SFS 2014:305 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2014:305 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
140305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ENEEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ENEEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ENEEOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ENEEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ENEEOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ENEEOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i folkbokf�ringslagen (1991:481);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om folkbokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1991:481) </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 17 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Kvarskrivning f�r medges f�r h�gst tre �r i taget.</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det inte l�ngre finns sk�l f�r kvarskrivning ska den upph�ra.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten och socialn�mnden ska p� Skatteverkets beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">l�mna bitr�de vid utredning av fr�gor om kvarskrivning eller sekretessmarke-<br/>ring i folkbokf�ringen.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2003:657. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:305</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i folkbokf�ringslagen (1991:481);

utf�rdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om folkbokf�ringslagen

(1991:481)

dels att 17 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 17 a �, av f�ljande lydelse.

17 �

2

Kvarskrivning f�r medges f�r h�gst tre �r i taget.

N�r det inte l�ngre finns sk�l f�r kvarskrivning ska den upph�ra.

17 a �

Polismyndigheten och socialn�mnden ska p� Skatteverkets beg�ran

l�mna bitr�de vid utredning av fr�gor om kvarskrivning eller sekretessmarke-
ring i folkbokf�ringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251.

2 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2014:305

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.