SFS 1965:127

650127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 127

Lag

angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 maj 1930 (nx 173)

om Leräkning av lagstadgad tid;

given Stockholms slott den 26 maj 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nädc, Sveriges, Göt"»^

e S IV O n U n g, göra v e t e r Ii g t: alt Vi, med

S

Slii

2 § lagen den 30 maj 1930 om beräkning av lagstadgad

er alla andrad lydelse på sätt nedan angives.

ta^as'^llr

lag eller särs kild författning åtgärd si st

afton'

allmän helgdag, lördag, midsommarafton eU

afton, må åtgärden företagas nästa söckendag

_Dei^ag träder i kraft den 1 oktober 1905.

^ Prop. 19B.'>:00; L>U 26: Rskr -"io

J^enaste lyd else av 2 § se'1962:5 5.

¬

background image

1965 ⬢ Nr 127 och 128

345

. lic <ioin vede rbör hava sig hörsamligen att efterratta. Till yttermep

if rc Vi detta med egen hand undersla-ivit och med Vårt kungl. sigill

T^sso hava > 1

1 VrSftS låtit.#

Slockholms slott den 26 maj 1965,

GUSTAF ADOLF

(jasmiedepartementet)

HEnMAN KUNO

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.