SFS 2016:1109 Lag om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen / SFS 2016:1109 Lag om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen
161109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:15px;line-height:17px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;line-height:17px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;line-height:17px;font-family:LEANHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:LEANHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om st�d till partigrupperna f�r <br/>riksdagsledam�ternas arbete i riksdagen;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens syfte och inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag syftar till att riksdagsledam�terna och partigrupperna ska f�</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">det st�d de beh�ver f�r att det parlamentariska arbetet ska fungera v�l. I lagen<br/>finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> basst�d till partigrupper (2 kap.),<br/> st�d till partigrupper f�r politiska sekreterare till riksdagsledam�ter och</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">andra arbetstagare hos partigruppernas kanslier (3 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> st�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters utrikes resor</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(4 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> st�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters spr�kutbild-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning (5 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> st�d till en enskild ledamot som har blivit invald i riksdagen utan att till-</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�ra en partigrupp (6 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> redovisning av st�den (7 kap.), och<br/> �terbetalning av vissa st�d (8 kap).</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>St�d</b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagsf�rvaltningen ska enligt best�mmelserna i denna lag till parti-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">grupperna i riksdagen l�mna basst�d, st�d f�r politiska sekreterare till riks-<br/>dagsledam�ter och f�r andra som arbetar i partigruppernas kanslier, st�d till<br/>kostnader f�r riksdagsledam�ters utrikes resor och st�d till kostnader f�r riks-<br/>dagsledam�ters spr�kutbildning.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksdagsf�rvaltningen ska enligt best�mmelserna i 6 kap. l�mna st�d</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">till en enskild riksdagsledamot som blivit invald utan att tillh�ra en parti-<br/>grupp. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1109</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1109</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Partigrupp</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Som partigrupp r�knas varje grupp av riksdagsledam�ter f�r ett parti</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som har f�tt minst 4 procent av r�sterna i hela riket vid ett riksdagsval.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Utbetalning av st�d</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ekonomiskt st�d enligt denna lag ska betalas ut f�rskottsvis per kvartal.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksdagsf�rvaltningen f�r meddela till�mpningsf�reskrifter till denna</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lag.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Allm�nna r�d</b></p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:320px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Riksf�rvaltningen meddelar allm�nna r�d till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. Basst�d till partigrupper</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Basst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Basst�det best�r av grundbelopp och till�ggsbelopp. Grundbeloppet �r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">1 700 000 kronor per �r och till�ggsbeloppet �r 57 000 kronor per �r.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En partigrupp har r�tt till basst�d fr�n och med den m�nad d� riksdags-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">val h�lls till och med den m�nad d� riksdagen samlas efter n�sta riksdagsval. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Har en partigrupp r�tt till st�d med skilda belopp f�re och efter ett riksdags-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">val, l�mnas st�det med det h�gre beloppet f�r den m�nad d� riksdagsval h�lls<br/>och f�r den m�nad d� en nyvald riksdag samlas. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r den m�nad d� en partigrupp blir eller upph�r att vara f�retr�dd i rege-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ringen har gruppen r�tt till det grundbelopp som g�ller f�r en partigrupp som<br/>inte f�retr�der ett regeringsparti.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Grundbelopp</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En partigrupp som f�retr�der ett regeringsparti har r�tt till ett grundbe-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lopp. Var och en av �vriga partigrupper har r�tt till tv� grundbelopp.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Till�ggsbelopp</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En partigrupp har r�tt till ett till�ggsbelopp f�r varje mandat som partiet</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">fick vid det senaste riksdagsvalet. