av samtliga huvudm�n eller en tredje-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">del av de n�rvarande huvudm�nnen, eller</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">2. i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft75"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft76"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft71">av minst en tiondel av samtliga</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft75"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:502px;white-space:nowrap" class="ft76"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft71">r�stber�ttigade eller</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">en tredjedel av de n�rvarande r�stber�ttigade.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">I en medlemsbank kan innehavaren av f�rlagsandelar beg�ra hos styrelsen</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">att granskare utses. Beg�rs detta av innehavare som f�retr�der f�rlagsinsatser<br/>till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbe-<br/>talda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom tv� m�nader g�ra framst�ll-<br/>ning h�rom hos Finansinspektionen. F�rsummas detta f�r varje innehavare<br/>av en f�rlagsandel g�ra s�dan framst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">Vad som s�gs om revisorer i 3 � f�rsta och tredje styckena, 5, 8 a, 9, 13</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">och 14 �� samt 5 kap. 2, 4 och 68 �� till�mpas �ven i fr�ga om granskare.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft71">Yttrande �ver granskningen skall avges till st�mman. Yttrandet skall h�l-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">las tillg�ngligt hos banken under minst en vecka f�re st�mman f�r huvud-<br/>man, medlem eller annan r�stber�ttigad och genast s�ndas till var och en av<br/>dem som beg�r det. Yttrandet skall ocks� l�ggas fram p� st�mman. P�<br/>samma s�tt skall yttrandet h�llas tillg�ngligt f�r och s�ndas till innehavare av<br/>f�rlagsandelar, om granskaren har utsetts p� beg�ran av en s�dan innehavare.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>5 kap. Best�mmelser f�r sparbanker och medlemsbanker om <br/>skadest�nd m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft71">Om en stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat upps�tligen el-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft77">ler av oaktsamhet skadar en sparbank eller en medlemsbank d� han fullg�r<br/>sitt uppdrag, skall han ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r skadan v�llas en<br/>medlem eller n�gon annan genom �vertr�delse av denna lag, lagen<br/>(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, spar-</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">bankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller<br/>bankens stadgar.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft81">En revisor i en sparbank eller i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft85"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft86"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft81">�r ers�ttningsskyldig</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">enligt de grunder som anges i 1 �. Han ansvarar �ven f�r skada som upps�tli-<br/>gen eller av oaktsamhet v�llas av hans medhj�lpare. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">Om ett revisionsbolag �r revisor, �ligger ers�ttningsskyldigheten detta bo-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft81">lag och den som �r huvudansvarig f�r revisionen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft87"> </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft88">7</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft81">En medlem i en medlemsbank eller en r�stber�ttigad som inte �r med-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">lem �r skyldig att ers�tta den skada som han genom att medverka till �vertr�-<br/>delse av denna lag, lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller stadgarna<br/>upps�tligen eller av grov oaktsamhet tillfogar medlemsbanken, en medlem<br/>eller n�gon annan.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft81">S�dan talan f�r en banks r�kning enligt 13 ��, som inte grundas p�</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft81">brott, kan ej v�ckas mot</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">1. styrelseledamot sedan tre �r f�rflutit fr�n utg�ngen av det r�kenskaps�r</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">d� det beslut eller den �tg�rd, som ligger till grund f�r talan, fattades eller<br/>vidtogs,</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">2. delegat sedan ett �r f�rflutit fr�n det att �rsredovisningen och revisions-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">ber�ttelsen f�r det r�kenskaps�r varunder den ansvarsgrundande �tg�rden<br/>vidtogs framlades p� st�mman,</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">3. revisor sedan tre �r f�rflutit fr�n det att revisionsber�ttelsen lades fram</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft81">p� st�mman eller yttrande som avses i denna lag avgavs,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">4. stiftare sedan tre �r f�rflutit fr�n det beslutet om bankens bildande fatta-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft81">des p� den konstituerande st�mman, samt</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">5. huvudman eller medlem i medlemsbank eller r�stber�ttigad, som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">medlem, sedan tv� �r f�rflutit fr�n det beslut eller den �tg�rd som ligger till<br/>grund f�r talan.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft81">F�rs�tts banken i konkurs p� en ans�kan som gjorts innan den tid som</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft812">anges i f�rsta stycket har g�tt ut, kan konkursboet f�ra talan enligt 13 ��<br/>trots att frihet fr�n skadest�ndsansvar har intr�tt enligt 67 ��. Efter ut-<br/>g�ngen av den n�mnda tiden kan en s�dan talan dock inte v�ckas senare �n<br/>sex m�nader fr�n edg�ngssammantr�det.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:831px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>6 kap. Sparbankers och medlemsbankers firma</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft81"> En </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft85"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft86"><i>sparbanks</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:662px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft81"> firma skall inneh�lla ordet sparbank. En </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft85"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft86"><i>medlemsbanks</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft81">firma skall inneh�lla ordet medlemsbank.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft812">Firman skall registreras i bankregistret.<br/>Om firman skall registreras p� tv� eller flera spr�k, skall varje lydelse</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft81">anges i bankens stadgar.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft89"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft89">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft810"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft811">�ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:677px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:681px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:684px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:689px;white-space:nowrap" class="ft95"> </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft96">8</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:690px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft91">En sparbanks eller en medlemsbanks</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:695px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft91">firma skall tydligt skilja sig fr�n</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">andra �nnu best�ende firmor, som �r inf�rda i bankregistret, samt fr�n be-<br/>n�mningar p� utl�ndska bankf�retag, som �r allm�nt k�nda i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft91">F�r registrering av firma g�ller i �vrigt vad som f�reskrivs i firmalagen</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft91">(1974:156).</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:702px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft91">En sparbanks eller en medlemsbanks styrelse kan anta bifirma. Be-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">st�mmelsen i 1 � andra stycket och 2 � om firma g�ller �ven bifirma. Ordet<br/>bank, sparbank eller medlemsbank f�r endast anv�ndas i bifirma f�r bank-<br/>verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:713px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft91">Skriftliga handlingar, som utf�rdas f�r en sparbank eller en medlems-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">bank, b�r undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan st�llf�-<br/>retr�dare f�r banken har utf�rdat en handling utan firmateckning och det inte<br/>framg�r av dess inneh�ll att den utf�rdats p� bankens v�gnar, �r de som un-<br/>dertecknat handlingen solidariskt ansvariga f�r f�rpliktelse enligt hand-<br/>lingen s�som f�r egen skuld. Detta g�ller dock inte om det av omst�ndighe-<br/>terna vid handlingens tillkomst framgick att den utf�rdades f�r banken och<br/>den till vilken handlingen st�llts av banken f�r ett beh�rigen undertecknat<br/>godk�nnande av handlingen utan osk�ligt dr�jsm�l efter det att detta beg�rts<br/>eller personlig ansvarighet gjorts g�llande mot undertecknarna.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:717px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft91">Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank �r skyldig att genast</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft91">l�ta uppr�tta en s�rskild balansr�kning, om det finns anledning att anta</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:729px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:732px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft91">att</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">banken i fr�ga inte kan uppfylla kravet p� kapitalt�ckning enligt lagen<br/>(1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft91">Balansr�kningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om ban-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft91">kens</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:737px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft91">st�llning bekr�ftas skall styrelsen genast underr�tta Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft91">nen.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:747px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft91">Om den som har</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft91">ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar ut�var</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">eller kan antas komma att ut�va sitt inflytande p� ett s�tt som motverkar en<br/>sund utveckling av verksamheten i banken, f�r Finansinspektionen besluta<br/>att denne</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:759px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:762px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft91">vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller andelar �n som mot-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">svarar ett innehav som inte �r kvalificerat. Detsamma g�ller, om en s�dan<br/>innehavare</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft91">i v�sentlig m�n har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet el-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">ler i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till allvarlig<br/>brottslighet. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft91">Om den som har</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:777px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft91">ett</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft97"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft98"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft91">kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">l�tit att ans�ka om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 10 �, f�r inspektionen<br/>besluta att denne vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna till<br/>den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft91">Om n�gon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft912">hav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller ande-<br/>larna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft99"> </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft99">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:791px;white-space:nowrap" class="ft910"> </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft911">�ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft101">10</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft102"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">Finansinspektionen f�r f�rel�gga en �gare som avses i f�rsta stycket att</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet d�refter inte �r<br/>kvalificerat. En �gare som avses i andra eller tredje stycket f�r f�rel�ggas att<br/>avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte st�r i strid<br/>med inspektionens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">Aktier som omfattas av f�rbud eller f�rel�ggande enligt denna paragraf</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">skall inte medr�knas n�r det fordras samtycke av �gare till en viss del av ak-<br/>tierna i bolaget f�r att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall f�<br/>ut�vas. Detta g�ller dock inte om en f�rvaltare har f�rordnats enligt 14 a �.