SFS 2009:484 Lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet / SFS 2009:484 Lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
090484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:988) om f�rh�r m.m. hos <br/>kommissionen f�r granskning av de svenska <br/>s�kerhetstj�nsternas f�rfattningsskyddande <br/>verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 och 7 �� lagen (1999:988) om</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rh�r m.m. hos kommissionen f�r granskning av de svenska s�kerhets-<br/>tj�nsternas f�rfattningsskyddande verksamhet ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som h�rs har samma r�tt och skyldighet att l�mna uppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">han eller hon skulle ha haft som vittne i en r�tteg�ng. Vid f�rh�ret f�r endast<br/>s�dana fr�gor st�llas som kunnat st�llas vid ett vittnesf�rh�r i domstol.<br/>Kommissionen ska f�re f�rh�ret erinra om vad f�rh�ret avser och upplysa<br/>om sanningsplikten och om att f�rh�ret sker under straffansvar samt, n�r det<br/>finns sk�l f�r det, om r�tten att v�gra yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rh�r hos kommissionen f�r g�lla �ven uppgifter som avses i 15 kap.</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">1 eller 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller n�gon best�m-<br/>melse till vilken det h�nvisas i dessa paragrafer. Den myndighet i vars verk-<br/>samhet en s�dan uppgift har inh�mtats ska d� anses ha l�mnat sitt tillst�nd<br/>till detta.</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den som ska h�ras v�grar att yttra sig eller att besvara en fr�ga och</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">inte har n�got giltigt sk�l f�r detta, f�r kommissionen f�rel�gga honom eller<br/>henne vid vite att fullg�ra sin skyldighet.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> Ett f�rh�r ska dokumenteras. Den h�rde har r�tt att hos kommissionen ta</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">del av det dokumenterade f�rh�ret.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det vid f�rh�r har kommit fram n�gon uppgift som det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">sekretess f�r hos kommissionen enligt offentlighets- och sekretesslagen<br/>(2009:400), f�r kommissionen besluta att uppgiften inte f�r r�jas.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:944px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:484</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:988) om f�rh�r m.m. hos
kommissionen f�r granskning av de svenska
s�kerhetstj�nsternas f�rfattningsskyddande
verksamhet;

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 och 7 �� lagen (1999:988) om

f�rh�r m.m. hos kommissionen f�r granskning av de svenska s�kerhets-
tj�nsternas f�rfattningsskyddande verksamhet ska ha f�ljande lydelse.

4 �

Den som h�rs har samma r�tt och skyldighet att l�mna uppgifter som

han eller hon skulle ha haft som vittne i en r�tteg�ng. Vid f�rh�ret f�r endast
s�dana fr�gor st�llas som kunnat st�llas vid ett vittnesf�rh�r i domstol.
Kommissionen ska f�re f�rh�ret erinra om vad f�rh�ret avser och upplysa
om sanningsplikten och om att f�rh�ret sker under straffansvar samt, n�r det
finns sk�l f�r det, om r�tten att v�gra yttra sig.

Ett f�rh�r hos kommissionen f�r g�lla �ven uppgifter som avses i 15 kap.

1 eller 2 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller n�gon best�m-
melse till vilken det h�nvisas i dessa paragrafer. Den myndighet i vars verk-
samhet en s�dan uppgift har inh�mtats ska d� anses ha l�mnat sitt tillst�nd
till detta.

Om den som ska h�ras v�grar att yttra sig eller att besvara en fr�ga och

inte har n�got giltigt sk�l f�r detta, f�r kommissionen f�rel�gga honom eller
henne vid vite att fullg�ra sin skyldighet.

Ett f�rh�r ska dokumenteras. Den h�rde har r�tt att hos kommissionen ta

del av det dokumenterade f�rh�ret.

7 �

Om det vid f�rh�r har kommit fram n�gon uppgift som det g�ller

sekretess f�r hos kommissionen enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), f�r kommissionen besluta att uppgiften inte f�r r�jas.

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:484

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.