Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2010:1919
Departement: Kulturdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:952
Länk: Länk till register

SFS nr:

2010:1919
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-16
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:952
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om
   1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och
   2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun. Lag (2019:952).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.