SFS 1982:1135

821135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:SOTAWW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:UOKAWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UOKAWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UOKAWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UOKAWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1982:1135 </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i foikbokf�ringsf�rordningen (1967:198); </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 december 1982 </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 16 december 1982. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 57 � folkbokf�ringsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">(1967:198) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">57 </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12">Om f�rel�ggande enligt 30 eller 33 � icke efterkommes, kan pas�</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft15">tors�mbetet anlita bitr�de av l�nsstyrelsen. Denna kan best�mma l�mpligt <br/>vite f�r fortsatt f�rsummelse. Mot s�dant beslut av l�nsstyrelsen f�res <br/>talan hos ka mmarr�tten genom besv�r. L�nsr�tten utd�mer f�rsuttet vite <br/>p� anm�lan av l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid underl�tenhet att enligt 30 � namnlagen (1982:670) anm�la f�rnamn </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">f�r barn inom tre m�nader fr�n f�delsen kan pastors�mbetet f�rel�gga </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">barnets v�rdnadshavare att inom viss tid fullg�ra sin skyldighet. Om f�re�</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">l�ggandet inte efterkommes, till�mpas f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1983. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft14">Jan Francke <br/>(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1982/83:38, LU 13, rskr 87. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1979:180. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1982:1135

om �ndring i foikbokf�ringsf�rordningen (1967:198);

utkom fr�n trycket

den 27 december 1982

Utf�rdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 57 � folkbokf�ringsf�rordningen

(1967:198) skall ha nedan angivna lydelse.

57

Om f�rel�ggande enligt 30 eller 33 � icke efterkommes, kan pas�

tors�mbetet anlita bitr�de av l�nsstyrelsen. Denna kan best�mma l�mpligt
vite f�r fortsatt f�rsummelse. Mot s�dant beslut av l�nsstyrelsen f�res
talan hos ka mmarr�tten genom besv�r. L�nsr�tten utd�mer f�rsuttet vite
p� anm�lan av l�nsstyrelsen.

Vid underl�tenhet att enligt 30 � namnlagen (1982:670) anm�la f�rnamn

f�r barn inom tre m�nader fr�n f�delsen kan pastors�mbetet f�rel�gga

barnets v�rdnadshavare att inom viss tid fullg�ra sin skyldighet. Om f�re�

l�ggandet inte efterkommes, till�mpas f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1983.

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1982/83:38, LU 13, rskr 87.

^ Senaste lydelse 1979:180.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.