Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:605
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1552
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

SFS nr:    

1975:605
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L3 
   Utfärdad:    1975-06-05 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2010:1552
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna  tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta  registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos  Transportstyrelsen och får därmed förmånsrätt enligt 4 §  förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för  beställarens räkning tillverkats med förskottet.

Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna  lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får  meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna  lag.

Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas  bestämmelserna i 14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om  registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.  Lag (2010:1552).

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.