SFS 1974:215

740215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:UDULJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:UDULJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:UDULJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:23px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:UDULJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:UDULJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:20px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:22px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:UDULJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:18px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:22px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft92{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft93{font-size:18px;line-height:21px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft94{font-size:18px;line-height:20px;font-family:OHBWNB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:414px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1974:215 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fran trycket </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 maj 1974 </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i va llagen (1972:620); </b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 maj 1974. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Kung!. Maj;t f�rordnar med riksdagen' i fr�ga om vallagen </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">(1972:620) </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att nuvarande 15 kap. 3 och 4 �� skall betecknas 15 kap. 4 och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">5��, </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 1 kap. 2 och 3 ��, 2 kap. 3 och 4 ��, 3 kap. 6 �, 4 kap. 2, 7. 8, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">11, 12 och 19 ��,5 kap. 2-4 och 11 ��, 6 kap. 10 �, 13 ka p. 6 �, 14 kap. 9 </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">-11, 13, 14 och 19��, 15 kap. 1 och 2 ��, den nya 15 kap. 4� samt </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">rubriken till 15 kap. skall ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">delszn i lagen skall inf�ras sex nya paragrafer, 14 kap. 14 a � samt 15 </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">kap. 3 och 6-9 ��, av nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft13">502 </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ka p. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft12">F�r val enligt denna lag finns en central valmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">Regeringen best�mmer vilken myndighet som skall vara central </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">valmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Ordinarie val till riksdagen samt val i hela riket av landstingsm�n </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">och kommunfullm�ktige f�rr�ttas samma dag. Valdag �r tredje </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">s�ndagen i septe mber. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid e xtra val till riksdagen som beslutas av regeringen och vid omval </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">till riksdagen �r valdag den s�ndag som regeringen best�mmer. Vid </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft15">extra val till riksdagen enligt 6 kap. 3 � regeringsformen �r valdag den <br/>s�ndag som riksdagens talman best�mmer efter samr�d med centrala </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">valmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid val av landstingsm�n eller kommunfullm�ktige som ej omfattar </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">hela riket �r valdag den s�ndag som l�nsstyrelsen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1974:35, KU 21, rskr 160. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">^ �nd ringen inneb�r bl.a. att andra stycket upp h�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1224px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft11">v </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:666px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1974:215 </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">3 � Vid li ll�mpning av 2 � ber�knas antalet r�stber�ttigade p� grund�</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">val av stommarna till m antalsl�ngderna f�r �ret. Vid ber�kningen anses </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">som r�stber�ttigad varje svensk medborgare som fyllt eller senare </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">under kalender�ret fyller aderton �r och som ej p� grund av domstols </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rklaring �r eller efter uppn�dd myndighets�lder skall f�rbli omyndig. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">4� Talan mot centrala valmyndighetens beslut enligt 2� f�res hos </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">valpr�vningsn�mnden genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">6 � Talan mot l�nsstyrelsens beslut i �ren de om indelning i valdist rikt </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som vill klaga �ver beslut som inneb�r att av honom uppgivet </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">hinder att mottaga uppdrag som avses i 5 � ej godk�nts f�r f�ra talan </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">hos l�nsstyrelsen genom besv�r. H�rvid r�knas besv�rstiden fr�n den </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">dag beslutet meddelades. Mot l�nsstyrelsens beslut f�r talan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft23">2 � 1 al lm�n r�stl�ngd upptages var och en som den 1 juni enligt <br/>l�nsstyrelsens personband </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft21">1. �r kyrkobokf�rd i vald istriktet, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft23">2. �r svensk medborgare och <br/>3. fyllt eller f�re den 1 september det �r r�stl�ngden uppr�ttas fyller </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">sjutton ar. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som den 1 juni enligt l�nsstyrelsens personband p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">domstols f�rklaring �r eller efter uppn�dd myndighets�lder skall f�rbli <br/>omyndig upptages dock ej i l�ng den. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r den som ej fyllt aderton �r den 1 septe mber det �r r�stl�ngden </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">uppr�ttas antecknas den dag d� han blir r�stber�ttigad. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">7 � Allm�n r�stl�ngd g�ller fr�n och med den 1 september del �r </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">r�stl�ngden uppr�ttas till och med den 31 augu sti p�f�ljande �r, om ej </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">annat f�ljer av 8 eller 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">8 � Har n�gon icke blivit upptagen i al lm�n r�stl�ngd eller har det i </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">l�ngden betr�ffande honom antecknats att han blir r�stber�ttigad viss </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">dag efter den 1 september det �r r�stl�ngden uppr�ttas och har <br/>anm�rkning h�remot ej framst�llts p� s�tt som f�reskrives i 4 � f�rsta <br/>stycket, skall l�nsstyrelsen efter ans�kan av honom eller av lokala </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">skattemyndigheten besluta om r�ttelse i r�stl�ngden, om det �r </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">uppenbart att fel till hans nackdel f�religger. S�dan ans�kan skall ha </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:757px;white-space:nowrap" class="ft21">503 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1974:215 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">gjorts hos l�nsstyrelsen senast den 1 se ptember det �r d� r�stl�ngden </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">uppr�ttades. Ans�kan som g�res f�r sent upptages ej till pr� vning. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslutar l�nsstyrelsen om r�ttelse i r�stl�ngd, skall l�nsstyrelsen </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">genast underr�tta lokala skattemyndigheten om beslutet. Lokala skatte�</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft33">myndigheten skall genast r�tta r�stl�ngden i enlighet med beslutet. <br/>Innan detta skett, �ger beslutet icke verkan. </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft31">Mot beslut varigenom ans�kan om r�ttelse avslagits eller avvisats f�r </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft34">talan ej f�ras. Mot beslut om r�ttelse f�r talan f�ras endast i sam band <br/>med besv�r �ver val vid vilket beslutet l�nt till efterr�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">11 � Svensk medborgare som ej �r bosatt i riket har r�str�tt vid val </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">till riksdagen, om han varit kyrkobokf�rd h�r n�gon g�ng under de </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">senast f�rflutna fem kalender�ren och ej p� grund av 3 kap. 2 � rege�</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">ringsformen �r utesluten fr�n r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft31">S\ensk medborgare skall anses bosatt utom riket, om han enligt l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft31">styrelsens personband ej �r kyrkobokf�rd h�r. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">12 � S�rskild r�stl�ngd f�r val till riksdagen uppr�ttas �rligen f�r </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">varje valkrets av centrala valmyndigheten. L�ngden skall vara </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">uppr�ttad senast den 15 juni. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft31">1 s�rskild r�stl�ngd upptages, efter ans�kan, den som den I juni har </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft34">r�str�tt enligt 11 �. �ven den som den I juni ej fyllt aderton �r upp�<br/>tages i den s�rskilda r�stl�ngden, om han fyllt el ler f�re den I septem �<br/>ber det �r r�stl�ngden uppr�ttas fyller sjutton �r och hinder ej m�ter i </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">�vrigt. F�r den som ej fyllt aderton �r den 1 s eptember det �r r�st�</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">l�ngden uppr�ttas antecknas den dag d� han blir r�stber�ttigad. