SFS 1978:907

780907.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:29px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:GKPQDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:GKPQDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:10px;font-family:GKPQDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:GKPQDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:29px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:22px;font-family:EHFTIY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1978:907 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">OM �ndriiig i vaHagGii (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 december 1978 </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 december 1978. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 ka p. 8 och 9 ��, 8 kap. 3 och </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">11 ��,9 kap. 1 �, 10 kap. 13 och 14 ��, 1 1 kap. 1 �, 13 kap. 3, 5,6 och 10 �� </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft13">samt 14 kap. 8 och 20 �� vallagen (1972:620)^ skall ha nedan angivna lydel�<br/>se. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft14">5 kap. <br/>8 </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att registrerad partibeteckning skall �tnjuta skydd vid val skall </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">partiet som kandidater anm�la </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r val till riksdagen i viss v alkrets minst fyra och h�gst femton personer </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r val av landstingsledam�ter eller kommunfullm�ktige minst fyra och </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gst tjugo personer i landsting skommunen eller kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10">Centrala valmyndigheten best�mmer inf�r varje val n�r anm�lan av kan�</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">didater senast skall g�ras. Kung�relse h�rom skall f�ras in i Post- och Inri�</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">kes Tidningar. Underr�ttelse om beslutet skall vidare tillst�llas varje re�</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">gistrerat parti. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lan av kandidater skall g�ras hos centrala valmyndigheten eller, i </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">den m�n regeringen eller myndighet som best�ms av regeringen f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">ver det, l�nsstyrelsen. Anm�lan skall g�ras skriftligen av partiets ombud </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft15">eller av person som ombudet utsett. Till anm�lningshandlingen skall fogas <br/>slaiftlig f�rklaring fr�n varje kandidat att han givit partiet tillst�nd att an�</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10">m�la honom. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10">9 � Finner den myndighet hos vilken anm�lan g�rs anledning till anm�rk�</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10">ning mot anm�lningshandlingen eller handling som �tf�ljer denna, skall </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft15">myndigheten genast underr�tta den som gjort anm�lan. D�rvid skall anges <br/>tid f�r �ndr ing och komplettering av anm�lningshandlingen. D�refter skall </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10">centrala valmyndigheten s� snart som m�jligt slutligt pr�va �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft10">Har det ej visats att anm�ld kandidat givit partiet tillst�nd att anm�la ho�</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">nom, skall hans namn p� anm�lningshandlingen anses obefintligt. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10">8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10">3 � V�ljare b�r vid r�st ning i vallokal med f�ra sitt r�stkort. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft10">R�stning p� postanstalt, hos utlandsmyndighet eller p� fartyg f�r icke </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10">ske utan att r�stkortet avl�mnas. V�ljare som vill r� sta hos utlandsmyn�</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft10">dighet eller p� fartyg f�r dock i st�llet f�r at t avl�mna r�stkort f�rete giltigt </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft15">svenskt pass. Vidare f�r v�ljare som innehar sj�fartsbok eller annan giltig <br/>identitetshandling r�sta p� fartyg utan att r�stkort avl�mnas. 1 fall d� v�lja�<br/>ren ej avl�mnar r�stkort skall r�stmottagaren uppr�tta ett adresskort f�r <br/>honom. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">1680 </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop ]978/79:48, KU 15, rskr 77. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">^ La gen omtryckt 1976:404. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1977:712. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>11 � Den som uppeh�ller sig i r�stningslokalen eller utrymme d�rintill �r </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1978:907 </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft24">skyldig att r�tta sig efter de f�reskrifter som valf�rr�ttare eller r�stmotta-<br/>g�re meddelar f�r att trygga r�stningens genomf�rande. Uppst�r oordning <br/>som ej kan avstyras, har valf�rr�ttaren eller r�stmottagaren r�tt att avbry�</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">ta r�stningen. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">Avbrytes r�stning i vall okal, skall valurna och r�stl�ngd f�rseglas samt </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rvaras p� betryggande s�tt. N�r r�stningen �terupptages, skall valf�rr�t�</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft23">taren visa de n�rvarande att f�rseglingarna �r obrutna. Avbrytes r�stning <br/>p� postanstalt, hos utlandsmyndighet eller p� fartyg, skall mottagna ytter-<br/>kuvert under avbrottet f�rvaras p� betryggande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft21">Tal f�r ej h�llas i r�stningslokal eller i an slutande utrymme. Ej heller f�r </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">tryckta eller skrivna upprop s�ttas upp eller delas ut till v�ljarna p� s�dan </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft21">plats. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">9 kap. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft21">1 � Vallokal skall h�llas �ppen f�r r�stning mellan klockan 8 och 20. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft23">Centrala valmyndigheten f�r best�mma att vallokalen i visst valdistrikt <br/>skall vara �ppen f�r r�stning kortare tid �n nu sagts, om det kan antagas att </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">v�ljarna likv�l har tillfredsst�llande m�jligheter att ut�va sin r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft24">13 � R�stning p� fartyg f�r b�rja tidigast den femtiofemte dagen f�re val�<br/>dagen och p�g� s� l�nge att avgivna valsedlar kan ber�knas vara centrala </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen f�re valdagen. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">Fartygets bef�lhavare best�mmer n�r och var r�stning �ger rum samt </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">underr�ttar dem som befinner sig ombord om tid och st�lle f�r r�stningen. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">R�stmottagare p� fartyg �r fartygets bef�lhavare eller den han utser. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">14 � I fr�ga om r�stning p� fartyg �ger 8-10 �� motsvarande till�mp�</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:14px;white-space:nowrap" class="ft21">ning. R�stmottagare p� fartyg f�r dock l�mna mottagna ytterkuvert till </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">svensk utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten best�mmer f�r </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">vidarebefordran till centrala valmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21">Kan v�ljaren ej f�rete r�stkort eller giltigt svenskt pass men innehar han </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">sj�fartsbok eller annan giltig identitetshandling, skall r�stmottagaren i st�l�</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">let uppr�tta ett adresskort f�r honom med ledning av identitetshandlingen </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft24">och de uppgifter han kan l�mna. Adresskortet l�gges in i yt terkuvertet till�<br/>sammans med valkuvert som v�ljaren avgivit. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft24">1 � V�ljare som �r gift f�r l�mna valsedel genom sin make. S�dan valse�<br/>delsf�rs�ndelse anordnas p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft21">V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett innerkuvert. I n�r�</p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft23">varo av ett vittne l�gger han sedan in iordningst�llda innerkuvert i ett ytter�<br/>kuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter tecknar v�lja�<br/>ren p� ytterkuvertet f�rs�kran p� heder och samvete att han f�rfarit p� det�</p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft21">ta s�tt. Vittnet intygar skriftligen att v�ljaren egenh�ndigt undertecknat </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:708px;white-space:nowrap" class="ft21">1681 </p> <p style="position:absolute;top:1160px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft21">106-SFS 1978 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:7px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1978:907 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�kran. Vittne skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make eller barn eller ma-: �f;; </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31">kens bam f�r ej vara vittne. </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:762px;white-space:nowrap" class="ft31">^ </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">Valsedelsfors�ndelse f�r vara anordnad tidigast 24 dagar f�re valdagen, </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rs�ndelse som l�mnas p� fartyg f�r dock vara anordnad 55 dagar f�re, </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31">valdagen. Dagen f�r f�rs�ndelsens anordnande anges p� ytterkuvertet. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31">13 kap. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:780px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:218px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31">3 � R�str�kningen inledes med att fr�n valn�mnden inkomna omslag ' </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft34">med ytterkuvert brytes. Ytterkuverten r�knas och antalet antecknas i pro- ^ <br/>tokollet. D�refter granskas ytterkuverten. D�rvid kontrolleras att </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft34">1. ytterkuvert icke blivit �ppnat efter tillslutandet, <br/>2. samma v�ljare icke avgivit mer �n ett ytterkuvert, </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft31">3. v�ljaren �r r�stber�ttigad i vald istriktet, </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft34">4. v�ljaren icke r�stat i v allokalen under valdagen. <br/>1 fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, f�rfares med ytterkuvert p� s�tt </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">som f�reskrives i 4 �. 