SFS 2022:1090 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar / SFS 2022:1090 Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
SFS2022-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:CGJTGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:WXHJAB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2010:630) om regionalt </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>utvecklingsansvar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � lagen (2010:630) om regionalt <br/>utvecklingsansvar2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b>3 En region ska </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utarbeta och fastst�lla en strategi f�r l�nets utveckling och samordna</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">insatser f�r genomf�randet av strategin, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fastst�lla m�l och prioriteringar f�r det regionala kompetensf�rs�rj-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ningsarbetet och tillhandah�lla bed�mningar av l�nets kompetensbehov <br/>inom offentlig och privat sektor p� kort och l�ng sikt, </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. trots 2 kap. 8 � andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�ndningen av vissa statliga medel f�r regionalt tillv�xtarbete, och </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�lja upp, l�ta utv�rdera och �rligen till regeringen redovisa resultaten</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av det regionala tillv�xtarbetet. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IDA KARKIAINEN </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Johan Ndure <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2021/22:159, bet. 2021/22:UbU25, rskr. 2021/22:411. <br/>2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348. <br/>3 Senaste lydelse 2019:944. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2022:1090 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 29 juni 2022 </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:630) om regionalt

utvecklingsansvar

Utf�rdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar2 ska ha f�ljande lydelse.

5 �3 En region ska

1. utarbeta och fastst�lla en strategi f�r l�nets utveckling och samordna

insatser f�r genomf�randet av strategin,

2. fastst�lla m�l och prioriteringar f�r det regionala kompetensf�rs�rj-

ningsarbetet och tillhandah�lla bed�mningar av l�nets kompetensbehov
inom offentlig och privat sektor p� kort och l�ng sikt,

3. trots 2 kap. 8 � andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om

anv�ndningen av vissa statliga medel f�r regionalt tillv�xtarbete, och

4. f�lja upp, l�ta utv�rdera och �rligen till regeringen redovisa resultaten

av det regionala tillv�xtarbetet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022.

P� regeringens v�gnar

IDA KARKIAINEN

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:159, bet. 2021/22:UbU25, rskr. 2021/22:411.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348.
3 Senaste lydelse 2019:944.

SFS

2022:1090

Publicerad
den

29 juni 2022

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.