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft105"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft106">9</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft101">En svensk banks oktroj skall �terkallas av Finansinspektionen om</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">1. banken inte har anm�lts f�r registrering inom f�reskriven tid eller an-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">m�lan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga<br/>kraft,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">2. banken inte inom ett �r fr�n det oktroj beviljades</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft108"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft101">har b�rjat driva bank-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">r�relse, eller banken dessf�rinnan f�rklarat sig avst� fr�n oktrojen,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft1011">3. banken har �verl�tit hela sin r�relse,<br/>4. banken under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte drivit bank-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">r�relse,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">5. banken genom att �vertr�da en best�mmelse som avses i 15 � eller p�</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">annat s�tt visat sig ol�mplig att ut�va s�dan verksamhet som oktrojen avser,</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som kr�vs enligt</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">2 kap. 9 � andra stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader fr�n det<br/>att den blev k�nd f�r banken,</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om in-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">s�ttningsgaranti och inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n det att inspektionen<br/>har f�relagt banken att fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring att bankens<br/>oktroj annars kan komma att �terkallas, eller</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">8. n�gon som ing�r i bankens styrelse eller �r</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:549px;white-space:nowrap" class="ft108"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:827px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft101">dess verkst�llande direkt�r</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">eller</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:830px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft108"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:834px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft101">dennes st�llf�retr�dare inte uppfyller de krav som anges i 9 kap</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:837px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft108"><i>. </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:842px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:692px;white-space:nowrap" class="ft101">3 �</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:845px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft108"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:849px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft101">3</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:852px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft108"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:857px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:359px;white-space:nowrap" class="ft101">och</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:860px;white-space:nowrap" class="ft107"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft108"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:864px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft101">tredje stycket denna lag, 2 kap. 3 � tredje stycket 2 spar-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">bankslagen (1987:619) eller 2 kap. 2 � fj�rde stycket 3 och femte stycket la-<br/>gen (1995:1570) om medlemsbanker.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta stycket 4</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft1011">och 5 i st�llet f�r att �terkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i<br/>f�rsta stycket 6 f�r inspektionen medge f�rl�ngd tid f�r t�ckande av bristen,<br/>om det finns s�rskilda sk�l. I fall som avses i f�rsta stycket 8 f�r oktrojen<br/>�terkallas bara om Finansinspektionen f�rst beslutat att anm�rka p� att per-<br/>sonen ing�r i styrelsen och han eller hon, sedan en av inspektionen best�md<br/>tid om h�gst tre m�nader g�tt, fortfarande finns kvar i styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">Om oktrojen �terkallas f�r inspektionen besluta hur avvecklingen av r�rel-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">sen skall ske. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft101">Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksamhe-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">ten.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:867px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:872px;white-space:nowrap" class="ft105"> </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft106">10</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft101">Finansinspektionens beslut enligt 6 � och 21 � andra stycket f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft101">�verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft109">9 Senaste lydelse 1997:116.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft109">10 Senaste lydelse 1997:116.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft110">Beslut som avses i 1 kap. 7 � fj�rde stycket och 7 b � andra stycket samt</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">7 kap. 21 � f�rsta stycket f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. In-<br/>spektionens beslut i �vrigt enligt denna lag, sparbankslagen (1987:619) och<br/>lagen (1995:1570) om medlemsbanker f�r �verklagas hos regeringen, om<br/>annat inte �r f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft117">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">�terkallelse skall g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Bankregister</i></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft110">Finansinspektionen skall f�ra ett bankregister f�r registrering enligt</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385<i>),</i> sparbankslagen (1987:619), lagen<br/>(1995:1570) om medlemsbanker eller andra f�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Registrering m.m. betr�ffande sparbanker och medlemsbanker</i></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft110">Finansinspektionen skall utan dr�jsm�l kung�ra i Post- och Inrikes</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">Tidningar vad som f�r sparbanker och medlemsbanker<i> </i>inf�rs i bankregistret<br/>med undantag f�r registrering av underr�ttelse enligt</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft110">1. 2 </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft110">kap. 14 </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft110">� sparbankslagen (1987:619) och 2 </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft110">kap. 7 </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft110">� lagen</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">(1995:1570) om medlemsbanker om dagen f�r kung�relse om r�relsens �pp-<br/>nande,</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft110">2. 6 kap. 19 � sparbankslagen och 9 kap. 20 � lagen om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">fr�n tingsr�tten om att banken blivit f�rsatt i konkurs, att beslut om konkurs<br/>upph�vts eller att konkurs avslutats samt</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft110">3. 7 kap. 5 � sparbankslagen och 10 kap. 5 � lagen om medlemsbanker om</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">fusionstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft110">En kung�relse som avser �ndring i ett f�rh�llande som tidigare har inf�rts</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">i registret skall endast ange �ndringens art.</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">11</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft110">Det som f�r sparbanker och medlemsbanker blivit inf�rt i bank-</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">registret skall anses ha kommit till tredje mans k�nnedom, om det har kung-<br/>jorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 � och det inte av omst�ndighe-<br/>terna framg�r att han varken k�nde till eller borde ha k�nt till det som kun-<br/>gjorts.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft110">Om en s�kande vid anm�lan f�r registrering inte har iakttagit vad som</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft117">�r f�reskrivet om anm�lan, skall han f�rel�ggas att inom viss tid avge ytt-<br/>rande eller vidta r�ttelse. Detsamma g�ller om Finansinspektionen finner att<br/>ett beslut, som anm�ls f�r registrering och f�r vars giltighet regeringens stad-<br/>f�stelse inte kr�vs, eller en handling som bifogas anm�lningen</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft117">1. inte har tillkommit i beh�rig ordning,<br/>2. till sitt inneh�ll strider mot denna lag eller annan f�rfattning eller stad-</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">garna, eller</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft110">3. i n�got viktigare h�nseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">11 �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upph�vs.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft120">Om s�kanden inte r�ttar sig efter f�rel�ggandet, skall anm�lningen avskri-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">vas. En underr�ttelse om denna p�f�ljd skall tas in i f�rel�ggandet. Finns det<br/>�ven efter det att yttrandet har avgivits n�got hinder mot registrering och har<br/>s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, skall registrering v�gras, om<br/>det inte finns anledning att ge s�kanden ett nytt f�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft120">Best�mmelserna i f�rsta stycket utg�r inte hinder mot registrering av ett</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">beslut av st�mman, om r�tten till talan mot beslutet har g�tt f�rlorad enligt<br/>4 kap. 17 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 � andra<br/>stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft120">Finansinspektionen skall genast skriftligen underr�tta en sparbank eller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft120">en medlemsbank<i> </i>n�r inspektionen</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft120">1. f�rklarat en fr�ga om fusion f�rfallen enligt 7 kap. 7 � tredje stycket</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 � tredje stycket lagen (1995:1570)<br/>om medlemsbanker,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft124">2. f�relagt vite enligt denna lag, eller<br/>3. f�rklarat en fr�ga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag f�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft120">fallen enligt 8 kap. 8 � sparbankslagen.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft120">Ett beslut av Finansinspektionen som inneb�r att en anm�lan avskrivits</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">eller en registrering har v�grats enligt 4 � andra stycket f�r �verklagas hos<br/>allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv� m�nader fr�n dagen<i> </i>f�r beslutet. Det-<br/>samma g�ller ett s�dant beslut av Finansinspektionen som avses i 7 kap. 7 �<br/>tredje stycket och 8 kap. 8 � sparbankslagen (1987:619) samt 10 kap. 5 �<br/>tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft120">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>9 kap. S�rskilda best�mmelser f�r bankaktiebolag</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>Ans�kan om oktroj</i></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft120">Oktroj f�r meddelas f�r ett svenskt aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft120">Ans�kan om oktroj f�r g�ras innan bolaget har bildats. Om en s�dan ans�-</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">kan har gjorts inom sex m�nader fr�n det att stiftelseurkunden underteck-<br/>nats, r�knas den tid som f�reskrivs i 2 kap. 9 � f�rsta stycket aktiebolagsla-<br/>gen (1975:1385) fr�n beslutet om oktroj.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:802px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft120">Till en ans�kan om oktroj skall det fogas en plan f�r den tillt�nkta</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">verksamheten och ett f�rslag till bolagsordning eller till �ndring av bolags-<br/>ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>F�ruts�ttningar f�r oktroj och stadf�stelse av bolagsordningen</i></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft120">Regeringen pr�var att bolagsordningen �verensst�mmer med denna</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft124">lag, aktiebolagslagen (1975:1385) och andra f�rfattningar samt om och i vil-<br/>ken utstr�ckning s�rskilda best�mmelser beh�vs med h�nsyn till omfatt-<br/>ningen och arten av bolagets verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft124">Regeringen skall stadf�sta bolagsordningen och bevilja oktroj, om<br/>1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund</p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft120">bankverksamhet,</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft130">2. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bola-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">get inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i bolaget och �ven i<br/>�vrigt �r l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av en<br/>bank, och </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft130">3. den som avses ing� i bolagets styrelse eller vara verkst�llande direkt�r</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">eller dennes st�llf�retr�dare har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r att delta i<br/>ledningen av en bank och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan uppgift.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft130">Bolagsordningen f�r inte stadf�stas och oktroj inte beviljas, om det kan</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">antas att n�gon som i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i<br/>n�ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig<br/>skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i ban-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft130">Om bolaget kommer att ha n�ra f�rbindelser med n�gon annan, f�r bo-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">lagsordningen stadf�stas och oktroj beviljas endast om f�rbindelserna inte<br/>hindrar en effektiv tillsyn av banken.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft130">Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytterligare</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft130">bank.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>Bankaktiebolagets aktiekapital </i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft130">Ett bankaktiebolags aktiekapital skall best�mmas med h�nsyn till den</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft130">planerade r�relsens omfattning och beskaffenhet.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft130">Ett bankaktiebolag skall n�r r�relsen p�b�rjas ha ett bundet eget kapital</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">som vid tidpunkten f�r beslutet om oktroj motsvarar minst fem miljoner<br/>euro. I 5 kap. 4 � 3 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och<br/>v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapi-<br/>tal.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>�ndring av bolagsordningen </i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft130">Ett beslut om �ndring av ett bankaktiebolags bolagsordning f�r inte re-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">gistreras innan det har stadf�sts av regeringen. Regeringen kan uppdra �t<br/>Finansinspektionen att pr�va fr�gor om stadf�stelse i fall som inte �r av prin-<br/>cipiell betydelse eller i �vrigt av synnerlig vikt.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>Teckning av aktier</i></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft130">Om teckning av aktier inneb�r att n�gon som inte har pr�vats enligt 3 �</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">andra stycket 2 eller tredje stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i<br/>bankaktiebolaget, f�r detta inte bildas utan att pr�vning g�rs. Om personen<br/>inte anses l�mplig f�r bolaget inte bildas.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft132"><i>Neds�ttning av aktiekapitalet</i></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft130">Finansinspektionen f�r medge att neds�ttning av aktiekapitalet f�r ske</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft134">utan r�ttens tillst�nd enligt 6 kap. 6 � f�rsta stycket aktiebolagslagen<br/>(1975:1385), om bankaktiebolaget samtidigt med neds�ttningen vidtar �tg�r-<br/>der som medf�r att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapi-<br/>tal minskar till f�ljd av beslutet om neds�ttning.</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft140">I st�llet f�r best�mmelserna i 6 kap. 6 � andrafj�rde styckena aktiebo-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft140">lagslagen (1975:1385) skall best�mmelserna i denna paragraf till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft140">R�ttens tillst�nd skall s�kas senast tv� m�nader efter det att neds�ttnings-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">beslutet har registrerats. Till ans�kningshandlingen skall det fogas bevis om<br/>registreringen.