1 annat fall l�gges ytterkuvert �t sidan. Ytterkuvert, </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">som lagts �t sidan, l�gges d�refter in i ett eller flera s�rskilda kuvert som </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rseglas och forses med anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">5 � F�religger brist eller felaktighet i n�got h�nseende som valf�rr�tta-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft34">ren skall kontrollera enligt 4 �, skall bristf�lligt kuvert tillsammans med <br/>v�ljarens r�stkort eller adresskort �ter l�ggas in i ytte rkuvertet. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">g�ller om innerkuvert �r tomt eller om det ej klart framg�r att kuvert inne�</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft31">h�ller valsedel. Innerkuvert skall dessf�rinnan �ter l�ggas in i ytterku vert </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft35">for valsedelsf�rs�ndelse. Ytterkuverten l�gges i sin tur in i e tt eller flera <br/>s�rskilda kuvert som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft31">6 � Sedan de i 3-5 �� f�reskrivna �tg�rderna vidtagits, f�rfares f�r varje </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft31">val f�r sig p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och r�knas. Antalet personer </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft34">som enligt r�stl�ngd deltagit i valet r�knas. Antalet kuvert och r�stande <br/>antecknas i pro tokollet. �verensst�mmer de framr�knade siffrorna ej med </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft31">varandra, anges i protok ollet den sannolika orsaken till skillnaden. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Valsedlarna tages ut ur kuverten. Inneh�ller kuvert mer �n en valse�</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft31">del, l�gges valsedlarna tillbaka i kuvertet. S�dana kuvert r�knas och l�gges </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft35">in i ett s�rskilt kuvert som tillslutes och f�rses med anteckning om inneh�l�<br/>let. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">3. Kan det antagas att valsedel �r ogiltig enligt 14 kap. 4 � l�gges valse�</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft34">deln �t sidan. Valsedlar som lagts �t sidan l�gges d�refter in i ett eller flera <br/>s�rskilda omslag som tillslutes och f�rses med anteckning om antalet val�<br/>sedlar som omslaget inneh�ller. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">4. �vriga valsedlar ordnas i gruppe r efter partibeteckning. Antalet val�</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft35">sedlar inom varje grupp r�knas och antalet antecknas i p rotokollet. Val-<br/>sedlama l�gges d�refter partivis in i s�rskilda omslag. P� omslagen anteck�</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft31">nas vilket partis valsedlar omslaget inneh�ller och valsedlarnas antal. </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">5. De s�rskilda kuverten och omslagen f�rses med uppgift om valdi�</p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft31">striktet och f�rseglas. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft31">1682 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>i� � Kommer ytterkuvert in efter f�r r�ttningens b�rjan, l�gges det utan </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1978:907 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft41">vidare �tg�rd �t sidan. Kuvert som lagts �t sidan l�gges d�refter in i ett el�</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft41">ler flera s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om in�</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft41">neh�llet. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft43">14 kap. <br/>8 � Sedan de i 6 och 7 �� f�reskrivna �tg�rderna vidtagits, l�gges valsed-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft44">lama in i s�rskilda omslag, de godk�nda f�r sig och de ogiltiga f�r sig. <br/>Omslagen f�rseglas. Valsedlarna f�rvaras till u tg�ngen av den tid f� r vil�</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft41">ken valet g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rr�ttningen avslutas genom att protokollet l�ses upp. Protokollet s�n�</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft41">des genast till cen trala valmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft45">20 � N�r l�nsstyrelsen f�retagit de �tg�rder som f�reskrives i 15, <br/>15 b-15 d, 16, 18 och 19 ��, l�gges valsedlarna in i s�r skilda omslag, de <br/>godk�nda f�r sig och de ogiltiga f�r sig. Omslagen f�rseglas. Valsedlarna <br/>f�rvaras till utg�ngen av den tid valet g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft41">Valets utg�ng kung�res genom uppl�sning av protokollet. D�rmed �r va�</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft41">let avslutat. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1979. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:9px;white-space:nowrap" class="ft41">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft41">Sigvard Holstad </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft41">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1978:907

