SFS 1995:748 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 1995:748 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS 1995_748 Lag om ändring i sametingslagen (1992_1433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1995:748 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1995 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i sametingslagen (1992:1433); </b></p> <p style="position:absolute;top:99px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 8 juni 1995. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 3 � sametingslagen </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">(1992:1433) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:229px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> R�str�tt till Sametinget har den som �r upptagen i samer�stl�ngd. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">I samer�stl�ngden tas den same upp som anm�ler sig till valn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19">och som �r svensk medborgare och p� den samiska valdagen fyllt eller <br/>fyller 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Under de f�ruts�ttningar som i andra stycket anges f�r svenska medbor-</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">gare skall i r�stl�ngden tas upp �ven de utl�nningar som enligt aviserings-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19">registret enligt lagen (1995: 743) om aviseringsregister har varit folkbokf�r-<br/>da i landet den 1 november de tre �ren n�rmast f�re val�ret och som <br/>anm�ler sig till valn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">MARGARETA WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft19">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft12">1305 </p> </div> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1995:748 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1995 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i sametingslagen (1992:1433); </b></p> <p style="position:absolute;top:99px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 8 juni 1995. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 3 � sametingslagen </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">(1992:1433) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:229px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> R�str�tt till Sametinget har den som �r upptagen i samer�stl�ngd. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">I samer�stl�ngden tas den same upp som anm�ler sig till valn�mnden </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19">och som �r svensk medborgare och p� den samiska valdagen fyllt eller <br/>fyller 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Under de f�ruts�ttningar som i andra stycket anges f�r svenska medbor-</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">gare skall i r�stl�ngden tas upp �ven de utl�nningar som enligt aviserings-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19">registret enligt lagen (1995: 743) om aviseringsregister har varit folkbokf�r-<br/>da i landet den 1 november de tre �ren n�rmast f�re val�ret och som <br/>anm�ler sig till valn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">MARGARETA WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft19">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft12">1305 </p> </div> </div>
background image

SFS 1995:748
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1995

Lag
om �ndring i sametingslagen (1992:1433);

utf�rdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 3 � sametingslagen

(1992:1433) skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

3 � R�str�tt till Sametinget har den som �r upptagen i samer�stl�ngd.

I samer�stl�ngden tas den same upp som anm�ler sig till valn�mnden

och som �r svensk medborgare och p� den samiska valdagen fyllt eller
fyller 18 �r.

Under de f�ruts�ttningar som i andra stycket anges f�r svenska medbor-

gare skall i r�stl�ngden tas upp �ven de utl�nningar som enligt aviserings-

registret enligt lagen (1995: 743) om aviseringsregister har varit folkbokf�r-
da i landet den 1 november de tre �ren n�rmast f�re val�ret och som
anm�ler sig till valn�mnden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

P� regeringens v�gnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372.

1305

background image

SFS 1995:748
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1995

Lag
om �ndring i sametingslagen (1992:1433);

utf�rdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 3 � sametingslagen

(1992:1433) skall ha f�ljande lydelse.

3 kap.

3 � R�str�tt till Sametinget har den som �r upptagen i samer�stl�ngd.

I samer�stl�ngden tas den same upp som anm�ler sig till valn�mnden

och som �r svensk medborgare och p� den samiska valdagen fyllt eller
fyller 18 �r.

Under de f�ruts�ttningar som i andra stycket anges f�r svenska medbor-

gare skall i r�stl�ngden tas upp �ven de utl�nningar som enligt aviserings-

registret enligt lagen (1995: 743) om aviseringsregister har varit folkbokf�r-
da i landet den 1 november de tre �ren n�rmast f�re val�ret och som
anm�ler sig till valn�mnden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

P� regeringens v�gnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372.

1305

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.