SFS 1995:1512 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 1995:1512 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS 1995_1512 Lag om ändring i lagen (1989_185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:380px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1995:1512 </b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 28 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r <br/>uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och <br/>organ; </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1989:185) om </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">arvoden m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 1 och 2 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen n�rmast f�re 1 och 2 �� skall inf�ras nya rubriker </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>M�nadsarvode </i></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b>2 Arvoden f�r vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">organ skall betalas enligt f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Organ/befattning M�nadsarvode kronor </i></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Sveriges riksbank: </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">Fullm�ktiges ordf�rande: 10 000 </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">Annan fullm�ktig som inte �r tj�nsteman </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">i banken: 5 000 </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11"> F�rs. 1995/96:RFK3, bet. 1995/96:KU14, rskr. 1995/96:88. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1995:799. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">2868 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:1512 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Organ/befattning </i></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>M�nadsarvode kronor </i></p> <p style="position:absolute;top:81px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft22">Suppleant f�r fullm�ktig som inte �r </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">tj�nsteman i banken: </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">2. Riksdagens f�rvaltningsstyrelse </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">Vice ordf�rande i f�rvaltningsstyrelsen: </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">Ordf�rande i direktionen: </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft23">Ledamot av direktionen som inte �r vice <br/>ordf�rande i f�rvaltningsstyrelsen eller <br/>ordf�rande i direktionen: </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft23">Ledamot i f�rvaltningsstyrelsen som inte <br/>�r ledamot av direktionen: </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">Suppleant i f�rvaltningsstyrelsen: </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">Suppleant i f�rvaltningsstyrelsen som </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22">f�retr�der ett parti utan ledamot: </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">3. Riksdagens revisorer </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22">Ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22">Vice ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft23">Ledamot av arbetsutskottet som inte �r <br/>ordf�rande eller vice ordf�rande eller <br/>tj�nsteman vid kansliet: </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22">Annan revisor: </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">Suppleant: </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft24">Suppleant som f�retr�der ett parti utan <br/>ledamot: </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">4. Nordiska r�dets svenska delegation </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22">Ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft23">Ledamot av arbetsutskottet som inte �r <br/>ordf�rande i delegationen: </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft22">1 300 </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft22">2 000 </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft22">2 100 </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft22">2 000 </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft22">1 500 </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft22">450 </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft22">1 500 </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft22">4 600 </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft22">3 500 </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft22">3 300 </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft22">2 800 </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft22">1 000 </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft22">2 800 </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft22">1 100 </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft22">300 </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft22">2869 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1995:1512 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>Organ/befattning </i></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>M�nadsarvode kronor </i></p> <p style="position:absolute;top:81px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">5. Riksdagens besv�rsn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">Ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">Annan ledamot: </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft32">6. Valpr�vningsn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">Ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">Ers�ttare f�r ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">7. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">Ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">Vice ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">Annan ledamot och suppleant: </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">8. EU-n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">Ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft32">Vice ordf�rande: </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>Sammantr�desarvode </i></p> <p style="position:absolute;top:116px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft32">1 100 </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft32">300 </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft32">2 500 </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft32">2 000 </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft32">3 0 0 0 </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft32">2 100 </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft32">1 300 </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft37">20 procent av arvodet som <br/>riksdagsledamot </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft32">15 procent av arvodet som </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft32">riksdagsledamot </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>2 �</b>3 F�r fullg�rande av uppdrag som anges i 1 �, uppdrag som leda-<br/>mot och suppleant i Valpr�vningsn�mnden och i EU-n�mnden samt </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft38">uppdrag som suppleant i Nordiska r�dets svenska delegations arbetsut-<br/>skott och i Riksdagens besv�rsn�mnd betalas s�rskilt arvode f�r sam-<br/>mantr�desdag (sammantr�desarvode) med belopp som fastst�lls av <br/>Riksdagens f�rvaltningskontor. Sammantr�desarvode betalas dock inte <br/>till </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft38">a) riksbankschef, <br/>b) vice riksbankschef, <br/>c) EU-n�mndens ordf�rande, <br/>d) EU-n�mndens vice ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft35">3</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 1995:799. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft32">2870 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1995:1512 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft41">Sammantr�desarvode betalas �ven till ledamot och suppleant i Utri-</p> <p style="position:absolute;top:61px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42">kesn�mnden under tid d� traktamente inte utg�r till ledamoten eller <br/>suppleanten enligt 4 kap. 1 � lagen (1994:1065) om ekonomiska vill-<br/>kor f�r riksdagens ledam�ter. Arvodesbeloppet fastst�lls av Riksdagens <br/>f�rvaltningskontor. </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft41">Till suppleant som deltar i sammantr�de utan att delta i beslut be-</p> <p style="position:absolute;top:144px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft41">talas sammantr�desarvode endast om respektive organ beslutar det. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">fr.o.m. den 1 oktober 1995. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft41">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft42">Christina Weihe <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft41">2871 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:1512

