SFS 2006:1387 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2006:1387 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
061387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft49{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft410{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft59{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft510{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft68{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft69{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft610{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och <br/>finansieringsr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 december 2006.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om lagen (2004:297) om</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">bank- och finansieringsr�relse</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 kap. 5 och 8 ��, 3 kap. 2 �, 6 kap. 2, 3 och 5 ��, 7 kap. 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">9 kap. 1 �, 10 kap. 37 �, 12 kap. 20 �, 13 kap. 11 �, 14 kap. 2 och 6 �� samt<br/>15 kap. 1 � skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att rubriken n�rmast f�re 13 kap. 7 � skall s�ttas n�rmast efter f�reg�-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ende paragraf,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 6 kap. 4 a och 4 b ��</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">samt 13 kap. 6 a �, samt tv� nya rubriker n�rmast f�re 6 kap. 4 a och 4 b ��<br/>av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>anknutet</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>f�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">: ett svenskt eller utl�ndskt f�retag vars huvudsakliga</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">verksamhet best�r i att �ga eller f�rvalta fast egendom, tillhandah�lla data-<br/>tj�nster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den<br/>huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, v�rdepappersbolag,<br/>institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndska f�retag, </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bank</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank, </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">3. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bankaktiebolag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">: ett aktiebolag som har f�tt tillst�nd att driva bank-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">r�relse, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>beh�rig myndighet</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">: en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att ut-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">�va tillsyn �ver utl�ndska kreditinstitut, </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">5. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>EES</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft11">: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">6. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>filial</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven ett</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">utl�ndskt kreditinstituts etablering av flera driftst�llen skall anses som en<br/>enda filial,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">7. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>finansiellt institut</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">: ett f�retag som inte �r kreditinstitut, v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">bolag, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndskt f�retag<br/>och vars huvudsakliga verksamhet �r att </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om r�tt-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft117">ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,<br/>30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2006:1387</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2006:1387</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft212">a) f�rv�rva eller inneha aktier eller andelar,<br/>b) driva v�rdepappersr�relse utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 1 kap.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">3 � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, eller </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 � andra</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket 210 och 12 utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 2 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">8. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>hemland</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft21">: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd till r�relse som avses i</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">9. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kapitalbas</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft21">: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitalt�ck-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ning och stora exponeringar,</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">10. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kreditinstitut</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft21">: bank och kreditmarknadsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">11. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kreditmarknadsbolag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett aktiebolag som har f�tt tillst�nd att driva fi-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">nansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">12. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kreditmarknadsf�rening</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft21">: en ekonomisk f�rening som har f�tt tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">att driva finansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">13. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kreditmarknadsf�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft21">: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ening, </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">14. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>kvalificerat innehav</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft212">innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga<br/>r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av f�re-<br/>taget, </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">15. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>medlemsbank</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft21">: en ekonomisk f�rening som avses i lagen (1995:1570)</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">om medlemsbanker, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">16. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>sparbank</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett f�retag som avses i sparbankslagen (1987:619),</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">17. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:478px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>startkapital</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft21">: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft212">parlamentets och r�dets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om r�tten<br/>att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:548px;white-space:nowrap" class="ft21">,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">18. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>utl�ndskt bankf�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har till-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">st�nd att driva bankr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">19. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>utl�ndskt kreditf�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har till-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">st�nd att driva finansieringsr�relse, och </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">20. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>utl�ndskt kreditinstitut</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft21">: ett utl�ndskt bankf�retag och ett utl�ndskt kre-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ditf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett kreditinstitut ing�r i en finansiell f�retagsgrupp enligt 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft212">1 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar, skall<br/>best�mmelserna i 69, 13 och 15 kap. denna lag samt best�mmelserna i la-<br/>gen om kapitalt�ckning och stora exponeringar om ett instituts r�relse och<br/>om tillsyn �ver ett institut, g�lla i till�mpliga delar f�r �vriga f�retag i f�re-<br/>tagsgruppen. Begr�nsningarna i fr�ga om ett instituts r�relse skall avse f�re-<br/>tagen i f�retagsgruppen gemensamt.</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns s�rskilda sk�l f�r ett f�retag undantas fr�n best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft212">f�rsta stycket. Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.<br/>�renden som �r av principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock<br/>av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft29">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft211">EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2006:1387</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft36">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft31"> Ett svenskt f�retag skall ges tillst�nd att driva bankr�relse eller finan-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">sieringsr�relse, om</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet st�mmer �verens med</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">denna lag och andra f�rfattningar och i �vrigt inneh�ller de s�rskilda<br/>best�mmelser som beh�vs med h�nsyn till omfattningen och arten av den<br/>planerade verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">2. det finns sk�l att anta att den planerade r�relsen kommer att drivas en-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">ligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-<br/>gets verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">3. det finns sk�l att anta att den som har eller kan f�rv�ntas komma att f�</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">ett kvalificerat innehav i f�retaget</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">a) inte kommer att motverka att r�relsen drivs p� ett s�tt som �r f�renligt</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">b) �ven i �vrigt �r l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen av ett kreditinstitut, och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">4. den som skall ing� i f�retagets styrelse eller vara verkst�llande direkt�r,</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r<br/>att delta i ledningen av ett kreditinstitut och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en<br/>s�dan uppgift.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft310">Tillst�nd f�r inte ges, om<br/>1. n�gon som i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">n�ringsverksamhet eller andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig<br/>skyldig till allvarlig brottslighet har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kva-<br/>lificerat innehav i f�retaget, eller</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">2. ledningen i ett finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt hol-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">dingf�retag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i f�retaget inte upp-<br/>fyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 9 kap. 13 �<br/>lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar respektive<br/>5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglome-<br/>rat.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv<br/>tillsyn av f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> Ett kreditinstitut skall identifiera, m�ta, styra, internt rapportera och ha</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">kontroll �ver de risker som dess r�relse �r f�rknippad med. Institutet skall<br/>h�rvid se till att det har en tillfredsst�llande intern kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett kreditinstitut skall s�rskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker,</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft310">operativa risker och andra risker sammantagna inte medf�r att institutets f�r-<br/>m�ga att fullg�ra sina f�rpliktelser �ventyras. F�r att uppfylla detta krav<br/>skall det �tminstone ha metoder som g�r det m�jligt att fortl�pande v�rdera<br/>och uppr�tth�lla ett kapital som till belopp, slag och f�rdelning �r tillr�ckligt<br/>f�r att t�cka arten och niv�n p� de risker som det �r eller kan komma att bli</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2006:543.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2006:1387</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">exponerat f�r. Kreditinstitutet skall utv�rdera dessa metoder f�r att s�ker-<br/>st�lla att de �r helt�ckande.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:125px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft41"> Ett kreditinstituts r�relse skall organiseras och drivas p� ett s�dant s�tt</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">att institutets struktur, f�rbindelser med andra f�retag och st�llning kan �ver-<br/>blickas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Proportionalitet</b></p> <p style="position:absolute;top:229px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft41"> Best�mmelserna i 13 �� skall till�mpas i proportion till arten och</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till deras komplexitets-<br/>grad.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Styrelsens ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft41"> Styrelsen i ett kreditinstitut ansvarar f�r att kraven i 13 �� uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft41"> Styrelsen i ett kreditinstitut skall se till att det finns skriftliga interna</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">riktlinjer och instruktioner i den omfattning som beh�vs f�r att uppfylla kra-<br/>ven i 13 och 4 a �� och f�r att i �vrigt styra r�relsen. Dessa riktlinjer och<br/>instruktioner skall utv�rderas och ses �ver regelbundet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft41"> De i 9 � f�rsta stycket angivna gr�nserna f�r �verskridas om</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">1. det belopp med vilket det kvalificerade innehavet �verskrider gr�nserna</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">t�cks av institutets kapitalbas, och </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">2. det g�rs avdrag f�r motsvarande del av kapitalbasen vid ber�kningen av</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">kapitalbaskraven i 2 kap. 1 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och<br/>stora exponeringar.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Om b�da de gr�nser som anges i 9 � f�rsta stycket �verskrids, skall det</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">st�rsta belopp som n�gon gr�ns �verskrids med, t�ckas p� det s�tt som be-<br/>skrivs i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:679px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft41"> Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:767px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:793px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft45"> </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft46">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft41"> Vad som i 29 kap. 13 �� aktiebolagslagen (2005:551) f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft410">om ansvar vid �vertr�delse av d�r angivna best�mmelser g�ller f�r bank-<br/>aktiebolag �ven vid �vertr�delse av denna lag och lagen (2006:1371) om ka-<br/>pitalt�ckning och stora exponeringar.