Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2003:192
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:913
Länk: Länk till register

SFS nr:

2003:192
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-05-15
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:913
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra
   1. regionens uppgifter
   - enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   - enligt tandvårdslagen (1985:125),
   - enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
   - enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
   - enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   - enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
   - enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
   - som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och
   2. kommunens uppgifter
   - enligt socialtjänstlagen (2001:453),
   - enligt hälso- och sjukvårdslagen,
   - enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
   - enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
   - enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   - enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
   - som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.
Lag (2019:913).

2 §   Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde. Lag (2019:913).

3 §   För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744).
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.