SFS 1991:295

910295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:QHBWOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:THYDKR+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:THYDKR+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:RNUSJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:728px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:295 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trvckct </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">den 22 maj 1991 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">520 </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i folkbokf�ringslagen (1967:198); </b></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 25 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 56 � folkbokf�ringslagen </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">(1967:198) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">56 � Den som underl�ter att g�ra anm�lan enligt 33  35 �� d�ms, om </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">f�rseelsen inte �r ringa, till penningb�ter. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">P� regering ens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft13">Nils Dexe </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft13">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1990/91:68, .luUlO. rskr. 155, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:295 Lag

Utkom fr�n trvckct

den 22 maj 1991

520

om �ndring i folkbokf�ringslagen (1967:198);

utf�rdad den 25 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 56 � folkbokf�ringslagen

(1967:198) skall ha f�ljande lydelse.

56 � Den som underl�ter att g�ra anm�lan enligt 33  35 �� d�ms, om

f�rseelsen inte �r ringa, till penningb�ter.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1992.

P� regering ens v�gnar

ERIK �SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

Prop. 1990/91:68, .luUlO. rskr. 155,

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.