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft140">R�tten skall utan dr�jsm�l inh�mta Finansinspektionens yttrande om och i</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">s� fall i vilken utstr�ckning neds�ttningen kan komma att inverka p� ins�ttar-<br/>nas r�tt. Finner r�tten med h�nsyn till yttrandets inneh�ll att neds�ttningen<br/>inte b�r verkst�llas skall ans�kningen genast avsl�s. I annat fall skall r�tten<br/>kalla bolagets borgen�rer och f�rel�gga dem som vill bestrida ans�kningen<br/>att senast en viss dag skriftligen anm�la detta hos r�tten. I f�rel�ggandet<br/>skall det anges att den som inte har gjort en s�dan anm�lan anses ha medgivit<br/>ans�kningen. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens<br/>yttrande tas in. R�tten skall se till att kallelsen skyndsamt kung�rs i Post-<br/>och Inrikes Tidningar.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft140">Tillst�nd skall meddelas, om ans�kningen inte bestrids eller om de borge-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">n�rer som bestrider den f�r full betalning eller betryggande s�kerhet f�r sina<br/>fordringar. Att en ins�ttare bestrider ans�kningen utg�r dock inte n�got hin-<br/>der, om inspektionens yttrande ger grund f�r att meddela tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft143"><i>Egen aktie som s�kerhet</i></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft140">Ett bankaktiebolag f�r ta emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">som pant, om dessa aktier utg�r en mindre del av de aktier som l�mnas som<br/>s�kerhet f�r en kredit. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,<br/>Finansinspektionen utf�rdar n�rmare f�reskrifter om vilka begr�nsningar<br/>som i detta fall skall g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft143"><i>Bolagets ledning</i></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft140">Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledam�ter. Fler-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">talet av ledam�terna skall vara personer som inte �r anst�llda i banken eller i<br/>f�retag som ing�r i en koncern d�r banken �r moderbolag.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft140">I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkst�llande direkt�r. Bo-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft140">lagets verkst�llande direkt�r f�r inte vara ordf�rande i styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft140">R�tten att teckna ett bankaktiebolags firma f�r ut�vas endast av tv� el-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">ler flera personer i f�rening om inte annat f�ljer av best�mmelserna i 8 kap.<br/>30 � aktiebolagslagen (1975:1385) om verkst�llande direkt�rens firmateck-<br/>ningsr�tt. Ingen annan inskr�nkning f�r registreras.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:909px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft140">Bolagsst�mmans ordf�rande skall innan styrelseval f�rr�ttas i ett</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft144">bankaktiebolag l�mna uppgift till st�mman om vilka uppdrag den som valet<br/>g�ller innehar i andra f�retag.</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft152"><i>Bolagsst�mma</i></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft150">Ut�ver vad som f�reskrivs om upplysningsplikt och insyn i 9 kap. 22</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">och 24 �� aktiebolagslagen (1975:1385) g�ller att upplysningar f�r l�mnas<br/>endast om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r enskild.</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">Best�mmelserna i 9 kap. 23 � aktiebolagslagen skall till�mpas ocks� n�r</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">styrelsen funnit att en upplysning som har beg�rts enligt 9 kap. 22 � aktiebo-<br/>lagslagen inte kan l�mnas till aktie�gare utan n�mnv�rd ol�genhet f�r en-<br/>skild.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft152"><i>Revision m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft150">I ett bankaktiebolag skall minst en av de revisorer som utsetts av bo-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft150">lagsst�mman vara auktoriserad.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">En revisor som f�rordnats av Finansinspektionen skall oavsett bolags-</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">st�mmans anvisningar f�lja den instruktion som inspektionen utf�rdat f�r<br/>honom eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">Om bolagsst�mman inte har utsett en auktoriserad revisor �r best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">serna om l�nsstyrelsef�rordnande i 10 kap. 24 och 26 �� aktiebolagslagen<br/>(1975:1385) till�mpliga. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft150">Ut�ver vad som f�reskrivs om upplysningsplikt i 10 kap. 41 �,</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">11 kap. 18 och 21 �� aktiebolagslagen (1975:1385) g�ller att upplysningar<br/>f�r l�mnas endast om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r enskild.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft150">Om en revisor eller en s�rskild granskare vid fullg�randet av sitt upp-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft150">drag i bankaktiebolaget f�r k�nnedom om f�rh�llanden som</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft150">bankers verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft156">2. kan p�verka bankens fortsatta drift negativt, eller<br/>3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 10 kap. 30 eller 31 � aktiebo-<br/>lagslagen (1975:1385), </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">skall revisorn och den s�rskilde granskaren omg�ende rapportera detta till</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft150">Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">Revisorn och den s�rskilde granskaren har en motsvarande rapporterings-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">skyldighet om han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i<br/>f�rsta stycket vid fullg�rande av uppdrag i bankens moderf�retag eller dot-<br/>terf�retag eller i ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med banken.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft152"><i>L�nef�rbudet m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:900px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft150">I st�llet f�r best�mmelserna i 12 kap. 79 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">(1975:1385) g�ller best�mmelserna i denna paragraf och i 2 kap. 17 och<br/>18 ��. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft150">Ett bankaktiebolag f�r inte l�mna l�n i syfte att g�lden�ren skall f�rv�rva</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft156">aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av s�dana l�n d�refter skulle<br/>�verstiga bolagets fria egna kapital.</p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft154">4 <i>SFS 1998:14751511</i></p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft162"><i>Likvidation</i></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164"><b>19 �</b> F�rutom i fall som anges i 13 kap. 3 och 4 �� aktiebolagslagen<br/>(1975:1385) skall r�tten f�rordna att ett bankaktiebolag skall tr�da i likvida-<br/>tion om oktrojen har �terkallats.</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">Anm�lan om likvidation enligt 19 � detta kapitel eller 13 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft160">aktiebolagslagen (1975:1385) kan ocks� g�ras av Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft162"><i>Fusion</i></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">Endast ett bankaktiebolag kan genom fusion �verta ett annat bank-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft160">aktiebolags samtliga tillg�ngar och skulder.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">Vid fusion med ett bankaktiebolag till�mpas inte 14 kap. 1318 ��</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft160">aktiebolagslagen (1975:1385). I st�llet till�mpas 2325 �� detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">N�r fusionsplanen har godk�nts av bolagen, skall s�v�l �verl�tande</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">som �vertagande bolag ans�ka om regeringens tillst�nd att verkst�lla planen.<br/>Vid fusion genom kombination skall bolagen dessutom underst�lla rege-<br/>ringen bolagsordningen f�r det �vertagande bolaget f�r stadf�stelse och ok-<br/>troj enligt 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft160">Ans�kan skall ges in inom en m�nad efter det att fusionsplanen har god-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">k�nts i samtliga bolag och senast tv� �r efter det att fusionsplanen kungjorts<br/>enligt 18 kap. 2 � aktiebolagslagen (1975:1385).</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">Vid pr�vningen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla en fusions-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">plan skall regeringen se till att bolagens borgen�rer tillf�rs�kras en betryg-<br/>gande s�kerhet, om ett s�dant skydd beh�vs med h�nsyn till de fusionerande<br/>bolagens ekonomiska f�rh�llanden och om borgen�rerna inte redan har en<br/>s�dan s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">Regeringen skall avsl� en ans�kan enligt 23 � om</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft160">1. fusionen har f�rbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller r�ttsak-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">ter, avtal eller andra beslut som f�ljer av Sveriges anslutning till Europeiska<br/>unionen eller om en s�dan pr�vning av fusionen p�g�r,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft160">2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framg�r att de �verl�tande</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">bolagens sammanlagda verkliga v�rde f�r det �vertagande bolaget uppg�r<br/>till minst aktiekapitalet i detta, eller </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft160">3. bolagens borgen�rer inte tillf�rs�krats en s�dan betryggande s�kerhet</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">som avses i 24 � eller de fusionerande bolagens ekonomiska f�rh�llanden i<br/>�vrigt �r s�dana att fusionen inte kan anses f�renlig med ins�ttares eller an-<br/>dra fordrings�gares intressen. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft160">Om ans�kan inte kan bifallas p� grund av att pr�vning p�g�r enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft164">stycket 1 och pr�vningen kan antas ta kort tid, f�r regeringen dock f�rklara<br/>tillst�ndsfr�gan vilande under h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:969px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft160">Anm�lan enligt 14 kap. 19 � aktiebolagslagen (1975:1385) skall g�-</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft160">ras inom tv� m�nader fr�n regeringens tillst�nd.</p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft170">17</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft170">Fusion genom absorption av ett hel�gt dotterbolag f�r ske utan hinder</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">av att det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget inte f�r f�r-<br/>v�rva enligt denna lag. S�dan egendom m�ste avyttras senast ett �r fr�n re-<br/>gistreringen. Om det finns s�rskilda sk�l kan Finansinspektionen f�rl�nga<br/>denna frist.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft170">Vid absorption av ett hel�gt dotterbolag till�mpas inte 14 kap. 26 och</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">27 �� aktiebolagslagen (1975:1385). I st�llet g�ller vad som s�gs i denna pa-<br/>ragraf.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">Tidigast en och senast tv� m�nader efter det att fusionsplanens registrering</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">har kungjorts skall moderbolaget ans�ka om regeringens tillst�nd att verk-<br/>st�lla planen. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">I fr�ga om ett s�dant �rende g�ller best�mmelserna i 2425 �� i till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">liga delar. Vad som s�gs om �verl�tande bolag skall avse dotterbolag och vad<br/>som s�gs om �vertagande bolag skall avse moderbolag.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft173"><i>Firma</i></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft170">Ett bankaktiebolags firma skall inneh�lla ordet bank.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft170">Ett bankaktiebolag som har �vertagit en sparbanks r�relse vid ombild-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">ning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) f�r, efter tillst�nd av Finans-<br/>inspektionen, anv�nda ordet sparbank i sin firma. Detsamma g�ller ett bank-<br/>aktiebolag som senare har �vertagit en s�dan r�relse.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 d� bankaktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft170">(1987:618) skall upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">2. De oktrojer och stadf�stelser av bolagsordningar som g�ller vid denna</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft170">lags ikrafttr�dande skall forts�tta att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">3. En ans�kan om oktroj som har kommit in till Finansinspektionen f�re</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft170">lagens ikrafttr�dande handl�ggs enligt �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">4. Vid registrering och verkst�llande av bolagsst�mmobeslut som fattats</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">f�re denna lags ikrafttr�dande g�ller �ldre best�mmelser. Detsamma g�ller<br/>beslut som styrelsen har fattat f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">5. Om en bolagsordning efter lagens ikrafttr�dande strider mot n�gon be-</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">st�mmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller bankr�relselagen (1987:617)<br/>skall styrelsen till den f�rsta ordinarie bolagsst�mman l�gga fram f�rslag om<br/>s�dan �ndring av bolagsordningen att den st�mmer �verens med best�mmel-<br/>sen. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">6. Likvidation som har beslutats f�re lagens ikrafttr�dande handl�ggs en-</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft170">ligt �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">7. Best�mmelsen i 9 kap. 25 � denna lag till�mpas ocks� om en fusion f�r-</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">bjudits eller pr�vning p�g�r enligt lagen (1992:1317) om ett europeiskt eko-<br/>nomiskt samarbetsomr�de (EES).</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft170">8. Vad som s�gs i 9 kap. 30 � denna lag �ger motsvarande till�mpning om</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft174">ett bankaktiebolag har �vertagit en f�reningsbanks r�relse vid ombildning<br/>enligt 11 kap. f�reningsbankslagen (1987:620).</p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft180">18</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>SFS 1998:1500</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft182">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft182">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft180">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft180">ERIK �SBRINK</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft183">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bankr�relselagen (1987:617);