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft31">Framg�r i an m�rknings�rende att n�gon upph�rt att vara r�stber�t�</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">tigad p� grund av omst�ndighet som intr�ffat efter den I juni. skall han </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">ej vara upptagen i s�rskild r�stl�ngd. </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">19 � S�rskild r�stl�ngd g�ller fr�n och med den I september det �r </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">r�stl�ngden uppr�ttas till och med den 31 augusti p�f�ljande �r, om ej </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">annat f�ljer av 18 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft31">504 </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft34">2� Ans�kan om registrering av partibeteckning g�res skriftligen. I <br/>ans�kningshandlingen skall anges f�r vilket slag av val registrering <br/>s�kes och, om ans�kningen avser registrering f�r val av landstingsm�n </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft34">eller kommunfullm�ktige, f�r vilken landstingskommun eller kommun <br/>som registrering beg�res. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r att partibeteckning skall �tnjuta skydd vid val skall ans�kan om </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">registrering av </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:397px;white-space:nowrap" class="ft31">beteckningen </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft31">ha kommit in </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:682px;white-space:nowrap" class="ft31">till </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:725px;white-space:nowrap" class="ft31">centrala </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">valmyndigheten, vid o rdinarie val till riksdagen och val i hela riket av </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">landstingsm�n och kommunfullm�ktige senast den 30 april val�ret och </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft35">vid annat val inom en vecka efter det att beslut om valdagen <br/>meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft40">3 � Partibeteckning f�r registreras, om </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:701px;white-space:nowrap" class="ft40">1974: 215 </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft40">1. partiet icke utg�r underavdelning �v politisk sammanslutning, </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft40">2. partiet visat att det vid registrering f�r val till ri ksdagen har minst </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">1.500 r�stber�ttigade medlemmar i hela riket och vid registrering f�r </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft43">val av landstingsm�n och f�r val av kommunfullm�ktige minst 100 <br/>respektive minst 50 r�stber�ttigade medlemmar i den landstings�</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">kommun eller kommun f�r vilken registrering s�kes, samt </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft40">3. partibeteckningen kan antagas ej leda till f�rv�xling med beteck�</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft40">ning som redan har registrerats eller som, med anledning av tidigare </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft40">gjord ans�kan, kan komma att registreras med giltighet f�r det valet </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft40">eller f�r annat val f�r vilket den nya registreringen enligt 4 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket kommer att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft40">Registreras partibeteckning f�r val till riksdagen, g�ller </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft43">registreringen �ven f�r val av landstingsm�n och kommunfullm�ktige i <br/>hela riket. Registreras partibeteckning f�r val av landstingsm�n, g�ller <br/>registreringen val </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft40">i </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft40">den </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">landstingskommun som anges i </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">registreringsbeslutet samt val av kommunfullm�ktige i de kommuner </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft40">som �r bel�gna inom landstingskommunen. Registreras partibeteck�</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft43">ning f�r val av kommunfullm�ktige, g�ller registreringen val i den <br/>kommun som anges i reg istreringsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft40">Avser ans�kan registrering f�r val till riksdagen och �r </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40">partibeteckningen redan registrerad eller ans�kan om dess registrering </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">redan gjord f�r annat val, f�r registrering beviljas utan hinder av 3 � 3, </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft43">om det parti f�r vilket registrering s�lunda skett eller s�kts har l�mnat <br/>sitt medgivande. Detsamma g�ller om ans�kan avser registrering f�r </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft43">val av landstingsm�n och partibeteckningen redan �r registrerad eller <br/>ans�kan om dess registrering tidigare gjord f�r val av kommunfull�<br/>m�ktige inom landstingskommunen. Beh�rig att l�mna medgivande �r </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">det ombud som partiet anm�lt enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft43">11 � Talan mot centrala valmyndighetens beslut i registrerings- eller <br/>anm�lnings�rende f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft43">10 � Talan mot centrala valmyndighetens beslut i � rende som avses i <br/>detta kapitel f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft40">Centrala valmyndigheten har r�tt att erh�lla bitr�de av l�nsstyrelse i </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">�rende som avses i de tta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>13 kap, </b></p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft40">6 � Sedan de i 3-5 �� f�reskrivna �tg�rderna vidtagits, f�rfares f�r </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">varje val f�r sig p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och r�knas. Antalet </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40">^ �nd ringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:752px;white-space:nowrap" class="ft40">505 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1974: 215 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft50">personer som enligt r�stl�ngd deltagit i valet r�knas. Antalet kuvert </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">och r�stande antecknas i protokollet. �verensst�mmer de framr�knade </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft50">siffrorna ej med varandra, anges i protokollet den sannolika orsaken </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft50">till skillnaden. </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft50">2. Valsedlarna tages ut ur kuverten. Inneh�ller kuvert mer �n en </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">valsedel, l�gges valsedlarna tillbaka i kuvertet. S�dana kuvert r�knas </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">och l�gges in i ett s�rskilt kuvert som tillslutes och f�rses med </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft50">3. Kan det antagas att valsedel �r ogiltig enligt 14 kap. 4� l�gges </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">valsedeln �t sidan. Valsedlar som lagts �t sidan l�gges d�refter in i et t </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft53">eller flera s�rskilda omslag som tillslutes och f�rses med a nteckning om <br/>antalet valsedlar som omslaget inneh�ller. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft50">4. �vriga valsedlar ordnas i grupper efter partibeteckning. Antalet </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">valsedlar inom varje grupp r�knas och antalet antecknas i protokollet. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">Valsedlarna l�gges d�refter partivis in i s�rski lda omslag. P� omslagen </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft53">antecknas vilket partis valsedlar omslaget inneh�ller och valsedlarnas <br/>antal. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft50">5. De s�rskilda kuverten och omslagen f�rses med uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">valdistriktet och f�rseglas med minst tv� olika sigill. Sigillen avtryckes i </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft50">protokollet. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft50">506 </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft54">9 � Centrala valmyndigheten f�rdelar mandaten i riksdagen p� <br/>grundval av protokollen fr�n l�nsstyrelserna och med till�mpning av 3 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">kap. 6-8 �� regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid f�rdelningen av de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 � </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft54">f�rsta stycket regeringsformen tilldelas mandaten ett efter annat det <br/>parti som f�r varje g�ng uppvisar det st�rsta j�mf�relsetalet. J�mf��<br/>relsetalet ber�knas, s� l�nge partiet �nnu ej tilldelats n�got mandat, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft50">genom att partiets r�stetal i valk retsen delas med 1,4. D�refter erh�lles </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft50">j�mf�relsetalet genom att partiets r�stetal delas med det tal som �r I </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft53">h�gre �n dubbla antalet mandat som redan tilldelats partiet i val�<br/>kretsen. