SFS 1992:1179

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1992:1179
921179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:EOKDHF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:EOKDHF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:EOKDHF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EOKDHF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:EOKDHF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:335px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1992:1179 </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n tr\'cke t </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">den 18 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1984:668) om uppb�rd av </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft10">socialavgifter fr�n arbetsgivare; </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 27 � lagen ( 1984:668) om upp�</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">b�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft14">27 � F�r kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyldig�<br/>het f�r Riksskatteverket eller skattemyndigheten besluta om revision hos </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft14">arbetsgivaren. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�mmelserna i 3 kap. <br/>8  14 �� taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft12">Efter anmaning av skattemyndigheten �r arbetsgivare och arbetstagare </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft14">skyldiga att inom den tid som angetts i anmaningen l�mna de upplysningar <br/>som beh�vs f�r kontroll av avgiftsskyldigheten. Arbetsgivare och arbetsta�<br/>gare skall efter anmaning ocks� visa upp alla handlingar som beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft14">kontroll av avgiftsskyldigheten s�som kontrakt, kontoutdrag, r�kning eller <br/>kvitto. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft12">Uppgifter som myndighet f�rfogar �ver och som beh�vs f�r kontroll av </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft15">avgiftsskyldigheten skall p� skattemyndighetens beg�ran tillhandah�llas <br/>denna. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�mmelserna i 3 kap. 16 � <br/>taxeringslagen. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft12">Om arbetsgivare eller arbetstagare inte f�ljer en anmaning enligt andra </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft14">stycket f�r vite f�rel�ggas. Best�mmelserna i 83 � uppb�rdslagen <br/>(1953:272) om vite g�ller d�rvid i till�mpliga d elar. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1993. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">BENGT WESTERBERG </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft12">2736 </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12">Karin Laan </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft12">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1992/93:96, bet. 1992/9 3: SkU9, rskr. 1992/93:66. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">' Lagen omtryckt 1991:98. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1992:1179

Utkom fr�n tr\'cke t

den 18 december 1992

Lag

om �ndring i lagen (1984:668) om uppb�rd av

socialavgifter fr�n arbetsgivare;

utf�rdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 27 � lagen ( 1984:668) om upp�

b�rd av socialavgifter fr�n arbetsgivare^ skall ha f�ljande lydelse.

27 � F�r kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyldig�
het f�r Riksskatteverket eller skattemyndigheten besluta om revision hos

arbetsgivaren. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�mmelserna i 3 kap.
8  14 �� taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Efter anmaning av skattemyndigheten �r arbetsgivare och arbetstagare

skyldiga att inom den tid som angetts i anmaningen l�mna de upplysningar
som beh�vs f�r kontroll av avgiftsskyldigheten. Arbetsgivare och arbetsta�
gare skall efter anmaning ocks� visa upp alla handlingar som beh�vs f�r

kontroll av avgiftsskyldigheten s�som kontrakt, kontoutdrag, r�kning eller
kvitto.

Uppgifter som myndighet f�rfogar �ver och som beh�vs f�r kontroll av

avgiftsskyldigheten skall p� skattemyndighetens beg�ran tillhandah�llas
denna. D�rvid g�ller i till�mpliga delar best�mmelserna i 3 kap. 16 �
taxeringslagen.

Om arbetsgivare eller arbetstagare inte f�ljer en anmaning enligt andra

stycket f�r vite f�rel�ggas. Best�mmelserna i 83 � uppb�rdslagen
(1953:272) om vite g�ller d�rvid i till�mpliga d elar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1993.

P� regeringens v�gnar

BENGT WESTERBERG

2736

Karin Laan

(Socialdepartementet)

' Prop. 1992/93:96, bet. 1992/9 3: SkU9, rskr. 1992/93:66.

' Lagen omtryckt 1991:98.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.