Lag

Utkom fr�n trycket

OM �ndriiig i vaHagGii (1972:620);

den 27 december 1978

utf�rdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 5 ka p. 8 och 9 ��, 8 kap. 3 och

11 ��,9 kap. 1 �, 10 kap. 13 och 14 ��, 1 1 kap. 1 �, 13 kap. 3, 5,6 och 10 ��

samt 14 kap. 8 och 20 �� vallagen (1972:620)^ skall ha nedan angivna lydel�
se.

5 kap.
8

F�r att registrerad partibeteckning skall �tnjuta skydd vid val skall

partiet som kandidater anm�la

f�r val till riksdagen i viss v alkrets minst fyra och h�gst femton personer

och

f�r val av landstingsledam�ter eller kommunfullm�ktige minst fyra och

h�gst tjugo personer i landsting skommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten best�mmer inf�r varje val n�r anm�lan av kan�

didater senast skall g�ras. Kung�relse h�rom skall f�ras in i Post- och Inri�

kes Tidningar. Underr�ttelse om beslutet skall vidare tillst�llas varje re�

gistrerat parti.

Anm�lan av kandidater skall g�ras hos centrala valmyndigheten eller, i

den m�n regeringen eller myndighet som best�ms av regeringen f�reskri�

ver det, l�nsstyrelsen. Anm�lan skall g�ras skriftligen av partiets ombud

eller av person som ombudet utsett. Till anm�lningshandlingen skall fogas
slaiftlig f�rklaring fr�n varje kandidat att han givit partiet tillst�nd att an�

m�la honom.

9 � Finner den myndighet hos vilken anm�lan g�rs anledning till anm�rk�

ning mot anm�lningshandlingen eller handling som �tf�ljer denna, skall

myndigheten genast underr�tta den som gjort anm�lan. D�rvid skall anges
tid f�r �ndr ing och komplettering av anm�lningshandlingen. D�refter skall

centrala valmyndigheten s� snart som m�jligt slutligt pr�va �rendet.

Har det ej visats att anm�ld kandidat givit partiet tillst�nd att anm�la ho�

nom, skall hans namn p� anm�lningshandlingen anses obefintligt.

8 kap.

3 � V�ljare b�r vid r�st ning i vallokal med f�ra sitt r�stkort.

R�stning p� postanstalt, hos utlandsmyndighet eller p� fartyg f�r icke

ske utan att r�stkortet avl�mnas. V�ljare som vill r� sta hos utlandsmyn�

dighet eller p� fartyg f�r dock i st�llet f�r at t avl�mna r�stkort f�rete giltigt

svenskt pass. Vidare f�r v�ljare som innehar sj�fartsbok eller annan giltig
identitetshandling r�sta p� fartyg utan att r�stkort avl�mnas. 1 fall d� v�lja�
ren ej avl�mnar r�stkort skall r�stmottagaren uppr�tta ett adresskort f�r
honom.

1680

' Prop ]978/79:48, KU 15, rskr 77.

^ La gen omtryckt 1976:404.

^ Senaste lydelse 1977:712.

background image

11 � Den som uppeh�ller sig i r�stningslokalen eller utrymme d�rintill �r

SFS 1978:907

skyldig att r�tta sig efter de f�reskrifter som valf�rr�ttare eller r�stmotta-
g�re meddelar f�r att trygga r�stningens genomf�rande. Uppst�r oordning
som ej kan avstyras, har valf�rr�ttaren eller r�stmottagaren r�tt att avbry�

ta r�stningen.