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid best�mmandet av det sammanlagda antal mandat i riksdagen </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft54">som parti skall ha enligt 3 kap. 8 � andra stycket regeringsformen f�r <br/>att bli proportionellt representerat till�mpas f�rdelningsregeln i andra <br/>stycket p� hela riket som en valkrets. Varje parti tilldelas s� m�nga </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft50">utj�mningsmandat som beh�vs f�r att detta antal skall uppn�s. </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft50">Av de utj�mningsmandat som parti erh�llit tillf�res det f�rsta den </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft54">valkrets d�r partiet efter f�rdelningen av de fasta valkretsmandaten <br/>uppvisar st�rre j�mf�relsetal �n i �vriga valkretsar. �terst�ende <br/>utj�mningsmandat tillf�res ett efter annat den valkrets d�r partiet f�r </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft54">varje g�ng uppvisar st�rst j�mf�relsetal vid fortsatt till�mpning av <br/>f�rdelningsregeln i andra stycket p� partiets r�stetal i valkre tsarna. </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft50">Har parti i n�gon valkrets erh�llit flera mandat �n antalet p� partiets </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft50">valsedlar upptagna namn, flyttas �verskjutande mandat, med mot�</p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft50">svarande till�mpning av fj�rde stycket, till annan valkrets d�r partiet </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft60">deltager i f�rdelningen av fasta valkretsm.andat. Kan mandat ej be�</p> <p style="position:absolute;top:74px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">s�ttas genom till�mpning av detta- f�rfarande, skall det vara obesatt </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft60">under den tid f�r vilken valet g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft60">Mellan lika tal avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">10 � Centrala valmyndigheten fastst�ller p� grundval av protokollen </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft62">fr�n l�nsstyrelserna vilka personer som skall erh�lla mandaten som <br/>ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">Har l�nsstyrelsen ej best�mt ordning mellan s� m�nga namn som </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft60">beh�vs f�r att de mandat som ett parti erh�llit i val kretsen skall kunna </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft60">bes�ttas med ledam�ter, skall l�nsstyrelsen p� anmodan av centrala </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft62">valmyndigheten vid ny f�rr�ttning best�mma ytterligare namn i ord�<br/>ningen. Sadan f�rr�ttning skall kung�ras enligt 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft60">Har kandidat f�tt plats i ordn ing i mer �n en valkrets eller f�r mer �n </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft62">ett parti och skulle han till f�ljd d�rav erh�lla mandat i mer �n en <br/>valkrets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da det mandat f�r <br/>vilket hans j�mf�relsetal �r st�rst. Mandat som han ej tilltr�der skall </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">tillfalla den kandidat som st�r n�rmast i tur att erh�lla mandat i den </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft62">valkretsen eller f�r det partiet. Mellan lika tal avg�res f�retr�det <br/>genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft62">11 � Sedan mandaten besatts med ledam�ter, utser centrala <br/>valmyndigheten p� grundval av den enligt 7 � best�mda ordningen </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">mellan kandidatnamnen f�r varje ledamot lika m�nga ers�ttare som </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">ledamotens parti f�tt mandat i valk retsen. Minst tre ers�ttare skall dock </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">alltid utses f�r varje ledamot. Vid utseende av ers�ttare skall bortses </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">fran namn p� den som valts till l edamot. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft60">Finns ej n�gon som enligt f�rsta stycket kan utses till ers�ttare, skall </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">den kandidat inom valkretsen, som enligt 6 � st�r i tur att erh�lla </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">mandat f�r partiet, utses till ers�ttare f�r ledamoten. Finns ej n�gon </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">s�dan kandidat p� partiets valsedlar, skall centrala valmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft63">med till�mpning av 9 � femte stycket best�mma annan valkrets, fr�n <br/>vilken ers�ttaren skall utses, och d�r till ers�ttare utse den som st�r <br/>n�rmast i tur att erh�lla mandat f�r partiet. F�r ledamot f�r finnas </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">endast en ers�ttare enligt detta stycke. Finns ej n�gon som s�lunda kan </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">utses till e rs�ttare, skall d�rvid bero. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft60">Om det beh�vs, skall l�nsstyrelsen p� anmodan av centrala </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">valmyndigheten vid ny f�rr�ttning fastst�lla ordning enligt 6 och 7 �� </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">mellan namnen p� partis valsedlar. S�dan f�rr�ttning skall kung�ras </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt I �. </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1974:215 </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">13 � Har ledamot avg�tt f�re utg�ngen av den tid f�r vilken han blivit </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft60">vald, utser centrala valmyndigheten p� anm�lan av riksdagens talman </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft62">till ny ledamot i den avg�ngnes st�lle den ers�ttare som enligt den <br/>mellan ers�ttarna best�mda ordningen st�r i tur att intr�da. Kan <br/>mandatet ej bes�ttas med ers�ttare, skall det vara obesatt under </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">�terstoden av valperioden. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft60">Har till ny ledamot utsetts den som enligt 11 � andra stycket varit </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft62">utsedd till ers�ttare f�r den avg�ngne ledamoten, utses ers�ttare f�r <br/>honom enligt 11 �. Har mandatet flyttats fr�n en valkrets till en annan. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft60">507 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1974:215 </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft70">skall d�rvid anses som om mandatet vid valet tilldelats sistn�mnda val�</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft70">krets. Ers�ttare f�r annan ledamot, som tr�tt i st�llet f�r avg�ngen </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft70">ledamot, �r de �vriga personer som skulle ha varit ers�ttare f�r den </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft70">avg�ngne ledamoten. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft73">14 � Har antalet ers�ttare f�r en riksdagsledamot g�tt ner till h�lften <br/>eller d�runder av det vid valet utsedda antalet genom att ers�ttare </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft70">utsetts till ordinarie ledamot eller avg�tt av annan orsak, utser p� </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft70">anm�lan av riksdagens talman centrala valmyndigheten med </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft70">till�mpning av 11 � om m�jligt tv� nya ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft70">14 a � Centrala valmyndigheten utf�rdar kung�relse i Post- och In�</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft73">rikes tidningar om utg�ngen av f�rr�ttning som avses i 13 eller 14 �. <br/>F�rr�ttningen �r d�rmed avslutad. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft73">19 � F�r utseende av suppleanter f�r fullm�ktige f�retages ytterligare <br/>sammanr�kningar f�r att bes�tta de suppleantplatser som varje parti <br/>skall erh�lla enligt beslut som fattats med st�d av 5 a � kommunallagen </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft73">(1953:753) eller 5� kommunallagen (1957:50) f�r Stockholm. D�rvid <br/>�ger 6 � och 10 � tredje stycket i dett a kapitel motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">Vid till�mpning av 6 � skall h�nsyn dock icke tagas till valsedlar som </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">vid valet av fullm�ktige ej deltagit i be s�ttandet av plats. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>15 kap. Bevis, besv�r �ver val och f�rr�ttning, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft70">508 </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft73">1 � F�r den som blivit utsedd till ledamot av riksdagen eller till <br/>ers�ttare utf�rdar centrala valmyndigheten genast bevis d�rom. 1 </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft70">beviset anges namnet p� den som blivit utsedd samt tid, parti och </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft73">valkrets som han blivit utsedd f�r. Bevis f�r ers�ttare skall dessutom <br/>inneh�lla uppgift om den eller de ledam�ter som han utsetts till </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft70">ers�ttare f�r och. om flera ers�ttare utsetts f�r samma ledamot, </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">ordningen mellan ers�ttarna. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft70">Som bevis g�ller utdrag ur protokoll eller annan handling fr�n </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">f�rr�ttning vid vilken ledamoten eller ers�ttaren blivit utsedd. Bevis </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">skall tillst�llas den som blivit utsedd samt valpr�vningsn�mnden och </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft70">riksdagens talman. