SFS 2019:329 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner / SFS 2019:329 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
SFS2019-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:HJQYQK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:QUGAMS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:677) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�verg�ngsrestriktioner </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 � lagen (2018:677) med instruk-<br/>tion f�r N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares �verg�ngs-<br/>restriktioner ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>11 �</b> N�mnden ska senast den 22 februari varje �r till riksdagen l�mna en <br/>redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret. I redog�rel-<br/>sen ska n�mnden ocks� redovisa verksamhetens kostnader. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mathias S�fsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2019:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>329</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">31 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:677) med instruktion f�r

N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares

�verg�ngsrestriktioner

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 � lagen (2018:677) med instruk-
tion f�r N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares �verg�ngs-
restriktioner ska ha f�ljande lydelse.

11 � N�mnden ska senast den 22 februari varje �r till riksdagen l�mna en
redog�relse f�r sin verksamhet under det senaste kalender�ret. I redog�rel-
sen ska n�mnden ocks� redovisa verksamhetens kostnader.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217.

SFS 2019:

329

Publicerad
den

31 maj 2019

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.