Utkom fr�n trycket
den 28 december 1995

Lag
om �ndring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utf�rdad den 18 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1989:185) om

arvoden m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels att 1 och 2 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen n�rmast f�re 1 och 2 �� skall inf�ras nya rubriker

av f�ljande lydelse.

M�nadsarvode

1 �2 Arvoden f�r vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ skall betalas enligt f�ljande:

Organ/befattning M�nadsarvode kronor

1. Sveriges riksbank:

Fullm�ktiges ordf�rande: 10 000

Annan fullm�ktig som inte �r tj�nsteman

i banken: 5 000

1

F�rs. 1995/96:RFK3, bet. 1995/96:KU14, rskr. 1995/96:88.

2

Senaste lydelse 1995:799.

2868

background image

SFS 1995:1512

Organ/befattning

M�nadsarvode kronor

Suppleant f�r fullm�ktig som inte �r

tj�nsteman i banken:

2. Riksdagens f�rvaltningsstyrelse

Vice ordf�rande i f�rvaltningsstyrelsen:

Ordf�rande i direktionen:

Ledamot av direktionen som inte �r vice
ordf�rande i f�rvaltningsstyrelsen eller
ordf�rande i direktionen:

Ledamot i f�rvaltningsstyrelsen som inte
�r ledamot av direktionen:

Suppleant i f�rvaltningsstyrelsen:

Suppleant i f�rvaltningsstyrelsen som

f�retr�der ett parti utan ledamot:

3. Riksdagens revisorer

Ordf�rande:

Vice ordf�rande:

Ledamot av arbetsutskottet som inte �r
ordf�rande eller vice ordf�rande eller
tj�nsteman vid kansliet:

Annan revisor:

Suppleant:

Suppleant som f�retr�der ett parti utan
ledamot:

4. Nordiska r�dets svenska delegation

Ordf�rande:

Ledamot av arbetsutskottet som inte �r
ordf�rande i delegationen:

1 300

2 000

2 100

2 000

1 500

450

1 500

4 600

3 500

3 300

2 800

1 000

2 800

1 100

300

2869

background image

SFS 1995:1512

Organ/befattning

M�nadsarvode kronor

5. Riksdagens besv�rsn�mnd

Ordf�rande:

Annan ledamot:

6. Valpr�vningsn�mnden

Ordf�rande:

Ers�ttare f�r ordf�rande:

7. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordf�rande:

Vice ordf�rande:

Annan ledamot och suppleant:

8. EU-n�mnden

Ordf�rande:

Vice ordf�rande:

Sammantr�desarvode

1 100

300

2 500

2 000

3 0 0 0

2 100

1 300

20 procent av arvodet som
riksdagsledamot

15 procent av arvodet som

riksdagsledamot

2 �3 F�r fullg�rande av uppdrag som anges i 1 �, uppdrag som leda-
mot och suppleant i Valpr�vningsn�mnden och i EU-n�mnden samt

uppdrag som suppleant i Nordiska r�dets svenska delegations arbetsut-
skott och i Riksdagens besv�rsn�mnd betalas s�rskilt arvode f�r sam-
mantr�desdag (sammantr�desarvode) med belopp som fastst�lls av
Riksdagens f�rvaltningskontor. Sammantr�desarvode betalas dock inte
till

a) riksbankschef,
b) vice riksbankschef,
c) EU-n�mndens ordf�rande,
d) EU-n�mndens vice ordf�rande.

3

Senaste lydelse 1995:799.

2870

background image

SFS 1995:1512

Sammantr�desarvode betalas �ven till ledamot och suppleant i Utri-

kesn�mnden under tid d� traktamente inte utg�r till ledamoten eller
suppleanten enligt 4 kap. 1 � lagen (1994:1065) om ekonomiska vill-
kor f�r riksdagens ledam�ter. Arvodesbeloppet fastst�lls av Riksdagens
f�rvaltningskontor.

Till suppleant som deltar i sammantr�de utan att delta i beslut be-

talas sammantr�desarvode endast om respektive organ beslutar det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock till�mpas

fr.o.m. den 1 oktober 1995.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

2871

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.