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft73">2 � F�r den som blivit utsedd till led amot av landsting eller kommun�<br/>fullm�ktige eller till suppleant utf�rdar l�nsstyrelsen genast bevis <br/>d�rom. 1 beviset anges namnet p� den som blivit utsedd samt tid, parti </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">och, i f�r ekommande fall, valkrets f�r vilken han blivit vald. </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft70">Som bevis g�ller utdrag ur protokoll eller annan handling fr�n </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">f�rr�ttning vid vilken ledamoten eller suppleanten blivit utsedd. Bevis </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">skall tillst�llas den som blivit utsedd samt landstinget respektive </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft70">kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">3� Valpr�vningsn�mnden skall granska bevis f�r riksdagsledamot </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft70">och ers�ttare och d�rvid pr�va om beviset blivit u tf�rdat i enlighet med </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft72">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft80">I �. Granskningen skall vara avslutad senast dagen innan den riksdag </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:656px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1974: 215 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft82">till vilken valet skett samlas till riksm�te eller, i fr�ga om bevis som <br/>kommer in till valpr�vningsn�mnden medan riksm�te p�g�r, s� snart </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">det kan ske. Ber�ttelse om granskningen skall of�rdr�jligen �verl�mnas </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">till rik sdagens talman. </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">4� Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">styrelsen fastst�llt utg�ngen av val eller av s�dan f�rr�ttning som avses </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft82">i 14 k ap. 13, 14, 22 eller 23 � f�res hos valpr�vningsn�mnden genom <br/>besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft80">Besv�rshandlingen skall ges in till beslutsmyndigheten och vara </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">myndigheten till handa, om besv�ren avser riksdagen, inom tio dagar </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft82">och, om besv�ren avser landsting eller kommunfullm�ktige, inom sju <br/>dagar efter det att valet eller f�rr�ttningen avslutades. Har besv�rs�</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft82">handling kommit in till valpr�vningsn�mnden f�re besv�rstidens <br/>utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan kommit in till besluts�<br/>myndigheten f�rst d�refter dock ej f�ranleda att besv�ren l�mnas utan <br/>pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft80">Snarast m�jligt efter besv�rstidens utg�ng skall beslutsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft82">samtidigt kung�ra samtliga besv�r som anf�rts och s�nda besv�rshand�<br/>lingarna till valpr�vningsn�mnden. Avser besv�ren riksdagen, inf�res </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">kung�relsen i Post- och Inrikes tidningar. Avser besv�ren landsting </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft82">eller kommunfullm�ktige, inf�res kung�relsen i samt liga dagstidningar <br/>som har en spridning av n�gon betydenhet inom landstingskommunen </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft82">respektive kommunen. 1 ku ng�relsen anges viss kort tid inom vilken <br/>f�rklaring �ver besv�ren skall ha kommit in till v alpr�vningsn�mnden. <br/>Beslutsmyndigheten skall d�rj�mte skyndsamt inkomma till valpr�v�<br/>ningsn�mnden med yttrande �ver besv�ren. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft80">Besv�r �ver beslut, varigenom har fastst�llts utg�ngen av val i hela </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft80">riket av landstingsm�n eller kommunfullm�ktige, pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft82">valpr�vningsn�mnden i de n sammans�ttning denna hade vid tiden f�r <br/>valet. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">6 � Finner valpr�vningsn�mnden i �rende enligt 4 � beh�vligt att </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft82">n�gon h�res som vittne vid dom stol, kan n�mnden f�rordna att vittnes�<br/>f�rh�r skall �ga rum vid allm�n underr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft80">1 fr�ga om bevisupptagning enligt f�rsta stycket g�ller 35 kap. 10 och </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft80">II �� r�tteg�ngsbalken i till� mpliga delar. Ers�ttning till v ittne utg�r av </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft80">allm�nna medel. Kostnaden h�rf�r skall stanna p� statsverket. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft80">7 � Har i den verksamhet f�r f�rberedande och genomf�rande av val, </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">f�r vilken myndighet svarar, f�rekommit avvikelse fr�n f�reskriven </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft82">ordning eller har vid valet f�rekommit s�dant otillb�rligt f�rfarande <br/>som avses i 17 kap. 8 � brottsbalken, skall valpr�vningsn�mnden, om <br/>det med fog kan antagas att vad som f�rekommit har inverkat p� valut�<br/>g�ngen, vid pr�vning av besv�r �ver valet upph�va detta i den omfatt�</p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft82">ning som beh�vs och f�rordna om omval i valkre ts. Kan r�ttelse �stad�<br/>kommas genom f�rnyad sammanr�kning eller annan s�dan mindre <br/>ingripande �tg�rd, skall n�mnden dock i st�llet f�r att f�rordna om </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft80">omval uppdraga �t beslutsmyndigheten att vidtaga s�dan r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft80">509 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft81">�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:53px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft90">SFS 1974:215 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft90">Har vid f�rr�ttning som avses i 14 kap. 13, 14, 22 eller 23 � f�re�</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">kommit avvikelse fr�n f�reskriven ordning och �r det ej osannolikt att </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft93">avvikelsen har inverkat p� utg�ngen av f�rr�ttningen, skall <br/>valpr�vningsn�mnden vid pr�vning av besv�r �ver f�rr�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">upph�va denna och uppdraga �t beslutsmyndigheten att vidtaga </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">erforderlig r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft90">Om enligt best�mmelse i lag ta lan mot visst beslu t icke f�r f�ras eller </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft94">skall f�ras i s�rskild ordning, f�r omst�ndighet som avses med beslutet <br/>ej �beropas vid besv �r som avses i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft90">Om talan i samband med besv�r �ver val mot l�nsstyrelses beslut </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft93">�ver anm�rkning mot r�stl�ngd eller om r�ttelse av allm�n r�stl�ngd <br/>f�reskrives i 4 kap. 6 �, 8 � tr edje stycket och 18 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">8 � Beslut varigenom n�gon har utsetts till led amot av landsting eller </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft93">kommunfullm�ktige eller till suppleant l�nder till efterr�ttelse utan <br/>hinder av att besv�r anf�rts �ver beslutet. Utses med anledning av </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">besv�ren annan till le damot eller suppleant, l�nder beslutet h�rom till </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">efterr�ttelse s� sna rt det val el ler den f�rr�ttning varigenom han blivit </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft90">utsedd har avslutats. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft90">Ang�ende verkan av att besv�r anf�rts �ver beslut genom vilket </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft93">n�gon utsetts till led amot av riksdagen eller till er s�ttare finns best�m�<br/>melser i 3 kap. 11 � reg eringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft90">Best�mmelserna i 13 � f�rvalt ningslagen (1971:290) g�ller icke beslut </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">som s�gs i de nna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">9 � N�r valpr�vningsn�mnden avg�r �rende enligt denna lag skall </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">n�mndens samtliga ledam�ter vara n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft90">Mot valpr�vningsn�mndens beslut enligt denna lag f�r talan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft90">1. Denna lag tr�der i kraft, s�vitt avser 4 kap. 7 och 19 ��, 5 kap. 3 </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">och 4 �� och 13 kap. 6 � i den nya lydelsen samt de nya best�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">serna i 14 kap. 14 a � och 15 kap. 8 � f�rsta stycket en vecka e fter den </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">dag, d� lagen enligt d�r� meddelad uppgift utkommit fr�n trycket i </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">Svensk f�rfattningssamling, och, om ej annat f�ljer av p unkterna 2 och </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">3, i �vrigt den I ja nuari 1975. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft90">2. Best�mmelserna i 14 kap . 9-11 �� och 15 kap. 1 � och 4 � f�rsta, </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft90">andra och tredje styckena i den nya lydelsen samt de nya best�m�</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft93">melserna i 15 kap. 3, 6 och 7 ��, 8 � andra och tredje styckena och 9 � <br/>till�mpas �ven f�re den 1 januar i 1975 i fr�ga om nytt val till riksdagen </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft90">och betr�ffande f�rr�ttning som grundas p� u tg�ngen av s�dant val. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft90">3. Best�mmelserna i 4 kap. 2 �, 8 � f�rsta stycket, 11 och 12 �� i sin </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft93">nya lydelse skall till�mpas f�rsta g�ngen n�r r�stl�ngd uppr�ttas �r <br/>1975. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft90">4. I fr�ga om talan mot beslut som meddelats f�re den 1 januari </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft90">1975 eller mot val eller f�rr�ttning som avslutats f�re denna dag g�ller </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft90">�ldre best�mmelser, om ej annat f�ljer av f�reskrifterna under punkt 2. </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft91">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft90">510 </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft90">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft90">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft92">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1974:215 Lag