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft48"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft49">Senaste lydelse 2005:932.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2006:1387</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Vad som i 13 kap. 13 �� lagen (1987:667) om ekonomiska f�re-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">ningar f�reskrivs om ansvar vid �vertr�delse av den lagen, av till�mplig lag<br/>om �rsredovisning och av stadgarna g�ller betr�ffande kreditmarknadsf�re-<br/>ningar �ven vid �vertr�delse av denna lag och lagen (2006:1371) om kapital-<br/>t�ckning och stora exponeringar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft51"> Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">byta information med utl�ndska beh�riga myndigheter i den utstr�ckning<br/>som f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51"> Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en kreditmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">f�rening �r skyldig att genast l�ta uppr�tta en s�rskild balansr�kning, om det<br/>finns sk�l att anta att institutet inte kan uppfylla kravet p� kapitalt�ckning<br/>enligt lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Balansr�kningen skall granskas av institutets revisor. Om granskningen</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">visar att kravet inte �r uppfyllt, skall institutets styrelse genast underr�tta<br/>Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:450px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:455px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:458px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft56">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft51"> Tillst�nd skall ges till f�rv�rv som avses i 1 � om det finns sk�l att</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">anta att f�rv�rvaren</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">1. inte kommer att motverka att r�relsen drivs p� ett s�tt som �r f�renligt</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar institutets verksamhet,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">2. �ven i �vrigt �r l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">ningen av ett kreditinstitut.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft510">Tillst�nd f�r inte ges, om f�rv�rvaren<br/>1. i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i n�ringsverk-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">samhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till<br/>allvarlig brottslighet, eller</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">2. �r ett finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">tag och dess ledning inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�-<br/>dant f�retag enligt 9 kap. 13 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och<br/>stora exponeringar respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild till-<br/>syn �ver finansiella konglomerat.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Om f�rv�rvet skulle leda till n�ra f�rbindelser mellan kreditinstitutet och</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft510">n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv<br/>tillsyn av institutet.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Finansinspektionen f�r besluta en viss tid inom vilken ett f�rv�rv skall ge-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">nomf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Finansinspektionen skall meddela beslut i ett �rende enligt denna paragraf</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">inom tre m�nader fr�n det att ans�kan om tillst�nd gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft57">6</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:465px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft59">Senaste lydelse 2006:543.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:470px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2006:1387</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft64">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft65"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft64">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61"> Finansinspektionen f�r besluta att den som har ett kvalificerat innehav</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid st�mman inte f�r f�retr�da fler<br/>aktier eller andelar �n som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat, om<br/>innehavaren </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">1. motverkar eller kan antas komma att motverka att kreditinstitutets r�-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">relse drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med denna lag eller andra f�rfattningar<br/>som reglerar institutets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">2. i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i n�ringsverk-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">samhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till<br/>allvarlig brottslighet, eller</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">3. �r ett finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">tag och dess ledning inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�-<br/>dant f�retag enligt 9 kap. 13 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och<br/>stora exponeringar respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild till-<br/>syn �ver finansiella konglomerat.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">s�kt om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 1 �, f�r Finansinspektionen be-<br/>sluta att innehavaren vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna<br/>till den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Om n�gon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">innehav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller<br/>andelarna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft65"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft61"> Om ett kreditinstitut har �sidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">andra f�rfattningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsord-<br/>ning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i<br/>f�rfattningar som reglerar institutets verksamhet, skall Finansinspektionen<br/>ingripa.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Ingripande sker genom utf�rdande av f�rel�ggande att inom viss tid be-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">gr�nsa r�relsen i n�got avseende, minska riskerna i den eller vidta n�gon an-<br/>nan �tg�rd f�r att komma till r�tta med situationen, f�rbud att verkst�lla be-<br/>slut eller genom anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig skall kreditinsti-<br/>tutets tillst�nd �terkallas eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft610">eller urs�ktlig, om institutet g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet har<br/>vidtagit �tg�rder mot institutet och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft61">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft610">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft67"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft67">7</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft68"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft69">Senaste lydelse 2006:543.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse;