utf�rdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om bankr�relselagen

(1987:617)

2

dels

att 5 kap. 5 �, 6 kap. 6 � samt 8 kap. 3 a, 4 a och 7 �� skall upph�ra

att g�lla,

dels

att 1 kap. 1 �, 2 kap. 8, 9 och 13 ��, 3 kap. 16 och 815 ��, 5 kap.

13 och 8 ��, 6 kap. 14 ��, 7 kap. 4, 14, 16 och 24 �� och 8 kap. 15 och
8 ��, samt rubrikerna till 3, 5 och 6 kap. skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras ett nytt kapitel, 9 kap., samt n�rmast f�re

8 kap. 1 och 2 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

3

Denna lag inneh�ller gemensamma best�mmelser f�r

banker om den

r�relse som en bank f�r driva och

om tillsyn m.m. Den inneh�ller vidare

vissa s�rskilda best�mmelser f�r bankaktiebolag samt best�mmelser om re-
vision, skadest�nd m.m. och firma f�r sparbanker och medlemsbanker.

Med

bank

f�rst�s i denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

Med

bankaktiebolag

f�rst�s i denna lag ett aktiebolag som har f�tt till-

st�nd att driva bankr�relse. F�r bankaktiebolag g�ller vad som �r f�reskrivet
f�r aktiebolag i allm�nhet, om inte annat f�ljer av denna lag eller �r s�rskilt
f�reskrivet. Om det i aktiebolagslagen (1975:1385) finns h�nvisningar till
best�mmelser i samma lag och g�ller f�reskrifter i denna lag i st�llet f�r eller
vid sidan av best�mmelserna i aktiebolagslagen, skall h�nvisningarna vid
till�mpning i fr�ga om bankaktiebolag i st�llet respektive ocks� avse f�re-
skrifter i denna lag.

Best�mmelser om hur sparbanker och medlemsbanker bildas och om de-

ras organisation m.m. finns i sparbankslagen (1987:619) respektive lagen
(1995:1570) om medlemsbanker.

Med en

banks stadgar

f�rst�s i denna lag reglemente f�r sparbank och

stadgar f�r medlemsbank.

F�r varje bank skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

3

Senaste lydelse 1997:679.

SFS 1998:1500

Utkom fr�n trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1500

F�r utl�ndska bankf�retags verksamhet genom filial i Sverige g�ller be-

st�mmelserna i denna lag i till�mpliga delar och i �vrigt lagen (1992:160)
om utl�ndska filialer m.m.

Denna lag g�ller inte f�r verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank el-

ler Riksg�ldskontoret.

2 kap.

8 �

F�r att skydda en fordran f�r en bank

1. p� offentlig auktion, en svensk eller utl�ndsk b�rs eller en auktoriserad

marknadsplats eller n�gon annan reglerad marknad eller vid exekutiv f�rs�lj-
ning k�pa egendom som �r utm�tt eller utg�r s�kerhet f�r fordringen, och

2. om det finns anledning att anta att banken annars skulle lida avsev�rd

f�rlust, som betalning f�r fordran �verta egendom som utg�r s�kerhet f�r
fordringen eller annan egendom.

F�rsta stycket g�ller inte egen aktie eller aktie i moderbolag. F�r f�rv�rv

av s�dana aktier finns best�mmelser i 7 kap. 2

� aktiebolagslagen

(1975:1385). F�rsta stycket g�ller inte heller bevis om andel i eller tillskott
till medlemsbank. I fr�ga om en sparbanks f�rv�rv av bevis om tillskott till
garantifond eller grundfond i sparbanken g�ller best�mmelserna i 5 kap. 7 �
f�rsta stycket sparbankslagen (1987:619).

I utbyte mot egendom som har k�pts eller �vertagits enligt f�rsta stycket

f�r en bank f�rv�rva aktier i ett bolag, som bildats f�r att f�rvalta egendomen
eller f�r att forts�tta en verksamhet som bedrivs med denna.

Har aktier f�rv�rvats enligt f�rsta eller tredje stycket f�r banken, om det

finns uppenbar risk f�r att banken annars lider f�rlust, f�rv�rva ytterligare
aktier i samma bolag.

Har aktier f�rv�rvats enligt f�rsta, tredje eller fj�rde stycket f�r banken,

om aktiebolaget �verl�ter sina tillg�ngar p� ett annat aktiebolag, byta ut
dessa aktier mot aktier i det andra aktiebolaget.

Den egendom som banken f�rv�rvat enligt denna paragraf skall avyttras

n�r det med h�nsyn till marknadsf�rh�llandena l�mpligen kan ske. Egendo-
men skall dock avyttras senast n�r det kan �ga rum utan f�rlust f�r banken.
Banken skall �rligen till Finansinspektionen avge en s�rskild redovisning av
egendomen.

9 �

4

Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i lagen

(1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och
v�rdepappersbolag.

En banks kapitalbas f�r inte understiga det belopp som enligt 9 kap. 4 �

andra stycket denna lag

,

2 kap. 2 � andra stycket sparbankslagen (1987:619)

eller 1 kap. 4 � andra eller tredje stycket lagen (1995:1570) om medlems-
banker kr�vdes n�r r�relsen p�b�rjades.

13 �

5

Kredit f�r beviljas endast om l�ntagaren p� goda grunder kan f�rv�n-

tas fullg�ra l�nef�rbindelsen. Dessutom kr�vs betryggande s�kerhet i fast el-
ler l�s egendom eller i form av borgen. Banken f�r dock avst� fr�n s�dan s�-

4

Senaste lydelse 1996:1113.

5

Senaste lydelse 1996:1113.

background image

3

SFS 1998:1500

kerhet om den kan anses obeh�vlig eller om det annars f�religger s�rskilda
sk�l att avst� fr�n s�kerhet.

Best�mmelsen i 7 kap. 2 � f�rsta stycket aktiebolagslagen (1975:1385)

om f�rbud f�r ett aktiebolag att som pant ta emot egen aktie till�mpas ocks�
p� f�rlagsbevis som ett

bankaktiebolag

utf�rdat.

En

sparbank

f�r inte som pant ta emot f�rlagsbevis, som sparbanken utf�r-

dat, och inte heller bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spar-
banken.

En

medlemsbank

f�r inte som pant ta emot f�rlagsbevis eller f�rlagsan-

delsbevis som banken utf�rdat eller bevis om andel i eller tillskott till ban-
ken.

3 kap. Revision i sparbanker och medlemsbanker

1 �

Sparbanker och medlemsbanker skall ha minst tv� revisorer. Reviso-

rerna v�ljs av st�mman om det inte f�reskrivs i stadgarna att en eller flera av
dem, dock inte alla, skall utses p� annat s�tt.

En revisors uppdrag g�ller f�r den tid som anges i stadgarna. Om uppdra-

get inte skall g�lla tills vidare, skall tiden best�mmas s� att uppdraget upph�r
vid slutet av den ordinarie st�mma p� vilken revisorsval skall f�rr�ttas.

St�mman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Best�mmelserna i

denna lag, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlems-
banker betr�ffande revisorer g�ller i till�mpliga delar om revisorssupplean-
ter.

2 �

Varje r�stber�ttigad i en sparbank eller i en medlemsbank

har r�tt att

f�resl� att det hos Finansinspektionen beg�rs att en revisor (medrevisor) ut-
ses att delta i revisionen tillsammans med de �vriga revisorerna. F�rslaget
skall framst�llas p� en st�mma d�r revisorsval skall ske eller d�r f�rslaget
enligt kallelsen till st�mman skall behandlas. Finansinspektionen skall p�
beg�ran av en r�stber�ttigad och efter att ha h�rt bankens styrelse utse en re-
visor f�r tiden till och med ordinarie st�mma under n�sta r�kenskaps�r, om
f�rslaget bitr�ds

1. i en

sparbank

av minst en tiondel av samtliga huvudm�n eller en tredje-

del av de n�rvarande huvudm�nnen, eller

2. i en

medlemsbank

av minst en tiondel av samtliga r�stber�ttigade eller

en tredjedel av de n�rvarande r�stber�ttigade.

I en

medlemsbank

kan innehavare av f�rlagsandelar beg�ra hos styrelsen

att en medrevisor utses. Beg�rs detta av innehavare som f�retr�der f�rlagsin-
satser till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt
inbetalda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom tv� m�nader g�ra fram-
st�llning hos Finansinspektionen om att en medrevisor utses. F�rsummas
detta f�r varje innehavare av en f�rlagsandel g�ra s�dan framst�llning.