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Avvecklingsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Partigruppen f�r ett parti som inte �terkommer till riksdagen efter ett val</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">har, sedan r�tt till basst�d har upph�rt, r�tt till avvecklingsst�d under sex<br/>m�nader. Avvecklingsst�det uppg�r till det belopp per m�nad f�r basst�d<br/>partigruppen hade r�tt till n�rmast f�re valet. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1109</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Till partigruppen f�r ett parti som efter ett val till riksdagen �terkommer</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">med f�rre ledam�ter �n tidigare och som varken f�re eller efter valet �r ett<br/>regeringsparti ska l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. det st�d som tillkommer gruppen enligt 24 �� och<br/>2. avvecklingsst�d under tolv m�nader fr�n utg�ngen av den m�nad d� den</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">nyvalda riksdagen samlas med 50 procent av skillnaden mellan det nya st�det<br/>och det st�d som partigruppen hade r�tt till n�rmast f�re valet. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 kap. St�d till partigrupper f�r politiska sekreterare till <br/>riksdagsledam�ter och f�r andra som arbetar i partigruppernas <br/>kanslier </b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Politisk sekreterare till riksdagsledamot </b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Med politisk sekreterare till riksdagsledamot avses en person som arbe-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tar i en partigrupps kansli och som finansieras enligt 25 ��.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>St�d till kostnader f�r politiska sekreterare</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till kostnader f�r politiska sekre-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">terare. St�det ska l�mnas till partigrupperna med ett belopp som f�rvaltningen<br/>best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">St�det ska motsvara kostnaden f�r en sekreterare per riksdagsledamot. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">En partigrupp har r�tt till st�d fr�n och med den m�nad d� riksdagsval</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">h�lls till och med den m�nad d� riksdagen samlas efter n�sta riksdagsval. St�-<br/>det ber�knas efter antalet ledam�ter i gruppen vid kvartalets ing�ng. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Har en partigrupp f�re och efter ett riksdagsval r�tt till st�d med skilda be-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">lopp, ska st�det l�mnas med det h�gre beloppet f�r den m�nad d� riksdagsval<br/>h�lls och den m�nad d� en nyvald riksdag samlas.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Avvecklingsst�d till kostnader f�r politiska sekreterare</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Partigruppen f�r ett parti som inte �terkommer efter ett val till riksdagen</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">har, sedan r�tten till st�d f�r kostnader f�r politisk sekreterare upph�rt, r�tt till<br/>avvecklingsst�d under ytterligare fyra m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avvecklingsst�det ska uppg� till det st�dbelopp per m�nad som partigrup-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">pen hade r�tt till n�rmast f�re valet. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Partigruppen f�r ett parti som efter ett val till riksdagen �terkommer</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">med f�rre mandat �n tidigare har, under ytterligare fyra m�nader r�knat fr�n<br/>utg�ngen av den m�nad d� den nyvalda riksdagen samlas, r�tt till avveck-<br/>lingsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avvecklingsst�det ska uppg� till det st�dbelopp per m�nad som partigrup-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">pen hade r�tt till n�rmast f�re valet.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R�tt att inr�tta ett kansli</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Varje partigrupp har r�tt att inr�tta ett kansli i riksdagens lokaler.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:1109</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Arbetsplatser till politiska sekreterare och partigruppens kansliledning</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Varje partigrupp har r�tt till arbetsplatser i riksdagens lokaler f�r </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. de politiska sekreterare som har sitt tj�nstest�lle i riksdagen, dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">s� m�nga arbetsplatser som motsvarar det antal mandat som partiet fick vid<br/>det senaste riksdagsvalet, och </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. partigruppens kansliledning med det antal rum som Riksdagsf�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>R�tten f�r politiska sekreterare och andra som arbetar i en partigrupp <br/>att anv�nda riksdagens lokaler, it-milj� och resebyr�</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Politiska sekreterare som har sitt tj�nstest�lle i riksdagen och andra som</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">arbetar i en partigrupps kansliledning har r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">a) f� tilltr�de till riksdagens lokaler,<br/>b) ta emot bes�k i riksdagens lokaler,<br/>c) disponera en arbetsplats i en partigrupps kansli,<br/>d) ha ett it-konto i Riksdagsf�rvaltningens it-milj�, och<br/>e) anlita den resebyr� som Riksdagsf�rvaltningen anlitar.