SFS 1975:310

750310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:IQAKHC+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:24px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:QQSGTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:21px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:24px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:QQSGTY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:23px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ESVHFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:115px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft10">den 10 jun i 197 5 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:310 Lag </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft10">aodrnpg i vallageo (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 maj 1975. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reslcrives i fr�ga om vallagen (1972:620) </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft14">delsaiX nuvarande 11 kap. 5  7 �� skall betecknas 11 kap. 79 ��, <br/>dels att 2 kap . 1 �, 3 kap. 3 och 4 ��, 6 kap. 3 och 9 ��, 8 kap. 9 �, 10 </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 2 �, de nya 11 kap. 79 ��, 13 kap. 1 och 4 �� samt 14 kap. 4 och </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft10">5 �� skall ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft10">delsm i lagen skall inf�ras tv� nya p aragrafer, 11 kap. 5 och 6 ��, av </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft10">nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � F�r val till r iksdagen �r riket indelat i 28 valk retsar. Dessa �r </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft15">Stockholms kommun, <br/>Stockholms l�n med undantag av Stockholms kommun (Stockholms </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ns valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft15">G�teborgs kommun, <br/>G�teborgs och Bohus l�n med undantag av G�teborgs kommun </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft10">(Bohusl�ns valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft10">Malm�, </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft10">Helsingborg, </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft10">Landskrona och </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft10">Lunds kommuner </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft10">(fyrstadskretsen). </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft10">Malm�hus l�n med undantag av fyrstadskretsen (Malm�hus l�ns </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft10">valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft10">Ale, Alings�s, Bengtsfors, Dals-Eds, F�rgelanda, Herrljunga, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft10">Lerums, Lilla Edets, Melleruds, Trollh�ttans, V�rg�rda, V�nersborgs </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft10">och �m�ls kommuner (�lvsborgs l�ns norra valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft10">Bor�s, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft10">(�lvsborgs l�ns s�dra valkrets), </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft10">vart och ett av �vriga l�n. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">524 </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft11">3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft10">3 � Varje kommun �r indelad i valdistrikt. �r kommun indelad i </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft14">valkretsar f�r val av kommunfullm�ktige, skall varje s�dan valkrets <br/>bilda ett eller flera valdistrikt. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft10">Valdistrikt b�r omfatta 1.2001.500 r�stber�ttigade. Endast om </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rskilda sk�l f�ranleder det, f�r valdistrikt omfatta mer �n 1.800 eller </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft10">mindre �n 300 r�stber�ttigade. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen beslutar om kommuns indelning i valdistrikt p� f�rslag </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft10">1 Prop. 1975: 27, K U 18, rskr 2 26. </p> <p style="position:absolute;top:1168px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>i&#34; S </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft23">av fullm�ktige i ko mmunen. Det �ligger kommun att under �r n�rmast <br/>f�re �r d� ordinarie val till riksdagen skall �ga rum se �ver indelningen. <br/>�m det �r p�kallat f�r l�nsstyrelsen sj�lvmant besluta om indelningen i </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">valdistrikt sedan fullm�ktige i kommunen har beretts tillf�lle att yttra </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">sig. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om indelning i valdistrik t skall meddelas senast en m�nad f�re </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft23">ing�ngen av det �r under vilket beslutet skall tr�da i till�mpning. <br/>L�nsstyrelsen skall omedelbart kung�ra beslutet samt tillst�lla centrala <br/>valmyndigheten avskrift av detta. </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1975:310 </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � N�r val enligt denna lag skall f�rr�ttas, utser valn�mnden f�r </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft22">varje valdistrikt minst fyra personer att p� valdagen tj�nstg�ra som <br/>valf�rr�ttare i distriktet. Bland de utsedda f�rordnar n�mnden en att <br/>vara ordf�rande och en att vara ers�ttare f�r ordf�randen. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid r�stningen skall minst tre av valf�rr�ttarna, d�ribland </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">ordf�randen eller hans ers�ttare, vara n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Om valsedel upptager mer �n ett kandidatnamn, skall namnen </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">upptagas i en f�ljd under varandra och f�rses med nummer som visar </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">ordningen mellan dem. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20">Namnen g�ller sj�lva valet samt, i den m�n de ej d�rvid tages i </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">anspr�k, val av ers�ttare f�r riksdagsledam�ter och val av suppleanter <br/>f�r landstingsm�n och kornmunfullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft20">Upptager valsedel med registrerad partibeteckning namn p� </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">kandidater, skall valsedeln, om partiet enligt enligt 5 kap. 8 � anm�lt <br/>kandidater f�r valet, som f�rsta namn upptaga namnet p� kandidat </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">som tagits upp p� listan �ver kandidater partiet anm�lt. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � I lokal d�r r�stning �ger rum skall v�ljarna f�r varje val ha </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">tillg�ng till </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">1. valsedlar som f�rsetts med parti- och valbeteclcning f�r parti </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">vilket �r representerat i riksdagen (partimarkerade valsedlar) samt </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20">2. blanketter till valsedlar. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft20">Lantbrevb�rare som mottager valsedelsf�rs�ndelser b�r medf�ra </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft20">Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket tillhandah�lles genom centrala valmyndighetens f�rsorg. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:764px;white-space:nowrap" class="ft20">525 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:24px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1975: 310 </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft32">8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft34">9 � Valkuvert tillst�lles valn�mnder och r�stmottagare. Ytterkuvert <br/>som avses i 5 � tillst�lles r�stmottagare. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft31">Valkuvert f�r l�mnas ut endast i sam band med r�stning. Inner- och </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft35">ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall i god tid f�re valet finnas <br/>tillg�ngliga </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft31">1. hos valn�mnden och hos de personer �t vilka n�mnden uppdragit </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft31">att tillhandag� v�ljarna i s�dant h�nseende, </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft31">2. p� postanstalt samt hos lantbrevb�rare som mottager valsedels�</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�ndelser, </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft31">3. hos utlandsmyndighet och p� fartyg d�r r�stning skall �ga rum. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft31">Inner- och ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall dessutom p� </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft36">beg�ran kostnadsfritt tillhandah�llas parti som �r representerat i <br/>riksdagen. </p> <p style="position:absolute;top:1115px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">526 </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft31">10 kap. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft36">2 � R�stning p� postanstalt �ger rum under tid d� postanstalten �r <br/>�ppen f�r allm�nheten. P� valdagen skall postanstalt vara �ppen f�r </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft31">r�stmottagning minst en timme f�re klockan 11 och minst en timme </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft31">efter klockan 15. Vid val av landstingsm�n och kommunfullm�ktige </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft34">som ej omfattar hela riket f�r dock centrala valmyndigheten best�mma <br/>att r�stmottagning ej skall anordnas p� valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft31">F�religger s�rskilda sk�l, f�r centrala valmyndigheten p� f�rslag av </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft31">postverket best�mma att i viss kommun r�stning skall ske endast p� </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft36">n�gon eller n�gra av postanstalterna i kommunen. P� f�rslag av <br/>postverket f�r myndigheten begr�nsa den tid d� r�stning f�r ske p� <br/>postanstalt f�re valdagen. R�stning skall dock alltid kunna �ga rum <br/>under minst en timme varje dag d� postanstalten �r �ppen f�r </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft31">allm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft31">Inr�ttas med anledning av valet postanstalt vid sjukhus, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft31">�lderdomshem, kriminalv�rd.^-anstalt elle r liknande v�rdinr�ttning eller </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rdanstalt, �ger r�stning d�r rum p� tid som postverket best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft31">efter samr�d med v�rdinr�ttningens eller v�rdanstaltens ledning, dock </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft31">tidigast sjunde dagen f�re valdagen. Inr�ttas med anledning av valet </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft31">annan postanstalt, skall postanstalten vara �ppen f�r r�stmottagning </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft36">p� valdagen, under tid som postverket best�mmer efter samr�d med <br/>valn�mnden i den kommun d�r postanstalten inr�ttas. R�stning skall </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft31">dock alltid kunna �ga rum under minst en timme f�re klockan 11 och </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft31">minst en timme efter klockan 15. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft40">11 kap. