SFS 1974:579

740579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:27px;font-family:TMNJZP+CourierNewPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:YWPDJJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:YWPDJJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:YWPDJJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YWPDJJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:421px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft11">SFS 1974:579 </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">om handl�ggningen av n��e�renden; </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 10 maj 1974. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft12">^ </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft12">Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">1 � N�de�renden pr�vas av regeringen i e nlighet med vad som f�re-<br/>skrives i 11 kap. 13 � f�rsta stycket regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Regeringen kan omedelbart avsl� ans�kan om n�d, om sk�l till </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">bifall uppenbarligen saknas. 1 annat fall skall regeringen, innan den av�</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">g�r n�de�rende, inh�mta yttrande fr�n h�gsta domstolen eller, n�r </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">fr�ga �r om m�l i vilket regeringen, f�rvaltningsdomstol eller <br/>f�rvaltningsmyndighet �r sista instans, fr�n regeringsr�tten. Den </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">domstol som skall avgiva s�dant yttrande �r d�rvid beslutf�r med tre </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 jan uari 1975. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft12">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1974:35, KU 21, rskr 160. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft12">J275 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1974:579

om handl�ggningen av n��e�renden;

Utf�rdad den 10 maj 1974.

^

Kungl. Maj:t f�rordnar f�ljande med riksdagen

1 � N�de�renden pr�vas av regeringen i e nlighet med vad som f�re-
skrives i 11 kap. 13 � f�rsta stycket regeringsformen.

2 � Regeringen kan omedelbart avsl� ans�kan om n�d, om sk�l till

bifall uppenbarligen saknas. 1 annat fall skall regeringen, innan den av�

g�r n�de�rende, inh�mta yttrande fr�n h�gsta domstolen eller, n�r

fr�ga �r om m�l i vilket regeringen, f�rvaltningsdomstol eller
f�rvaltningsmyndighet �r sista instans, fr�n regeringsr�tten. Den

domstol som skall avgiva s�dant yttrande �r d�rvid beslutf�r med tre

ledam�ter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 jan uari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1974:35, KU 21, rskr 160.

J275

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.