<br/>Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� vikarier f�r f�r�ldralediga,</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">tj�nstlediga och sjukskrivna arbetstagare.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Samr�d</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Innan ett �rende av betydelse f�r arbetstagare i partigruppernas kanslier</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">avg�rs ska riksdagsdirekt�ren bereda �rendet i en samr�dsgrupp med repre-<br/>sentanter f�r kanslierna och Riksdagsf�rvaltningen. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>4 kap. St�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters <br/>utrikes resor</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>St�d till kostnader f�r resor p� uppdrag av en partigrupp</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till kostnader f�r riksdagsleda-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">m�ters utrikes resor p� uppdrag av partigruppen till l�nder inom Europeiska<br/>ekonomiska samarbetsomr�det, l�nder som har ans�kt om medlemskap i<br/>Europeiska unionen och potentiella kandidatl�nder. St�det ska betalas till<br/>partigrupperna med det belopp som Riksdagsf�rvaltningen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till kostnader f�r riksdagsleda-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">m�ters resor p� uppdrag av partigruppen f�r deltagande i internationella kon-<br/>ferenser utomlands och andra utrikes resor. St�det ska betalas till partigrup-<br/>perna med det belopp som Riksdagsf�rvaltningen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">En partigrupp f�r inte bevilja en ledamot st�d till andra kostnader f�r en</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">utrikes resa �n s�dana kostnader som Riksdagsf�rvaltningen skulle ha svarat<br/>f�r n�r en anst�lld i f�rvaltningen hade deltagit i en motsvarande resa. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Det finns best�mmelser om utrikes tj�nsteresa i lagen (2016:1108) om</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ers�ttning till riksdagens ledam�ter. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2016:1109</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>5 kap. St�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters <br/>spr�kutbildning</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till partigrupperna f�r riksdags-</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ledam�ternas spr�kutbildning med det belopp som f�rvaltningen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Det finns best�mmelser om st�d till vidareutbildning f�r riksdagsleda-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">m�terna i lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>6 kap. St�d till en enskild ledamot som har blivit invald utan att <br/>tillh�ra en partigrupp </b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet har</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">f�tt minst tolv procent av r�sterna i den egna valkretsen ska Riksdagsf�rvalt-<br/>ningen l�mna st�d, med till�mpning i �vrigt av best�mmelserna i denna lag, i<br/>form av</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. basst�d till partigrupp med en niondel av vad som ska tillkomma ett parti</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">som inte �r regeringsparti,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">2. st�d enligt 3 kap. 2 �, och<br/>3. st�d enligt 4 kap. 2 � f�r ett mandat.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>7 kap. Redovisning av st�den</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Var och en av partigrupperna ska f�r varje r�kenskaps�r l�mna en redo-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">visning till Riksdagsf�rvaltningen av hur partigruppen har anv�nt det st�d<br/>som den har tagit emot enligt best�mmelser i denna lag. Detsamma g�ller en<br/>ledamot som f�tt st�d enligt 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Redovisningen ska l�mnas senast den 1 juli �ret efter r�kenskaps�rets slut.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>8 kap. �terbetalning av st�d </b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Medel som en partigrupp mottagit under en valperiod enligt 4 kap. 1</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">2 �� och 5 kap. 1 �, som inte har f�rbrukats under valperioden, ska betalas<br/>tillbaka till Riksdagsf�rvaltningen. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017 d� lagen (1999:1209) om st�d</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">till riksdagsledam�ternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska upph�ra<br/>att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. Best�mmelserna om �terbetalningsskyldighet i 8 kap. 1 � g�ller endast</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">st�d som l�mnas efter det att lagen tr�tt ikraft.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft54">MORGAN JOHANSSON<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om st�d till partigrupperna f�r
riksdagsledam�ternas arbete i riksdagen;

