SFS 2020:771 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdraginom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2020:771 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdraginom riksdagen, dess myndigheter och organ
SFS2020-771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för

uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden
m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha
följande lydelse.

1 a §2 �&rsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndig-
heter enligt följande.

Organ/befattning

�&rsarvode i procent av månads-
arvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden
Ordförande:

118

2. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande:

52

3. Nämnden för lön till riksdagens
ombudsmän och riksrevisorn
Ordförande:
Ledamot:

75
50

4. Statsrådsarvodesnämnden
Ordförande:
Ledamot:

72
50

5. Nämnden för prövning av statsråds
och vissa andra befattningshavares
övergångsrestriktioner
Ordförande:
Ledamot:

90
70

6. Partibidragsnämnden
Ordförande:
Ledamot:

70
45

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

2 Senaste lydelse 2020:105.

SFS 2020:

771

Publicerad
den

11 september 2020

background image

2

SFS 2020:

771

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.