3 �

Den som �r under�rig, i konkurs eller underkastad n�ringsf�rbud eller

som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken f�r inte vara revisor i en
sparbank eller i en medlemsbank.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska f�rh�llanden som med h�nsyn till arten och omf�nget av bankens
verksamhet fordras f�r uppdragets fullg�rande.

background image

4

SFS 1998:1500

Till revisor kan utses �ven ett registrerat revisionsbolag. Best�mmelser om

vem som kan vara huvudansvarig f�r revisionen och om underr�ttelseskyl-
dighet finns i 12 � lagen (1995:528) om revisorer. Best�mmelserna i 5 � om
beh�righet, i 8 a � om rapporteringsskyldighet och i 13 � om r�tt att n�rvara
p� st�mma till�mpas p� den huvudansvarige.

4 �

Minst en av de revisorer som st�mman utser i en sparbank

eller i en

medlemsbank skall vara auktoriserad revisor.

5 �

I en sparbank eller i en medlemsbank kan den inte vara revisor som

1. �r styrelseledamot i banken eller dess dotterf�retag eller delegat i ban-

ken eller bitr�der vid bankens bokf�ring eller medelsf�rvaltning eller ban-
kens kontroll d�r�ver,

2. �r anst�lld hos banken eller p� n�got annat s�tt intar en underordnad el-

ler beroende st�llning till banken eller till n�gon som avses under 1 eller �r
verksam i samma f�retag som den som yrkesm�ssigt bitr�der banken vid
grundbokf�ringen eller medelsf�rvaltningen eller bankens kontroll d�r�ver,

3. �r gift eller sambo med eller �r syskon eller sl�kting i r�tt upp- eller

nedstigande led till en person som avses under 1 eller �r besv�grad med en
s�dan person i r�tt upp- eller nedstigande led eller s� att den ene �r gift med
den andres syskon, eller

4. st�r i l�neskuld till banken eller annat f�retag i samma koncern eller har

f�rpliktelser f�r vilka banken eller ett s�dant f�retag har st�llt s�kerhet.

Vad som angetts i f�rsta stycket 4 g�ller ocks� n�r skulden eller f�rpliktel-

sen avser revisorns make eller sambo eller juridisk person i vilken s�dan per-
son eller revisorn sj�lv har ett v�sentligt ekonomiskt intresse.

En revisor �r obeh�rig ocks� om det i �vrigt finns n�gon s�rskild omst�n-

dighet som �r �gnad att rubba f�rtroendet f�r hans oberoende.

Den som �r huvudman i en

sparbank

f�r inte vara s�dan revisor som avses

i 4 �.

I fr�ga om annan revisor i en

medlemsbank

�n s�dan som avses i 4 � g�ller

vad som s�gs i f�rsta stycket 4 och andra stycket endast om l�neskulden eller
s�kerheten g�r ut�ver vad som normalt sammanh�nger med medlemskap i
banken.

Den som enligt denna paragraf inte �r beh�rig att vara revisor kan inte hel-

ler vara revisor i ett dotterf�retag till banken.

Revisorerna f�r vid revisionen inte anlita n�gon som enligt denna paragraf

inte �r beh�rig att vara revisor. Har banken anst�llda eller delegater med
uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sk�ta bankens interna revision,
f�r revisorerna dock anlita dessa i den utstr�ckning det �r f�renligt med god
revisionssed.

6 �

Ett uppdrag att tills vidare vara revisor

i en sparbank eller i en med-

lemsbank

upph�r n�r en ny revisor har utsetts.

Ett uppdrag som revisor i en sparbank eller i en medlemsbank

upph�r i

f�rtid, om revisorn eller den som utsett honom beg�r det. Anm�lan om detta
skall g�ras hos styrelsen och, om en revisor som inte �r vald p� st�mman vill
avg�, hos den som har tillsatt honom.

I en sparbank eller i en medlemsbank

d�r Finansinspektionen inte f�rord-

nat revisor skall en revisor vars uppdrag upph�r i f�rtid genast anm�la detta

background image

5

SFS 1998:1500

till inspektionen. Revisorn skall i anm�lningen l�mna en redog�relse f�r
iakttagelserna vid den granskning som han har utf�rt under den del av det l�-
pande r�kenskaps�ret som hans uppdrag har omfattat. F�r anm�lningen g�l-
ler i till�mpliga delar vad som f�reskrivs i 11 � tredje och fj�rde styckena om
revisionsber�ttelse. Avskrift av anm�lningen skall �verl�mnas till bankens
styrelse.

Upph�r en revisors uppdrag i f�rtid eller uppkommer hinder f�r honom

enligt 35 �� eller enligt stadgarna att vara revisor och finns det inte n�gon
suppleant f�r honom, skall styrelsen vidta �tg�rder f�r att en ny revisor till-
s�tts f�r den �terst�ende mandattiden. Finansinspektionen kan, om det finns
s�rskilda sk�l, medge att en ny revisor utses vid n�rmast f�ljande ordinarie
st�mma.

8 �

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

skall i den omfatt-

ning som f�ljer av god revisionssed granska bankens �rsredovisning j�mte
r�kenskaperna samt styrelsens f�rvaltning.

Om en sparbank eller en medlemsbank

�r moderf�retag (moderbank),

skall revisorerna �ven granska koncernredovisningen och koncernf�retagens
inb�rdes f�rh�llanden i �vrigt.

Revisorer, som �r utsedda av annan �n Finansinspektionen, skall f�lja de

s�rskilda f�reskrifter som meddelas av st�mman, om de inte strider mot lag,
stadgarna eller god revisionssed.

8 a �

Om revisorn vid fullg�randet av sitt uppdrag i en sparbank eller i en

medlemsbank

f�r k�nnedom om f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar

bankers verksamhet,

2. kan p�verka bankens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-

ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 11 �,

skall revisorn omg�ende rapportera detta till Finansinspektionen.
Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon f�r

k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid fullg�rande av
uppdrag som revisorn har i bankens moderf�retag eller dotterf�retag eller ett
f�retag som har en likartad f�rbindelse med banken.

9 �

Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank

skall ge revisorerna

m�jlighet att verkst�lla granskningen i den omfattning som dessa finner n�d-
v�ndig samt l�mna de upplysningar och den hj�lp som de beg�r. Samma
skyldighet g�ller f�r f�retagsledningen och revisorerna i ett dotterf�retag
gentemot revisorerna i moderbanken.

10 �

Sedan revisorerna

i en sparbank eller i en medlemsbank

slutf�rt

granskningen, skall de skriva en h�nvisning till revisionsber�ttelsen p� �rsre-
dovisningen och, i en moderbank, p� koncernredovisningen. Finner reviso-
rerna att balansr�kningen eller resultatr�kningen inte b�r fastst�llas, skall de
anteckna �ven detta. I en moderbank g�ller detsamma i fr�ga om koncernba-
lansr�kningen och koncernresultatr�kningen.

background image

6

SFS 1998:1500

11 �

6

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

skall f�r varje r�-

kenskaps�r avge en revisionsber�ttelse till st�mman. Ber�ttelsen skall �ver-
l�mnas till bankens styrelse senast tv� veckor f�re den ordinarie st�mman.
Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen �terl�mna de redovisnings-
handlingar som har �verl�mnats till dem.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla ett uttalande om huruvida �rsredovis-

ningen har uppr�ttats i �verensst�mmelse med lagen (1995:1559) om �rsre-
dovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Inneh�ller inte �rsredovis-
ningen s�dana upplysningar som skall l�mnas enligt n�mnda lag skall revi-
sorerna ange detta och l�mna beh�vliga upplysningar i sin ber�ttelse, om det
kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att n�gon �tg�rd eller f�rsum-

melse, som kan f�ranleda ers�ttningsskyldighet, ligger en styrelseledamot
till last eller att en styrelseledamot p� annat s�tt handlat i strid mot denna lag,
lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, sparbanks-
lagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller mot stad-
garna, skall det anm�rkas i ber�ttelsen. Revisionsber�ttelsen skall �ven inne-
h�lla ett uttalande i fr�gan om ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna. Reviso-
rerna kan �ven i �vrigt i ber�ttelsen anteckna de upplysningar som de �nskar
meddela huvudm�nnen eller medlemmarna.

I revisionsber�ttelsen skall ocks� anm�rkas om revisorerna funnit att ban-

ken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att g�ra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att l�mna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 � skattebetalnings-

lagen, eller

3. att i r�tt tid betala skatter och avgifter som avses i 12.
Om revisionsber�ttelsen inneh�ller anm�rkning om att banken inte har

fullgjort n�gon s�dan skyldighet som avses i fj�rde stycket 13, skall reviso-
rerna genast s�nda in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsber�ttelsen skall inneh�lla s�rskilda uttalanden om fastst�llande

av balansr�kningen och resultatr�kningen samt om det f�rslag till dispositio-
ner betr�ffande bankens vinst eller f�rlust som har lagts fram i f�rvaltnings-
ber�ttelsen.

I en moderbank skall revisorerna avge en s�rskild revisionsber�ttelse be-

tr�ffande koncernen. H�rvid skall f�rstatredje och sj�tte styckena till�mpas.

12 �

Erinringar som revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

framst�ller till styrelsen och som inte har tagits in i revisionsber�ttelsen skall
de anteckna i ett protokoll eller n�gon annan handling. Handlingen skall
�verl�mnas till styrelsen och bevaras av denna p� ett betryggande s�tt.

13 �

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank har r�tt att n�rvara

vid bankens st�mmor. De �r skyldiga att n�rvara vid en st�mma, om det med
h�nsyn till �rendena kan anses n�dv�ndigt.

14 �

Revisorerna i en sparbank eller i en medlemsbank

f�r inte l�mna upp-

lysningar till en enskild huvudman, medlem eller utomst�ende om s�dana

6

Senaste lydelse 1997:532.

background image

7

SFS 1998:1500

angel�genheter som de har f�tt k�nnedom om vid fullg�randet av sina upp-
drag, om det kan vara till nackdel f�r banken.

I 1 kap. 10 � f�reskrivs att enskildas f�rh�llanden till bank inte obeh�rigen

f�r r�jas.

Revisorerna �r skyldiga att
1. till st�mman l�mna alla upplysningar som st�mman beg�r, om det inte

skulle vara till v�sentlig nackdel f�r banken eller till n�mnv�rd ol�genhet f�r
enskild,

2. till medrevisorer, granskare som avses i 15 �, ny revisor och, om ban-

ken har f�rsatts i konkurs, konkursf�rvaltare l�mna erforderliga upplys-
ningar om bankens angel�genheter, samt

3. p� beg�ran l�mna upplysningar om bankens angel�genheter till under-

s�kningsledaren under f�runders�kning i brottm�l.

