SFS 1961:70

610070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 70

Lag

"

om ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 maj 1930 (nr 173) om beräkning

av lagstadgad tid;

given Stockholms slott den 7 april 1961.

, ,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocK

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, fimni

gott förordna, att 2 § lagen den 30 maj 1030 om beräkning av lagstadg

tid^ skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

» Prop. 1961: 46; L^U 19; Rskr 132.

= Senaste lydelse av 55 §, se 1935: 99.

Senaste lydelse av 2 §, se 1935: 100.

¬

background image

1961 . Nr 70 och 71

153

2§.

Infaller tid, då enligt lag eller särskild författning åtgärd sist skall före­

tagas, å söndag eller annan allmän helgdag, å lördag under månaderna juni,

juli, augusti och september eller å påskafton, midsommarafton eller julafton,

inå åtgärden företagas å nästa söckendag.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1961.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eften'ätta. Till jdtermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bela-äfta låtit,

Stockholms slott den 7 april 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLI NG

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.