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">5 � V�ljare som betj�nas av lantbrevb�rare f�r l�mna valsedel genom </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">denne, om r�stning �ger rum vid den postanstalt till vilken lantbrev�</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">b�raren �r knuten. Vid val s om ej omfattar hela riket f�r dock centrala </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">valmyndigheten p� f�rslag av postverket begr�nsa antalet linjer vid </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">vilka valsedel f�r l�mnas genom lantbrevb�rare. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft41">Valsedelsf�rs�ndelse som avses i f�r sta stycket anordnas p� f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">s�tt. V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett innerkuvert. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">I n�rvaro av ett vittne l�gger han sedan in iordningst�llda innerkuvert i </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">ett ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">tecknar v�ljaren p� ytterkuvertet f�rs�kran p� heder och samvete att </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">han f�rfarit p� detta s�tt. Vittnet intygar skriftligen att v�ljaren </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">egenh�ndigt undertecknat f�rs�kran. Vittne skall ha fyllt 18 �r. </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft43">V�ljarens make eller barn eller makens barn f�r-ej vara vittne, ej heller <br/>lantbrevb�raren. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft41">Valsedelsf�rs�ndelse f�r vara anordnad tidigast 24 dagar f�re val�</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">dagen. Dagen f�r f�rs�ndelsens anordnande anges p� ytterkuvertet. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft41">V�ljaren l�mnar sj�lv valsedelsf�rs�ndelsen och sitt r�stkort till lan t�</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">brevb�raren. V�ljare som ej �r k�nd f�r lantbrevb�raren skall legi�</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft44">timera sig. G�r han ej det, f�r han icke l�mna f�rs�ndelsen. Lantbrev�<br/>b�raren intygar p� ytterkuvertet att han mottagit f�rs�ndelsen av </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">v�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">6 � Valsedelsf�rs�ndelse enligt 5 � l�mnas p� postanstalt till vilken </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">lantbrevb�raren �r knuten. Valsedelsf�rs�ndelsen f�r mottagas �ven </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">under tid d� postanstalten ej �r �ppen f�r allm�nheten. </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 1975: 310 </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">7 � L�mnas </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft41">valsedelsf�rs�ndelse </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft41">i </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft41">vallokal, </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft41">kontrollerar </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">valf�rr�ttaren att v�ljaren �r upptagen som r�stber�ttigad i </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">r�stl�ngden, att han ej redan r�stat i valet, att f�rs�ndelsen �r i f�re�</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">skrivet skick och har anordnats inom f�reskriven tid samt ai; </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter bryter valf�rr�ttaren ytterkuvertet </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">och kontrollerar att iordningst�llda innerkuvert �r av f�reskriven </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">beskaffenhet, att v�ljaren st�llt i ordning endast ett innerkuvert f�r </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft44">varje val samt att innerkuvert ej �r f�rsett med obeh�rig m�rkning. I <br/>n�rvaro av den som l�mnat valsedelsf�rs�ndelsen l�gger d�refter <br/>valf�rr�ttaren mottagna innerkuvert i valurnorna. I samband h�rmed <br/>antecknas i r�stl�ngden att v�ljaren r�stat. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">8 � L�mnas </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">valsedelsf�rs�ndelse </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft41">p� </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft41">postanstalt, </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft41">hos </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">utlandsmyndighet eller p� fartyg, kontrollerar r�stmottagaren att </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft44">f�rs�ndelsen �r i f �reskrivet skick och har anordnats inom f�reskriven <br/>tid samt att ytterkuvertet �r tillslutet. 1 n�rvaro av den som l�mnat <br/>valsedelsf�rs�ndelsen l�gger d�refter r�stmottagaren in f�rs�ndelsen i </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">ett ytterkuvert med f�nster tillsammans med v�ljarens r�stkort, vilket </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">placeras n�rmast ytterkuvertets f�nster, och tillsluter ytterkuvertet. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:765px;white-space:nowrap" class="ft41">527 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft51">SFS 1975; 310 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft51">R�stmottagaren tar slutligen hand om ytterkuvertet samt antecknar p� </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft54">en s�rskild f�rteckning v�ljarens namn, den valn�mnd till vilken <br/>ytterkuvertet skall s�ndas och det v�rdepostnummer som finns p� <br/>kuvertet. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft51">�r den som vill l�mna valsedelsf�rs�ndelsen ej k�nd f�r r�stmot�</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft54">tagaren, skall han legitimera sig. G�r han ej det, f�r han icke avl�mna <br/>f�rs�ndelsen. </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft53">9 � F�religger brist eller felaktighet i n�got h�nseende som <br/>valf�rr�ttaren eller r�stmottagaren skall kontrollera enligt 7 eller 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft55">skall valsedelsf�rs�ndelsen eller innerkuvertet ej mottagas. Detsamma <br/>g�ller om innerkuvert �r tomt eller om det ej klart framg�r att kuvert </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft55">inneh�ller valsedel. Har v�ljaren st�llt i ordn ing mer �n ett innerkuvert <br/>f�r n�got val, f�r ej n�got av dessa mottagas. Innerkuvert som ej <br/>mottages skall f�re �terl�mnandet l�ggas in i ett s�rskilt kuvert som </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft51">tillslutes. Valsedelsf�rs�ndelse som medf�res av lantbrevb�rare men </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft51">som ej mottages skall av lantbrevb�raren �terst�llas till v�ljaren. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft51">13 kap. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft51">1 � Omedelbart efter det att r�stningen i vallokal f�rklarats avslutad, </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft55">r�knar valf�rr�ttarna prelimin�rt de avgivna r�sterna. Har val till <br/>riksdagen f�rr�ttats samtidigt med annat val, r�knas riksdagsvalet f�rst. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft51">R�str�kningen ar offentlig och skall genomf�ras utan avbrott. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft55">4 � N�r kontroll enligt 3 � skett, �ppnas de ytterkuvert som ej lagts �t <br/>sidan och inneliggande r�stkort, adresskort, valkuvert och val�<br/>sedelsf�rs�ndelser tages ut. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft51">Valkuverten granskas. D�rvid kontrolleras att kuvert �r av </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft55">f�reskriven beskaffenhet och ej f�rsett med obeh�rig m�rkning. <br/>Godk�nda valkuvert l�gges i urn orna. I samband d�rmed antecknas vid <br/>v�ljarens namn i r�stl �ngden att han ut�vat sin r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft51">Valsedelsf�rs�ndelserna </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft51">granskas. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:607px;white-space:nowrap" class="ft51">D�rvid </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:685px;white-space:nowrap" class="ft51">kontrolleras </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft51">att </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rs�ndelsen �r i f �reskrivet skick och har anordnats inom f�reskriven </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft51">tid samt att ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter brytes ytterkuvertet. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft51">Innerkuverten granskas. D�rvid kontrolleras att de �r av f�reskriven </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft53">beskaffenhet, att v�ljaren st�llt i ordning endast ett innerkuvert f�r <br/>varje val och att innerkuvert ej �r f�rsett med obeh�rig m�rkning. <br/>Godk�nda innerkuvert l�gges i urnorna. I sam band d�rmed antecknas <br/>vid v�lj arens namn i r�stl� ngden att han ut�vat sin r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft51">528 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft60">14 kap. </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:669px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1975:310 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft60">4 � Valsedel �r ogiltig, om den </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft60">1. saknar partibeteckning eller upptager mer �n en partibeteckning, </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft60">eller </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft60">2. �r f�rsedd med k�nnetecken som uppenbarligen blivit anbragt p� </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft60">valsedeln med avsikt. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft60">Finns i ett valkuvert mer �n en valsedel, �r valsedlarna ogiltiga. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft62">Inneh�ller valkuvertet tv� eller tre valsedlar och b�r alla samma <br/>partibeteckning, skall dock en valsedel r�knas som giltig. Uppvisar i </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">s�dant fall valsedlarna olikheter i fr�ga om kandidatnamn, skall </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">namnen p� sedlarna anses obefintliga. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft60">5 � Ut�ver vad som g�ller enligt 4 � andra stycket skall namn p� </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">valsedel anses obefintligt, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft60">1. om kandidaten ej �r valbar eller det ej framg�r klart vem som </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">avses, </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft60">2. om ordningen mellan namnet och annat namn ej framg�r klart </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">eller </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft60">3. om valsedeln g�ller registrerat parti, f�r vilket anm�lts kandidater </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 5 k ap. 8 �, och valsedeln ej som f�rsta namn upptager namnet p� </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">n�gon av de anm�lda kandidaterna. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft60">Vid bed�mning enligt f�rsta stycket 3 av vilket namn som �r det </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft62">f�rsta skall namn ej anses obefintligt d�rf�r att kandidaten har avlidit <br/>eller visat sig ej vara valbar. </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraf t den 1 juli 1975. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft63">Sigvard Holstad <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> </div>
background image