Utkom fran trycket

den 21 maj 1974

om �ndring i va llagen (1972:620);

utf�rdad den 10 maj 1974.

Kung!. Maj;t f�rordnar med riksdagen' i fr�ga om vallagen

(1972:620)

dels att nuvarande 15 kap. 3 och 4 �� skall betecknas 15 kap. 4 och

5��,

dels att 1 kap. 2 och 3 ��, 2 kap. 3 och 4 ��, 3 kap. 6 �, 4 kap. 2, 7. 8,

11, 12 och 19 ��,5 kap. 2-4 och 11 ��, 6 kap. 10 �, 13 ka p. 6 �, 14 kap. 9

-11, 13, 14 och 19��, 15 kap. 1 och 2 ��, den nya 15 kap. 4� samt

rubriken till 15 kap. skall ha nedan angivna lydelse,

delszn i lagen skall inf�ras sex nya paragrafer, 14 kap. 14 a � samt 15

kap. 3 och 6-9 ��, av nedan angivna lydelse.

502

1 ka p.

2

F�r val enligt denna lag finns en central valmyndighet.

Regeringen best�mmer vilken myndighet som skall vara central

valmyndighet.

3 � Ordinarie val till riksdagen samt val i hela riket av landstingsm�n

och kommunfullm�ktige f�rr�ttas samma dag. Valdag �r tredje

s�ndagen i septe mber.

Vid e xtra val till riksdagen som beslutas av regeringen och vid omval

till riksdagen �r valdag den s�ndag som regeringen best�mmer. Vid

extra val till riksdagen enligt 6 kap. 3 � regeringsformen �r valdag den
s�ndag som riksdagens talman best�mmer efter samr�d med centrala

valmyndigheten.

Vid val av landstingsm�n eller kommunfullm�ktige som ej omfattar

hela riket �r valdag den s�ndag som l�nsstyrelsen best�mmer.

' Prop. 1974:35, KU 21, rskr 160.

^ �nd ringen inneb�r bl.a. att andra stycket upp h�vs.

v

background image

2 kap.

SFS 1974:215

3 � Vid li ll�mpning av 2 � ber�knas antalet r�stber�ttigade p� grund�

val av stommarna till m antalsl�ngderna f�r �ret. Vid ber�kningen anses

som r�stber�ttigad varje svensk medborgare som fyllt eller senare

under kalender�ret fyller aderton �r och som ej p� grund av domstols

f�rklaring �r eller efter uppn�dd myndighets�lder skall f�rbli omyndig.

4� Talan mot centrala valmyndighetens beslut enligt 2� f�res hos

valpr�vningsn�mnden genom besv�r.

3 kap.

6 � Talan mot l�nsstyrelsens beslut i �ren de om indelning i valdist rikt

f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r.

Den som vill klaga �ver beslut som inneb�r att av honom uppgivet

hinder att mottaga uppdrag som avses i 5 � ej godk�nts f�r f�ra talan

hos l�nsstyrelsen genom besv�r. H�rvid r�knas besv�rstiden fr�n den

dag beslutet meddelades. Mot l�nsstyrelsens beslut f�r talan ej f�ras.

4 kap.

2 � 1 al lm�n r�stl�ngd upptages var och en som den 1 juni enligt
l�nsstyrelsens personband

1. �r kyrkobokf�rd i vald istriktet,

2. �r svensk medborgare och
3. fyllt eller f�re den 1 september det �r r�stl�ngden uppr�ttas fyller

sjutton ar.

Den som den 1 juni enligt l�nsstyrelsens personband p� grund av

domstols f�rklaring �r eller efter uppn�dd myndighets�lder skall f�rbli
omyndig upptages dock ej i l�ng den.

F�r den som ej fyllt aderton �r den 1 septe mber det �r r�stl�ngden

uppr�ttas antecknas den dag d� han blir r�stber�ttigad.

7 � Allm�n r�stl�ngd g�ller fr�n och med den 1 september del �r

r�stl�ngden uppr�ttas till och med den 31 augu sti p�f�ljande �r, om ej

annat f�ljer av 8 eller 9 �.

8 � Har n�gon icke blivit upptagen i al lm�n r�stl�ngd eller har det i

l�ngden betr�ffande honom antecknats att han blir r�stber�ttigad viss

dag efter den 1 september det �r r�stl�ngden uppr�ttas och har
anm�rkning h�remot ej framst�llts p� s�tt som f�reskrives i 4 � f�rsta
stycket, skall l�nsstyrelsen efter ans�kan av honom eller av lokala

skattemyndigheten besluta om r�ttelse i r�stl�ngden, om det �r

uppenbart att fel till hans nackdel f�religger. S�dan ans�kan skall ha

503

background image

SFS 1974:215

gjorts hos l�nsstyrelsen senast den 1 se ptember det �r d� r�stl�ngden

uppr�ttades. Ans�kan som g�res f�r sent upptages ej till pr� vning.

Beslutar l�nsstyrelsen om r�ttelse i r�stl�ngd, skall l�nsstyrelsen

genast underr�tta lokala skattemyndigheten om beslutet. Lokala skatte�

myndigheten skall genast r�tta r�stl�ngden i enlighet med beslutet.
Innan detta skett, �ger beslutet icke verkan.

Mot beslut varigenom ans�kan om r�ttelse avslagits eller avvisats f�r

talan ej f�ras. Mot beslut om r�ttelse f�r talan f�ras endast i sam band
med besv�r �ver val vid vilket beslutet l�nt till efterr�ttelse.

11 � Svensk medborgare som ej �r bosatt i riket har r�str�tt vid val

till riksdagen, om han varit kyrkobokf�rd h�r n�gon g�ng under de

senast f�rflutna fem kalender�ren och ej p� grund av 3 kap. 2 � rege�

ringsformen �r utesluten fr�n r�str�tt.

S\ensk medborgare skall anses bosatt utom riket, om han enligt l�ns�

styrelsens personband ej �r kyrkobokf�rd h�r.

12 � S�rskild r�stl�ngd f�r val till riksdagen uppr�ttas �rligen f�r

varje valkrets av centrala valmyndigheten. L�ngden skall vara

uppr�ttad senast den 15 juni.