utf�rdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

i fr�ga om lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsr�relse

dels

att 1 kap. 5 och 8 ��, 3 kap. 2 �, 6 kap. 2, 3 och 5 ��, 7 kap. 11 �,

9 kap. 1 �, 10 kap. 37 �, 12 kap. 20 �, 13 kap. 11 �, 14 kap. 2 och 6 �� samt
15 kap. 1 � skall ha f�ljande lydelse,

dels

att rubriken n�rmast f�re 13 kap. 7 � skall s�ttas n�rmast efter f�reg�-

ende paragraf,

dels

att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 6 kap. 4 a och 4 b ��

samt 13 kap. 6 a �, samt tv� nya rubriker n�rmast f�re 6 kap. 4 a och 4 b ��
av f�ljande lydelse.

1 kap.

5 �

I denna lag betyder

1.

anknutet

f�retag

: ett svenskt eller utl�ndskt f�retag vars huvudsakliga

verksamhet best�r i att �ga eller f�rvalta fast egendom, tillhandah�lla data-
tj�nster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, v�rdepappersbolag,
institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndska f�retag,

2.

bank

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3.

bankaktiebolag

: ett aktiebolag som har f�tt tillst�nd att driva bank-

r�relse,

4.

beh�rig myndighet

: en utl�ndsk myndighet som har beh�righet att ut-

�va tillsyn �ver utl�ndska kreditinstitut,

5.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,

6.

filial

: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven ett

utl�ndskt kreditinstituts etablering av flera driftst�llen skall anses som en
enda filial,

7.

finansiellt institut

: ett f�retag som inte �r kreditinstitut, v�rdepappers-

bolag, institut f�r elektroniska pengar eller motsvarande utl�ndskt f�retag
och vars huvudsakliga verksamhet �r att

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om r�tt-

ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048).

SFS 2006:1387

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1387

a) f�rv�rva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva v�rdepappersr�relse utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 1 kap.

3 � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 � andra

stycket 210 och 12 utan att vara tillst�ndspliktigt enligt 2 kap. 1 �,

8.

hemland

: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd till r�relse som avses i

denna lag,

9.

kapitalbas

: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitalt�ck-

ning och stora exponeringar,

10.

kreditinstitut

: bank och kreditmarknadsf�retag,

11.

kreditmarknadsbolag

: ett aktiebolag som har f�tt tillst�nd att driva fi-

nansieringsr�relse,

12.

kreditmarknadsf�rening

: en ekonomisk f�rening som har f�tt tillst�nd

att driva finansieringsr�relse,

13.

kreditmarknadsf�retag

: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsf�r-

ening,

14.

kvalificerat innehav

: ett direkt eller indirekt �gande i ett f�retag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av f�re-
taget,

15.

medlemsbank

: en ekonomisk f�rening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

16.

sparbank

: ett f�retag som avses i sparbankslagen (1987:619),

17.

startkapital

: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europa-

parlamentets och r�dets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om r�tten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

3

,

18.

utl�ndskt bankf�retag

: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har till-

st�nd att driva bankr�relse,

19.

utl�ndskt kreditf�retag

: ett utl�ndskt f�retag som i hemlandet har till-

st�nd att driva finansieringsr�relse, och

20.

utl�ndskt kreditinstitut

: ett utl�ndskt bankf�retag och ett utl�ndskt kre-

ditf�retag.

8 �

Om ett kreditinstitut ing�r i en finansiell f�retagsgrupp enligt 9 kap.

1 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar, skall
best�mmelserna i 69, 13 och 15 kap. denna lag samt best�mmelserna i la-
gen om kapitalt�ckning och stora exponeringar om ett instituts r�relse och
om tillsyn �ver ett institut, g�lla i till�mpliga delar f�r �vriga f�retag i f�re-
tagsgruppen. Begr�nsningarna i fr�ga om ett instituts r�relse skall avse f�re-
tagen i f�retagsgruppen gemensamt.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r ett f�retag undantas fr�n best�mmelserna i

f�rsta stycket. Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.
�renden som �r av principiell betydelse eller av synnerlig vikt pr�vas dock
av regeringen.

