SFS 2004:822 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2004:822 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
040822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BCPEOC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BCPEOC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BCPEOC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCPEOC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BCPEOC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BCPEOB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i folkbokf�ringslagen (1991:481);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2527 �� folkbokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1991:481) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:334px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som flyttat skall inom en vecka anm�la flyttningen till Skatte-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">verket, F�rs�kringskassan eller ett postbefordringsf�retag som regeringen<br/>best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �ndrar postadress utan att flyttning skett skall g�ra anm�lan en-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt f�rsta stycket om postadressen skall g�lla f�r minst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som flyttat in fr�n utlandet skall anm�la inflyttningen till Skatte-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">verket eller F�rs�kringskassan. Detsamma g�ller den som �r registrerad som<br/>obefintlig och skall folkbokf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lan skall �ven g�ras n�r ett barn skall folkbokf�ras h�r i landet en-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �r folkbokf�rd och avser att flytta till utlandet skall anm�la</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">detta till Skatteverket eller F�rs�kringskassan. Anm�lan skall g�ras senast<br/>en vecka f�re utresan och skall inneh�lla uppgift om utresedagen. Om ut-<br/>resan st�lls in eller skjuts upp skall detta anm�las senast den tidigare upp-<br/>givna utresedagen.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:657.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2003:657.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2003:657.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:822</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i folkbokf�ringslagen (1991:481);

utf�rdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2527 �� folkbokf�ringslagen

(1991:481) skall ha f�ljande lydelse.

25 �

2

Den som flyttat skall inom en vecka anm�la flyttningen till Skatte-

verket, F�rs�kringskassan eller ett postbefordringsf�retag som regeringen
best�mmer.

Den som �ndrar postadress utan att flyttning skett skall g�ra anm�lan en-

ligt f�rsta stycket om postadressen skall g�lla f�r minst sex m�nader.

26 �

3

Den som flyttat in fr�n utlandet skall anm�la inflyttningen till Skatte-

verket eller F�rs�kringskassan. Detsamma g�ller den som �r registrerad som
obefintlig och skall folkbokf�ras.

Anm�lan skall �ven g�ras n�r ett barn skall folkbokf�ras h�r i landet en-

ligt 3 � andra stycket.

27 �

4

Den som �r folkbokf�rd och avser att flytta till utlandet skall anm�la

detta till Skatteverket eller F�rs�kringskassan. Anm�lan skall g�ras senast
en vecka f�re utresan och skall inneh�lla uppgift om utresedagen. Om ut-
resan st�lls in eller skjuts upp skall detta anm�las senast den tidigare upp-
givna utresedagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2003:657.

3 Senaste lydelse 2003:657.

4 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2004:822

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.