Best�mmelser om revisorers rapporteringsskyldighet till Finansinspektio-

nen finns i 8 a �.

15 �

Varje r�stber�ttigad i en sparbank eller i en medlemsbank

kan v�cka

f�rslag om att Finansinspektionen skall utse granskare f�r s�rskild gransk-
ning av bankens f�rvaltning och r�kenskaper under viss f�rfluten tid eller av
vissa �tg�rder eller f�rh�llanden i banken. F�rslaget skall framst�llas p� en
ordinarie st�mma eller p� st�mma d�r �rendet enligt kallelsen skall behand-
las. Finansinspektionen skall p� beg�ran av en r�stber�ttigad och efter att ha
h�rt bankens styrelse f�rordna en eller flera granskare, om f�rslaget bitr�ds

1. i en sparbank

av

minst en tiondel av samtliga huvudm�n eller en tredje-

del av de n�rvarande huvudm�nnen, eller

2. i en medlemsbank

av minst en tiondel av samtliga

r�stber�ttigade eller

en tredjedel av de n�rvarande r�stber�ttigade.

I en medlemsbank kan innehavaren av f�rlagsandelar beg�ra hos styrelsen

att granskare utses. Beg�rs detta av innehavare som f�retr�der f�rlagsinsatser
till ett sammanlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbe-
talda insatskapitalet, skall styrelsen senast inom tv� m�nader g�ra framst�ll-
ning h�rom hos Finansinspektionen. F�rsummas detta f�r varje innehavare
av en f�rlagsandel g�ra s�dan framst�llning.

Vad som s�gs om revisorer i 3 � f�rsta och tredje styckena, 5, 8 a, 9, 13

och 14 �� samt 5 kap. 2, 4 och 68 �� till�mpas �ven i fr�ga om granskare.

Yttrande �ver granskningen skall avges till st�mman. Yttrandet skall h�l-

las tillg�ngligt hos banken under minst en vecka f�re st�mman f�r huvud-
man, medlem eller annan r�stber�ttigad och genast s�ndas till var och en av
dem som beg�r det. Yttrandet skall ocks� l�ggas fram p� st�mman. P�
samma s�tt skall yttrandet h�llas tillg�ngligt f�r och s�ndas till innehavare av
f�rlagsandelar, om granskaren har utsetts p� beg�ran av en s�dan innehavare.

5 kap. Best�mmelser f�r sparbanker och medlemsbanker om
skadest�nd m.m.

1 �

Om en stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat upps�tligen el-

ler av oaktsamhet skadar en sparbank eller en medlemsbank d� han fullg�r
sitt uppdrag, skall han ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r skadan v�llas en
medlem eller n�gon annan genom �vertr�delse av denna lag, lagen
(1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, spar-

background image

8

SFS 1998:1500

bankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller
bankens stadgar.

2 �

En revisor i en sparbank eller i en medlemsbank

�r ers�ttningsskyldig

enligt de grunder som anges i 1 �. Han ansvarar �ven f�r skada som upps�tli-
gen eller av oaktsamhet v�llas av hans medhj�lpare.

Om ett revisionsbolag �r revisor, �ligger ers�ttningsskyldigheten detta bo-

lag och den som �r huvudansvarig f�r revisionen.

3 �

7

En medlem i en medlemsbank eller en r�stber�ttigad som inte �r med-

lem �r skyldig att ers�tta den skada som han genom att medverka till �vertr�-
delse av denna lag, lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och
v�rdepappersbolag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller stadgarna
upps�tligen eller av grov oaktsamhet tillfogar medlemsbanken, en medlem
eller n�gon annan.

8 �

S�dan talan f�r en banks r�kning enligt 13 ��, som inte grundas p�

brott, kan ej v�ckas mot

1. styrelseledamot sedan tre �r f�rflutit fr�n utg�ngen av det r�kenskaps�r

d� det beslut eller den �tg�rd, som ligger till grund f�r talan, fattades eller
vidtogs,

2. delegat sedan ett �r f�rflutit fr�n det att �rsredovisningen och revisions-

ber�ttelsen f�r det r�kenskaps�r varunder den ansvarsgrundande �tg�rden
vidtogs framlades p� st�mman,

3. revisor sedan tre �r f�rflutit fr�n det att revisionsber�ttelsen lades fram

p� st�mman eller yttrande som avses i denna lag avgavs,

4. stiftare sedan tre �r f�rflutit fr�n det beslutet om bankens bildande fatta-

des p� den konstituerande st�mman, samt

5. huvudman eller medlem i medlemsbank eller r�stber�ttigad, som inte �r

medlem, sedan tv� �r f�rflutit fr�n det beslut eller den �tg�rd som ligger till
grund f�r talan.

F�rs�tts banken i konkurs p� en ans�kan som gjorts innan den tid som

anges i f�rsta stycket har g�tt ut, kan konkursboet f�ra talan enligt 13 ��
trots att frihet fr�n skadest�ndsansvar har intr�tt enligt 67 ��. Efter ut-
g�ngen av den n�mnda tiden kan en s�dan talan dock inte v�ckas senare �n
sex m�nader fr�n edg�ngssammantr�det.

6 kap. Sparbankers och medlemsbankers firma

1 �

En

sparbanks

firma skall inneh�lla ordet sparbank. En

medlemsbanks

firma skall inneh�lla ordet medlemsbank.

Firman skall registreras i bankregistret.
Om firman skall registreras p� tv� eller flera spr�k, skall varje lydelse

anges i bankens stadgar.

7

�ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs.

background image

9

SFS 1998:1500

2 �

8

En sparbanks eller en medlemsbanks

firma skall tydligt skilja sig fr�n

andra �nnu best�ende firmor, som �r inf�rda i bankregistret, samt fr�n be-
n�mningar p� utl�ndska bankf�retag, som �r allm�nt k�nda i Sverige.

F�r registrering av firma g�ller i �vrigt vad som f�reskrivs i firmalagen

(1974:156).

3 �

En sparbanks eller en medlemsbanks styrelse kan anta bifirma. Be-

st�mmelsen i 1 � andra stycket och 2 � om firma g�ller �ven bifirma. Ordet
bank, sparbank eller medlemsbank f�r endast anv�ndas i bifirma f�r bank-
verksamhet.

4 �

Skriftliga handlingar, som utf�rdas f�r en sparbank eller en medlems-

bank, b�r undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan st�llf�-
retr�dare f�r banken har utf�rdat en handling utan firmateckning och det inte
framg�r av dess inneh�ll att den utf�rdats p� bankens v�gnar, �r de som un-
dertecknat handlingen solidariskt ansvariga f�r f�rpliktelse enligt hand-
lingen s�som f�r egen skuld. Detta g�ller dock inte om det av omst�ndighe-
terna vid handlingens tillkomst framgick att den utf�rdades f�r banken och
den till vilken handlingen st�llts av banken f�r ett beh�rigen undertecknat
godk�nnande av handlingen utan osk�ligt dr�jsm�l efter det att detta beg�rts
eller personlig ansvarighet gjorts g�llande mot undertecknarna.

7 kap.

4 �

Styrelsen i en sparbank eller i en medlemsbank �r skyldig att genast

l�ta uppr�tta en s�rskild balansr�kning, om det finns anledning att anta

att

banken i fr�ga inte kan uppfylla kravet p� kapitalt�ckning enligt lagen
(1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och
v�rdepappersbolag.

Balansr�kningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om ban-

kens

st�llning bekr�ftas skall styrelsen genast underr�tta Finansinspektio-

nen.

14 �

Om den som har

ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar ut�var

eller kan antas komma att ut�va sitt inflytande p� ett s�tt som motverkar en
sund utveckling av verksamheten i banken, f�r Finansinspektionen besluta
att denne

vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller andelar �n som mot-

svarar ett innehav som inte �r kvalificerat. Detsamma g�ller, om en s�dan
innehavare

i v�sentlig m�n har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet el-

ler i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om den som har

ett

kvalificerat innehav av aktier eller andelar har under-

l�tit att ans�ka om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 10 �, f�r inspektionen
besluta att denne vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna till
den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.

Om n�gon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller ande-
larna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.

8

�ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

background image

10

SFS 1998:1500

Finansinspektionen f�r f�rel�gga en �gare som avses i f�rsta stycket att

avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet d�refter inte �r
kvalificerat. En �gare som avses i andra eller tredje stycket f�r f�rel�ggas att
avyttra s� stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte st�r i strid
med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av f�rbud eller f�rel�ggande enligt denna paragraf

skall inte medr�knas n�r det fordras samtycke av �gare till en viss del av ak-
tierna i bolaget f�r att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall f�
ut�vas. Detta g�ller dock inte om en f�rvaltare har f�rordnats enligt 14 a �.

16 �

9

En svensk banks oktroj skall �terkallas av Finansinspektionen om

1. banken inte har anm�lts f�r registrering inom f�reskriven tid eller an-

m�lan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga
kraft,

2. banken inte inom ett �r fr�n det oktroj beviljades

har b�rjat driva bank-

r�relse, eller banken dessf�rinnan f�rklarat sig avst� fr�n oktrojen,

3. banken har �verl�tit hela sin r�relse,
4. banken under en sammanh�ngande tid av sex m�nader inte drivit bank-

r�relse,

5. banken genom att �vertr�da en best�mmelse som avses i 15 � eller p�

annat s�tt visat sig ol�mplig att ut�va s�dan verksamhet som oktrojen avser,

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som kr�vs enligt

2 kap. 9 � andra stycket och bristen inte har t�ckts inom tre m�nader fr�n det
att den blev k�nd f�r banken,

7. banken inte fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1995:1571) om in-

s�ttningsgaranti och inte vidtagit r�ttelse inom ett �r fr�n det att inspektionen
har f�relagt banken att fullg�ra sina skyldigheter med f�rklaring att bankens
oktroj annars kan komma att �terkallas, eller

8. n�gon som ing�r i bankens styrelse eller �r

dess verkst�llande direkt�r

eller

dennes st�llf�retr�dare inte uppfyller de krav som anges i 9 kap

.

3 �

andra stycket

3

och

tredje stycket denna lag, 2 kap. 3 � tredje stycket 2 spar-

bankslagen (1987:619) eller 2 kap. 2 � fj�rde stycket 3 och femte stycket la-
gen (1995:1570) om medlemsbanker.

