SFS 1973:93

730093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:DUZAPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:LKORCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:LKORCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:DGKUXA+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LKORCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:LKORCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:9px;font-family:SKQEFM+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:22px;font-family:LKORCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;line-height:21px;font-family:LKORCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:470px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>I-ag </b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:93 </b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i va Uagen (1972: 620); </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">civen Sto ckholms slott den 30 mars 1973. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft11">den 10 april 1973 </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft15">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-<br/>daaen', funnit gott f�rordna, att 5 kap. 8 � vallagen (1972: 620) skall </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">ha n edan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">� � F�r att registrerad partibeteckning skall �tnjuta skydd vid val </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">skall partiet hos centrala valmyndigheten som kandidater anm�la </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r va l till riksdagen i viss valkrets minst fyra och h�gst femton per�</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">soner och </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r val av landstingsm�n eller kommunfullm�ktige minst fyra och </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">�gst tjugo personer i landstings kommunen eller kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">entrala valmyndigheten best�mmer inf�r varje val n�r anm�lan av </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">"andidater senast skall g�ras. Kung�relse h�rom skal! f�ras in i Post� </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">men Inrikes tidningar. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">^Anm�lan av kandidater g�res skriftligen av partiets ombud eller av </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">som ombudet utsett. Till anm�lningshandlingen skall fogas skrift-</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">'S �rklaring fr� n varje kandidat att han givit partiet tillst�nd att an-</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">'^�ia honom. </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft11">^^2 trader i kraft dagen efter den, d� lagen enligt d�r� med-</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">^PPgift utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">1973: 28, KU ] 3. rskr 75. </p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:702px;white-space:nowrap" class="ft13">213 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:92px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973:93 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft20">alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att cftcrr�tla. Till </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och me d vlr j </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">kunal. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>- </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>1 OT2 </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:783px;white-space:nowrap" class="ft20">ytter. </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">kunel. sigill DCKiaita </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slolt den 30 mars 1973. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft22">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">CARL LIDBOM <br/>(J ustitiedepartementct) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

I-ag

SFS 1973:93

om �ndring i va Uagen (1972: 620);

civen Sto ckholms slott den 30 mars 1973.

den 10 april 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-
daaen', funnit gott f�rordna, att 5 kap. 8 � vallagen (1972: 620) skall

ha n edan angivna lydelse.

5 kap.

� � F�r att registrerad partibeteckning skall �tnjuta skydd vid val

skall partiet hos centrala valmyndigheten som kandidater anm�la

f�r va l till riksdagen i viss valkrets minst fyra och h�gst femton per�

soner och

f�r val av landstingsm�n eller kommunfullm�ktige minst fyra och

�gst tjugo personer i landstings kommunen eller kommunen.

entrala valmyndigheten best�mmer inf�r varje val n�r anm�lan av

"andidater senast skall g�ras. Kung�relse h�rom skal! f�ras in i Post�

men Inrikes tidningar.

^Anm�lan av kandidater g�res skriftligen av partiets ombud eller av

som ombudet utsett. Till anm�lningshandlingen skall fogas skrift-

'S �rklaring fr� n varje kandidat att han givit partiet tillst�nd att an-

'^�ia honom.

^^2 trader i kraft dagen efter den, d� lagen enligt d�r� med-

^PPgift utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling.

1973: 28, KU ] 3. rskr 75.

213

background image

SFS 1973:93

alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att cftcrr�tla. Till

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och me d vlr j

kunal. sigill bekr�fta l�tit.

-

1 OT2

ytter.

kunel. sigill DCKiaita

Stockholms slolt den 30 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM
(J ustitiedepartementct)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.