SFS 1975:1105

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1975:1105
751105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:JHVXZV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:JHVXZV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:JHVXZV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:YSKOGC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1975:1105 </b></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i vall agen (1972:620); </b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 11 december 1975. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft15">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om vallagen (1972:620) <br/>delsalt 6 kap. 9 �, 9 kap. 6 � samt 14 kap. 7, 10, 16, 18 och 19 �� skall </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 5 a �, av nedan </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">9 </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft11">I lokal d�r r�stning �ger rum skall v�ljarna f�r varje val ha </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">tillg�ng till </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">1. valsedlar som f�rsetts med parti- och valbeleckning f�r parti som </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft15">vid det senaste riksdagsvalet f�tt mer �n 2,5 p rocent av r�sterna i hela <br/>landet (partimarkerade valsedlar) samt </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">2. blanketter till valsedlar. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Lantbrevb�rare som mottager valsedelsf�rs�ndelser b�r medf�ra </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">stycket tillhandah�lles genom centrala valmyndighetens f�rsorg. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">9 kap. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">6� Kommunen skall tillhandah�lla l�mpliga vallokaler. 1 ansl utning </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">till vallokalen eller i de nna skall anordnas l�mplig plats d�r de partier </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">som deltager i valen kan l�gga ut sina valsedlar. Valf�rr�ttaren skall </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">tillse att v�ljarna d�r har tillg�ng till blanketter f�r valsedlar och parti�</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">markerade valsedlar f�r parti som vid det senaste riksdagsvalet f�tt mer </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">�n 2,5 pr ocent av r�sterna i hela la ndet. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">10 kap. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">5 a � I anslutning till lokal d�r postr�stning �ger rum eller i s�dan </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">lokal skall anordnas l�mplig plats d�r parti, som har f�tt sin partibe�</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">teckning registrerad men vars valsedlar icke tillhandah�lles enligt 6 </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 9 �, kan l�gga ut partimarkerade valsedlar (�r partiet. Parti som </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft15">f�tt sin partibeteckning registrerad f�r val av landstingsm�n eller f�r <br/>val av kommunfullm�ktige f�r dock ej l�gga ut valsedlar p� postanstalt </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">som �r bel�gen utanf�r landstingskommun eller kommun som anges i </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">registreringsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1975/76:55, KU 24, rskr77. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse 1975:310. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:737px;white-space:nowrap" class="ft11">197] </p> <p style="position:absolute;top:1237px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:3px;white-space:nowrap" class="ft20">i(ll' </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1975:1105 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">14 kap. </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">7 � F�r varje namn som erh�llit plats i o rdningen enligt 6 � best�m�</p> <p style="position:absolute;top:105px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24">mer l�nsstyrelsen i e rforderlig utstr�ckning genom s�rskilda samman�<br/>r�kningar inom det parti som namnet tillh�r s�rskild ordning mellan <br/>namnen p� pa rtiets valsedlar f�r utseende av ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttare utses p� grundval av de valsedlar som g�llde f�r namnet, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">n�r det erh�ll plats i or dningen enligt 6 �. Vid de nna utr�kning g�ller </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">varje valsedel som hel r�st. Med iakttagande av att namn p� den som </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24">redan f�tt plats i den s�rskilda ordningen anses som obefintligt skall <br/>r�stv�rdet tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p� sedeln. Den som </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft25">f�r h�gsta r�stetalet erh�ller plats i den s�rskilda ordningen. Mellan <br/>lika tal av g�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">10 </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft21">Centrala valmyndigheten fastst�ller p� grundval av protokollen </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft25">fr�n l�nsstyrelserna vilka personer som skall erh�lla mandaten som <br/>ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft21">Har l�nsstyrelsen ej best�mt ordning mellan s� m�nga namn som </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24">beh�vs f�r att de mandat som ett parti erh�llit i valkretsen skall kunna <br/>bes�ttas med ledam�ter, skall l�nsstyrelsen p� anmodan av centrala </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft24">valmyndigheten vid ny f�rr�ttning best�mma ytterligare namn i <br/>ordningen. S�dan f�rr�ttning skall kung�ras enligt 1 </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft21">Har kandidat f�tt plats i ord ning i mer �n en valkrets eller f�r mer �n </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">ett parti och skulle han till f�ljd d�rav erh�lla mandat i mer �n en val�</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24">krets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da det mandat f�r vilket <br/>hans j�mf�relsetal �r st�rst. Mandat som kandidat ej tilltr�der tillfaller </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft24">den som st�r fr�mst i den f�r kandidatens namn enligt 7 � best�mda <br/>s�rskilda ordningen. D�rvid bortses fr�n namn p� den som redan valts </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft24">till ledamot. Har till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera mandat ej <br/>tilltr�tts, tills�tts de ett och ett allt efter storleken p� j�mf�relsetalen </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r namnen enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">16 � Har kandidat f�tt plats i ordn ing i me r �n en valkrets och skulle </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft21">han till f�lj d d�rav erh�lla plats i mer �n en valkrets, skall han tilldelas </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft21">den plats f�r vilken hans j�mf�relsetal �r st�rst. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft21">P� grundval av de valsedlar som g�llde f�r kandidatens namn n�r </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft24">detta erh�ll plats i ordningen fastst�lles vid ny sammanr�kning vem <br/>som skall erh�lla plats som kandidaten ej tilltr�der. �r fr�ga om plats </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r mer �n ett parti skall sammanr�kningen ske inom det parti fr�n <br/>vilket plats f�rst skulle ha tilldelats kandidaten. Vid utr�kning som </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft25">avses i det ta stycke g�ller varje valsedel som hel r�st. Med iakttagande <br/>av att namn p� kandidat som redan tilltr�tt plats f�r partiet anses som <br/>obefintligt skall r�stv�rdet tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p� <br/>sedeln. Den som f�r h�gsta r�stetalet erh�ller platsen. Mellan lika tal <br/>avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft21">Har till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera platser ej tilltr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft21">tills�tts de en och en allt efter storleken p� j�mf�relsetalen f�r namnen </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22">1972 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft22">Senaste lydelse 1974 :215. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:271px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft30">V.', </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30">18 � F�r landstingsm�n utses suppleanter p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r varje landstingsman g�res inom det parti, f�r vilket h�n blivit </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft34">vald, lika m�nga nya sammanr�kningar, dock minst tre, som partiet <br/>erh�llit platser. Har landstingsman f�tt plats fr�n mer �n ett parti, <br/>anses han vald f�r det parti fr�n vilket plats f�rst tilldelades honom. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft34">Vid varje sammanr�kning �ger 16 � andra stycket motsvarande till�mp�<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft30">Kan f�reskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">skall d�rvid bero. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">19 �'' F�r utseende av suppleanter f�r fullm�ktige f�retages ytter�</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">ligare sammanr�kningar f�r att bes�tta de suppleantplatser som varje </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft34">parti skall erh�lla enligt beslut som fattats med st�d av 5 a � <br/>kommunallagen (1953:753) eller 5� kommunallagen (1957:50) f�r </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">Stockholm. D�rvid �ger 6 och 16 �� i detta kapitel motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpning. Vid till�mpning av 6 � skall h�nsyn dock icke tagas till val�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">sedlar som vid valet av fullm�ktige ej deltagit i be s�ttandet av plats. </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1975:1105 </b></p> <p style="position:absolute;top:483px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januar i 1976. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft30">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:394px;white-space:nowrap" class="ft34">Sigvard Holstad <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft32">^ Senas te lydelse 1974:2 15. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:1105