1 s�rskild r�stl�ngd upptages, efter ans�kan, den som den I juni har

r�str�tt enligt 11 �. �ven den som den I juni ej fyllt aderton �r upp�
tages i den s�rskilda r�stl�ngden, om han fyllt el ler f�re den I septem �
ber det �r r�stl�ngden uppr�ttas fyller sjutton �r och hinder ej m�ter i

�vrigt. F�r den som ej fyllt aderton �r den 1 s eptember det �r r�st�

l�ngden uppr�ttas antecknas den dag d� han blir r�stber�ttigad.

Framg�r i an m�rknings�rende att n�gon upph�rt att vara r�stber�t�

tigad p� grund av omst�ndighet som intr�ffat efter den I juni. skall han

ej vara upptagen i s�rskild r�stl�ngd.

19 � S�rskild r�stl�ngd g�ller fr�n och med den I september det �r

r�stl�ngden uppr�ttas till och med den 31 augusti p�f�ljande �r, om ej

annat f�ljer av 18 � andra stycket.

5 kap.

504

2� Ans�kan om registrering av partibeteckning g�res skriftligen. I
ans�kningshandlingen skall anges f�r vilket slag av val registrering
s�kes och, om ans�kningen avser registrering f�r val av landstingsm�n

eller kommunfullm�ktige, f�r vilken landstingskommun eller kommun
som registrering beg�res.

F�r att partibeteckning skall �tnjuta skydd vid val skall ans�kan om

registrering av

beteckningen

ha kommit in

till

centrala

valmyndigheten, vid o rdinarie val till riksdagen och val i hela riket av

landstingsm�n och kommunfullm�ktige senast den 30 april val�ret och

vid annat val inom en vecka efter det att beslut om valdagen
meddelades.

background image

3 � Partibeteckning f�r registreras, om

1974: 215

1. partiet icke utg�r underavdelning �v politisk sammanslutning,

2. partiet visat att det vid registrering f�r val till ri ksdagen har minst

1.500 r�stber�ttigade medlemmar i hela riket och vid registrering f�r

val av landstingsm�n och f�r val av kommunfullm�ktige minst 100
respektive minst 50 r�stber�ttigade medlemmar i den landstings�

kommun eller kommun f�r vilken registrering s�kes, samt

3. partibeteckningen kan antagas ej leda till f�rv�xling med beteck�

ning som redan har registrerats eller som, med anledning av tidigare

gjord ans�kan, kan komma att registreras med giltighet f�r det valet

eller f�r annat val f�r vilket den nya registreringen enligt 4 � f�rsta

stycket kommer att g�lla.

4

Registreras partibeteckning f�r val till riksdagen, g�ller

registreringen �ven f�r val av landstingsm�n och kommunfullm�ktige i
hela riket. Registreras partibeteckning f�r val av landstingsm�n, g�ller
registreringen val

i

den

landstingskommun som anges i

registreringsbeslutet samt val av kommunfullm�ktige i de kommuner

som �r bel�gna inom landstingskommunen. Registreras partibeteck�

ning f�r val av kommunfullm�ktige, g�ller registreringen val i den
kommun som anges i reg istreringsbeslutet.

Avser ans�kan registrering f�r val till riksdagen och �r

partibeteckningen redan registrerad eller ans�kan om dess registrering

redan gjord f�r annat val, f�r registrering beviljas utan hinder av 3 � 3,

om det parti f�r vilket registrering s�lunda skett eller s�kts har l�mnat
sitt medgivande. Detsamma g�ller om ans�kan avser registrering f�r

val av landstingsm�n och partibeteckningen redan �r registrerad eller
ans�kan om dess registrering tidigare gjord f�r val av kommunfull�
m�ktige inom landstingskommunen. Beh�rig att l�mna medgivande �r

det ombud som partiet anm�lt enligt 5 �.

11 � Talan mot centrala valmyndighetens beslut i registrerings- eller
anm�lnings�rende f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r.

6 kap.

10 � Talan mot centrala valmyndighetens beslut i � rende som avses i
detta kapitel f�res hos valpr�vningsn�mnden genom besv�r.

Centrala valmyndigheten har r�tt att erh�lla bitr�de av l�nsstyrelse i

�rende som avses i de tta kapitel.

13 kap,

6 � Sedan de i 3-5 �� f�reskrivna �tg�rderna vidtagits, f�rfares f�r

varje val f�r sig p� f�ljande s�tt.

1. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och r�knas. Antalet

^ �nd ringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

505

background image

SFS 1974: 215

personer som enligt r�stl�ngd deltagit i valet r�knas. Antalet kuvert

och r�stande antecknas i protokollet. �verensst�mmer de framr�knade

siffrorna ej med varandra, anges i protokollet den sannolika orsaken

till skillnaden.

2. Valsedlarna tages ut ur kuverten. Inneh�ller kuvert mer �n en

valsedel, l�gges valsedlarna tillbaka i kuvertet. S�dana kuvert r�knas

och l�gges in i ett s�rskilt kuvert som tillslutes och f�rses med

anteckning om inneh�llet.

3. Kan det antagas att valsedel �r ogiltig enligt 14 kap. 4� l�gges

valsedeln �t sidan. Valsedlar som lagts �t sidan l�gges d�refter in i et t

eller flera s�rskilda omslag som tillslutes och f�rses med a nteckning om
antalet valsedlar som omslaget inneh�ller.

4. �vriga valsedlar ordnas i grupper efter partibeteckning. Antalet

valsedlar inom varje grupp r�knas och antalet antecknas i protokollet.

Valsedlarna l�gges d�refter partivis in i s�rski lda omslag. P� omslagen

antecknas vilket partis valsedlar omslaget inneh�ller och valsedlarnas
antal.

5. De s�rskilda kuverten och omslagen f�rses med uppgift om

valdistriktet och f�rseglas med minst tv� olika sigill. Sigillen avtryckes i

protokollet.

14 kap.

506

9 � Centrala valmyndigheten f�rdelar mandaten i riksdagen p�
grundval av protokollen fr�n l�nsstyrelserna och med till�mpning av 3

kap. 6-8 �� regeringsformen.

Vid f�rdelningen av de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 �

f�rsta stycket regeringsformen tilldelas mandaten ett efter annat det
parti som f�r varje g�ng uppvisar det st�rsta j�mf�relsetalet. J�mf��
relsetalet ber�knas, s� l�nge partiet �nnu ej tilldelats n�got mandat,

genom att partiets r�stetal i valk retsen delas med 1,4. D�refter erh�lles

j�mf�relsetalet genom att partiets r�stetal delas med det tal som �r I

h�gre �n dubbla antalet mandat som redan tilldelats partiet i val�
kretsen.

Vid best�mmandet av det sammanlagda antal mandat i riksdagen

som parti skall ha enligt 3 kap. 8 � andra stycket regeringsformen f�r
att bli proportionellt representerat till�mpas f�rdelningsregeln i andra
stycket p� hela riket som en valkrets. Varje parti tilldelas s� m�nga

utj�mningsmandat som beh�vs f�r att detta antal skall uppn�s.