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

Lagens syfte och inneh�ll

1 �

Denna lag syftar till att riksdagsledam�terna och partigrupperna ska f�

det st�d de beh�ver f�r att det parlamentariska arbetet ska fungera v�l. I lagen
finns best�mmelser om

 basst�d till partigrupper (2 kap.),
 st�d till partigrupper f�r politiska sekreterare till riksdagsledam�ter och

andra arbetstagare hos partigruppernas kanslier (3 kap.),

 st�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters utrikes resor

(4 kap.),

 st�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters spr�kutbild-

ning (5 kap.),

 st�d till en enskild ledamot som har blivit invald i riksdagen utan att till-

h�ra en partigrupp (6 kap.),

 redovisning av st�den (7 kap.), och
 �terbetalning av vissa st�d (8 kap).

St�d

2 �

Riksdagsf�rvaltningen ska enligt best�mmelserna i denna lag till parti-

grupperna i riksdagen l�mna basst�d, st�d f�r politiska sekreterare till riks-
dagsledam�ter och f�r andra som arbetar i partigruppernas kanslier, st�d till
kostnader f�r riksdagsledam�ters utrikes resor och st�d till kostnader f�r riks-
dagsledam�ters spr�kutbildning.

3 �

Riksdagsf�rvaltningen ska enligt best�mmelserna i 6 kap. l�mna st�d

till en enskild riksdagsledamot som blivit invald utan att tillh�ra en parti-
grupp.

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

SFS 2016:1109

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1109

Partigrupp

4 �

Som partigrupp r�knas varje grupp av riksdagsledam�ter f�r ett parti

som har f�tt minst 4 procent av r�sterna i hela riket vid ett riksdagsval.

Utbetalning av st�d

5 �

Ekonomiskt st�d enligt denna lag ska betalas ut f�rskottsvis per kvartal.

Bemyndigande

6 �

Riksdagsf�rvaltningen f�r meddela till�mpningsf�reskrifter till denna

lag.

Allm�nna r�d

7 �

Riksf�rvaltningen meddelar allm�nna r�d till lagen.

2 kap. Basst�d till partigrupper

Basst�d

1 �

Basst�det best�r av grundbelopp och till�ggsbelopp. Grundbeloppet �r

1 700 000 kronor per �r och till�ggsbeloppet �r 57 000 kronor per �r.

2 �

En partigrupp har r�tt till basst�d fr�n och med den m�nad d� riksdags-

val h�lls till och med den m�nad d� riksdagen samlas efter n�sta riksdagsval.

Har en partigrupp r�tt till st�d med skilda belopp f�re och efter ett riksdags-

val, l�mnas st�det med det h�gre beloppet f�r den m�nad d� riksdagsval h�lls
och f�r den m�nad d� en nyvald riksdag samlas.

F�r den m�nad d� en partigrupp blir eller upph�r att vara f�retr�dd i rege-

ringen har gruppen r�tt till det grundbelopp som g�ller f�r en partigrupp som
inte f�retr�der ett regeringsparti.

Grundbelopp

3 �

En partigrupp som f�retr�der ett regeringsparti har r�tt till ett grundbe-

lopp. Var och en av �vriga partigrupper har r�tt till tv� grundbelopp.

Till�ggsbelopp

4 �

En partigrupp har r�tt till ett till�ggsbelopp f�r varje mandat som partiet

fick vid det senaste riksdagsvalet.

