SFS 2012:491 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument / SFS 2012:491 Lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
120491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.