SFS 1962:55

620055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ISr 55

om beräkning av lagsiadgad Ud,

,i,vn SiockhoUn^ s m äen U mars 19 02.

V: GUSTAF ADOLF,

^

aU ^5^

Ycndcs Konung, gora

beräkning av

goU föroräna, all 2 § lagen don 20 m a)

skall erhålla äntlrad lydelse på sail neda

o

Infaller lid, då enllgl lag dkr

månafi®

lagas, å sondag eller annan alliuan be g ta

⬢ Prop. 1952; 63; VU Ka Bskr Ul.

* Sen aste lyUclsc av 55 5, se 1961; 69.

^ Sena ste iydclsc av 2. i, se 1901; 70.

¬

background image

1962 ⬢ Nr 55 oct 56

95

pj.jj september eller å påskafton, midsommarafton eller julafton, må ät-

Xden företagas å nästa sockendag.

Oenna Jag träder i kraft den 1 april 1962.
pet alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

piera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl.

sigill b ekräfta låtit.

Siocktiolms slott den 16 mars 1962.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.