Avvecklingsst�d

5 �

Partigruppen f�r ett parti som inte �terkommer till riksdagen efter ett val

har, sedan r�tt till basst�d har upph�rt, r�tt till avvecklingsst�d under sex
m�nader. Avvecklingsst�det uppg�r till det belopp per m�nad f�r basst�d
partigruppen hade r�tt till n�rmast f�re valet.

background image

3

SFS 2016:1109

6 �

Till partigruppen f�r ett parti som efter ett val till riksdagen �terkommer

med f�rre ledam�ter �n tidigare och som varken f�re eller efter valet �r ett
regeringsparti ska l�mnas

1. det st�d som tillkommer gruppen enligt 24 �� och
2. avvecklingsst�d under tolv m�nader fr�n utg�ngen av den m�nad d� den

nyvalda riksdagen samlas med 50 procent av skillnaden mellan det nya st�det
och det st�d som partigruppen hade r�tt till n�rmast f�re valet.

3 kap. St�d till partigrupper f�r politiska sekreterare till
riksdagsledam�ter och f�r andra som arbetar i partigruppernas
kanslier

Politisk sekreterare till riksdagsledamot

1 �

Med politisk sekreterare till riksdagsledamot avses en person som arbe-

tar i en partigrupps kansli och som finansieras enligt 25 ��.

St�d till kostnader f�r politiska sekreterare

2 �

Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till kostnader f�r politiska sekre-

terare. St�det ska l�mnas till partigrupperna med ett belopp som f�rvaltningen
best�mmer.

St�det ska motsvara kostnaden f�r en sekreterare per riksdagsledamot.

3 �

En partigrupp har r�tt till st�d fr�n och med den m�nad d� riksdagsval

h�lls till och med den m�nad d� riksdagen samlas efter n�sta riksdagsval. St�-
det ber�knas efter antalet ledam�ter i gruppen vid kvartalets ing�ng.

Har en partigrupp f�re och efter ett riksdagsval r�tt till st�d med skilda be-

lopp, ska st�det l�mnas med det h�gre beloppet f�r den m�nad d� riksdagsval
h�lls och den m�nad d� en nyvald riksdag samlas.

Avvecklingsst�d till kostnader f�r politiska sekreterare

4 �

Partigruppen f�r ett parti som inte �terkommer efter ett val till riksdagen

har, sedan r�tten till st�d f�r kostnader f�r politisk sekreterare upph�rt, r�tt till
avvecklingsst�d under ytterligare fyra m�nader.

Avvecklingsst�det ska uppg� till det st�dbelopp per m�nad som partigrup-

pen hade r�tt till n�rmast f�re valet.

5 �

Partigruppen f�r ett parti som efter ett val till riksdagen �terkommer

med f�rre mandat �n tidigare har, under ytterligare fyra m�nader r�knat fr�n
utg�ngen av den m�nad d� den nyvalda riksdagen samlas, r�tt till avveck-
lingsst�d.

Avvecklingsst�det ska uppg� till det st�dbelopp per m�nad som partigrup-

pen hade r�tt till n�rmast f�re valet.

R�tt att inr�tta ett kansli

6 �

Varje partigrupp har r�tt att inr�tta ett kansli i riksdagens lokaler.

background image

4

SFS 2016:1109

Arbetsplatser till politiska sekreterare och partigruppens kansliledning

7 �

Varje partigrupp har r�tt till arbetsplatser i riksdagens lokaler f�r

1. de politiska sekreterare som har sitt tj�nstest�lle i riksdagen, dock h�gst

s� m�nga arbetsplatser som motsvarar det antal mandat som partiet fick vid
det senaste riksdagsvalet, och

2. partigruppens kansliledning med det antal rum som Riksdagsf�rvalt-

ningen best�mmer.

R�tten f�r politiska sekreterare och andra som arbetar i en partigrupp
att anv�nda riksdagens lokaler, it-milj� och resebyr�

8 �

Politiska sekreterare som har sitt tj�nstest�lle i riksdagen och andra som

arbetar i en partigrupps kansliledning har r�tt att

a) f� tilltr�de till riksdagens lokaler,
b) ta emot bes�k i riksdagens lokaler,
c) disponera en arbetsplats i en partigrupps kansli,
d) ha ett it-konto i Riksdagsf�rvaltningens it-milj�, och
e) anlita den resebyr� som Riksdagsf�rvaltningen anlitar.
Vad som f�reskrivs i f�rsta stycket g�ller ocks� vikarier f�r f�r�ldralediga,

tj�nstlediga och sjukskrivna arbetstagare.

