SFS 1975:474

750474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:EXMGPX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:EXMGPX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:23px;font-family:DLSAYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:474 </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i vallagen (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:729px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 1975. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om vallagen (1972:620) <br/>dels att 2 kap. 5 � sa mt 14 kap. 3, 15, 16, 18, 20 och 21 �� skall ha </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11">delsdXX. i lagen skall i nf�ras fyra nya paragrafer, 14 kap. 15a - 15d ��, </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft11">av nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1975:101, KU 19, rskr227. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:790px;white-space:nowrap" class="ft11">913 </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">58-SFS 1975 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1975:474 </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:95px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">5 </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft21">1 landstingslagen (1954:319), kommunallagen (1953:753) och </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">kommunallagen (1957:50) f�r Stockholm finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft25">landstingskommuns och kommuns indelning i valkretsar. I landstings�<br/>lagen finns ocks� best�mmelser om f�rdelning av fasta valkretsmandat <br/>p� valkretsar. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">3 � I fr� ga om riksdagsval best�mmer l�nsstyrelsen ordningen mellan </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">kandidatnamnen p� partiernas valsedlar i valkretsen i den utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">som beh�vs f�r utseende av riksdagsledam�ter och ers�ttare f�r dem. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om landstings- och kommunfullm�ktigval f�rdelar l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">styrelsen platserna mellan partierna. Platserna f�rdelas i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">kommunfullm�ktigval f�r varje valkrets. L�nsstyrelsen fastst�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r varje valkrets vilka personer som skall erh�lla platserna samt utser </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft24">suppleanter f�r landstingsm�n och f�r fullm�ktige i ko mmuner d�r det <br/>skall finnas suppleanter f�r fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rr�ttningen skall genomf�ras utan dr�jsm�l. Vid avbrott i f�r�</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft24">r�ttningen skall valsedlarna och �vriga valhandlingar l�ggas i s�kert <br/>f�rvar. Innan f�rr�ttningen �terupptages, skall l�nsstyrelsen se till att </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">obeh�rig �tg�rd ej vidtagits med valhandlingarna. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">15 </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft21">Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastst�lles </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">genom s�rskilda utr�kningar. Vid varje utr�kning g�ller valsedel endast </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r ett namn. Vid fas tst�llande av ordningen mellan namnen f�rfares i </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">enlighet med 6 � a ndra-femte styckena. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">15 a � Endast parti som har f�tt minst tre procent av r�sterna i hela </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">landstingskommunen �r ber�ttigat att deltaga i f�rdelningen av </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">mandaten i land stinget. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">15 b � De fasta valkretsmandaten i landstinget f�rdelas f�r varje </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">valkrets proportionellt mellan partierna p� grundval av valresultatet i </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">valkretsen. H�rvid tilldelas mandaten, ett efter annat, det parti som f�r </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">varje g�ng uppvisar det st�rsta j�mf�relsetalet. J�mf�relsetalet </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">ber�knas, s� l�nge partiet �nnu ej tilldelats n�got mandat, genom att </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">partiets r�stetal i v alkretsen delas med 1,4. D �refter erh�lles j�mf�rel�</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft25">setalet genom att partiets r�stetal delas med det tal som �r I h�gre �n <br/>det dubbla antalet av de mandat som redan tilldelats partiet i val�</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">kretsen. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">914 </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">2 �ndring en inneb�r bl.a. att andra styeket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">5 �ndringen inneb�r att andra-sj�tte styckena upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Utj�mningsmandaten f�rdelas mellan partierna s�, att f�rdelningen </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft32">av alla mandat i land stinget blir proportionell mot partiernas r�stetal i <br/>hela landstingskommunen. Vid best�mmandet av det sammanlagda </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">antal mandat i l andstinget som parti skall ha f�r att bli proportionellt </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">representerat till�mpas f�rdelningsregeln i f�rsta stycket p� hela </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">landstingskommunen som en valkrets. Varje parti tilldelas s� m�nga </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">utj�mningsmandat som beh�vs f�r att detta antal skall uppn�s. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Har parti vid f� rdelningen av de fasta valkretsmandaten erh�llit flera </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft32">mandat �n som motsvarar den proportionella representationen i lands�<br/>tinget f�r partiet enligt andra stycket, bortses vid f�rdelningen av <br/>utj�mningsmandaten fr�n partiet och de fasta valkretsmandat det har </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">erh�llit. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Av de utj�mningsmandat som parti erh�llit tillf�res det f�rsta den </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">valkrets d�r partiet efter f�rdelningen av de fasta valkretsmandaten </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft32">uppvisar st�rre j�mf�relsetal �n i �vriga valkretsar. �terst�ende <br/>utj�mningsmandat tillf�res ett efter annat den valkrets d�r partiet f�r </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft32">varje g�ng uppvisar st�rst j�mf�relsetal vid fortsatt till�mpning av <br/>f�rdelningsregeln i f�r sta stycket p� partiets r�stetal i valkretsarna. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Har parti i n�gon valkrets erh�llit flera mandat �n antalet p� p artiets </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">valsedlar upptagna namn, flyttas �verskjutande mandat, med mot�</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">svarande till�mpning av fj�rde stycket, till annan valkrets. Kan mandat </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ej bes�ttas genom till�mpning av detta f�rfarande, skall det vara </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">obesatt under den tid f�r vilken valet g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft30">Mellan lika j�mf�relsetal avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:701px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1975:474 </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">15 c � F�r varje mandat som ett parti har erh�llit i landstinget utses </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">en landstingsman. Den f�rsta platsen som tilldelats parti bes�ttes med <br/>den kandidat som st�r fr�mst i den enligt 15 � best�mda ordningen </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">mellan namnen, den andra med den kandidat som d�refter st�r n�r�</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">mast i ordnin gen och s� vidare efter samma grund. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">15 d � Skall tv� eller flera platser bes�ttas vid val till kommun�</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">fullm�ktige, f�rdelas de mellan partierna s� att platserna, en efter </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">annan, tilldelas det parti som varje g�ng uppvisar det st�rsta </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">j�mf�relsetalet. J�mf�relsetalet ber�knas enligt andra stycket. Den </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft32">f�rsta platsen som tilldelats parti bes�ttes med den kandidat som st�r <br/>fr�mst i den enligt 15 � best�mda ordningen mellan namnen, den andra <br/>med den kandidat som d�refter st�r n�rmast i o rdningen och s� vidare </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">efter samma grund. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">J�mf�relsetalet ber�knas, s� l�nge partiet �nnu ej tilldelats n�gon </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">plats, genom att partiets r�stetal delas med 1,4. D�refter erh�lles </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">j�mf�relsetalet genom att partiets r�stetal delas med det tal som �r 1 </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">h�gre �n det dubbla antalet av de platser som tilldelats partiet. Har </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">samma kandidat erh�llit platser fr�n tv� partier, skall vid ber�kning av <br/>det antal platser som utdelats vardera platsen anses blott som en halv </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft30">plats och, om kandidaten erh�llit platser fr�n tre partier, som en tredje�</p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">dels plats och s� vidare efter samma grund. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft30">915 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:25px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 1975:474 </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft41">Har ett parti tilldelats lika m�nga platser som motsvarar antalet </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">namn p� partiets valsedlar, skall det uteslutas fr�n vidare j�mf�relse. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">Skall blott en plats bes�ttas tillfaller platsen den kandidat som st�r </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft43">fr�mst i namnordningen inom det parti som har det st�rsta j�m�<br/>f�relsetalet enligt andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft41">Mellan lika j �mf�relsetal avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">16 � Har kandidat vid val till landsting f�tt plats i ordning i mer �n en </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">valkrets eller f�r mer �n ett parti och skulle han till f� ljd h�rav erh�lla </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft41">mandat i mer �n en valkrets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">det mandat, f�r vilket hans j�mf�relsetal �r st�rst. Mandat som han ej </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft41">tilltr�der tillfaller den kandidat som st�r n�rmast i tur att erh�lla </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">mandat i den valkretsen eller f�r det partiet. Mellan lika j�mf�relsetal </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft41">avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">Har kandidat vid val till kommunfullm�ktige f�tt plats i ordning i </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">mer �n en valkrets och skulle han till f �ljd d�rav erh�lla plats i m er �n </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft44">en valkrets, skall han tilldelas den plats f�r vilken hans j�mf�relsetal �r <br/>st�rst. Plats som han ej tilltr�der tillfaller den kandidat som st�r </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">n�rmast i tur att erh�lla plats f�r partiet i d en valkretsen. Mellan lika </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft41">j�mf�relsetal avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft41">18 � F�r landstingsm�n utses suppleanter p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r varje landstingsman g�res inom det parti, f�r vilket han blivit </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft44">vald, lika m�nga nya sammanr�kningar, dock minst tre, som partiet <br/>erh�llit platser. Vid va rje sammanr�kning tages h�nsyn till blott de val�</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft41">sedlar som g�llde f�r landstingsmannen n�r han fick platsen. Varje </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">valsedel g�ller som hel r�st. R�stv�rdet tillgodor�knas det namn som </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">st�r f�rst p� sedeln, varvid bortses fr�n namn p� den som redan blivit </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft41">utsedd till landstingsman eller till suppleant f�r den landstingsman </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft44">sammanr�kningen avser. Den som f�r h�gsta r�stetalet utses till <br/>suppleant f�r den landstingsman som sammanr�kningen avser. Mellan <br/>lika r�stetal avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft41">Kan f�reskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft41">skall d�rvid bero. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">916 </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft41">20 � N�r l�nsstyrelsen f�retagit de �tg�rder som f�reskrives i 15, 15b </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft41">- 15d, 16, 18 och 19 ��, l�gges valsedlarna in i s�rskilda omslag, de god�</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft43">k�nda f�r sig och de ogiltiga f�r sig. Omslagen f�rseglas under minst <br/>tv� olika sigill. Valsedlarna f�rvaras till utg �ngen av den tid valet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft41">Valets utg�ng kung�res genom uppl�sning av protokollet. D�rmed </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft41">�r valet avslutat. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft43">21 � Har f�reskrivet antal fullm�ktige ej blivit utsedda vid valet, skall <br/>nytt val genast anst�llas f�r utseende av det felande antalet. Vid s�d ant <br/>val skall utses �ven suppleanter f�r fullm�ktige i kom mun d�r det skall </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft41">finnas suppleanter f�r fullm�ktige. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft50">Har fullm�ktige men ej suppleanter valts till f�reskrivet antal, skall </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:695px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1975: 474 </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft50">d�rvid bero. </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1977 men till�mpas �ven </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft50">dessf�rinnan i fr�ga om val som avser tid efter utg�ngen av �r 1976. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft50">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft52">Sigvard Holstad <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:474