3

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

background image

3

SFS 2006:1387

3 kap.

2 �

4

Ett svenskt f�retag skall ges tillst�nd att driva bankr�relse eller finan-

sieringsr�relse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet st�mmer �verens med

denna lag och andra f�rfattningar och i �vrigt inneh�ller de s�rskilda
best�mmelser som beh�vs med h�nsyn till omfattningen och arten av den
planerade verksamheten,

2. det finns sk�l att anta att den planerade r�relsen kommer att drivas en-

ligt best�mmelserna i denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�reta-
gets verksamhet,

3. det finns sk�l att anta att den som har eller kan f�rv�ntas komma att f�

ett kvalificerat innehav i f�retaget

a) inte kommer att motverka att r�relsen drivs p� ett s�tt som �r f�renligt

med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�retagets verksamhet,
och

b) �ven i �vrigt �r l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-

ningen av ett kreditinstitut, och

4. den som skall ing� i f�retagets styrelse eller vara verkst�llande direkt�r,

eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig insikt och erfarenhet f�r
att delta i ledningen av ett kreditinstitut och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en
s�dan uppgift.

Tillst�nd f�r inte ges, om
1. n�gon som i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i

n�ringsverksamhet eller andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet har eller kan f�rv�ntas komma att f� ett kva-
lificerat innehav i f�retaget, eller

2. ledningen i ett finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt hol-

dingf�retag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i f�retaget inte upp-
fyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 9 kap. 13 �
lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar respektive
5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglome-
rat.

Om f�retaget har eller kan f�rv�ntas komma att f� n�ra f�rbindelser med

n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av f�retaget.

6 kap.

2 �

Ett kreditinstitut skall identifiera, m�ta, styra, internt rapportera och ha

kontroll �ver de risker som dess r�relse �r f�rknippad med. Institutet skall
h�rvid se till att det har en tillfredsst�llande intern kontroll.

Ett kreditinstitut skall s�rskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker,

operativa risker och andra risker sammantagna inte medf�r att institutets f�r-
m�ga att fullg�ra sina f�rpliktelser �ventyras. F�r att uppfylla detta krav
skall det �tminstone ha metoder som g�r det m�jligt att fortl�pande v�rdera
och uppr�tth�lla ett kapital som till belopp, slag och f�rdelning �r tillr�ckligt
f�r att t�cka arten och niv�n p� de risker som det �r eller kan komma att bli

4

Senaste lydelse 2006:543.

background image

4

SFS 2006:1387

exponerat f�r. Kreditinstitutet skall utv�rdera dessa metoder f�r att s�ker-
st�lla att de �r helt�ckande.

3 �

Ett kreditinstituts r�relse skall organiseras och drivas p� ett s�dant s�tt

att institutets struktur, f�rbindelser med andra f�retag och st�llning kan �ver-
blickas.

Proportionalitet

4 a �

Best�mmelserna i 13 �� skall till�mpas i proportion till arten och

omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till deras komplexitets-
grad.

Styrelsens ansvar

4 b �

Styrelsen i ett kreditinstitut ansvarar f�r att kraven i 13 �� uppfylls.

5 �

Styrelsen i ett kreditinstitut skall se till att det finns skriftliga interna

riktlinjer och instruktioner i den omfattning som beh�vs f�r att uppfylla kra-
ven i 13 och 4 a �� och f�r att i �vrigt styra r�relsen. Dessa riktlinjer och
instruktioner skall utv�rderas och ses �ver regelbundet.

7 kap.

11 �

De i 9 � f�rsta stycket angivna gr�nserna f�r �verskridas om

1. det belopp med vilket det kvalificerade innehavet �verskrider gr�nserna

t�cks av institutets kapitalbas, och

2. det g�rs avdrag f�r motsvarande del av kapitalbasen vid ber�kningen av

kapitalbaskraven i 2 kap. 1 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och
stora exponeringar.

Om b�da de gr�nser som anges i 9 � f�rsta stycket �verskrids, skall det

st�rsta belopp som n�gon gr�ns �verskrids med, t�ckas p� det s�tt som be-
skrivs i f�rsta stycket.

