SFS 1986:96

860096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:XIEUFE+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:INWRMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MTKKVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1986:96 </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 8 mars 1986 </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i kommunallagen (1977:179); </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 mars 1986 . </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 kap. 10 � kommunallagen </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft11">(1977:179) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft15">10 � Kung�relse om sammantr�de med fullm�ktige utf�rdas av ordf�ran�<br/>den. Kung�relsen skall inneh�lla uppgift om tid och plats f�r sammantr� �<br/>det samt om de �renden som skall be handlas. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft11">Kung�relsen skall minst en vecka f�re sammantr�desdagen ansl�s p� </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft11">kommunens eller landstingskommunens anslagstavla och inom samma ti d </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft15">s�ndas med posten till varje ledamot och suppleant i fullm�kt ige eller p� <br/>annat tillf�rlitligt s�tt tillst�llas dem. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppgift om tid och plats f�r sammantr�de samt, om fullm�ktige har </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft14">best�mt det, uppgift om de �renden som skall behandlas skall minst en <br/>vecka f�re sammantr�desdagen inf�ras i en eller flera o rtstidningar. Vid </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft14">sammantr�de f�re december m�nads utg�ng avg� res f�r f�ljande kalen�<br/>der�r i vilken eller vilka tidningar s�dant tillk�nnagivande skall inf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft12">188 </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1985/86:70, KU 15, rskr. 116. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>D�rvid b�r v�ljas tidn ingar som genom sprid ning inom olika gru pper av </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1986:96 </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft23">kommunens eller landstingskommunens medlemmar bringar tillk�nnagi�<br/>vandet till de flestas k�nnedom. Om f�rslag om a tt tillk�nnagivandet skall </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">inf�ras i annan ortstidning f�r minst en tredjedel av r�sterna, skall tillk�n�</p> <p style="position:absolute;top:144px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">nagivandet inf�ras ocks� i denna tidning. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Om �rende fordrar s� skyndsam handl�ggning att kung�rande i den </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">ordning som f�reskrivs i a ndra och tredje styckena ej hinnes med, skall </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft23">kung�relsen med uppgift om �rendet ansl�s senast vardagen f�re samman�<br/>tr�desdagen och p� ett tillf�rlitligt s�tt s�ndas till varje ledamot och supple�</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft24">ant i fullm�ktige s� tidigt att den kan antagas komma honom tillhanda inom <br/>samma tid. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den I april 1986. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">BENGT K. �. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft21">Harald Rangnitt </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft21">(Civildepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:96

Lag

Utkom fr�n trycket

den 1 8 mars 1986

om �ndring i kommunallagen (1977:179);

utf�rdad den 6 mars 1986 .

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 kap. 10 � kommunallagen

(1977:179) skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

10 � Kung�relse om sammantr�de med fullm�ktige utf�rdas av ordf�ran�
den. Kung�relsen skall inneh�lla uppgift om tid och plats f�r sammantr� �
det samt om de �renden som skall be handlas.

Kung�relsen skall minst en vecka f�re sammantr�desdagen ansl�s p�

kommunens eller landstingskommunens anslagstavla och inom samma ti d

s�ndas med posten till varje ledamot och suppleant i fullm�kt ige eller p�
annat tillf�rlitligt s�tt tillst�llas dem.

Uppgift om tid och plats f�r sammantr�de samt, om fullm�ktige har

best�mt det, uppgift om de �renden som skall behandlas skall minst en
vecka f�re sammantr�desdagen inf�ras i en eller flera o rtstidningar. Vid

sammantr�de f�re december m�nads utg�ng avg� res f�r f�ljande kalen�
der�r i vilken eller vilka tidningar s�dant tillk�nnagivande skall inf�ras.

188

Prop. 1985/86:70, KU 15, rskr. 116.

background image

D�rvid b�r v�ljas tidn ingar som genom sprid ning inom olika gru pper av

SFS 1986:96

kommunens eller landstingskommunens medlemmar bringar tillk�nnagi�
vandet till de flestas k�nnedom. Om f�rslag om a tt tillk�nnagivandet skall

inf�ras i annan ortstidning f�r minst en tredjedel av r�sterna, skall tillk�n�

nagivandet inf�ras ocks� i denna tidning.

Om �rende fordrar s� skyndsam handl�ggning att kung�rande i den

ordning som f�reskrivs i a ndra och tredje styckena ej hinnes med, skall

kung�relsen med uppgift om �rendet ansl�s senast vardagen f�re samman�
tr�desdagen och p� ett tillf�rlitligt s�tt s�ndas till varje ledamot och supple�

ant i fullm�ktige s� tidigt att den kan antagas komma honom tillhanda inom
samma tid.

Denna lag tr�der i kraft den I april 1986.

P� regeringens v�gnar

BENGT K. �. JOHANSSON

Harald Rangnitt

(Civildepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.