om �ndring i vallagen (1972:620);

fr�n trycket

utf�rdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om vallagen (1972:620)
dels att 2 kap. 5 � sa mt 14 kap. 3, 15, 16, 18, 20 och 21 �� skall ha

nedan angivna lydelse,

delsdXX. i lagen skall i nf�ras fyra nya paragrafer, 14 kap. 15a - 15d ��,

av nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975:101, KU 19, rskr227.

913

58-SFS 1975

background image

SFS 1975:474

2 kap.

5

1 landstingslagen (1954:319), kommunallagen (1953:753) och

kommunallagen (1957:50) f�r Stockholm finns best�mmelser om

landstingskommuns och kommuns indelning i valkretsar. I landstings�
lagen finns ocks� best�mmelser om f�rdelning av fasta valkretsmandat
p� valkretsar.

14 kap.

3 � I fr� ga om riksdagsval best�mmer l�nsstyrelsen ordningen mellan

kandidatnamnen p� partiernas valsedlar i valkretsen i den utstr�ckning

som beh�vs f�r utseende av riksdagsledam�ter och ers�ttare f�r dem.

I fr�ga om landstings- och kommunfullm�ktigval f�rdelar l�ns�

styrelsen platserna mellan partierna. Platserna f�rdelas i fr�ga om

kommunfullm�ktigval f�r varje valkrets. L�nsstyrelsen fastst�ller �ven

f�r varje valkrets vilka personer som skall erh�lla platserna samt utser

suppleanter f�r landstingsm�n och f�r fullm�ktige i ko mmuner d�r det
skall finnas suppleanter f�r fullm�ktige.

F�rr�ttningen skall genomf�ras utan dr�jsm�l. Vid avbrott i f�r�

r�ttningen skall valsedlarna och �vriga valhandlingar l�ggas i s�kert
f�rvar. Innan f�rr�ttningen �terupptages, skall l�nsstyrelsen se till att

obeh�rig �tg�rd ej vidtagits med valhandlingarna.

