Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1944:475
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:726
Länk: Länk till register

SFS nr:

1944:475
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 1944-06-30
Ändrad: t.o.m. SFS

2017:726
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

2 §   Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

3 §   Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att
   1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
   2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör

sysselsättningsfrågor samt
   3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).

4 §   Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

5 §   För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:726).

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.