SFS 2022:1492 Lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service / SFS 2022:1492 Lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
SFS2022-1492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:UOBVPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:15px;font-family:QIDXLS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2018:1937) om tillg�nglighet till </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>digital offentlig service </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 november 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 13 � lagen (2018:1937) om tillg�ng-<br/>lighet till digital offentlig service ska ha f�ljande lydelse </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>13 �</b> En offentlig akt�r ska f�r s�dan digital service som avses i 10 � <br/>tillhandah�lla en tillg�nglighetsredog�relse. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Redog�relsen ska inneh�lla en funktion som g�r det m�jligt f�r en enskild </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">person att meddela akt�ren att dess digitala service inte uppfyller tillg�nglig-<br/>hetskraven eller framst�lla en s�dan beg�ran som avses i 15 �. Ett medde-<br/>lande om att den digitala servicen inte uppfyller tillg�nglighetskraven ska <br/>besvaras s� snart som m�jligt. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en offentlig akt�r bed�mer att det �r osk�ligt betungande att fullg�ra </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">kraven enligt 10 �, ska denna bed�mning �terges i tillg�nglighetsredo-<br/>g�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2023. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ERIK SLOTTNER </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Pontus S�derstr�m <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2021/22:263, bet. 2022/23:TU3, rskr. 2022/23:19. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om <br/>tillg�nglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den <br/>ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2022:1492</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 29 november 2022</p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:1937) om tillg�nglighet till

digital offentlig service

Utf�rdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 13 � lagen (2018:1937) om tillg�ng-
lighet till digital offentlig service ska ha f�ljande lydelse

13 � En offentlig akt�r ska f�r s�dan digital service som avses i 10 �
tillhandah�lla en tillg�nglighetsredog�relse.

Redog�relsen ska inneh�lla en funktion som g�r det m�jligt f�r en enskild

person att meddela akt�ren att dess digitala service inte uppfyller tillg�nglig-
hetskraven eller framst�lla en s�dan beg�ran som avses i 15 �. Ett medde-
lande om att den digitala servicen inte uppfyller tillg�nglighetskraven ska
besvaras s� snart som m�jligt.

Om en offentlig akt�r bed�mer att det �r osk�ligt betungande att fullg�ra

kraven enligt 10 �, ska denna bed�mning �terges i tillg�nglighetsredo-
g�relsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2023.

P� regeringens v�gnar

ERIK SLOTTNER

Pontus S�derstr�m
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:263, bet. 2022/23:TU3, rskr. 2022/23:19.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om
tillg�nglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:1492

Publicerad
den

29 november 2022

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.