den 10 jun i 197 5

SFS 1975:310 Lag

Utkom fr�n trycket

aodrnpg i vallageo (1972:620);

utf�rdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reslcrives i fr�ga om vallagen (1972:620)

delsaiX nuvarande 11 kap. 5  7 �� skall betecknas 11 kap. 79 ��,
dels att 2 kap . 1 �, 3 kap. 3 och 4 ��, 6 kap. 3 och 9 ��, 8 kap. 9 �, 10

kap. 2 �, de nya 11 kap. 79 ��, 13 kap. 1 och 4 �� samt 14 kap. 4 och

5 �� skall ha nedan angivna lydelse,

delsm i lagen skall inf�ras tv� nya p aragrafer, 11 kap. 5 och 6 ��, av

nedan angivna lydelse.

2 kap.

1 � F�r val till r iksdagen �r riket indelat i 28 valk retsar. Dessa �r

Stockholms kommun,
Stockholms l�n med undantag av Stockholms kommun (Stockholms

l�ns valkrets),

G�teborgs kommun,
G�teborgs och Bohus l�n med undantag av G�teborgs kommun

(Bohusl�ns valkrets),

Malm�,

Helsingborg,

Landskrona och

Lunds kommuner

(fyrstadskretsen).

Malm�hus l�n med undantag av fyrstadskretsen (Malm�hus l�ns

valkrets),

Ale, Alings�s, Bengtsfors, Dals-Eds, F�rgelanda, Herrljunga,

Lerums, Lilla Edets, Melleruds, Trollh�ttans, V�rg�rda, V�nersborgs

och �m�ls kommuner (�lvsborgs l�ns norra valkrets),

Bor�s, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner

(�lvsborgs l�ns s�dra valkrets),

vart och ett av �vriga l�n.

524

3 kap.

3 � Varje kommun �r indelad i valdistrikt. �r kommun indelad i

valkretsar f�r val av kommunfullm�ktige, skall varje s�dan valkrets
bilda ett eller flera valdistrikt.

Valdistrikt b�r omfatta 1.2001.500 r�stber�ttigade. Endast om

s�rskilda sk�l f�ranleder det, f�r valdistrikt omfatta mer �n 1.800 eller

mindre �n 300 r�stber�ttigade.

L�nsstyrelsen beslutar om kommuns indelning i valdistrikt p� f�rslag

1 Prop. 1975: 27, K U 18, rskr 2 26.

i" S

background image

av fullm�ktige i ko mmunen. Det �ligger kommun att under �r n�rmast
f�re �r d� ordinarie val till riksdagen skall �ga rum se �ver indelningen.
�m det �r p�kallat f�r l�nsstyrelsen sj�lvmant besluta om indelningen i

valdistrikt sedan fullm�ktige i kommunen har beretts tillf�lle att yttra

sig.

Beslut om indelning i valdistrik t skall meddelas senast en m�nad f�re

ing�ngen av det �r under vilket beslutet skall tr�da i till�mpning.
L�nsstyrelsen skall omedelbart kung�ra beslutet samt tillst�lla centrala
valmyndigheten avskrift av detta.

