Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1992:314
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen

SFS nr:    

1992:314
Departement/myndighet:    Arbetsmarknadsdepartementet AA 
   Utfärdad:    1992-05-14 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §Den som deltar i eller har deltagit i verksamhet som genom produktion av  varor och tjänster syftar till att uppnå meningsfullt och utvecklande  arbete för arbetshandikappade, får inte obehörigen röja vad han därvid  har fått veta om en anvisad arbetstagares personliga förhållanden.

Om ansvar för den som bryter mot första stycket finns bestämmelser i  brottsbalken.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.