Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1934:53
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän

SFS nr:    

1934:53
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    1934-03-23 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att Konungen  efter  avtal med främmande stat må föreskriva, att i vad rör visst  bestämt vattenområde utanför Sveriges kust bevakningspersonal  från den främmande staten skall, i den utsträckning Konungen  bestämmer, äga samma befogenhet och åtnjuta samma skydd och rätt till  beslagarandel eller motsvarande förmåner, som tillkomma svenska  tulltjänstemän vid bekämpande av olovlig införsel till Sverige av  spritdrycker och vin. 
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.