15

Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastst�lles

genom s�rskilda utr�kningar. Vid varje utr�kning g�ller valsedel endast

f�r ett namn. Vid fas tst�llande av ordningen mellan namnen f�rfares i

enlighet med 6 � a ndra-femte styckena.

15 a � Endast parti som har f�tt minst tre procent av r�sterna i hela

landstingskommunen �r ber�ttigat att deltaga i f�rdelningen av

mandaten i land stinget.

15 b � De fasta valkretsmandaten i landstinget f�rdelas f�r varje

valkrets proportionellt mellan partierna p� grundval av valresultatet i

valkretsen. H�rvid tilldelas mandaten, ett efter annat, det parti som f�r

varje g�ng uppvisar det st�rsta j�mf�relsetalet. J�mf�relsetalet

ber�knas, s� l�nge partiet �nnu ej tilldelats n�got mandat, genom att

partiets r�stetal i v alkretsen delas med 1,4. D �refter erh�lles j�mf�rel�

setalet genom att partiets r�stetal delas med det tal som �r I h�gre �n
det dubbla antalet av de mandat som redan tilldelats partiet i val�

kretsen.

914

2 �ndring en inneb�r bl.a. att andra styeket upph�vs.

5 �ndringen inneb�r att andra-sj�tte styckena upph�vs.

background image

Utj�mningsmandaten f�rdelas mellan partierna s�, att f�rdelningen

av alla mandat i land stinget blir proportionell mot partiernas r�stetal i
hela landstingskommunen. Vid best�mmandet av det sammanlagda

antal mandat i l andstinget som parti skall ha f�r att bli proportionellt

representerat till�mpas f�rdelningsregeln i f�rsta stycket p� hela

landstingskommunen som en valkrets. Varje parti tilldelas s� m�nga

utj�mningsmandat som beh�vs f�r att detta antal skall uppn�s.

Har parti vid f� rdelningen av de fasta valkretsmandaten erh�llit flera

mandat �n som motsvarar den proportionella representationen i lands�
tinget f�r partiet enligt andra stycket, bortses vid f�rdelningen av
utj�mningsmandaten fr�n partiet och de fasta valkretsmandat det har

erh�llit.

Av de utj�mningsmandat som parti erh�llit tillf�res det f�rsta den

valkrets d�r partiet efter f�rdelningen av de fasta valkretsmandaten

uppvisar st�rre j�mf�relsetal �n i �vriga valkretsar. �terst�ende
utj�mningsmandat tillf�res ett efter annat den valkrets d�r partiet f�r

varje g�ng uppvisar st�rst j�mf�relsetal vid fortsatt till�mpning av
f�rdelningsregeln i f�r sta stycket p� partiets r�stetal i valkretsarna.

Har parti i n�gon valkrets erh�llit flera mandat �n antalet p� p artiets

valsedlar upptagna namn, flyttas �verskjutande mandat, med mot�

svarande till�mpning av fj�rde stycket, till annan valkrets. Kan mandat

ej bes�ttas genom till�mpning av detta f�rfarande, skall det vara

obesatt under den tid f�r vilken valet g�ller.

Mellan lika j�mf�relsetal avg�res f�retr�det genom lottning.

SFS 1975:474

15 c � F�r varje mandat som ett parti har erh�llit i landstinget utses

en landstingsman. Den f�rsta platsen som tilldelats parti bes�ttes med
den kandidat som st�r fr�mst i den enligt 15 � best�mda ordningen

mellan namnen, den andra med den kandidat som d�refter st�r n�r�

mast i ordnin gen och s� vidare efter samma grund.

15 d � Skall tv� eller flera platser bes�ttas vid val till kommun�

fullm�ktige, f�rdelas de mellan partierna s� att platserna, en efter

annan, tilldelas det parti som varje g�ng uppvisar det st�rsta

j�mf�relsetalet. J�mf�relsetalet ber�knas enligt andra stycket. Den

f�rsta platsen som tilldelats parti bes�ttes med den kandidat som st�r
fr�mst i den enligt 15 � best�mda ordningen mellan namnen, den andra
med den kandidat som d�refter st�r n�rmast i o rdningen och s� vidare

efter samma grund.