SFS 1975:310

4 � N�r val enligt denna lag skall f�rr�ttas, utser valn�mnden f�r

varje valdistrikt minst fyra personer att p� valdagen tj�nstg�ra som
valf�rr�ttare i distriktet. Bland de utsedda f�rordnar n�mnden en att
vara ordf�rande och en att vara ers�ttare f�r ordf�randen.

Vid r�stningen skall minst tre av valf�rr�ttarna, d�ribland

ordf�randen eller hans ers�ttare, vara n�rvarande.

6 kap.

3 � Om valsedel upptager mer �n ett kandidatnamn, skall namnen

upptagas i en f�ljd under varandra och f�rses med nummer som visar

ordningen mellan dem.

Namnen g�ller sj�lva valet samt, i den m�n de ej d�rvid tages i

anspr�k, val av ers�ttare f�r riksdagsledam�ter och val av suppleanter
f�r landstingsm�n och kornmunfullm�ktige.

Upptager valsedel med registrerad partibeteckning namn p�

kandidater, skall valsedeln, om partiet enligt enligt 5 kap. 8 � anm�lt
kandidater f�r valet, som f�rsta namn upptaga namnet p� kandidat

som tagits upp p� listan �ver kandidater partiet anm�lt.

9 � I lokal d�r r�stning �ger rum skall v�ljarna f�r varje val ha

tillg�ng till

1. valsedlar som f�rsetts med parti- och valbeteclcning f�r parti

vilket �r representerat i riksdagen (partimarkerade valsedlar) samt

2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevb�rare som mottager valsedelsf�rs�ndelser b�r medf�ra

partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta stycket.

Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta

stycket tillhandah�lles genom centrala valmyndighetens f�rsorg.

525

background image

\

SFS 1975: 310

8 kap.

9 � Valkuvert tillst�lles valn�mnder och r�stmottagare. Ytterkuvert
som avses i 5 � tillst�lles r�stmottagare.

Valkuvert f�r l�mnas ut endast i sam band med r�stning. Inner- och

ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall i god tid f�re valet finnas
tillg�ngliga

1. hos valn�mnden och hos de personer �t vilka n�mnden uppdragit

att tillhandag� v�ljarna i s�dant h�nseende,

2. p� postanstalt samt hos lantbrevb�rare som mottager valsedels�

f�rs�ndelser,

3. hos utlandsmyndighet och p� fartyg d�r r�stning skall �ga rum.

Inner- och ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse skall dessutom p�

beg�ran kostnadsfritt tillhandah�llas parti som �r representerat i
riksdagen.

526

10 kap.

2 � R�stning p� postanstalt �ger rum under tid d� postanstalten �r
�ppen f�r allm�nheten. P� valdagen skall postanstalt vara �ppen f�r

r�stmottagning minst en timme f�re klockan 11 och minst en timme

efter klockan 15. Vid val av landstingsm�n och kommunfullm�ktige

som ej omfattar hela riket f�r dock centrala valmyndigheten best�mma
att r�stmottagning ej skall anordnas p� valdagen.

F�religger s�rskilda sk�l, f�r centrala valmyndigheten p� f�rslag av

postverket best�mma att i viss kommun r�stning skall ske endast p�

n�gon eller n�gra av postanstalterna i kommunen. P� f�rslag av
postverket f�r myndigheten begr�nsa den tid d� r�stning f�r ske p�
postanstalt f�re valdagen. R�stning skall dock alltid kunna �ga rum
under minst en timme varje dag d� postanstalten �r �ppen f�r

allm�nheten.

Inr�ttas med anledning av valet postanstalt vid sjukhus,

�lderdomshem, kriminalv�rd.^-anstalt elle r liknande v�rdinr�ttning eller

v�rdanstalt, �ger r�stning d�r rum p� tid som postverket best�mmer

efter samr�d med v�rdinr�ttningens eller v�rdanstaltens ledning, dock

tidigast sjunde dagen f�re valdagen. Inr�ttas med anledning av valet

annan postanstalt, skall postanstalten vara �ppen f�r r�stmottagning

p� valdagen, under tid som postverket best�mmer efter samr�d med
valn�mnden i den kommun d�r postanstalten inr�ttas. R�stning skall

dock alltid kunna �ga rum under minst en timme f�re klockan 11 och

minst en timme efter klockan 15.

background image

11 kap.

