SFS 1990:756

900756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:OYQJTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:OYQJTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:25px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:OYQJTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:25px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:26px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PPQQMN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:369px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:756 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen ( 1989:185) om arvoden m. m. jfor </b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>den 28 juni 1 990 </b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ; </b></p> <p style="position:absolute;top:438px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>,;iW </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 juni 1990. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:846px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1989:185) om arvoden </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft15">m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ll ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft12">Arvoden f�r vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:826px;white-space:nowrap" class="ft12">" </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">organ skall utg� enligt f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft16">3. Riksdagens revisorer <br/>Revisor: 1 200 kronor f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Ordf�rande: 500 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som revisor. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft13">1428 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft13">valulastyrelsen har tagits bort ur punkt I. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft15">1. Sveriges riksbank <br/>Fullm�ktig som int e �r tj�nsteman: 2 000 kronor f�r m�nad. <br/>Fullm�ktiges ordf�rande: 3 000 kronor f�r m�nad ut�ver fullm�ktigear- - iSi. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">vodet. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Suppleant f�r fullm�ktig som inte �r tj�nsteman: 650 kronor f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">2. Riksdagens f�rvaltningsstyrelse </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft12">CiL-ijf </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft15">Ledamot: 1 ( X)0 kronor f�r m�nad. <br/>Vice ordf�rande i f�rvaltningsstyrelsen: 350 kronor f�r m�nad ut�ver Lirji:-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">ledamotsarvodet. </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Ordf�rande i direktionen: 450 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som -'"fill </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">ledamot av f�rvaltningsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:813px;white-space:nowrap" class="ft12">! </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Ledamot av direktionen som inte �r vice ordf�rande i f�rvaltningsstyrel- j </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft15">sen eller ordf�rande i direk tionen: 350 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet j <br/>som ledamot av f�rvaltningsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft12">' </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft12">Suppleant i f�rvallningsstyrelsen: 300 krono r f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft13">' j.989/90:FiU37, rskr. 343. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft13">^ �ndringen inneb�r att best�mmelserna om ers�ttning till ledam ot och sup pleant i </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Vice ordf�rande: 400 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som rev isor. </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1990:756 </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">Ledamot av arbetsutskottet som inte �r ordf�rande eller vice ordf�rande </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft21">eller tj�nstem an vid kansliet: 300 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">revisor. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft21">Suppleant: 300 kronor f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft23">4. Nordiska r�dets svenska delegation <br/>Ledamot av arb etsutskottet: 250 kronor f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Ordf�rande: 650 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som ledamot av </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft21">arbetsutskottet. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Suppleant i arbetsutskottet: sammantr�desarvode enligt 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft24">5. Riksdagens besv�rsn�mnd <br/>Ledamot; 200 kronor f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Ordf�rande: 600 kronor f�r m�nad ut�ver ledamotsarvodet. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">Suppleant: sammantr�desarvode enligt 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft24">6. Valpr�vningsn�mnden <br/>Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande till�mpning av </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft25">best�mmelserna i f�rordningen (1978:45) om ers�ttning vid kommitt�<br/>uppdrag. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">Ordf�randen och dennes ers�ttare: 1 000 kronor f�r m�nad ut�ver dag�</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">arvodet. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft21">7. Utrikesn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Ledamot och suppleant: sammantr�desarvode enligt 2 � u nder tid d� </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft21">riksm�te inte p�g�r. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">8. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Ledamot och suppl eant: 900 kronor f�r m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft25">Ordf�rande: 1 100 kronor f�r m�nad ut�ver ledamotsarvodet. <br/>Vice ordf�rande: 550 kronor f�r m�nad ut�ver iedamotsarvodet. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 j uli 1990. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft21">Marianne Eliason </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft21">1429 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:756 Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring i lagen ( 1989:185) om arvoden m. m. jfor

den 28 juni 1 990

Uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ;

,;iW

utf�rdad den 14 juni 1990.

1

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � lagen (1989:185) om arvoden

m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ll ha
f�ljande lydelse.

1

1

Arvoden f�r vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

"

organ skall utg� enligt f�ljande:

3. Riksdagens revisorer
Revisor: 1 200 kronor f�r m�nad.

Ordf�rande: 500 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som revisor.

1428

valulastyrelsen har tagits bort ur punkt I.

1. Sveriges riksbank
Fullm�ktig som int e �r tj�nsteman: 2 000 kronor f�r m�nad.
Fullm�ktiges ordf�rande: 3 000 kronor f�r m�nad ut�ver fullm�ktigear- - iSi.

vodet.

Suppleant f�r fullm�ktig som inte �r tj�nsteman: 650 kronor f�r m�nad.

2. Riksdagens f�rvaltningsstyrelse

CiL-ijf

Ledamot: 1 ( X)0 kronor f�r m�nad.
Vice ordf�rande i f�rvaltningsstyrelsen: 350 kronor f�r m�nad ut�ver Lirji:-

ledamotsarvodet.

Ordf�rande i direktionen: 450 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som -'"fill

ledamot av f�rvaltningsstyrelsen.

!

Ledamot av direktionen som inte �r vice ordf�rande i f�rvaltningsstyrel- j

sen eller ordf�rande i direk tionen: 350 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet j
som ledamot av f�rvaltningsstyrelsen.

'

Suppleant i f�rvallningsstyrelsen: 300 krono r f�r m�nad.

' j.989/90:FiU37, rskr. 343.

^ �ndringen inneb�r att best�mmelserna om ers�ttning till ledam ot och sup pleant i

background image

Vice ordf�rande: 400 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som rev isor.

SFS 1990:756

Ledamot av arbetsutskottet som inte �r ordf�rande eller vice ordf�rande

eller tj�nstem an vid kansliet: 300 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som

revisor.

Suppleant: 300 kronor f�r m�nad.

4. Nordiska r�dets svenska delegation
Ledamot av arb etsutskottet: 250 kronor f�r m�nad.

Ordf�rande: 650 kronor f�r m�nad ut�ver arvodet som ledamot av

arbetsutskottet.

Suppleant i arbetsutskottet: sammantr�desarvode enligt 2 �.

5. Riksdagens besv�rsn�mnd
Ledamot; 200 kronor f�r m�nad.

Ordf�rande: 600 kronor f�r m�nad ut�ver ledamotsarvodet.

Suppleant: sammantr�desarvode enligt 2 �.

6. Valpr�vningsn�mnden
Ledamot och suppleant: dagarvode med motsvarande till�mpning av

best�mmelserna i f�rordningen (1978:45) om ers�ttning vid kommitt�
uppdrag.

Ordf�randen och dennes ers�ttare: 1 000 kronor f�r m�nad ut�ver dag�

arvodet.

7. Utrikesn�mnden

Ledamot och suppleant: sammantr�desarvode enligt 2 � u nder tid d�

riksm�te inte p�g�r.

8. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ledamot och suppl eant: 900 kronor f�r m�nad.

Ordf�rande: 1 100 kronor f�r m�nad ut�ver ledamotsarvodet.
Vice ordf�rande: 550 kronor f�r m�nad ut�ver iedamotsarvodet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 j uli 1990.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREI VALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

1429

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.