SFS 1975:1106

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1975:1106
751106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:RXJIIA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:AYPDKD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:695px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1975:474) om �ndring i v allagen </b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>(1972:620); </b></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 december 1975. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 14 kap. 16 och 18 �� vallagen </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft15">(1972:620) i den lydelse dessa paragrafer erh�llit genom lagen <br/>(1975:474) om �ndring i nyssn�mnda lag skall ha nedan angivna <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1975:1106 </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft12">den 18 dec. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft13">14 kap. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">16 � Har kandidat vid val till landsting f�tt plats i ordning i mer �n en </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft15">valkrets eller f�r mer �n ett parti och skulle han till f� ljd d�rav erh�lla <br/>mandat i mer �n en valkrets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">det mandat, f�r vilket hans j�mf�relsetal �r st�rst. </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">P� grundval av de valsedlar som g�llde f�r kandidatens namn n�r </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">delta erh�ll plats i ordningen fastst�lles vid ny sammanr�kning vem </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975/76:55, KU 24. rskr77 . </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:759px;white-space:nowrap" class="ft11">1973 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1975:1106 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">som skall erh�lla mandat som kandidaten ej tilltr�der. Vid denna </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft23">utr�kning g�ller varje valsedel som hel r�st. Med iakttagande av att <br/>namn p� kandidat som redan tilltr�tt mandat f�r partiet anses som obe�<br/>fintligt skall r�stv�rdet tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p� </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">sedeln. Den som f�r h�gsta r�stetal erh�ller mandatet. Mellan lika tal </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">avg�res f�retr�det genom lottning. </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft20">Har till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera mandat ej tilltr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft20">tills�tts de ett och ett allt efter storleken p� j�mf�relsetalen f�r </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">namnen enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i f�rsta-tredje styckena �ger motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft23">till�mpning f�r det fall att kandidat vid val till kommunfullm�ktige f�tt <br/>plats i o rdning i mer �n en valkrets och till f�ljd d�rav skulle erh�lla <br/>plats i m er �n en valkrets. �r vid till�mpningen av andra stycket fr�ga <br/>om plats f�r mer �n ett parti skall sammanr�kningen ske inom det parti </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r vilket plats f�rst skulle ha tilldelats kandidaten. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">18 � F�r landstingsm�n utses suppleanter p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje landstingsman g�res inom det parti, f�r vilket han blivit </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft22">vald, lika m�nga nya sammanr�kningar, dock minst tre, som partiet <br/>erh�llit platser. Vid varje sammanr�kning �ger 16 � andra stycket mot�<br/>svarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan f�reskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft20">skall d�rvid bero. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringe ns v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:556px;white-space:nowrap" class="ft22">Sigvard Holstad <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i lagen (1975:474) om �ndring i v allagen

(1972:620);

utf�rdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 14 kap. 16 och 18 �� vallagen

(1972:620) i den lydelse dessa paragrafer erh�llit genom lagen
(1975:474) om �ndring i nyssn�mnda lag skall ha nedan angivna
lydelse.

SFS 1975:1106

Utkom fr�n trycket

den 18 dec. 1975

14 kap.

16 � Har kandidat vid val till landsting f�tt plats i ordning i mer �n en

valkrets eller f�r mer �n ett parti och skulle han till f� ljd d�rav erh�lla
mandat i mer �n en valkrets eller f�r mer �n ett parti, skall han tilltr�da

det mandat, f�r vilket hans j�mf�relsetal �r st�rst.

P� grundval av de valsedlar som g�llde f�r kandidatens namn n�r

delta erh�ll plats i ordningen fastst�lles vid ny sammanr�kning vem

' Prop. 1975/76:55, KU 24. rskr77 .

1973

background image

SFS 1975:1106

som skall erh�lla mandat som kandidaten ej tilltr�der. Vid denna

utr�kning g�ller varje valsedel som hel r�st. Med iakttagande av att
namn p� kandidat som redan tilltr�tt mandat f�r partiet anses som obe�
fintligt skall r�stv�rdet tillgodor�knas det namn som st�r fr�mst p�

sedeln. Den som f�r h�gsta r�stetal erh�ller mandatet. Mellan lika tal

avg�res f�retr�det genom lottning.

Har till f�ljd av denna paragraf tv� eller flera mandat ej tilltr�tts,

tills�tts de ett och ett allt efter storleken p� j�mf�relsetalen f�r

namnen enligt 6 �.

Best�mmelserna i f�rsta-tredje styckena �ger motsvarande

till�mpning f�r det fall att kandidat vid val till kommunfullm�ktige f�tt
plats i o rdning i mer �n en valkrets och till f�ljd d�rav skulle erh�lla
plats i m er �n en valkrets. �r vid till�mpningen av andra stycket fr�ga
om plats f�r mer �n ett parti skall sammanr�kningen ske inom det parti

f�r vilket plats f�rst skulle ha tilldelats kandidaten.

18 � F�r landstingsm�n utses suppleanter p� f�ljande s�tt.

F�r varje landstingsman g�res inom det parti, f�r vilket han blivit

vald, lika m�nga nya sammanr�kningar, dock minst tre, som partiet
erh�llit platser. Vid varje sammanr�kning �ger 16 � andra stycket mot�
svarande till�mpning.

Kan f�reskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket,

skall d�rvid bero.

P� regeringe ns v�gnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.