Avbrytes r�stning i vall okal, skall valurna och r�stl�ngd f�rseglas samt

f�rvaras p� betryggande s�tt. N�r r�stningen �terupptages, skall valf�rr�t�

taren visa de n�rvarande att f�rseglingarna �r obrutna. Avbrytes r�stning
p� postanstalt, hos utlandsmyndighet eller p� fartyg, skall mottagna ytter-
kuvert under avbrottet f�rvaras p� betryggande s�tt.

Tal f�r ej h�llas i r�stningslokal eller i an slutande utrymme. Ej heller f�r

tryckta eller skrivna upprop s�ttas upp eller delas ut till v�ljarna p� s�dan

plats.

9 kap.

1 � Vallokal skall h�llas �ppen f�r r�stning mellan klockan 8 och 20.

Centrala valmyndigheten f�r best�mma att vallokalen i visst valdistrikt
skall vara �ppen f�r r�stning kortare tid �n nu sagts, om det kan antagas att

v�ljarna likv�l har tillfredsst�llande m�jligheter att ut�va sin r�str�tt.

10 kap.

13 � R�stning p� fartyg f�r b�rja tidigast den femtiofemte dagen f�re val�
dagen och p�g� s� l�nge att avgivna valsedlar kan ber�knas vara centrala

valmyndigheten till handa senast klockan 12 dagen f�re valdagen.

Fartygets bef�lhavare best�mmer n�r och var r�stning �ger rum samt

underr�ttar dem som befinner sig ombord om tid och st�lle f�r r�stningen.

R�stmottagare p� fartyg �r fartygets bef�lhavare eller den han utser.

14 � I fr�ga om r�stning p� fartyg �ger 8-10 �� motsvarande till�mp�

ning. R�stmottagare p� fartyg f�r dock l�mna mottagna ytterkuvert till

svensk utlandsmyndighet som centrala valmyndigheten best�mmer f�r

vidarebefordran till centrala valmyndigheten.

Kan v�ljaren ej f�rete r�stkort eller giltigt svenskt pass men innehar han

sj�fartsbok eller annan giltig identitetshandling, skall r�stmottagaren i st�l�

let uppr�tta ett adresskort f�r honom med ledning av identitetshandlingen

och de uppgifter han kan l�mna. Adresskortet l�gges in i yt terkuvertet till�
sammans med valkuvert som v�ljaren avgivit.

11 kap.

1 � V�ljare som �r gift f�r l�mna valsedel genom sin make. S�dan valse�
delsf�rs�ndelse anordnas p� f�ljande s�tt.

V�ljaren l�gger f�r varje val sj�lv in sin valsedel i ett innerkuvert. I n�r�

varo av ett vittne l�gger han sedan in iordningst�llda innerkuvert i ett ytter�
kuvert f�r valsedelsf�rs�ndelse och tillsluter detta. D�refter tecknar v�lja�
ren p� ytterkuvertet f�rs�kran p� heder och samvete att han f�rfarit p� det�

ta s�tt. Vittnet intygar skriftligen att v�ljaren egenh�ndigt undertecknat

1681

106-SFS 1978

background image

\

SFS 1978:907

f�rs�kran. Vittne skall ha fyllt 18 �r. V�ljarens make eller barn eller ma-: �f;;

kens bam f�r ej vara vittne.

^

Valsedelsfors�ndelse f�r vara anordnad tidigast 24 dagar f�re valdagen,

F�rs�ndelse som l�mnas p� fartyg f�r dock vara anordnad 55 dagar f�re,

valdagen. Dagen f�r f�rs�ndelsens anordnande anges p� ytterkuvertet.

13 kap.

I

3 � R�str�kningen inledes med att fr�n valn�mnden inkomna omslag '

med ytterkuvert brytes. Ytterkuverten r�knas och antalet antecknas i pro- ^
tokollet. D�refter granskas ytterkuverten. D�rvid kontrolleras att

1. ytterkuvert icke blivit �ppnat efter tillslutandet,
2. samma v�ljare icke avgivit mer �n ett ytterkuvert,

3. v�ljaren �r r�stber�ttigad i vald istriktet,

4. v�ljaren icke r�stat i v allokalen under valdagen.
1 fall d� de n�mnda kraven �r uppfyllda, f�rfares med ytterkuvert p� s�tt

som f�reskrives i 4 �. 1 annat fall l�gges ytterkuvert �t sidan. Ytterkuvert,

som lagts �t sidan, l�gges d�refter in i ett eller flera s�rskilda kuvert som

f�rseglas och forses med anteckning om inneh�llet.

