SFS 1962:55

620055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:JQVPJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:GIWKUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:RNWJNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:JQVPJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JQVPJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:JQVPJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:33px;font-family:JQVPJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GIWKUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:24px;font-family:JQVPJC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:736px;left:450px;white-space:nowrap" class="ft10">ISr 55 </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om ber�kning av lagsiadgad Ud, </b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>,i,vn SiockhoUn^ s m �en U mars 19 02. </i></p> <p style="position:absolute;top:897px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13">V: GUSTAF ADOLF, </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft13">^ </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft13">aU ^5^ </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft13">Ycndcs Konung, gora </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft13">ber�kning av </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">goU f�ror�na, all 2 � lagen don 20 m a) </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft13">skall erh�lla �ntlrad lydelse p� sail neda </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft13">o </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft13">Infaller lid, d� enllgl lag dkr </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:730px;white-space:nowrap" class="ft13">m�nafi� </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft13">lagas, � sondag eller annan alliuan be g ta </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft14">" Prop. 1952; 63; VU Ka Bskr Ul. </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft14">* Sen aste lyUclsc av 55 5, se 1961; 69. </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft14">^ Sena ste iydclsc av 2. i, se 1901; 70. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:91px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">1962 " Nr 55 oct 56 </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:694px;white-space:nowrap" class="ft20">95 </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20">pj.jj september eller � p�skafton, midsommarafton eller julafton, m� �t-</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">Xden f�retagas � n�sta sockendag. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft24">Oenna Jag tr�der i kraft den 1 april 1962. <br/>pet alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">piera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">sigill b ekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20">Siocktiolms slott den 16 mars 1962. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">HERMAN KLING </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

ISr 55

om ber�kning av lagsiadgad Ud,

,i,vn SiockhoUn^ s m �en U mars 19 02.

V: GUSTAF ADOLF,

^

aU ^5^

Ycndcs Konung, gora

ber�kning av

goU f�ror�na, all 2 � lagen don 20 m a)

skall erh�lla �ntlrad lydelse p� sail neda

o

Infaller lid, d� enllgl lag dkr

m�nafi�

lagas, � sondag eller annan alliuan be g ta

" Prop. 1952; 63; VU Ka Bskr Ul.

* Sen aste lyUclsc av 55 5, se 1961; 69.

^ Sena ste iydclsc av 2. i, se 1901; 70.

background image

1962 " Nr 55 oct 56

95

pj.jj september eller � p�skafton, midsommarafton eller julafton, m� �t-

Xden f�retagas � n�sta sockendag.

Oenna Jag tr�der i kraft den 1 april 1962.
pet alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-

piera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl.

sigill b ekr�fta l�tit.

Siocktiolms slott den 16 mars 1962.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.