J�mf�relsetalet ber�knas, s� l�nge partiet �nnu ej tilldelats n�gon

plats, genom att partiets r�stetal delas med 1,4. D�refter erh�lles

j�mf�relsetalet genom att partiets r�stetal delas med det tal som �r 1

h�gre �n det dubbla antalet av de platser som tilldelats partiet. Har

samma kandidat erh�llit platser fr�n tv� partier, skall vid ber�kning av
det antal platser som utdelats vardera platsen anses blott som en halv

plats och, om kandidaten erh�llit platser fr�n tre partier, som en tredje�

dels plats och s� vidare efter samma grund.

915

background image

\

SFS 1975:474

Har ett parti tilldelats lika m�nga platser som motsvarar antalet

namn p� partiets valsedlar, skall det uteslutas fr�n vidare j�mf�relse.

Skall blott en plats bes�ttas tillfaller platsen den kandidat som st�r

fr�mst i namnordningen inom det parti som har det st�rsta j�m�
f�relsetalet enligt andra stycket.

Mellan lika j �mf�relsetal avg�res f�retr�det genom lottning.

16 � Har kandidat vid val till landsting f�tt plats i ordning i mer �n en

valkrets eller f�r mer �n ett parti och skulle han till f� ljd h�rav erh�lla

mandat i mer �n en valkrets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da

det mandat, f�r vilket hans j�mf�relsetal �r st�rst. Mandat som han ej

tilltr�der tillfaller den kandidat som st�r n�rmast i tur att erh�lla

mandat i den valkretsen eller f�r det partiet. Mellan lika j�mf�relsetal

avg�res f�retr�det genom lottning.

Har kandidat vid val till kommunfullm�ktige f�tt plats i ordning i

mer �n en valkrets och skulle han till f �ljd d�rav erh�lla plats i m er �n

en valkrets, skall han tilldelas den plats f�r vilken hans j�mf�relsetal �r
st�rst. Plats som han ej tilltr�der tillfaller den kandidat som st�r

n�rmast i tur att erh�lla plats f�r partiet i d en valkretsen. Mellan lika

j�mf�relsetal avg�res f�retr�det genom lottning.

18 � F�r landstingsm�n utses suppleanter p� f�ljande s�tt.

F�r varje landstingsman g�res inom det parti, f�r vilket han blivit

vald, lika m�nga nya sammanr�kningar, dock minst tre, som partiet
erh�llit platser. Vid va rje sammanr�kning tages h�nsyn till blott de val�

sedlar som g�llde f�r landstingsmannen n�r han fick platsen. Varje

valsedel g�ller som hel r�st. R�stv�rdet tillgodor�knas det namn som

st�r f�rst p� sedeln, varvid bortses fr�n namn p� den som redan blivit

utsedd till landstingsman eller till suppleant f�r den landstingsman

sammanr�kningen avser. Den som f�r h�gsta r�stetalet utses till
suppleant f�r den landstingsman som sammanr�kningen avser. Mellan
lika r�stetal avg�res f�retr�det genom lottning.

Kan f�reskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket,

skall d�rvid bero.

916

20 � N�r l�nsstyrelsen f�retagit de �tg�rder som f�reskrives i 15, 15b

- 15d, 16, 18 och 19 ��, l�gges valsedlarna in i s�rskilda omslag, de god�

k�nda f�r sig och de ogiltiga f�r sig. Omslagen f�rseglas under minst
tv� olika sigill. Valsedlarna f�rvaras till utg �ngen av den tid valet g�ller,

Valets utg�ng kung�res genom uppl�sning av protokollet. D�rmed

�r valet avslutat.

21 � Har f�reskrivet antal fullm�ktige ej blivit utsedda vid valet, skall
nytt val genast anst�llas f�r utseende av det felande antalet. Vid s�d ant
val skall utses �ven suppleanter f�r fullm�ktige i kom mun d�r det skall

finnas suppleanter f�r fullm�ktige.

background image

Har fullm�ktige men ej suppleanter valts till f�reskrivet antal, skall

SFS 1975: 474

d�rvid bero.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1977 men till�mpas �ven

dessf�rinnan i fr�ga om val som avser tid efter utg�ngen av �r 1976.

P� regeringens v�gnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.