SFS 2010:1418 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ / SFS 2010:1418 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
101418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r <br/>uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och <br/>organ;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1, 2 och 3 �� lagen (1989:185) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">arvoden m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Arvoden f�r vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">organ ska betalas enligt f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r fullg�rande av uppdrag som anges i 1 � samt som tj�nstg�rande</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ledamot, suppleant och tillf�llig ers�ttare i EU-n�mnden betalas s�rskilt<br/>arvode f�r sammantr�desdag som infaller en m�ndag, en fredag eller under<br/>plenifria perioder (sammantr�desarvode). Sammantr�desarvode betalas dock<br/>inte till </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">a) vald ledamot och f�retr�dare f�r partigrupp utan vald ledamot i</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">riksdagsstyrelsen eller </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">b) ordf�rande och vice ordf�rande i EU-n�mnden.<br/>Sammantr�desarvode betalas �ven till <br/>1. ledamot och tj�nstg�rande ers�ttare i r�det f�r ledamotsn�ra fr�gor,<br/>2. tj�nstg�rande suppleant och tj�nstg�rande ers�ttare f�r f�retr�dare f�r</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ledamot och suppleant i Valpr�vningsn�mnden, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2003:354.</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Organ/befattning</i></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>M�nadsarvode i procent av arvode<br/>som riksdagsledamot</i></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Riksrevisionens parlamentariska r�d</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ordf�rande:</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft10">10</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vice ordf�rande:</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft10">7,5</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledamot som inte �r ordf�rande </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller vice ordf�rande:</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft10">2</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:1446.</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1418</b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1418</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">4. suppleant i Nordiska r�dets svenska delegations arbetsutskott, <br/>5. suppleant i Riksdagens �verklaganden�mnd, <br/>6. ledamot och suppleant i Utrikesn�mnden f�r sammantr�de som �r</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rlagt till period d� riksdagen har plenifri tid, </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Nordiska</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">r�dets verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n<br/>Nordiska r�det,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Europar�dets</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n Europar�det<br/>samt </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i den</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">parlamentariska f�rsamlingens verksamhet i Organisationen f�r s�kerhet<br/>och samarbete i Europa i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n<br/>den parlamentariska f�rsamlingen.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">Arvodesbeloppen fastst�lls av riksdagsstyrelsen. <br/>Till suppleant som deltar i sammantr�de utan att delta i beslut betalas</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">sammantr�desarvode endast om respektive organ beslutar det.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r inrikes resor som f�retas f�r fullg�rande av uppdrag som uppr�k-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nas i 1 eller 2 � l�mnas resekostnadsers�ttningar och traktamente </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> f�r riksdagsledam�ter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">villkor f�r riksdagens ledam�ter efter samordning med den resekostnads-<br/>och traktamentsers�ttning som i �vrigt l�mnas fr�nriksdagsf�rvaltningen,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> f�r ledam�ter i Riksrevisionens parlamentariska r�d enligt best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">i lagen (2002:1023) med instruktion f�r Riksrevisionen, </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> f�r fullm�ktige och suppleanter f�r fullm�ktige i Riksbanken som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">riksdagsledam�ter enligt de best�mmelser om s�dana f�rm�ner som enligt<br/>kollektivavtalet g�ller f�r anst�llda inom Riksbanken, </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r �vriga uppdragstagare enligt samma best�mmelser som f�r</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">arbetstagare vid riksdagsf�rvaltningen.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r utrikes resor g�ller vad riksdagsf�rvaltningen meddelar i</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpningsf�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Kristina Svahn Starrsj�<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2003:355.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. f�r
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1, 2 och 3 �� lagen (1989:185) om

arvoden m.m. f�r uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska
ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Arvoden f�r vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ ska betalas enligt f�ljande:

2 �

3

F�r fullg�rande av uppdrag som anges i 1 � samt som tj�nstg�rande

ledamot, suppleant och tillf�llig ers�ttare i EU-n�mnden betalas s�rskilt
arvode f�r sammantr�desdag som infaller en m�ndag, en fredag eller under
plenifria perioder (sammantr�desarvode). Sammantr�desarvode betalas dock
inte till

a) vald ledamot och f�retr�dare f�r partigrupp utan vald ledamot i

riksdagsstyrelsen eller

b) ordf�rande och vice ordf�rande i EU-n�mnden.
Sammantr�desarvode betalas �ven till
1. ledamot och tj�nstg�rande ers�ttare i r�det f�r ledamotsn�ra fr�gor,
2. tj�nstg�rande suppleant och tj�nstg�rande ers�ttare f�r f�retr�dare f�r

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. ledamot och suppleant i Valpr�vningsn�mnden,

1 Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25.

2 Senaste lydelse 2003:354.

Organ/befattning

M�nadsarvode i procent av arvode
som riksdagsledamot

3. Riksrevisionens parlamentariska r�d

Ordf�rande:

10

Vice ordf�rande:

7,5

Ledamot som inte �r ordf�rande

eller vice ordf�rande:

2

3 Senaste lydelse 2009:1446.

SFS 2010:1418

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1418

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

4. suppleant i Nordiska r�dets svenska delegations arbetsutskott,
5. suppleant i Riksdagens �verklaganden�mnd,
6. ledamot och suppleant i Utrikesn�mnden f�r sammantr�de som �r

f�rlagt till period d� riksdagen har plenifri tid,

7. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Nordiska

r�dets verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n
Nordiska r�det,

8. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i Europar�dets

verksamhet i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n Europar�det
samt

9. riksdagsledamot vid deltagande p� uppdrag av riksdagen i den

parlamentariska f�rsamlingens verksamhet i Organisationen f�r s�kerhet
och samarbete i Europa i den m�n motsvarande ers�ttning inte betalas fr�n
den parlamentariska f�rsamlingen.

Arvodesbeloppen fastst�lls av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammantr�de utan att delta i beslut betalas

sammantr�desarvode endast om respektive organ beslutar det.

3 �

4

F�r inrikes resor som f�retas f�r fullg�rande av uppdrag som uppr�k-

nas i 1 eller 2 � l�mnas resekostnadsers�ttningar och traktamente

 f�r riksdagsledam�ter enligt regler i lagen (1994:1065) om ekonomiska

villkor f�r riksdagens ledam�ter efter samordning med den resekostnads-
och traktamentsers�ttning som i �vrigt l�mnas fr�nriksdagsf�rvaltningen,

 f�r ledam�ter i Riksrevisionens parlamentariska r�d enligt best�mmelser

i lagen (2002:1023) med instruktion f�r Riksrevisionen,

 f�r fullm�ktige och suppleanter f�r fullm�ktige i Riksbanken som inte �r

riksdagsledam�ter enligt de best�mmelser om s�dana f�rm�ner som enligt
kollektivavtalet g�ller f�r anst�llda inom Riksbanken,f�r �vriga uppdragstagare enligt samma best�mmelser som f�r

arbetstagare vid riksdagsf�rvaltningen.

F�r utrikes resor g�ller vad riksdagsf�rvaltningen meddelar i

till�mpningsf�reskrifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsj�
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:355.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.