SFS 2020:776 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner / SFS 2020:776 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
SFS2020-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares

övergångsrestriktioner

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2018:677) med
instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares
övergångsrestriktioner samt 1 § ska ha följande lydelse.

Lag med instruktion för Nämnden för prövning av

statsråds och vissa andra befattningshavares

övergångsrestriktioner

1 §2 Bestämmelser om uppgifter för Nämnden för prövning av statsråds
och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner finns i lagen
(2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till
annan än statlig verksamhet.

Bestämmelser om uppgifter för nämnden finns även i lagen (2020:537)

om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång
till annan verksamhet.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

2 Senaste lydelse 2020:539.

SFS 2020:

776

Publicerad
den

11 september 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.