Av de utj�mningsmandat som parti erh�llit tillf�res det f�rsta den

valkrets d�r partiet efter f�rdelningen av de fasta valkretsmandaten
uppvisar st�rre j�mf�relsetal �n i �vriga valkretsar. �terst�ende
utj�mningsmandat tillf�res ett efter annat den valkrets d�r partiet f�r

varje g�ng uppvisar st�rst j�mf�relsetal vid fortsatt till�mpning av
f�rdelningsregeln i andra stycket p� partiets r�stetal i valkre tsarna.

Har parti i n�gon valkrets erh�llit flera mandat �n antalet p� partiets

valsedlar upptagna namn, flyttas �verskjutande mandat, med mot�

svarande till�mpning av fj�rde stycket, till annan valkrets d�r partiet

background image

deltager i f�rdelningen av fasta valkretsm.andat. Kan mandat ej be�

s�ttas genom till�mpning av detta- f�rfarande, skall det vara obesatt

under den tid f�r vilken valet g�ller.

Mellan lika tal avg�res f�retr�det genom lottning.

10 � Centrala valmyndigheten fastst�ller p� grundval av protokollen

fr�n l�nsstyrelserna vilka personer som skall erh�lla mandaten som
ledam�ter.

Har l�nsstyrelsen ej best�mt ordning mellan s� m�nga namn som

beh�vs f�r att de mandat som ett parti erh�llit i val kretsen skall kunna

bes�ttas med ledam�ter, skall l�nsstyrelsen p� anmodan av centrala

valmyndigheten vid ny f�rr�ttning best�mma ytterligare namn i ord�
ningen. Sadan f�rr�ttning skall kung�ras enligt 1 �.

Har kandidat f�tt plats i ordn ing i mer �n en valkrets eller f�r mer �n

ett parti och skulle han till f�ljd d�rav erh�lla mandat i mer �n en
valkrets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da det mandat f�r
vilket hans j�mf�relsetal �r st�rst. Mandat som han ej tilltr�der skall

tillfalla den kandidat som st�r n�rmast i tur att erh�lla mandat i den

valkretsen eller f�r det partiet. Mellan lika tal avg�res f�retr�det
genom lottning.

11 � Sedan mandaten besatts med ledam�ter, utser centrala
valmyndigheten p� grundval av den enligt 7 � best�mda ordningen

mellan kandidatnamnen f�r varje ledamot lika m�nga ers�ttare som

ledamotens parti f�tt mandat i valk retsen. Minst tre ers�ttare skall dock

alltid utses f�r varje ledamot. Vid utseende av ers�ttare skall bortses

fran namn p� den som valts till l edamot.

Finns ej n�gon som enligt f�rsta stycket kan utses till ers�ttare, skall

den kandidat inom valkretsen, som enligt 6 � st�r i tur att erh�lla

mandat f�r partiet, utses till ers�ttare f�r ledamoten. Finns ej n�gon

s�dan kandidat p� partiets valsedlar, skall centrala valmyndigheten

med till�mpning av 9 � femte stycket best�mma annan valkrets, fr�n
vilken ers�ttaren skall utses, och d�r till ers�ttare utse den som st�r
n�rmast i tur att erh�lla mandat f�r partiet. F�r ledamot f�r finnas

endast en ers�ttare enligt detta stycke. Finns ej n�gon som s�lunda kan

utses till e rs�ttare, skall d�rvid bero.

Om det beh�vs, skall l�nsstyrelsen p� anmodan av centrala

valmyndigheten vid ny f�rr�ttning fastst�lla ordning enligt 6 och 7 ��

mellan namnen p� partis valsedlar. S�dan f�rr�ttning skall kung�ras

enligt I �.

SFS 1974:215

13 � Har ledamot avg�tt f�re utg�ngen av den tid f�r vilken han blivit

vald, utser centrala valmyndigheten p� anm�lan av riksdagens talman

till ny ledamot i den avg�ngnes st�lle den ers�ttare som enligt den
mellan ers�ttarna best�mda ordningen st�r i tur att intr�da. Kan
mandatet ej bes�ttas med ers�ttare, skall det vara obesatt under

�terstoden av valperioden.

Har till ny ledamot utsetts den som enligt 11 � andra stycket varit

utsedd till ers�ttare f�r den avg�ngne ledamoten, utses ers�ttare f�r
honom enligt 11 �. Har mandatet flyttats fr�n en valkrets till en annan.

507

background image

SFS 1974:215

skall d�rvid anses som om mandatet vid valet tilldelats sistn�mnda val�

krets. Ers�ttare f�r annan ledamot, som tr�tt i st�llet f�r avg�ngen

ledamot, �r de �vriga personer som skulle ha varit ers�ttare f�r den

avg�ngne ledamoten.

14 � Har antalet ers�ttare f�r en riksdagsledamot g�tt ner till h�lften
eller d�runder av det vid valet utsedda antalet genom att ers�ttare

utsetts till ordinarie ledamot eller avg�tt av annan orsak, utser p�

anm�lan av riksdagens talman centrala valmyndigheten med

till�mpning av 11 � om m�jligt tv� nya ers�ttare.

14 a � Centrala valmyndigheten utf�rdar kung�relse i Post- och In�

rikes tidningar om utg�ngen av f�rr�ttning som avses i 13 eller 14 �.
F�rr�ttningen �r d�rmed avslutad.

19 � F�r utseende av suppleanter f�r fullm�ktige f�retages ytterligare
sammanr�kningar f�r att bes�tta de suppleantplatser som varje parti
skall erh�lla enligt beslut som fattats med st�d av 5 a � kommunallagen

(1953:753) eller 5� kommunallagen (1957:50) f�r Stockholm. D�rvid
�ger 6 � och 10 � tredje stycket i dett a kapitel motsvarande till�mpning.

Vid till�mpning av 6 � skall h�nsyn dock icke tagas till valsedlar som

vid valet av fullm�ktige ej deltagit i be s�ttandet av plats.

15 kap. Bevis, besv�r �ver val och f�rr�ttning, m.m.

508

1 � F�r den som blivit utsedd till ledamot av riksdagen eller till
ers�ttare utf�rdar centrala valmyndigheten genast bevis d�rom. 1

beviset anges namnet p� den som blivit utsedd samt tid, parti och

valkrets som han blivit utsedd f�r. Bevis f�r ers�ttare skall dessutom
inneh�lla uppgift om den eller de ledam�ter som han utsetts till

ers�ttare f�r och. om flera ers�ttare utsetts f�r samma ledamot,

ordningen mellan ers�ttarna.

Som bevis g�ller utdrag ur protokoll eller annan handling fr�n

f�rr�ttning vid vilken ledamoten eller ers�ttaren blivit utsedd. Bevis

skall tillst�llas den som blivit utsedd samt valpr�vningsn�mnden och

riksdagens talman.

2 � F�r den som blivit utsedd till led amot av landsting eller kommun�
fullm�ktige eller till suppleant utf�rdar l�nsstyrelsen genast bevis
d�rom. 1 beviset anges namnet p� den som blivit utsedd samt tid, parti

och, i f�r ekommande fall, valkrets f�r vilken han blivit vald.

Som bevis g�ller utdrag ur protokoll eller annan handling fr�n

f�rr�ttning vid vilken ledamoten eller suppleanten blivit utsedd. Bevis

skall tillst�llas den som blivit utsedd samt landstinget respektive

kommunen.