5 � F�religger brist eller felaktighet i n�got h�nseende som valf�rr�tta-

ren skall kontrollera enligt 4 �, skall bristf�lligt kuvert tillsammans med
v�ljarens r�stkort eller adresskort �ter l�ggas in i ytte rkuvertet. Detsamma

g�ller om innerkuvert �r tomt eller om det ej klart framg�r att kuvert inne�

h�ller valsedel. Innerkuvert skall dessf�rinnan �ter l�ggas in i ytterku vert

for valsedelsf�rs�ndelse. Ytterkuverten l�gges i sin tur in i e tt eller flera
s�rskilda kuvert som f�rseglas och f�rses med anteckning om inneh�llet.

6 � Sedan de i 3-5 �� f�reskrivna �tg�rderna vidtagits, f�rfares f�r varje

val f�r sig p� f�ljande s�tt.

1. Val- och innerkuvert tages ut ur urnan och r�knas. Antalet personer

som enligt r�stl�ngd deltagit i valet r�knas. Antalet kuvert och r�stande
antecknas i pro tokollet. �verensst�mmer de framr�knade siffrorna ej med

varandra, anges i protok ollet den sannolika orsaken till skillnaden.

2. Valsedlarna tages ut ur kuverten. Inneh�ller kuvert mer �n en valse�

del, l�gges valsedlarna tillbaka i kuvertet. S�dana kuvert r�knas och l�gges

in i ett s�rskilt kuvert som tillslutes och f�rses med anteckning om inneh�l�
let.

3. Kan det antagas att valsedel �r ogiltig enligt 14 kap. 4 � l�gges valse�

deln �t sidan. Valsedlar som lagts �t sidan l�gges d�refter in i ett eller flera
s�rskilda omslag som tillslutes och f�rses med anteckning om antalet val�
sedlar som omslaget inneh�ller.

4. �vriga valsedlar ordnas i gruppe r efter partibeteckning. Antalet val�

sedlar inom varje grupp r�knas och antalet antecknas i p rotokollet. Val-
sedlama l�gges d�refter partivis in i s�rskilda omslag. P� omslagen anteck�

nas vilket partis valsedlar omslaget inneh�ller och valsedlarnas antal.

5. De s�rskilda kuverten och omslagen f�rses med uppgift om valdi�

striktet och f�rseglas.

1682

background image

i� � Kommer ytterkuvert in efter f�r r�ttningens b�rjan, l�gges det utan

SFS 1978:907

vidare �tg�rd �t sidan. Kuvert som lagts �t sidan l�gges d�refter in i ett el�

ler flera s�rskilda omslag som f�rseglas och f�rses med anteckning om in�

neh�llet.

14 kap.
8 � Sedan de i 6 och 7 �� f�reskrivna �tg�rderna vidtagits, l�gges valsed-

lama in i s�rskilda omslag, de godk�nda f�r sig och de ogiltiga f�r sig.
Omslagen f�rseglas. Valsedlarna f�rvaras till u tg�ngen av den tid f� r vil�

ken valet g�ller.

F�rr�ttningen avslutas genom att protokollet l�ses upp. Protokollet s�n�

des genast till cen trala valmyndigheten.

20 � N�r l�nsstyrelsen f�retagit de �tg�rder som f�reskrives i 15,
15 b-15 d, 16, 18 och 19 ��, l�gges valsedlarna in i s�r skilda omslag, de
godk�nda f�r sig och de ogiltiga f�r sig. Omslagen f�rseglas. Valsedlarna
f�rvaras till utg�ngen av den tid valet g�ller.

Valets utg�ng kung�res genom uppl�sning av protokollet. D�rmed �r va�

let avslutat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1979.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.