Om det �r tillr�ckligt f�r inspektionen i de fall som anges i f�rsta stycket 4

och 5 i st�llet f�r att �terkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i
f�rsta stycket 6 f�r inspektionen medge f�rl�ngd tid f�r t�ckande av bristen,
om det finns s�rskilda sk�l. I fall som avses i f�rsta stycket 8 f�r oktrojen
�terkallas bara om Finansinspektionen f�rst beslutat att anm�rka p� att per-
sonen ing�r i styrelsen och han eller hon, sedan en av inspektionen best�md
tid om h�gst tre m�nader g�tt, fortfarande finns kvar i styrelsen.

Om oktrojen �terkallas f�r inspektionen besluta hur avvecklingen av r�rel-

sen skall ske.

Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta verksamhe-

ten.

24 �

10

Finansinspektionens beslut enligt 6 � och 21 � andra stycket f�r inte

�verklagas.

9 Senaste lydelse 1997:116.

10 Senaste lydelse 1997:116.

background image

11

SFS 1998:1500

Beslut som avses i 1 kap. 7 � fj�rde stycket och 7 b � andra stycket samt

7 kap. 21 � f�rsta stycket f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. In-
spektionens beslut i �vrigt enligt denna lag, sparbankslagen (1987:619) och
lagen (1995:1570) om medlemsbanker f�r �verklagas hos regeringen, om
annat inte �r f�reskrivet.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller

�terkallelse skall g�lla omedelbart.

8 kap.

Bankregister

1 �

Finansinspektionen skall f�ra ett bankregister f�r registrering enligt

denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbankslagen (1987:619), lagen
(1995:1570) om medlemsbanker eller andra f�rfattningar.

Registrering m.m. betr�ffande sparbanker och medlemsbanker

2 �

Finansinspektionen skall utan dr�jsm�l kung�ra i Post- och Inrikes

Tidningar vad som f�r sparbanker och medlemsbanker inf�rs i bankregistret
med undantag f�r registrering av underr�ttelse enligt

1. 2

kap. 14

� sparbankslagen (1987:619) och 2

kap. 7

� lagen

(1995:1570) om medlemsbanker om dagen f�r kung�relse om r�relsens �pp-
nande,

2. 6 kap. 19 � sparbankslagen och 9 kap. 20 � lagen om medlemsbanker

fr�n tingsr�tten om att banken blivit f�rsatt i konkurs, att beslut om konkurs
upph�vts eller att konkurs avslutats samt

3. 7 kap. 5 � sparbankslagen och 10 kap. 5 � lagen om medlemsbanker om

fusionstillst�nd.

En kung�relse som avser �ndring i ett f�rh�llande som tidigare har inf�rts

i registret skall endast ange �ndringens art.

3 �

11

Det som f�r sparbanker och medlemsbanker blivit inf�rt i bank-

registret skall anses ha kommit till tredje mans k�nnedom, om det har kung-
jorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 � och det inte av omst�ndighe-
terna framg�r att han varken k�nde till eller borde ha k�nt till det som kun-
gjorts.

4 �

Om en s�kande vid anm�lan f�r registrering inte har iakttagit vad som

�r f�reskrivet om anm�lan, skall han f�rel�ggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller vidta r�ttelse. Detsamma g�ller om Finansinspektionen finner att
ett beslut, som anm�ls f�r registrering och f�r vars giltighet regeringens stad-
f�stelse inte kr�vs, eller en handling som bifogas anm�lningen

1. inte har tillkommit i beh�rig ordning,
2. till sitt inneh�ll strider mot denna lag eller annan f�rfattning eller stad-

garna, eller

3. i n�got viktigare h�nseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

11 �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upph�vs.

background image

12

SFS 1998:1500

Om s�kanden inte r�ttar sig efter f�rel�ggandet, skall anm�lningen avskri-

vas. En underr�ttelse om denna p�f�ljd skall tas in i f�rel�ggandet. Finns det
�ven efter det att yttrandet har avgivits n�got hinder mot registrering och har
s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, skall registrering v�gras, om
det inte finns anledning att ge s�kanden ett nytt f�rel�ggande.

Best�mmelserna i f�rsta stycket utg�r inte hinder mot registrering av ett

beslut av st�mman, om r�tten till talan mot beslutet har g�tt f�rlorad enligt
4 kap. 17 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 � andra
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5 �

Finansinspektionen skall genast skriftligen underr�tta en sparbank eller

en medlemsbank n�r inspektionen

1. f�rklarat en fr�ga om fusion f�rfallen enligt 7 kap. 7 � tredje stycket

sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5 � tredje stycket lagen (1995:1570)
om medlemsbanker,

2. f�relagt vite enligt denna lag, eller
3. f�rklarat en fr�ga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag f�r-

fallen enligt 8 kap. 8 � sparbankslagen.

8 �

Ett beslut av Finansinspektionen som inneb�r att en anm�lan avskrivits

eller en registrering har v�grats enligt 4 � andra stycket f�r �verklagas hos
allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv� m�nader fr�n dagen f�r beslutet. Det-
samma g�ller ett s�dant beslut av Finansinspektionen som avses i 7 kap. 7 �
tredje stycket och 8 kap. 8 � sparbankslagen (1987:619) samt 10 kap. 5 �
tredje stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

9 kap. S�rskilda best�mmelser f�r bankaktiebolag

Ans�kan om oktroj

1 �

Oktroj f�r meddelas f�r ett svenskt aktiebolag.

Ans�kan om oktroj f�r g�ras innan bolaget har bildats. Om en s�dan ans�-

kan har gjorts inom sex m�nader fr�n det att stiftelseurkunden underteck-
nats, r�knas den tid som f�reskrivs i 2 kap. 9 � f�rsta stycket aktiebolagsla-
gen (1975:1385) fr�n beslutet om oktroj.

2 �

Till en ans�kan om oktroj skall det fogas en plan f�r den tillt�nkta

verksamheten och ett f�rslag till bolagsordning eller till �ndring av bolags-
ordningen.

F�ruts�ttningar f�r oktroj och stadf�stelse av bolagsordningen

3 �

Regeringen pr�var att bolagsordningen �verensst�mmer med denna

lag, aktiebolagslagen (1975:1385) och andra f�rfattningar samt om och i vil-
ken utstr�ckning s�rskilda best�mmelser beh�vs med h�nsyn till omfatt-
ningen och arten av bolagets verksamhet.

Regeringen skall stadf�sta bolagsordningen och bevilja oktroj, om
1. den planerade r�relsen kan antas komma att uppfylla kraven p� en sund

bankverksamhet,

background image

13

SFS 1998:1500

2. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bola-

get inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i bolaget och �ven i
�vrigt �r l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av en
bank, och

3. den som avses ing� i bolagets styrelse eller vara verkst�llande direkt�r

eller dennes st�llf�retr�dare har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r att delta i
ledningen av en bank och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan uppgift.

Bolagsordningen f�r inte stadf�stas och oktroj inte beviljas, om det kan

antas att n�gon som i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i
n�ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i ban-
ken.

Om bolaget kommer att ha n�ra f�rbindelser med n�gon annan, f�r bo-

lagsordningen stadf�stas och oktroj beviljas endast om f�rbindelserna inte
hindrar en effektiv tillsyn av banken.

Oktroj f�r inte v�gras p� den grunden att det inte beh�vs n�gon ytterligare

bank.

Bankaktiebolagets aktiekapital

4 �

Ett bankaktiebolags aktiekapital skall best�mmas med h�nsyn till den

planerade r�relsens omfattning och beskaffenhet.

Ett bankaktiebolag skall n�r r�relsen p�b�rjas ha ett bundet eget kapital

som vid tidpunkten f�r beslutet om oktroj motsvarar minst fem miljoner
euro. I 5 kap. 4 � 3 lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och
v�rdepappersbolag finns best�mmelser om vad som utg�r bundet eget kapi-
tal.

�ndring av bolagsordningen

5 �

Ett beslut om �ndring av ett bankaktiebolags bolagsordning f�r inte re-

gistreras innan det har stadf�sts av regeringen. Regeringen kan uppdra �t
Finansinspektionen att pr�va fr�gor om stadf�stelse i fall som inte �r av prin-
cipiell betydelse eller i �vrigt av synnerlig vikt.

Teckning av aktier

6 �

Om teckning av aktier inneb�r att n�gon som inte har pr�vats enligt 3 �

andra stycket 2 eller tredje stycket kommer att ha ett kvalificerat innehav i
bankaktiebolaget, f�r detta inte bildas utan att pr�vning g�rs. Om personen
inte anses l�mplig f�r bolaget inte bildas.

Neds�ttning av aktiekapitalet

7 �

Finansinspektionen f�r medge att neds�ttning av aktiekapitalet f�r ske

utan r�ttens tillst�nd enligt 6 kap. 6 � f�rsta stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), om bankaktiebolaget samtidigt med neds�ttningen vidtar �tg�r-
der som medf�r att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapi-
tal minskar till f�ljd av beslutet om neds�ttning.

background image

14

SFS 1998:1500

8 �

I st�llet f�r best�mmelserna i 6 kap. 6 � andrafj�rde styckena aktiebo-

lagslagen (1975:1385) skall best�mmelserna i denna paragraf till�mpas.

R�ttens tillst�nd skall s�kas senast tv� m�nader efter det att neds�ttnings-

beslutet har registrerats. Till ans�kningshandlingen skall det fogas bevis om
registreringen.

R�tten skall utan dr�jsm�l inh�mta Finansinspektionens yttrande om och i

s� fall i vilken utstr�ckning neds�ttningen kan komma att inverka p� ins�ttar-
nas r�tt. Finner r�tten med h�nsyn till yttrandets inneh�ll att neds�ttningen
inte b�r verkst�llas skall ans�kningen genast avsl�s. I annat fall skall r�tten
kalla bolagets borgen�rer och f�rel�gga dem som vill bestrida ans�kningen
att senast en viss dag skriftligen anm�la detta hos r�tten. I f�rel�ggandet
skall det anges att den som inte har gjort en s�dan anm�lan anses ha medgivit
ans�kningen. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens
yttrande tas in. R�tten skall se till att kallelsen skyndsamt kung�rs i Post-
och Inrikes Tidningar.