om �ndring i vall agen (1972:620);

Utf�rdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om vallagen (1972:620)
delsalt 6 kap. 9 �, 9 kap. 6 � samt 14 kap. 7, 10, 16, 18 och 19 �� skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 kap. 5 a �, av nedan

angivna lydelse.

6 kap.

9

I lokal d�r r�stning �ger rum skall v�ljarna f�r varje val ha

tillg�ng till

1. valsedlar som f�rsetts med parti- och valbeleckning f�r parti som

vid det senaste riksdagsvalet f�tt mer �n 2,5 p rocent av r�sterna i hela
landet (partimarkerade valsedlar) samt

2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevb�rare som mottager valsedelsf�rs�ndelser b�r medf�ra

partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta stycket.

Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt f�rsta

stycket tillhandah�lles genom centrala valmyndighetens f�rsorg.

9 kap.

6� Kommunen skall tillhandah�lla l�mpliga vallokaler. 1 ansl utning

till vallokalen eller i de nna skall anordnas l�mplig plats d�r de partier

som deltager i valen kan l�gga ut sina valsedlar. Valf�rr�ttaren skall

tillse att v�ljarna d�r har tillg�ng till blanketter f�r valsedlar och parti�

markerade valsedlar f�r parti som vid det senaste riksdagsvalet f�tt mer

�n 2,5 pr ocent av r�sterna i hela la ndet.

10 kap.

5 a � I anslutning till lokal d�r postr�stning �ger rum eller i s�dan

lokal skall anordnas l�mplig plats d�r parti, som har f�tt sin partibe�

teckning registrerad men vars valsedlar icke tillhandah�lles enligt 6

kap. 9 �, kan l�gga ut partimarkerade valsedlar (�r partiet. Parti som

f�tt sin partibeteckning registrerad f�r val av landstingsm�n eller f�r
val av kommunfullm�ktige f�r dock ej l�gga ut valsedlar p� postanstalt

som �r bel�gen utanf�r landstingskommun eller kommun som anges i

registreringsbeslutet.

' Prop. 1975/76:55, KU 24, rskr77.