3� Valpr�vningsn�mnden skall granska bevis f�r riksdagsledamot

och ers�ttare och d�rvid pr�va om beviset blivit u tf�rdat i enlighet med

background image

I �. Granskningen skall vara avslutad senast dagen innan den riksdag

SFS 1974: 215

till vilken valet skett samlas till riksm�te eller, i fr�ga om bevis som
kommer in till valpr�vningsn�mnden medan riksm�te p�g�r, s� snart

det kan ske. Ber�ttelse om granskningen skall of�rdr�jligen �verl�mnas

till rik sdagens talman.

4� Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller l�ns�

styrelsen fastst�llt utg�ngen av val eller av s�dan f�rr�ttning som avses

i 14 k ap. 13, 14, 22 eller 23 � f�res hos valpr�vningsn�mnden genom
besv�r.

Besv�rshandlingen skall ges in till beslutsmyndigheten och vara

myndigheten till handa, om besv�ren avser riksdagen, inom tio dagar

och, om besv�ren avser landsting eller kommunfullm�ktige, inom sju
dagar efter det att valet eller f�rr�ttningen avslutades. Har besv�rs�

handling kommit in till valpr�vningsn�mnden f�re besv�rstidens
utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan kommit in till besluts�
myndigheten f�rst d�refter dock ej f�ranleda att besv�ren l�mnas utan
pr�vning.

Snarast m�jligt efter besv�rstidens utg�ng skall beslutsmyndigheten

samtidigt kung�ra samtliga besv�r som anf�rts och s�nda besv�rshand�
lingarna till valpr�vningsn�mnden. Avser besv�ren riksdagen, inf�res

kung�relsen i Post- och Inrikes tidningar. Avser besv�ren landsting

eller kommunfullm�ktige, inf�res kung�relsen i samt liga dagstidningar
som har en spridning av n�gon betydenhet inom landstingskommunen

respektive kommunen. 1 ku ng�relsen anges viss kort tid inom vilken
f�rklaring �ver besv�ren skall ha kommit in till v alpr�vningsn�mnden.
Beslutsmyndigheten skall d�rj�mte skyndsamt inkomma till valpr�v�
ningsn�mnden med yttrande �ver besv�ren.

Besv�r �ver beslut, varigenom har fastst�llts utg�ngen av val i hela

riket av landstingsm�n eller kommunfullm�ktige, pr�vas av

valpr�vningsn�mnden i de n sammans�ttning denna hade vid tiden f�r
valet.

6 � Finner valpr�vningsn�mnden i �rende enligt 4 � beh�vligt att

n�gon h�res som vittne vid dom stol, kan n�mnden f�rordna att vittnes�
f�rh�r skall �ga rum vid allm�n underr�tt.

1 fr�ga om bevisupptagning enligt f�rsta stycket g�ller 35 kap. 10 och

II �� r�tteg�ngsbalken i till� mpliga delar. Ers�ttning till v ittne utg�r av

allm�nna medel. Kostnaden h�rf�r skall stanna p� statsverket.

7 � Har i den verksamhet f�r f�rberedande och genomf�rande av val,

f�r vilken myndighet svarar, f�rekommit avvikelse fr�n f�reskriven

ordning eller har vid valet f�rekommit s�dant otillb�rligt f�rfarande
som avses i 17 kap. 8 � brottsbalken, skall valpr�vningsn�mnden, om
det med fog kan antagas att vad som f�rekommit har inverkat p� valut�
g�ngen, vid pr�vning av besv�r �ver valet upph�va detta i den omfatt�

ning som beh�vs och f�rordna om omval i valkre ts. Kan r�ttelse �stad�
kommas genom f�rnyad sammanr�kning eller annan s�dan mindre
ingripande �tg�rd, skall n�mnden dock i st�llet f�r att f�rordna om

omval uppdraga �t beslutsmyndigheten att vidtaga s�dan r�ttelse.

509

background image

SFS 1974:215

Har vid f�rr�ttning som avses i 14 kap. 13, 14, 22 eller 23 � f�re�

kommit avvikelse fr�n f�reskriven ordning och �r det ej osannolikt att

avvikelsen har inverkat p� utg�ngen av f�rr�ttningen, skall
valpr�vningsn�mnden vid pr�vning av besv�r �ver f�rr�ttningen

upph�va denna och uppdraga �t beslutsmyndigheten att vidtaga

erforderlig r�ttelse.

Om enligt best�mmelse i lag ta lan mot visst beslu t icke f�r f�ras eller

skall f�ras i s�rskild ordning, f�r omst�ndighet som avses med beslutet
ej �beropas vid besv �r som avses i denna paragraf.

Om talan i samband med besv�r �ver val mot l�nsstyrelses beslut

�ver anm�rkning mot r�stl�ngd eller om r�ttelse av allm�n r�stl�ngd
f�reskrives i 4 kap. 6 �, 8 � tr edje stycket och 18 � f�rsta stycket.

8 � Beslut varigenom n�gon har utsetts till led amot av landsting eller

kommunfullm�ktige eller till suppleant l�nder till efterr�ttelse utan
hinder av att besv�r anf�rts �ver beslutet. Utses med anledning av

besv�ren annan till le damot eller suppleant, l�nder beslutet h�rom till

efterr�ttelse s� sna rt det val el ler den f�rr�ttning varigenom han blivit

utsedd har avslutats.

Ang�ende verkan av att besv�r anf�rts �ver beslut genom vilket

n�gon utsetts till led amot av riksdagen eller till er s�ttare finns best�m�
melser i 3 kap. 11 � reg eringsformen.

Best�mmelserna i 13 � f�rvalt ningslagen (1971:290) g�ller icke beslut

som s�gs i de nna paragraf.

9 � N�r valpr�vningsn�mnden avg�r �rende enligt denna lag skall

n�mndens samtliga ledam�ter vara n�rvarande.

Mot valpr�vningsn�mndens beslut enligt denna lag f�r talan ej f�ras.

1. Denna lag tr�der i kraft, s�vitt avser 4 kap. 7 och 19 ��, 5 kap. 3

och 4 �� och 13 kap. 6 � i den nya lydelsen samt de nya best�mmel�

serna i 14 kap. 14 a � och 15 kap. 8 � f�rsta stycket en vecka e fter den

dag, d� lagen enligt d�r� meddelad uppgift utkommit fr�n trycket i

Svensk f�rfattningssamling, och, om ej annat f�ljer av p unkterna 2 och

3, i �vrigt den I ja nuari 1975.

2. Best�mmelserna i 14 kap . 9-11 �� och 15 kap. 1 � och 4 � f�rsta,

andra och tredje styckena i den nya lydelsen samt de nya best�m�

melserna i 15 kap. 3, 6 och 7 ��, 8 � andra och tredje styckena och 9 �
till�mpas �ven f�re den 1 januar i 1975 i fr�ga om nytt val till riksdagen

och betr�ffande f�rr�ttning som grundas p� u tg�ngen av s�dant val.

3. Best�mmelserna i 4 kap. 2 �, 8 � f�rsta stycket, 11 och 12 �� i sin

nya lydelse skall till�mpas f�rsta g�ngen n�r r�stl�ngd uppr�ttas �r
1975.

4. I fr�ga om talan mot beslut som meddelats f�re den 1 januari

1975 eller mot val eller f�rr�ttning som avslutats f�re denna dag g�ller

�ldre best�mmelser, om ej annat f�ljer av f�reskrifterna under punkt 2.

CARL GUSTAF

510

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.