Samr�d

9 �

Innan ett �rende av betydelse f�r arbetstagare i partigruppernas kanslier

avg�rs ska riksdagsdirekt�ren bereda �rendet i en samr�dsgrupp med repre-
sentanter f�r kanslierna och Riksdagsf�rvaltningen.

4 kap. St�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters
utrikes resor

St�d till kostnader f�r resor p� uppdrag av en partigrupp

1 �

Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till kostnader f�r riksdagsleda-

m�ters utrikes resor p� uppdrag av partigruppen till l�nder inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomr�det, l�nder som har ans�kt om medlemskap i
Europeiska unionen och potentiella kandidatl�nder. St�det ska betalas till
partigrupperna med det belopp som Riksdagsf�rvaltningen best�mmer.

2 �

Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till kostnader f�r riksdagsleda-

m�ters resor p� uppdrag av partigruppen f�r deltagande i internationella kon-
ferenser utomlands och andra utrikes resor. St�det ska betalas till partigrup-
perna med det belopp som Riksdagsf�rvaltningen best�mmer.

3 �

En partigrupp f�r inte bevilja en ledamot st�d till andra kostnader f�r en

utrikes resa �n s�dana kostnader som Riksdagsf�rvaltningen skulle ha svarat
f�r n�r en anst�lld i f�rvaltningen hade deltagit i en motsvarande resa.

4 �

Det finns best�mmelser om utrikes tj�nsteresa i lagen (2016:1108) om

ers�ttning till riksdagens ledam�ter.

background image

5

SFS 2016:1109

5 kap. St�d till partigrupper f�r kostnader f�r riksdagsledam�ters
spr�kutbildning

1 �

Riksdagsf�rvaltningen ska l�mna st�d till partigrupperna f�r riksdags-

ledam�ternas spr�kutbildning med det belopp som f�rvaltningen best�mmer.

2 �

Det finns best�mmelser om st�d till vidareutbildning f�r riksdagsleda-

m�terna i lagen (2016:1108) om ers�ttning till riksdagens ledam�ter.

6 kap. St�d till en enskild ledamot som har blivit invald utan att
tillh�ra en partigrupp

1 �

Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet har

f�tt minst tolv procent av r�sterna i den egna valkretsen ska Riksdagsf�rvalt-
ningen l�mna st�d, med till�mpning i �vrigt av best�mmelserna i denna lag, i
form av

1. basst�d till partigrupp med en niondel av vad som ska tillkomma ett parti

som inte �r regeringsparti,

2. st�d enligt 3 kap. 2 �, och
3. st�d enligt 4 kap. 2 � f�r ett mandat.

7 kap. Redovisning av st�den

1 �

Var och en av partigrupperna ska f�r varje r�kenskaps�r l�mna en redo-

visning till Riksdagsf�rvaltningen av hur partigruppen har anv�nt det st�d
som den har tagit emot enligt best�mmelser i denna lag. Detsamma g�ller en
ledamot som f�tt st�d enligt 6 kap.

Redovisningen ska l�mnas senast den 1 juli �ret efter r�kenskaps�rets slut.

8 kap. �terbetalning av st�d

1 �

Medel som en partigrupp mottagit under en valperiod enligt 4 kap. 1

2 �� och 5 kap. 1 �, som inte har f�rbrukats under valperioden, ska betalas
tillbaka till Riksdagsf�rvaltningen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017 d� lagen (1999:1209) om st�d

till riksdagsledam�ternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska upph�ra
att g�lla.

2. Best�mmelserna om �terbetalningsskyldighet i 8 kap. 1 � g�ller endast

st�d som l�mnas efter det att lagen tr�tt ikraft.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.