Senaste lydelse 1975:310.

197]

\

background image

i(ll'

SFS 1975:1105

14 kap.

7 � F�r varje namn som erh�llit plats i o rdningen enligt 6 � best�m�

mer l�nsstyrelsen i e rforderlig utstr�ckning genom s�rskilda samman�
r�kningar inom det parti som namnet tillh�r s�rskild ordning mellan
namnen p� pa rtiets valsedlar f�r utseende av ers�ttare.

Ers�ttare utses p� grundval av de valsedlar som g�llde f�r namnet,

n�r det erh�ll plats i or dningen enligt 6 �. Vid de nna utr�kning g�ller

varje valsedel som hel r�st. Med iakttagande av att namn p� den som

redan f�tt plats i den s�rskilda ordningen anses som obefintligt skall
r�stv�rdet tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p� sedeln. Den som

f�r h�gsta r�stetalet erh�ller plats i den s�rskilda ordningen. Mellan
lika tal av g�res f�retr�det genom lottning.

10

Centrala valmyndigheten fastst�ller p� grundval av protokollen

fr�n l�nsstyrelserna vilka personer som skall erh�lla mandaten som
ledam�ter.

Har l�nsstyrelsen ej best�mt ordning mellan s� m�nga namn som

beh�vs f�r att de mandat som ett parti erh�llit i valkretsen skall kunna
bes�ttas med ledam�ter, skall l�nsstyrelsen p� anmodan av centrala

valmyndigheten vid ny f�rr�ttning best�mma ytterligare namn i
ordningen. S�dan f�rr�ttning skall kung�ras enligt 1

Har kandidat f�tt plats i ord ning i mer �n en valkrets eller f�r mer �n

ett parti och skulle han till f�ljd d�rav erh�lla mandat i mer �n en val�

krets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da det mandat f�r vilket
hans j�mf�relsetal �r st�rst. Mandat som kandidat ej tilltr�der tillfaller

den som st�r fr�mst i den f�r kandidatens namn enligt 7 � best�mda
s�rskilda ordningen. D�rvid bortses fr�n namn p� den som redan valts

till ledamot. Har till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera mandat ej
tilltr�tts, tills�tts de ett och ett allt efter storleken p� j�mf�relsetalen

f�r namnen enligt 6 �.

16 � Har kandidat f�tt plats i ordn ing i me r �n en valkrets och skulle

han till f�lj d d�rav erh�lla plats i mer �n en valkrets, skall han tilldelas

den plats f�r vilken hans j�mf�relsetal �r st�rst.

P� grundval av de valsedlar som g�llde f�r kandidatens namn n�r

detta erh�ll plats i ordningen fastst�lles vid ny sammanr�kning vem
som skall erh�lla plats som kandidaten ej tilltr�der. �r fr�ga om plats

f�r mer �n ett parti skall sammanr�kningen ske inom det parti fr�n
vilket plats f�rst skulle ha tilldelats kandidaten. Vid utr�kning som

avses i det ta stycke g�ller varje valsedel som hel r�st. Med iakttagande
av att namn p� kandidat som redan tilltr�tt plats f�r partiet anses som
obefintligt skall r�stv�rdet tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p�
sedeln. Den som f�r h�gsta r�stetalet erh�ller platsen. Mellan lika tal
avg�res f�retr�det genom lottning.

Har till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera platser ej tilltr�tts,

tills�tts de en och en allt efter storleken p� j�mf�relsetalen f�r namnen

enligt 6 �.

1972

Senaste lydelse 1974 :215.

background image

V.',

18 � F�r landstingsm�n utses suppleanter p� f�ljande s�tt.

F�r varje landstingsman g�res inom det parti, f�r vilket h�n blivit

vald, lika m�nga nya sammanr�kningar, dock minst tre, som partiet
erh�llit platser. Har landstingsman f�tt plats fr�n mer �n ett parti,
anses han vald f�r det parti fr�n vilket plats f�rst tilldelades honom.

Vid varje sammanr�kning �ger 16 � andra stycket motsvarande till�mp�
ning.

Kan f�reskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket,

skall d�rvid bero.

19 �'' F�r utseende av suppleanter f�r fullm�ktige f�retages ytter�

ligare sammanr�kningar f�r att bes�tta de suppleantplatser som varje

parti skall erh�lla enligt beslut som fattats med st�d av 5 a �
kommunallagen (1953:753) eller 5� kommunallagen (1957:50) f�r

Stockholm. D�rvid �ger 6 och 16 �� i detta kapitel motsvarande

till�mpning. Vid till�mpning av 6 � skall h�nsyn dock icke tagas till val�

sedlar som vid valet av fullm�ktige ej deltagit i be s�ttandet av plats.

SFS 1975:1105

Denna lag tr�der i kraft den 1 januar i 1976.

P� regeringens v�gnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

^ Senas te lydelse 1974:2 15.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.