SFS 2020:776 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner / SFS 2020:776 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner
SFS2020-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CMLMLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CMLMLJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:677) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�verg�ngsrestriktioner </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 september 2020 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att rubriken till lagen (2018:677) med <br/>instruktion f�r N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares <br/>�verg�ngsrestriktioner samt 1 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag med instruktion f�r N�mnden f�r pr�vning av </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>statsr�ds och vissa andra befattningshavares </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�verg�ngsrestriktioner </b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Best�mmelser om uppgifter f�r N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds <br/>och vissa andra befattningshavares �verg�ngsrestriktioner finns i lagen <br/>(2018:676) om restriktioner vid statsr�ds och statssekreterares �verg�ng till <br/>annan �n statlig verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om uppgifter f�r n�mnden finns �ven i lagen (2020:537) </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirekt�rs �verg�ng <br/>till annan verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden �r en myndighet under riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 15 oktober 2020. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mathias S�fsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2020:539. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2020:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>776 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 11 september 2020 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:677) med instruktion f�r

N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares

�verg�ngsrestriktioner

Utf�rdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att rubriken till lagen (2018:677) med
instruktion f�r N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds och statssekreterares
�verg�ngsrestriktioner samt 1 � ska ha f�ljande lydelse.

Lag med instruktion f�r N�mnden f�r pr�vning av

statsr�ds och vissa andra befattningshavares

�verg�ngsrestriktioner

1 �2 Best�mmelser om uppgifter f�r N�mnden f�r pr�vning av statsr�ds
och vissa andra befattningshavares �verg�ngsrestriktioner finns i lagen
(2018:676) om restriktioner vid statsr�ds och statssekreterares �verg�ng till
annan �n statlig verksamhet.

Best�mmelser om uppgifter f�r n�mnden finns �ven i lagen (2020:537)

om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirekt�rs �verg�ng
till annan verksamhet.

N�mnden �r en myndighet under riksdagen.

Denna lag tr�der i kraft den 15 oktober 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias S�fsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

2 Senaste lydelse 2020:539.

SFS 2020:

776

Publicerad
den

11 september 2020

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.