9 kap.

1 �

Best�mmelser om kapitalt�ckning och stora exponeringar finns i lagen

(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar.

10 kap.

37 �

5

Vad som i 29 kap. 13 �� aktiebolagslagen (2005:551) f�reskrivs

om ansvar vid �vertr�delse av d�r angivna best�mmelser g�ller f�r bank-
aktiebolag �ven vid �vertr�delse av denna lag och lagen (2006:1371) om ka-
pitalt�ckning och stora exponeringar.

5

Senaste lydelse 2005:932.

background image

5

SFS 2006:1387

12 kap.

20 �

Vad som i 13 kap. 13 �� lagen (1987:667) om ekonomiska f�re-

ningar f�reskrivs om ansvar vid �vertr�delse av den lagen, av till�mplig lag
om �rsredovisning och av stadgarna g�ller betr�ffande kreditmarknadsf�re-
ningar �ven vid �vertr�delse av denna lag och lagen (2006:1371) om kapital-
t�ckning och stora exponeringar.

13 kap.

6 a �

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-

byta information med utl�ndska beh�riga myndigheter i den utstr�ckning
som f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

11 �

Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en kreditmarknads-

f�rening �r skyldig att genast l�ta uppr�tta en s�rskild balansr�kning, om det
finns sk�l att anta att institutet inte kan uppfylla kravet p� kapitalt�ckning
enligt lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar.

Balansr�kningen skall granskas av institutets revisor. Om granskningen

visar att kravet inte �r uppfyllt, skall institutets styrelse genast underr�tta
Finansinspektionen.

14 kap.

2 �

6

Tillst�nd skall ges till f�rv�rv som avses i 1 � om det finns sk�l att

anta att f�rv�rvaren

1. inte kommer att motverka att r�relsen drivs p� ett s�tt som �r f�renligt

med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar institutets verksamhet,
och

2. �ven i �vrigt �r l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver led-

ningen av ett kreditinstitut.

Tillst�nd f�r inte ges, om f�rv�rvaren
1. i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i n�ringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

2. �r ett finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�-
dant f�retag enligt 9 kap. 13 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild till-
syn �ver finansiella konglomerat.

Om f�rv�rvet skulle leda till n�ra f�rbindelser mellan kreditinstitutet och

n�gon annan, f�r tillst�nd ges bara om f�rbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av institutet.

Finansinspektionen f�r besluta en viss tid inom vilken ett f�rv�rv skall ge-

nomf�ras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett �rende enligt denna paragraf

inom tre m�nader fr�n det att ans�kan om tillst�nd gjordes.

6

Senaste lydelse 2006:543.

background image

6

SFS 2006:1387

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

6 �

7

Finansinspektionen f�r besluta att den som har ett kvalificerat innehav

av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid st�mman inte f�r f�retr�da fler
aktier eller andelar �n som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat, om
innehavaren

1. motverkar eller kan antas komma att motverka att kreditinstitutets r�-

relse drivs p� ett s�tt som �r f�renligt med denna lag eller andra f�rfattningar
som reglerar institutets verksamhet,

2. i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i n�ringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

3. �r ett finansiellt holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�re-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�-
dant f�retag enligt 9 kap. 13 � lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild till-
syn �ver finansiella konglomerat.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

s�kt om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 1 �, f�r Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.

Om n�gon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller
andelarna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.

15 kap.

1 �

Om ett kreditinstitut har �sidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,

andra f�rfattningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsord-
ning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i
f�rfattningar som reglerar institutets verksamhet, skall Finansinspektionen
ingripa.

Ingripande sker genom utf�rdande av f�rel�ggande att inom viss tid be-

gr�nsa r�relsen i n�got avseende, minska riskerna i den eller vidta n�gon an-
nan �tg�rd f�r att komma till r�tta med situationen, f�rbud att verkst�lla be-
slut eller genom anm�rkning. Om �vertr�delsen �r allvarlig skall kreditinsti-
tutets tillst�nd �terkallas eller, om det �r tillr�ckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om en �vertr�delse �r ringa

eller urs�ktlig, om institutet g�r r�ttelse eller om n�gon annan myndighet har
vidtagit �tg�rder mot institutet och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2007.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2006:543.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.