SFS 2019:871 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2019:871 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
SFS2019-871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:TMRVTB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ILEMVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i folkbokf�ringslagen (1991:481) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 � folkbokf�ringslagen (1991:481) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>10 �</b>2 En vistelse anses inte leda till �ndrad bos�ttning om den f�ranleds <br/>enbart av uppdrag som riksdagsledamot, statsr�d eller heltidsarvoderad <br/>f�rtroendevald i region. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En vistelse p� viss fastighet som inte enbart f�ranleds av f�rh�llande som </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">avses i f�rsta stycket anses inte heller leda till �ndrad bos�ttning om <br/>personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en <br/>bostad d�r. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En person som regelm�ssigt tillbringar dygnsvilan endast p� en fastighet </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">d�r han eller hon med till�mpning av f�rsta eller andra stycket inte ska anses <br/>bosatt, anses bosatt p� den fastighet som han eller hon med h�nsyn till <br/>omst�ndigheterna i �vrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Sammanlever en person som omfattas av f�rsta eller andra stycket med </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">sin familj p� en fastighet d�r han eller hon enligt 7 � skulle anses vara bosatt, <br/>f�r Skatteverket p� ans�kan besluta att han eller hon ska folkbokf�ras p� den <br/>fastigheten. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Roger Ghiselli <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2013:380. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:871</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i folkbokf�ringslagen (1991:481)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 � folkbokf�ringslagen (1991:481)
ska ha f�ljande lydelse.

10 �2 En vistelse anses inte leda till �ndrad bos�ttning om den f�ranleds
enbart av uppdrag som riksdagsledamot, statsr�d eller heltidsarvoderad
f�rtroendevald i region.

En vistelse p� viss fastighet som inte enbart f�ranleds av f�rh�llande som

avses i f�rsta stycket anses inte heller leda till �ndrad bos�ttning om
personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en
bostad d�r.

En person som regelm�ssigt tillbringar dygnsvilan endast p� en fastighet

d�r han eller hon med till�mpning av f�rsta eller andra stycket inte ska anses
bosatt, anses bosatt p� den fastighet som han eller hon med h�nsyn till
omst�ndigheterna i �vrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till.

Sammanlever en person som omfattas av f�rsta eller andra stycket med

sin familj p� en fastighet d�r han eller hon enligt 7 � skulle anses vara bosatt,
f�r Skatteverket p� ans�kan besluta att han eller hon ska folkbokf�ras p� den
fastigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2013:380.

SFS

2019:871

Publicerad
den

3 december 2019

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.