5 � V�ljare som betj�nas av lantbrevb�rare f�r l�mna valsedel genom

denne, om r�stning �ger rum vid den postanstalt till vilken lantbrev�

b�raren �r knuten. Vid val s om ej omfattar hela riket f�r dock centrala

valmyndigheten p� f�rslag av postverket begr�nsa antalet linjer vid

vilka valsedel f�r l�mnas genom lantbrevb�rare.

Valsedelsf�rs�ndelse som avses i f�r sta stycket anordnas p� f�ljande

s�tt. V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett innerkuvert.

I n�rvaro av ett vittne l�gger han sedan in iordningst�llda innerkuvert i

ett ytterkuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter

tecknar v�ljaren p� ytterkuvertet f�rs�kran p� heder och samvete att

han f�rfarit p� detta s�tt. Vittnet intygar skriftligen att v�ljaren

egenh�ndigt undertecknat f�rs�kran. Vittne skall ha fyllt 18 �r.

V�ljarens make eller barn eller makens barn f�r-ej vara vittne, ej heller
lantbrevb�raren.

Valsedelsf�rs�ndelse f�r vara anordnad tidigast 24 dagar f�re val�

dagen. Dagen f�r f�rs�ndelsens anordnande anges p� ytterkuvertet.

V�ljaren l�mnar sj�lv valsedelsf�rs�ndelsen och sitt r�stkort till lan t�

brevb�raren. V�ljare som ej �r k�nd f�r lantbrevb�raren skall legi�

timera sig. G�r han ej det, f�r han icke l�mna f�rs�ndelsen. Lantbrev�
b�raren intygar p� ytterkuvertet att han mottagit f�rs�ndelsen av

v�ljaren.

6 � Valsedelsf�rs�ndelse enligt 5 � l�mnas p� postanstalt till vilken

lantbrevb�raren �r knuten. Valsedelsf�rs�ndelsen f�r mottagas �ven

under tid d� postanstalten ej �r �ppen f�r allm�nheten.

SFS 1975: 310

7 � L�mnas

valsedelsf�rs�ndelse

i

vallokal,

kontrollerar

valf�rr�ttaren att v�ljaren �r upptagen som r�stber�ttigad i

r�stl�ngden, att han ej redan r�stat i valet, att f�rs�ndelsen �r i f�re�

skrivet skick och har anordnats inom f�reskriven tid samt ai;

ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter bryter valf�rr�ttaren ytterkuvertet

och kontrollerar att iordningst�llda innerkuvert �r av f�reskriven

beskaffenhet, att v�ljaren st�llt i ordning endast ett innerkuvert f�r

varje val samt att innerkuvert ej �r f�rsett med obeh�rig m�rkning. I
n�rvaro av den som l�mnat valsedelsf�rs�ndelsen l�gger d�refter
valf�rr�ttaren mottagna innerkuvert i valurnorna. I samband h�rmed
antecknas i r�stl�ngden att v�ljaren r�stat.

8 � L�mnas

valsedelsf�rs�ndelse

p�

postanstalt,

hos

utlandsmyndighet eller p� fartyg, kontrollerar r�stmottagaren att

f�rs�ndelsen �r i f �reskrivet skick och har anordnats inom f�reskriven
tid samt att ytterkuvertet �r tillslutet. 1 n�rvaro av den som l�mnat
valsedelsf�rs�ndelsen l�gger d�refter r�stmottagaren in f�rs�ndelsen i

ett ytterkuvert med f�nster tillsammans med v�ljarens r�stkort, vilket

placeras n�rmast ytterkuvertets f�nster, och tillsluter ytterkuvertet.

527

background image

\

SFS 1975; 310

R�stmottagaren tar slutligen hand om ytterkuvertet samt antecknar p�

en s�rskild f�rteckning v�ljarens namn, den valn�mnd till vilken
ytterkuvertet skall s�ndas och det v�rdepostnummer som finns p�
kuvertet.