Tillst�nd skall meddelas, om ans�kningen inte bestrids eller om de borge-

n�rer som bestrider den f�r full betalning eller betryggande s�kerhet f�r sina
fordringar. Att en ins�ttare bestrider ans�kningen utg�r dock inte n�got hin-
der, om inspektionens yttrande ger grund f�r att meddela tillst�nd.

Egen aktie som s�kerhet

9 �

Ett bankaktiebolag f�r ta emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag

som pant, om dessa aktier utg�r en mindre del av de aktier som l�mnas som
s�kerhet f�r en kredit. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen utf�rdar n�rmare f�reskrifter om vilka begr�nsningar
som i detta fall skall g�lla.

Bolagets ledning

10 �

Ett bankaktiebolag skall ha en styrelse med minst tre ledam�ter. Fler-

talet av ledam�terna skall vara personer som inte �r anst�llda i banken eller i
f�retag som ing�r i en koncern d�r banken �r moderbolag.

11 �

I ett bankaktiebolag skall styrelsen utse en verkst�llande direkt�r. Bo-

lagets verkst�llande direkt�r f�r inte vara ordf�rande i styrelsen.

12 �

R�tten att teckna ett bankaktiebolags firma f�r ut�vas endast av tv� el-

ler flera personer i f�rening om inte annat f�ljer av best�mmelserna i 8 kap.
30 � aktiebolagslagen (1975:1385) om verkst�llande direkt�rens firmateck-
ningsr�tt. Ingen annan inskr�nkning f�r registreras.

13 �

Bolagsst�mmans ordf�rande skall innan styrelseval f�rr�ttas i ett

bankaktiebolag l�mna uppgift till st�mman om vilka uppdrag den som valet
g�ller innehar i andra f�retag.

background image

15

SFS 1998:1500

Bolagsst�mma

14 �

Ut�ver vad som f�reskrivs om upplysningsplikt och insyn i 9 kap. 22

och 24 �� aktiebolagslagen (1975:1385) g�ller att upplysningar f�r l�mnas
endast om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r enskild.

Best�mmelserna i 9 kap. 23 � aktiebolagslagen skall till�mpas ocks� n�r

styrelsen funnit att en upplysning som har beg�rts enligt 9 kap. 22 � aktiebo-
lagslagen inte kan l�mnas till aktie�gare utan n�mnv�rd ol�genhet f�r en-
skild.

Revision m.m.

15 �

I ett bankaktiebolag skall minst en av de revisorer som utsetts av bo-

lagsst�mman vara auktoriserad.

En revisor som f�rordnats av Finansinspektionen skall oavsett bolags-

st�mmans anvisningar f�lja den instruktion som inspektionen utf�rdat f�r
honom eller henne.

Om bolagsst�mman inte har utsett en auktoriserad revisor �r best�mmel-

serna om l�nsstyrelsef�rordnande i 10 kap. 24 och 26 �� aktiebolagslagen
(1975:1385) till�mpliga.

16 �

Ut�ver vad som f�reskrivs om upplysningsplikt i 10 kap. 41 �,

11 kap. 18 och 21 �� aktiebolagslagen (1975:1385) g�ller att upplysningar
f�r l�mnas endast om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r enskild.

17 �

Om en revisor eller en s�rskild granskare vid fullg�randet av sitt upp-

drag i bankaktiebolaget f�r k�nnedom om f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar

bankers verksamhet,

2. kan p�verka bankens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultatr�k-

ningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 10 kap. 30 eller 31 � aktiebo-
lagslagen (1975:1385),

skall revisorn och den s�rskilde granskaren omg�ende rapportera detta till

Finansinspektionen.

Revisorn och den s�rskilde granskaren har en motsvarande rapporterings-

skyldighet om han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i
f�rsta stycket vid fullg�rande av uppdrag i bankens moderf�retag eller dot-
terf�retag eller i ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med banken.

L�nef�rbudet m.m.

18 �

I st�llet f�r best�mmelserna i 12 kap. 79 �� aktiebolagslagen

(1975:1385) g�ller best�mmelserna i denna paragraf och i 2 kap. 17 och
18 ��.

Ett bankaktiebolag f�r inte l�mna l�n i syfte att g�lden�ren skall f�rv�rva

aktier i bolaget, om det sammanlagda beloppet av s�dana l�n d�refter skulle
�verstiga bolagets fria egna kapital.

4 SFS 1998:14751511

background image

16

SFS 1998:1500

Likvidation

19 � F�rutom i fall som anges i 13 kap. 3 och 4 �� aktiebolagslagen
(1975:1385) skall r�tten f�rordna att ett bankaktiebolag skall tr�da i likvida-
tion om oktrojen har �terkallats.

20 �

Anm�lan om likvidation enligt 19 � detta kapitel eller 13 kap. 2 �

aktiebolagslagen (1975:1385) kan ocks� g�ras av Finansinspektionen.

Fusion

21 �

Endast ett bankaktiebolag kan genom fusion �verta ett annat bank-

aktiebolags samtliga tillg�ngar och skulder.

22 �

Vid fusion med ett bankaktiebolag till�mpas inte 14 kap. 1318 ��

aktiebolagslagen (1975:1385). I st�llet till�mpas 2325 �� detta kapitel.

23 �

N�r fusionsplanen har godk�nts av bolagen, skall s�v�l �verl�tande

som �vertagande bolag ans�ka om regeringens tillst�nd att verkst�lla planen.
Vid fusion genom kombination skall bolagen dessutom underst�lla rege-
ringen bolagsordningen f�r det �vertagande bolaget f�r stadf�stelse och ok-
troj enligt 3 �.

Ans�kan skall ges in inom en m�nad efter det att fusionsplanen har god-

k�nts i samtliga bolag och senast tv� �r efter det att fusionsplanen kungjorts
enligt 18 kap. 2 � aktiebolagslagen (1975:1385).

24 �

Vid pr�vningen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla en fusions-

plan skall regeringen se till att bolagens borgen�rer tillf�rs�kras en betryg-
gande s�kerhet, om ett s�dant skydd beh�vs med h�nsyn till de fusionerande
bolagens ekonomiska f�rh�llanden och om borgen�rerna inte redan har en
s�dan s�kerhet.

25 �

Regeringen skall avsl� en ans�kan enligt 23 � om

1. fusionen har f�rbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller r�ttsak-

ter, avtal eller andra beslut som f�ljer av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen eller om en s�dan pr�vning av fusionen p�g�r,

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framg�r att de �verl�tande

bolagens sammanlagda verkliga v�rde f�r det �vertagande bolaget uppg�r
till minst aktiekapitalet i detta, eller

3. bolagens borgen�rer inte tillf�rs�krats en s�dan betryggande s�kerhet

som avses i 24 � eller de fusionerande bolagens ekonomiska f�rh�llanden i
�vrigt �r s�dana att fusionen inte kan anses f�renlig med ins�ttares eller an-
dra fordrings�gares intressen.

Om ans�kan inte kan bifallas p� grund av att pr�vning p�g�r enligt f�rsta

stycket 1 och pr�vningen kan antas ta kort tid, f�r regeringen dock f�rklara
tillst�ndsfr�gan vilande under h�gst sex m�nader.

26 �

Anm�lan enligt 14 kap. 19 � aktiebolagslagen (1975:1385) skall g�-

ras inom tv� m�nader fr�n regeringens tillst�nd.

background image

17

SFS 1998:1500

27 �

Fusion genom absorption av ett hel�gt dotterbolag f�r ske utan hinder

av att det i dotterbolaget finns egendom som bankaktiebolaget inte f�r f�r-
v�rva enligt denna lag. S�dan egendom m�ste avyttras senast ett �r fr�n re-
gistreringen. Om det finns s�rskilda sk�l kan Finansinspektionen f�rl�nga
denna frist.

28 �

Vid absorption av ett hel�gt dotterbolag till�mpas inte 14 kap. 26 och

27 �� aktiebolagslagen (1975:1385). I st�llet g�ller vad som s�gs i denna pa-
ragraf.

Tidigast en och senast tv� m�nader efter det att fusionsplanens registrering

har kungjorts skall moderbolaget ans�ka om regeringens tillst�nd att verk-
st�lla planen.

I fr�ga om ett s�dant �rende g�ller best�mmelserna i 2425 �� i till�mp-

liga delar. Vad som s�gs om �verl�tande bolag skall avse dotterbolag och vad
som s�gs om �vertagande bolag skall avse moderbolag.

Firma

29 �

Ett bankaktiebolags firma skall inneh�lla ordet bank.

30 �

Ett bankaktiebolag som har �vertagit en sparbanks r�relse vid ombild-

ning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) f�r, efter tillst�nd av Finans-
inspektionen, anv�nda ordet sparbank i sin firma. Detsamma g�ller ett bank-
aktiebolag som senare har �vertagit en s�dan r�relse.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999 d� bankaktiebolagslagen

(1987:618) skall upph�ra att g�lla.

2. De oktrojer och stadf�stelser av bolagsordningar som g�ller vid denna

lags ikrafttr�dande skall forts�tta att g�lla.

3. En ans�kan om oktroj som har kommit in till Finansinspektionen f�re

lagens ikrafttr�dande handl�ggs enligt �ldre best�mmelser.

4. Vid registrering och verkst�llande av bolagsst�mmobeslut som fattats

f�re denna lags ikrafttr�dande g�ller �ldre best�mmelser. Detsamma g�ller
beslut som styrelsen har fattat f�re ikrafttr�dandet.

5. Om en bolagsordning efter lagens ikrafttr�dande strider mot n�gon be-

st�mmelse i aktiebolagslagen (1975:1385) eller bankr�relselagen (1987:617)
skall styrelsen till den f�rsta ordinarie bolagsst�mman l�gga fram f�rslag om
s�dan �ndring av bolagsordningen att den st�mmer �verens med best�mmel-
sen.

6. Likvidation som har beslutats f�re lagens ikrafttr�dande handl�ggs en-

ligt �ldre best�mmelser.

7. Best�mmelsen i 9 kap. 25 � denna lag till�mpas ocks� om en fusion f�r-

bjudits eller pr�vning p�g�r enligt lagen (1992:1317) om ett europeiskt eko-
nomiskt samarbetsomr�de (EES).

8. Vad som s�gs i 9 kap. 30 � denna lag �ger motsvarande till�mpning om

ett bankaktiebolag har �vertagit en f�reningsbanks r�relse vid ombildning
enligt 11 kap. f�reningsbankslagen (1987:620).

background image

18

SFS 1998:1500

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.