�r den som vill l�mna valsedelsf�rs�ndelsen ej k�nd f�r r�stmot�

tagaren, skall han legitimera sig. G�r han ej det, f�r han icke avl�mna
f�rs�ndelsen.

9 � F�religger brist eller felaktighet i n�got h�nseende som
valf�rr�ttaren eller r�stmottagaren skall kontrollera enligt 7 eller 8 �,

skall valsedelsf�rs�ndelsen eller innerkuvertet ej mottagas. Detsamma
g�ller om innerkuvert �r tomt eller om det ej klart framg�r att kuvert

inneh�ller valsedel. Har v�ljaren st�llt i ordn ing mer �n ett innerkuvert
f�r n�got val, f�r ej n�got av dessa mottagas. Innerkuvert som ej
mottages skall f�re �terl�mnandet l�ggas in i ett s�rskilt kuvert som

tillslutes. Valsedelsf�rs�ndelse som medf�res av lantbrevb�rare men

som ej mottages skall av lantbrevb�raren �terst�llas till v�ljaren.

13 kap.

1 � Omedelbart efter det att r�stningen i vallokal f�rklarats avslutad,

r�knar valf�rr�ttarna prelimin�rt de avgivna r�sterna. Har val till
riksdagen f�rr�ttats samtidigt med annat val, r�knas riksdagsvalet f�rst.

R�str�kningen ar offentlig och skall genomf�ras utan avbrott.

4 � N�r kontroll enligt 3 � skett, �ppnas de ytterkuvert som ej lagts �t
sidan och inneliggande r�stkort, adresskort, valkuvert och val�
sedelsf�rs�ndelser tages ut.

Valkuverten granskas. D�rvid kontrolleras att kuvert �r av

f�reskriven beskaffenhet och ej f�rsett med obeh�rig m�rkning.
Godk�nda valkuvert l�gges i urn orna. I samband d�rmed antecknas vid
v�ljarens namn i r�stl �ngden att han ut�vat sin r�str�tt.

Valsedelsf�rs�ndelserna

granskas.

D�rvid

kontrolleras

att

f�rs�ndelsen �r i f �reskrivet skick och har anordnats inom f�reskriven

tid samt att ytterkuvertet �r tillslutet. D�refter brytes ytterkuvertet.

Innerkuverten granskas. D�rvid kontrolleras att de �r av f�reskriven

beskaffenhet, att v�ljaren st�llt i ordning endast ett innerkuvert f�r
varje val och att innerkuvert ej �r f�rsett med obeh�rig m�rkning.
Godk�nda innerkuvert l�gges i urnorna. I sam band d�rmed antecknas
vid v�lj arens namn i r�stl� ngden att han ut�vat sin r�str�tt.

528

background image

14 kap.

SFS 1975:310

4 � Valsedel �r ogiltig, om den

1. saknar partibeteckning eller upptager mer �n en partibeteckning,

eller

2. �r f�rsedd med k�nnetecken som uppenbarligen blivit anbragt p�

valsedeln med avsikt.

Finns i ett valkuvert mer �n en valsedel, �r valsedlarna ogiltiga.

Inneh�ller valkuvertet tv� eller tre valsedlar och b�r alla samma
partibeteckning, skall dock en valsedel r�knas som giltig. Uppvisar i

s�dant fall valsedlarna olikheter i fr�ga om kandidatnamn, skall

namnen p� sedlarna anses obefintliga.

5 � Ut�ver vad som g�ller enligt 4 � andra stycket skall namn p�

valsedel anses obefintligt,

1. om kandidaten ej �r valbar eller det ej framg�r klart vem som

avses,

2. om ordningen mellan namnet och annat namn ej framg�r klart

eller

3. om valsedeln g�ller registrerat parti, f�r vilket anm�lts kandidater

enligt 5 k ap. 8 �, och valsedeln ej som f�rsta namn upptager namnet p�

n�gon av de anm�lda kandidaterna.

Vid bed�mning enligt f�rsta stycket 3 av vilket namn som �r det

f�rsta skall namn ej anses obefintligt d�rf�r att kandidaten har avlidit
eller visat sig ej vara valbar.

Denna lag tr�der i kraf t den 1 juli 1975.

P� regeringens v�gnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.